Dra nytta av metoder för sekretess, säkerhet och regelefterlevnad som du kan lita på
Dra nytta av metoder för sekretess, säkerhet och regelefterlevnad som du kan lita på

Microsoft Dynamics CRM Trust Center

I och med att du använder onlineversionen av Microsoft Dynamics CRM har du givit Microsoft förtroendet att skydda dina data. Microsoft sätter stort värde på detta förtroende och tar skyddet av din integritet och dina data på största allvar. Vi vill ha en ledande roll inom branschen vad beträffar sekretess, säkerhet och regelefterlevnad, och därför använder vi oss av följande förtroendeprinciper.

Kontakta
08 - 752 28 89

Din sekretess spelar roll

Vi respekterar din sekretessen.

Ingen annonsering

Microsoft Dynamics CRM Online skapar inte annonsprodukter av kundernas data. Vi söker inte igenom dokumenten eller filerna i syfte att göra analyser, utvinna data eller att skapa annonser.

Ingen sammanblandning

Microsoft Dynamics CRM Online håller alltid dina kunddata åtskilda från andra kunders data. Vi förser dig med din egen databas för att ge din data högsta möjliga säkerhet och integritet.

Flyttbarhet

Kundens data hos Microsoft Dynamics CRM Online tillhör enbart kunden. Du kan ta bort din data när som helst.

Ledande inom transparens

Som kund hos Microsoft Dynamics CRM Online vet du var dina data befinner sig, vem som har åtkomst till uppgifterna och vad vi gör med dem.

Var

Du vet var Microsofts större datacenter och personal finns rent fysiskt, och du känner till vilka principer som används för att avgöra var dina data lagras.

Vem och vad

Vi tillhandahåller tydlig information om vilka som kan komma åt dina Microsoft Dynamics CRM Online-kunddata och under vilka omständigheter de har åtkomst till dem.

Hur

Microsoft meddelar dig om ändringar i driften av tjänsten, om du begärt att få sådana meddelanden.

Oberoende granskning

Efterlevnad med branschstandarder i världsklass verifieras av fristående aktörer.

ISO 27001-certifierat

ISO 27001 är en av de bästa säkerhetsnormerna som finns i världen.

EU-standardklausuler

Utöver EU Safe Harbor kommer Microsoft Dynamics CRM Online även att underteckna de standardavtalsklausuler som skapats av EU (de så kallade "EU-standardklausulerna") och som rör internationella dataöverföringar. Begär ett undertecknat exemplar av EU:s standardklausuler från Microsoft.

Databehandlingsavtal*

Microsoft erbjuder sina kunder ett omfattande standardavtal för databehandling som gäller sekretess, säkerhet och hantering av kunddata. Vårt standardavtal för databehandling gör att kunderna lättare kan efterleva lokala regler och föreskrifter.

* Gäller Microsoft Dynamics CRM Online-kunder som hanterar sina onlinetjänster via Microsoft Online Services-portalen.

Kompromisslös säkerhet

Vi arbetar med världsledande metoder inom säkerhet.

Långvarig erfarenhet

Vi har utvecklat våra metoder och principer genom att ha levererat säkerhet för onlinedata i mer än 15 år.

Security Development Lifecycle

Microsoft SDL (Secure Development Lifecycle) är en process som innebär att säkerhet och sekretess finns inbyggt under hela vägen, från utvecklingen av programvaran till driften av tjänsterna.

Fem säkerhetslager

Informationen säkras på fem olika nivåer – data, program, värd, nätverk och fysiskt.

Förebyggande övervakning

Vi övervakar systemet i förebyggande syfte för att identifiera potentiella okända hot, genom att förutse skadliga beteenden och söka efter avvikande händelser som kan tyda på hot.

Åtkomstbegränsning

Den fysiska åtkomsten till produktionsservrarna är begränsad till ett litet antal driftstekniker.

Ta nästa steg

Mer information

Hittar en partner som kan hjälpa dig att komma vidare med Microsoft Dynamics CRM.

Läs bloggarna

Läs vad CRM-experterna har att säga om allt från produktstrategier till hur du utnyttjar funktionerna bättre.

Gratis 30-dagars utvärdering

Prova Microsoft Dynamics CRM kostnadsfritt, utan betalningsuppgifter eller installation av programvara.