Přejít k hlavnímu obsahu
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft 365

Co je nového v Microsoftu 365 – jakým způsobem podporujeme každého v novém světě hybridní práce

Jestli si něčím můžeme být jistí, tak tím, že hybridní práce už tady s námi zůstane. Zásadní otázkou ovšem je, jak bude vypadat práce v následujícím desetiletí a jak se na to můžete připravit.

Zavedené mechanismy práce, na které jsme byli po léta zvyklí, procházejí obrovskými změnami. Asynchronní komunikace se stala novou normou. Schůzky přesahují čas i prostor. Naplňuje se příslib umělé inteligence – umocňuje lidskou vynalézavost tak, že působí téměř magickým dojmem.

K úspěšnému fungování v tomto novém světě ovšem každá organizace potřebuje digitální prostředky infrastruktury, které jí umožní bezpečnou komunikaci, spolupráci a tvorbu. Tyto digitální prostředky infrastruktury umožní flexibilitu a posílí vazby mezi lidmi a týmy. Hladce propojí data, automatizaci a umělou inteligenci – a to vše bude integrováno do pracovního procesu. Musí přesahovat hranice organizace k zákazníkům a partnerům. A musí zahrnovat všechny typy pracovníků – informační pracovníky, pracovníky prvního kontaktu i flexibilní pracovníky.

Zavádíme inovace na celé platformě Microsoft Cloud, abychom tyto digitální prostředky infrastruktury vytvořili a přinesli tak všem lidem nové možnosti pro tuto novou éru. A v centru všech těchto snah je služba Microsoft Teams.

Na konferenci Ignite představujeme skvělé nové aplikace a funkce, které budou za rok podobně jako Teams integrované do vašich každodenních pracovních postupů. Podívejme se na ně podrobněji.

Spolupráce, která překračuje hranice a umožňuje plynulou práci

S tím, jak se výpočetní technika začleňuje do reálného světa, se také reálný svět se začleňuje do výpočetní techniky – to je služba Microsoft Mesh, platforma úložiště metaverse. Službu Mesh integrujeme přímo do Teams a přinášíme nové cenné možnosti spolupráce a také dosud nevídané možnosti pro zvyšování produktivity.

Služba Mesh pro Microsoft Teams představuje novou generaci dvojrozměrných (2D) a trojrozměrných (3D) schůzek. To, jak se prezentujete v imerzivním prostoru, je opravdu důležité. Můžete využít personalizované avatary a přizpůsobit si svého avatara podle potřeby – tito avataři využívají umělou inteligenci k napodobování pohybů a gest, což vám umožňuje vnést do konverzace svou fyzickou přítomnost, i když je kamera vypnutá.

Organizace také budou moct vytvářet imerzivní prostory připomínající fyzické prostory, jako jsou konferenční místnosti, návrhářská centra a centra pro navazování kontaktů, která podporují pocit sounáležitosti, podněcují kreativitu a umožňují setkání podobná neformálnímu setkávání na pracovišti. Získejte další informace o službě Mesh pro Microsoft Teams.

Animovaný obrázek Whiteboardu v Microsoft Teams se třemi avatary, kteří pracují na tabuli

Nové aktualizace prostředí pro schůzky v Teams

Přinášíme nové aktualizace prostředí pro schůzky v Teams, abychom umožnili pořádání inkluzivnějších a produktivnějších hybridních schůzek. Uživatelé teď mohou přiřazovat role z plánovacího formuláře a zobrazovat pořadí zvednutých rukou, aby se zajistilo, že každý dostane prostor se vyjádřit. Vylepšujeme také mobilní přetékající nabídku, abychom upřednostnili klíčové akce, jako je zobrazení chatu, a přidáváme panel oznámení pro systémové zprávy v průběhu schůzky, takže uživatelé mohou jedním klepnutím zobrazit náhled a sbalit a vymazat všechna oznámení.

Klient Teams zobrazující aktualizované uživatelské rozhraní a prostředí Účastník schůzky může použít plánovací formulář, zobrazovat pořadí zvednutých rukou a používat mobilní přetékající nabídku.

Vytváření lepších prostředí pro hybridní schůzky

Ve spolupráci s těmi nejlepšími dodavateli hardwaru na světě pracujeme na tom, aby na zařízeních byla k dispozici prostředí Teams, která lidem usnadní komunikaci a umožní jim plnohodnotnou účast na schůzkách, ať pracují odkudkoli.

Po certifikaci bude zařízení Yealink desk Vision AIO24 s 24palcovým displejem možné použít jako samostatné zařízení pro spolupráci v Teams nebo ho připojit k počítači jako druhou obrazovku.

Rychlé vyhledávání a rezervace flexibilních pracovních prostorů v kanceláři s hot deskingem na zobrazovacím zařízení pro Microsoft Teams. Nové zařízení Yealink deskVision AIO24 je větší, 24palcové zobrazovací zařízení pro Teams, které nabízí dotykovou obrazovku a počítač a mobilní nabíjení.

Zařízení Logitech Tap Scheduler, které čeká na certifikaci, se připojuje k portfoliu panelů Teams. Umožňuje snadno zobrazit dostupnost jednacích místnosti, informace o místě a podrobnosti o schůzce.

Funkce Direct Guest Join umožňuje uživatelům připojit se z Teams Rooms ke schůzce třetí strany a využívat základní ovládací prvky. Umožňuje také připojit se ke schůzkám v Teams ze systémů místností třetích stran. V současné době je tato možnost dostupná pro Zoom a Cisco. V příštím roce ji rozšíříme o Bluejeans a GoToMeeting.

Zařízení Surface Hub se teď dají spravovat z Centra pro správu Teams společně s dalšími zařízeními pro Teams. V nadcházejících měsících budou spravované služby pro místnosti Microsoft Teams rozšířeny o Surface Hub v rámci cloudové služby pro správu a monitorování IT.

Snadnější a bezpečnější spolupráce mezi organizacemi

Práce neprobíhá izolovaně – vyžaduje komunikaci a spolupráci s jednotlivci v organizaci i mimo ni. Do Propojení Microsoft Teams přidáváme nové funkce, které odstraňují bariéry a usnadňují bezpečnější spolupráci s kýmkoli.

Můžete sdílet kanál s jednotlivci a týmy z různých organizací, naplánovat schůzku, spolupracovat v reálném čase v aplikacích a sdílet kanály až s 50 týmy a s libovolným požadovaným počtem organizací (k dispozici ve verzi Public Preview v prvním čtvrtletí roku 2022). Mezitím rozšiřujeme možnosti chatu v Teams, což vám umožní chatovat se členy týmu mimo vaši organizaci pomocí osobního účtu Teams (k dispozici do konce roku 2021).

Spolupráce s externím partnerem je stejně snadná jako spolupráce s interními účastníky.

Pořádejte poutavé a nezapomenutelné události

Máte k dispozici mnoho nových funkcí pro webináře a vysílání, které umožňují snadno vytvořit a nastavit působivá prostředí pro interní i externí účastníky. Pomocí virtuální čekárny mohou organizátoři a přednášející navazovat kontakty, monitorovat chat, umožnit účastníkům klást otázky a poskytovat jim odpovědi, spravovat nastavení účastníků a sdílet obsah před začátkem události. Organizátoři a přednášející budou moct spravovat, co účastníci uvidí, aby měli jistotu, že uvidí jenom sdílený obsah a účastníky prezentované na obrazovce. Obě tyto funkce budou k dispozici ve verzi Preview na začátku roku 2022.

Snímek obrazovky zobrazující přednášející čekající v čekárně

Přední platforma pro správu událostí a hotelnictví, Cvent, je teď integrovaná s Teams. Od začátku roku 2022 budou moct zákazníci využívat Cvent ke správě životního cyklu událostí, včetně registrace a správy agendy, a k pořádání virtuálních schůzek a událostí prostřednictvím Teams.

Zefektivněte týmovou práci pomocí aplikací pro spolupráci

Aplikace pro spolupráci představují novou generaci aplikací, jejichž základem je spolupráce. Jsou navržené a optimalizované pro flexibilitu hybridní práce v Teams a propojují relevantní procesy, data a lidi a umožňují efektivní spolupráci a dosahování lepších výsledků. Nové aplikace pro spolupráci od partnerů, mezi které patří Atlassian, SAP a ServiceNow, umožňují zákazníkům pracovat s těmito aplikacemi prostřednictvím chatu, kanálů a schůzek. Také nová prostředí vytvořená integrací Dynamics 365 a Teams umožňují začlenit více funkcí pro práci s daty a lepší propojení přímo do pracovního postupu.

Vyhledávání obchodních dat a spolupráce na nich pomocí Editoru a Loops bez nutnosti přepínat aplikace

Teď máte k dispozici nově navrženýTeams Store, pomocí kterého můžete snadno a rychle vyhledávat ty správné aplikace.

Zjednodušení prostředí kontaktního centra

Nové řešení digitálního kontaktního centra typu vše v jednom využívající Microsoft Dynamics 365 Customer Service a Teams propojuje tradiční kontaktní centrum, sjednocenou komunikaci a možnosti zákaznických služeb do jediného integrovaného řešení SaaS (software jako služba). S tímto novým řešením typu vše v jednom můžete využívat propojení chatu a hlasových služeb, rozšiřitelnost o další firemní aplikace a analytické funkce integrované v každém kroku prostředí pro poskytování služeb zákazníkům.

Microsoft rozšiřuje služby Dynamics 365 Customer Service na řešení digitálního kontaktního centra typu vše v jednom, které využívá funkce Microsoft Teams.

Nové možnosti pro tvůrce

Zcela měníme Office, aby umožňoval kromě práce s dokumenty, tabulkami nebo prezentacemi také práci s úplně novými médii. Podobně jako platforma Teams přispěla k transformaci spolupráce a produktivity, Microsoft Loop představuje další přelomový krok pro Microsoft 365.

Microsoft Loop je nová aplikace, která kombinuje výkonné a flexibilní plátno s přenosnými součástmi. Ty se volně pohybují a zůstávají synchronizované v různých aplikacích – což umožňuje týmům společně přemýšlet, plánovat a tvořit. Microsoft Loop má tři prvky: Součásti Loop, stránky Loop a pracovní prostory Loop.

Součásti Loop jsou atomické jednotky produktivity, které vám pomáhají spolupracovat a pracovat přímo v chatech, na schůzkách, v e-mailech, v dokumentech a na dalších místech. Můžete si vytvořit vlastní součásti Loop nebo využít naše, včetně následujících:

  • Hlasovací tabulka usnadňuje týmům brainstorming, umožňuje nacházet společná řešení a společně rozhodovat.
  • Sledování stavu vám pomůže shromažďovat informace z týmu, sledovat průběh všech aspektů projektu a udržovat aktuální přehled o projektu v celém týmu.
Pracovní prostor Microsoft Loop, kde týmy mohou přidávat nápady a vyjadřovat se prostřednictvím emoji

Stránky Loop jsou flexibilní plátna, kde můžete uspořádat součásti a načíst užitečné prvky, jako jsou odkazy, soubory nebo data. Můžete to udělat způsobem, který vyhovuje konkrétním potřebám vašeho projektu.

Pracovní prostory Loop jsou sdílené prostory, které vám a vašemu týmu umožňují zobrazit a seskupit vše důležité pro váš projekt. Pracovní prostory vám také umožňují mít přehled o tom, na čem všichni pracují, reagovat na nápady ostatních a sledovat pokrok při plnění společných cílů.

Microsoft Editor s funkcí Context IQ navrhne relevantní soubor, dokument nebo osobu, kterou byste mohli chtít zahrnout, na základě podobných témat nebo proto, že jste daný soubor nebo dokument vytvořili nebo na něm předtím pracovali.

Součásti Microsoft Loop budeme v nadcházejících měsících zpřístupňovat ve verzi Preview v aplikacích Microsoftu 365, například v Microsoft Teams, v Outlooku a ve OneNotu, a další funkce produktu Microsoft Loop budou následovat.

Příslibem umělé inteligence bylo vždy rozšiřování lidských možností způsobem, který působí téměř magickým dojmem. To se stává realitou díky funkci Context IQ. Funkce Context IQ provádí konkrétní kroky na základě poznatků, využívá výkonné funkce Microsoftu Graphu k získávání přehledů o vaší práci v průběhu dne a následně předpovídá, vyhledává a navrhuje informace, které potřebujete – tam, kde je právě potřebujete.

Funkce Context IQ například posouvá Microsoft Editor na novou úroveň a pomáhá navrhovat relevantní soubory nebo dokumenty, vyhledávat dostupné časy v kalendáři u spolupracovníků, navrhovat kolegy, které je třeba označit v e-mailech, nebo navrhuje související součástí Loop pro záznamy příležitostí v Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Editor s funkcí Context IQ navrhne relevantní soubor, dokument nebo osobu, kterou byste mohli chtít zahrnout, na základě podobných témat nebo proto, že jste daný soubor nebo dokument vytvořili nebo jste na něm předtím pracovali.

Nedávným zařazením aplikace Clipchamp do rodiny Office jsme rozšířili podporu pro tvorbu videí. Aplikace Clipchamp umožňuje lidem snadno a rychle vytvářet působivá, profesionálně vypadající videa. Její zábavné a intuitivní rozhraní v kombinaci s výkonnými funkcemi a rozsáhlou knihovnou materiálů z fotobanky pomáhá zajistit, aby uživatelé mohli vytvářet videa přesně podle svých představ.

Na webu Office.com a v aplikaci Office pro Windows zavádíme nová prostředí s novými stránkami Domů, Můj obsah a Vytvořit. Tato nová prostředí usnadňují vyhledávání veškerého obsahu a souborů v aplikacích a úložištích, zjišťují, co vyžaduje pozornost, a umožňují získat přístup k aplikacím a šablonám potřebným pro práci – to vše na jednom místě.

Nové prostředí se začne uživatelům zpřístupňovat příští týden. Další informace o těchto aktualizacích se dočtete na blogu o Office.

Digitální prostředí pro zaměstnance je prostředí pro zaměstnance

Prostředí pro zaměstnance už není definované fyzickým místem ani na něj není vázané. Potřebujeme nové způsoby, jak zajistit zapojení a informování zaměstnanců – a to vše během práce. A právě tady přichází na řadu Microsoft Viva.   

Zákazníci si teď platformu Microsoft Viva mohou koupit jako sadu, která obsahuje moduly Přehledy, Učení a Témata. Sada produktů Viva bude v roce 2022 obsahovat také nový modul pro správu cílů, který vychází z naší nedávné akvizice společnosti Ally.io. Modul Viva Učení je teď obecně dostupný pro každého. Také zpřístupňujeme nová prostředí pro mobilní a desktopové verze modulu Viva Připojení.  

Přizpůsobené zobrazení Můj vzdělávací obsah v modulu Viva Učení umožňuje zobrazit obsah přiřazený z připojeného systému pro správu vzdělávání a také procházet obsah, který jste si označili záložkou, nedávno zobrazili nebo dokončili. Zobrazuje také vzdělávací položky, které vám doporučili jiní lidé v organizaci.

Modul Viva Přehledy nabídne nové efektivní prostředí pro schůzky a přehledy pro manažery, které zaměstnancům pomohou budovat nové pracovní návyky a standardy zajišťující lepší komunikaci, produktivitu a osobní pohodu.  

Snímek obrazovky řídicího panelu s přehledy o tom, co děláte dobře, a s přehledy kategorií schůzek.

S radostí také oznamujeme několik partnerských integrací, které jsme pro moduly Viva Učení a Viva Připojení představili na začátku tohoto roku – včetně SAP SuccessFactors, Qualtrics, ServiceNow, Cornerstone OnDemand a UKG – a které jsou teď obecně dostupné. Přečtěte si další informace o všech našich oznámeních týkajících se platformy Microsoft Viva.

Windows pro hybridní svět

Všechny tyto skvělé inovace byly vytvořené pro systém Windows, který tvoří jejich základ a který je jediným operačním systémem navrženým pro hybridní práci. Uvedení Windows 11 znamená snadné bezobslužné nasazení a možnost vyladit zařízení a nástroje podle jedinečných potřeb jednotlivých týmů a zaměstnanců.

  • Abychom organizacím používajícím Intune usnadnili využívání služby nasazení Windows Update pro firmy, integrujeme kontrolní mechanismy pro plánování a nasazování aktualizací funkcí Windows přímo do Intune. Další informace najdete v našem blogovém příspěvku.
  • Služba Microsoft Test Base pro Microsoft 365, která je teď obecně dostupná, je cloudová služba, která nezávislým dodavatelům softwaru, podnikovým partnerům a organizacím umožňuje testovat jejich obchodní aplikace s verzemi klienta a serveru Windows. Přečtěte si další informace o službě Test Base pro Microsoft 365.
Test Base pro Microsoft 365 je služba Azure pro vývojáře aplikací a IT profesionály, která jim usnadňuje testování aplikací na základě dat a umožňuje jim využívat inteligentní testování odkudkoli na světě.
  • Univerzální tisk je cloudová služba, která uživatelům umožňuje bezpečně tisknout na libovolné tiskárně v organizaci bez nutnosti používat tiskové servery. Přečtěte si další informace o Univerzálním tisku.

V tomto blogu technické komunity si můžete přečíst o 11 věcech, které se nám na systému Windows 11 líbí.

Nová vylepšení Windows 365, včetně podpory Windows 11 v edici Business

Se systémem Windows 365 jsme přenesli počítač do cloudu, aby firmy všech velikostí mohly bezpečně streamovat kompletní prostředí Windows do libovolného zařízení. Teď se můžete rozhodnout pro Windows 11 v cloudu s edicí Windows 365 Enterprise. Podpora edice Business bude k dispozici už brzy.

Pro zajištění optimálního prostředí Windows 365 se připravuje několik nových aktualizací, včetně následujících:

  • Vylepšené zabezpečení a podpora prostřednictvím virtuálního čipu TPM (Trusted Platform Module), který umožňuje používat Windows 11
  • Vylepšení webového klienta pro rychlejší načítání, lepší výkon, nastavení místních prostředků, funkce přístupnosti a další
  • Podpora pro Azure Active Directory připojená k Windows 365 eliminuje potřebu místní infrastruktury nebo infrastruktury Azure.
  • Sestavy prostředků pro analýzu koncových bodů v Microsoft Endpoint Manageru poskytují metriky o výkonu procesoru (CPU) a paměti RAM ve Windows 365.

Pro zákazníky, kteří chtějí moderní cloudovou službu pro virtualizaci desktopů a aplikací, ale potřebují také podporovat některé aplikace a data v místním prostředí, oznamujeme verzi Preview služby Azure Virtual Desktop pro Azure Stack HCI. Přečtěte si další informace o oznámeních týkajících se služby Azure Virtual Desktop.

Další novinky v Microsoftu 365

Podle našeho průzkumu více než 60 procent malých firem uvedlo, že se necítí být vybaveno na zvládání kybernetických hrozeb. Microsoft Defender pro firmy je nové řešení zabezpečení koncových bodů, které organizacím s až 300 zaměstnanci pomáhá chránit se před kybernetickými útoky. Bude k dispozici jako samostatné řešení a bude součástí plánu Microsoft 365 Business Premium. Přečtěte si další informace o řešení Microsoft Defender pro firmy.

Výhled do budoucna

Snažíme se umožnit každému zaměstnanci, aby se mu v tomto novém světě práce dařilo – od změny uspořádání fyzických jednacích místností tak, aby dávaly prostor i účastníkům schůzek, kteří nejsou přítomní v místnosti, až po nový způsob digitální tvorby ve světě hybridní práce. Toto je jenom začátek a my se nemůžeme dočkat, až se s vámi v následujících měsících podělíme o další novinky. Sledujte nás dál.

You may also like these articles

Image for: People in the conference room joining on a laptop via Companion Mode while a remote participant presents during a Microsoft Teams Room (M T R) meeting​.

3 způsoby, jak s Microsoft Teams a Microsoft 365 splnit nová hybridní očekávání

3 způsoby, jak s Microsoft Teams a Microsoft 365 splnit nová hybridní očekávání

Image for: A person holding a child in their lap, looking at the computer which has a doctor on the screen.

Podpořte potenciál pracovníků prvního kontaktu ve zdravotnictví pomocí Microsoft Teams

Podpořte potenciál pracovníků prvního kontaktu ve zdravotnictví pomocí Microsoft Teams

Image for: Woman with mask on for COVID compliance sitting in work space working on laptop with Windows 11 start screen image.

Studie Gartner® Magic Quadrant™ věnovaná platformám obsahových služeb za rok 2021 označila společnost Microsoft jako lídra

Studie Gartner® Magic Quadrant™ věnovaná platformám obsahových služeb za rok 2021 označila společnost Microsoft jako lídra