Pomocí nových funkcí představených na konferenci Ignite můžete zajistit prostředí pro hybridní práci přesahující hranice organizace.

Microsoft Teams Rooms

Pomocí řešení pro jednací místnosti, které umožňuje, aby byli všichni účastníci schůzek vidět, slyšet a mohli se plně zapojit odkudkoli, můžete překonávat bariéry mezi lidmi pracujícími na dálku a těmi, kteří pracují v kanceláři.

Five people in a Teams Room with a dual display screen on the wall at the front of the room. Four people are sitting at a conference table which has a front-of-the-room console on it. One person is writing at a whiteboard on the side wall.

Propojte pracovníky na hybridním pracovišti

Inkluzivní řešení

Pořádejte inkluzivní a interaktivní schůzky pro všechny bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Snadné používání

Vytvořte jednotné prostředí pro Teams navržené tak, aby usnadňovalo spolupráci.

Flexibilita

Proměňte libovolný sdílený prostor a udělejte z něj místnost Teams s širokou škálou zařízení a funkcí.

Zabezpečení a správa

Využívejte bohaté funkce pro správu a výkonnou analýzu k zajištění ochrany a aktualizace zařízení.

Vytváření lepších hybridních prostředí pro schůzky

Seznamte se s funkcemi, které umožňují vytvořit prostředí pro schůzky, ve kterém se všichni účastníci mohou cítit zapojení do dění.

Přehled
Guided Tour

Prohlídka s průvodcem – domovská stránka

Vytváření lepších hybridních prostředí pro schůzky

Seznamte se s funkcemi, které umožňují vytvořit prostředí pro schůzky, ve kterém se všichni účastníci mohou cítit zapojení do dění.

Inkluzivní a interaktivní schůzky

Zajistěte, aby byli všichni účastníci vidět a slyšet a mohli se plně účastnit schůzek, ať pracují odkudkoli.

Vysoká kvalita zvuku a videa

Prostředí s pokročilými funkcemi pro zvuk a video pomáhají všem účastníkům schůzek cítit se tak, jako by byli ve stejné místnosti.

Inkluzivní rozložení videa

Můžete zobrazit osoby i obsah současně – dokonce na jedné obrazovce – a tím podpořit hlubší propojení účastníků v místnosti s virtuálními účastníky schůzky.

Bezdrátové sdílení obsahu

Během schůzky můžete snadno sdílet obsah z osobního zařízení bez kabelů a drátů.

Inteligentní reproduktory

Pomocí technologie rozpoznávání hlasu od Microsoftu můžete zjistit, kdo v místnosti mluví, a použít jeho jméno v přepisu schůzky.

Doplňková zařízení

Když jste v jednací místnosti, můžete se zapojit do schůzky pomocí svého osobního zařízení a využívat funkce, jako je chat a živé reakce.

Spolupráce na tabuli

Pomocí sdíleného digitálního plátna přístupného na libovolném zařízení můžete na každé schůzce spolupracovat se všemi účastníky v reálném čase.

Inteligentní zachytávání obsahu

Pomocí obsahové kamery a zpracování prostřednictvím umělé inteligence můžete vylepšovat a digitálně sdílet fyzické objekty, jako jsou tabule a knihy, aby vypadaly jasně a živě.

Snadné používání

Vytvořte jednotné a snadno použitelné prostředí pro schůzky, ve kterém můžete využít společně strávený čas na maximum.

Intuitivní prostředí Teams

Používejte předvídatelné, důvěrně známé prostředí v aplikaci Teams na zařízeních.

Integrace kalendářů Microsoftu

Místnost Teams si můžete snadno zarezervovat v Outlooku, v Teams a z panelu Teams.

Připojení jedním dotykem

Jedním dotykem se můžete okamžitě připojit ke schůzce a zapojit zařízení pro zvuk a video.

Bezkontaktní propojení

Pomocí osobního zařízení můžete detekovat Teams Rooms poblíž a připojit se ke schůzce z místnosti. Zvuk z osobního zařízení se automaticky ztlumí, aby se zabránilo zvukové zpětné vazbě.

Hlasová asistence Cortana

Schůzky můžete zahajovat a ukončovat hlasem místo dotykem a můžete požádat Cortanu, aby během schůzky provedla jednoduché příkazy.

Dálkový ovladač místnosti

Zařízení Teams Rooms můžete pohodlně ovládat pomocí funkce dálkového ovladače místnosti v mobilní aplikaci Teams.

Flexibilita

Řešení Teams Rooms může podporovat různé typy schůzek v různých prostorech prostřednictvím široké škály certifikovaných zařízení.

Škálování na libovolnou velikost místnosti

Řešení Teams Rooms splňuje potřeby různých konfigurací prostřednictvím více obrazovek a rozsáhlého portfolia certifikovaných zařízení.

Více typů zařízení

Řešení Teams Rooms je dostupné na různých typech zařízení, včetně modulárních sad, kompaktních a integrovaných zařízení a kompletních řešení typu vše v jednom.

Surface Hub

Surface Hub je mobilní, komplexní prostředí místnosti Teams typu vše v jednom, které poskytuje pokročilé možnosti spolupráce a spoluvytváření s přístupem k souborům Microsoftu 365.

Podporuje Windows a Android

Základní funkce Teams Rooms jsou dostupné v operačních systémech Windows i Android.

Připojení dalších zařízení pro Teams

Když zařízení Teams Rooms, jako jsou Koordinované schůzky, připojíte k Surface Hubu, můžete využívat nové funkce a pomocí panelů Teams vyhledávat blízké místnosti.

Interoperabilita

Z místnosti Teams se můžete připojit i ke schůzkám jiných poskytovatelů schůzek pomocí funkce pro přímé připojení hosta (Direct Guest Join).

Zabezpečení a správa

S výkonnými funkcemi, které zajišťují zabezpečení a bezproblémové fungování, máte jistotu, že místnost bude vždy v aktuálním stavu a připravená k použití.

Zajištěné zabezpečení zařízení, softwaru a služeb

Se zařízeními od Microsoftu certifikovanými pro Teams máte k dispozici předdefinované zabezpečení a automatické aktualizace, které ve výchozím nastavení udržují systémy v zabezpečeném stavu.

Správa Teams Rooms pomocí Centra pro správu Teams

Spravujte zařízení a nastavení Teams na jednom místě pomocí nástrojů pro snadné nastavení, správu inventáře, monitorování a zabezpečenou delegovanou správu.

Spravované služby na bázi umělé inteligence pro Teams Rooms

Svěřte správu provozu odborníkům a získejte lepší pokyny, přehledy a proaktivní konfiguraci a aktualizace zabezpečení zařízení.

Už brzy

Získejte přehled o nových funkcích a inovacích, které budou v Teams Rooms brzy k dispozici.

Rozdělené zobrazení galerie

Když se nesdílí obsah, můžete nasměrovat pozornost na účastníky schůzky, kteří nejsou v místnosti, rozdělením galerie videa na všechny dostupné obrazovky.

Přední řada

Využívejte rozložení, které umožňuje, aby byli lidé tváří v tvář a které zpřístupňuje chat – tím můžete podpořit pocit propojení mezi vzdálenými účastníky a účastníky v místnosti.

Inteligentní kamery

Vytvořte prostředí pro schůzky, které bude stejně vhodné pro všechny typy účastníků – využívejte k tomu kamery podporující sledování aktivních řečníků využívající umělou inteligenci, více videostreamů a rozpoznávání lidí.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"High-quality audio and video","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Vysoká kvalita zvuku a videa","videoHref":"","content":"<p>Prostředí s pokročilými funkcemi pro zvuk a video pomáhají všem účastníkům schůzek cítit se tak, jako by byli ve stejné místnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vysoká kvalita zvuku a videa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Inclusive video layouts","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Inkluzivní rozložení videa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcE","content":"<p>Můžete zobrazit osoby i obsah současně – dokonce na jedné obrazovce – a tím podpořit hlubší propojení účastníků v místnosti s virtuálními účastníky schůzky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzivní rozložení videa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Wireless content sharing","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Bezdrátové sdílení obsahu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYg","content":"<p>Během schůzky můžete snadno sdílet obsah z osobního zařízení bez kabelů a drátů.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezdrátové sdílení obsahu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent speakers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Inteligentní reproduktory","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNDBn","content":"<p>Pomocí technologie rozpoznávání hlasu od Microsoftu můžete zjistit, kdo v místnosti mluví, a použít jeho jméno v přepisu schůzky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentní reproduktory"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Companion devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Doplňková zařízení","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcI","content":"<p>Když jste v jednací místnosti, můžete se zapojit do schůzky pomocí svého osobního zařízení a využívat funkce, jako je chat a živé reakce.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Doplňková zařízení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Collaborative whiteboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Spolupráce na tabuli","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYh","content":"<p>Pomocí sdíleného digitálního plátna přístupného na libovolném zařízení můžete na každé schůzce spolupracovat se všemi účastníky v reálném čase.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupráce na tabuli"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent content capture","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Inteligentní zachytávání obsahu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNTc0","content":"<p>Pomocí obsahové kamery a zpracování prostřednictvím umělé inteligence můžete vylepšovat a digitálně sdílet fyzické objekty, jako jsou tabule a knihy, aby vypadaly jasně a živě.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentní zachytávání obsahu"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Inkluzivní a interaktivní schůzky","videoHref":"","content":"<p>Zajistěte, aby byli všichni účastníci vidět a slyšet a mohli se plně účastnit schůzek, ať pracují odkudkoli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzivní a interaktivní schůzky"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intuitive Teams experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNAZ7?ver=d410","imageAlt":"Teams console showcasing the Teams app screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Intuitivní prostředí Teams","videoHref":"","content":"<p>Používejte předvídatelné, důvěrně známé prostředí v aplikaci Teams na zařízeních.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intuitivní prostředí Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Microsoft calendar integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGdu?ver=6a08","imageAlt":"Teams console on a conference room table with hand using touchscreen to join a meeting","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Integrace kalendářů Microsoftu","videoHref":"","content":"<p>Místnost Teams si můžete snadno zarezervovat v Outlooku, v Teams a z panelu Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integrace kalendářů Microsoftu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"One-touch join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Připojení jedním dotykem","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfM3","content":"<p>Jedním dotykem se můžete okamžitě připojit ke schůzce a zapojit zařízení pro zvuk a video.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Připojení jedním dotykem"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proximity join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Bezkontaktní propojení","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdD","content":"<p>Pomocí osobního zařízení můžete detekovat Teams Rooms poblíž a připojit se ke schůzce z místnosti. Zvuk z osobního zařízení se automaticky ztlumí, aby se zabránilo zvukové zpětné vazbě.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezkontaktní propojení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cortana voice assistance","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Hlasová asistence Cortana","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdY","content":"<p>Schůzky můžete zahajovat a ukončovat hlasem místo dotykem a můžete požádat Cortanu, aby během schůzky provedla jednoduché příkazy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hlasová asistence Cortana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Room remote","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Dálkový ovladač místnosti","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYI","content":"<p>Zařízení Teams Rooms můžete pohodlně ovládat pomocí funkce dálkového ovladače místnosti v mobilní aplikaci Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dálkový ovladač místnosti"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbP?ver=83e5","imageAlt":"Two workers setting up a Teams video call in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Snadné používání","videoHref":"","content":"<p>Vytvořte jednotné a snadno použitelné prostředí pro schůzky, ve kterém můžete využít společně strávený čas na maximum.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snadné používání"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Scale to any room size","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wr?ver=f654","imageAlt":"Two males in small conference room with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android touch display. Large integrated device and wall mounted display showing screenshare and one Surface laptop in view","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Škálování na libovolnou velikost místnosti","videoHref":"","content":"<p>Řešení Teams Rooms splňuje potřeby různých konfigurací prostřednictvím více obrazovek a rozsáhlého portfolia certifikovaných zařízení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Škálování na libovolnou velikost místnosti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Multiple types of devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO68J?ver=f4a7","imageAlt":"One male pointing to a wall-mounted display featuring whiteboard functionality with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android collaboration bar wall on top of the display","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Více typů zařízení","videoHref":"","content":"<p>Řešení Teams Rooms je dostupné na různých typech zařízení, včetně modulárních sad, kompaktních a integrovaných zařízení a kompletních řešení typu vše v jednom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Více typů zařízení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Surface Hub","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Surface Hub","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO0Wv","content":"<p>Surface Hub je mobilní, komplexní prostředí místnosti Teams typu vše v jednom, které poskytuje pokročilé možnosti spolupráce a spoluvytváření s přístupem k souborům Microsoftu 365.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surface Hub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supports Windows and Android","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wx?ver=05c1","imageAlt":"Microsoft Windows logo side-by-side with Android logo","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Podporuje Windows a Android","videoHref":"","content":"<p>Základní funkce Teams Rooms jsou dostupné v operačních systémech Windows i Android.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podporuje Windows a Android"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Connect other Teams devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Připojení dalších zařízení pro Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO68N","content":"<p>Když zařízení Teams Rooms, jako jsou Koordinované schůzky, připojíte k Surface Hubu, můžete využívat nové funkce a pomocí panelů Teams vyhledávat blízké místnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Připojení dalších zařízení pro Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Interoperabilita","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNYlt","content":"<p>Z místnosti Teams se můžete připojit i ke schůzkám jiných poskytovatelů schůzek pomocí funkce pro přímé připojení hosta (Direct Guest Join).</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Interoperabilita"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNTb5?ver=ad67","imageAlt":"Two people in a meeting room setting up a Teams video call on a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Flexibilita","videoHref":"","content":"<p>Řešení Teams Rooms může podporovat různé typy schůzek v různých prostorech prostřednictvím široké škály certifikovaných zařízení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Flexibilita"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices, software, and services secured by design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOelM?ver=3e08","imageAlt":"A hand reaching to join a Teams call on a tabletop device in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Zajištěné zabezpečení zařízení, softwaru a služeb","videoHref":"","content":"<p>Se zařízeními od Microsoftu certifikovanými pro Teams máte k dispozici předdefinované zabezpečení a automatické aktualizace, které ve výchozím nastavení udržují systémy v zabezpečeném stavu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zajištěné zabezpečení zařízení, softwaru a služeb"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Manage Teams Rooms with Teams admin center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gf?ver=a75f","imageAlt":"The Teams Rooms systems dashboard for Windows in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Správa Teams Rooms pomocí Centra pro správu Teams","videoHref":"","content":"<p>Spravujte zařízení a nastavení Teams na jednom místě pomocí nástrojů pro snadné nastavení, správu inventáře, monitorování a zabezpečenou delegovanou správu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Správa Teams Rooms pomocí Centra pro správu Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"AI-driven managed services for Teams Rooms","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gi?ver=7936","imageAlt":"Meeting data gathered on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Spravované služby na bázi umělé inteligence pro Teams Rooms","videoHref":"","content":"<p>Svěřte správu provozu odborníkům a získejte lepší pokyny, přehledy a proaktivní konfiguraci a aktualizace zabezpečení zařízení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravované služby na bázi umělé inteligence pro Teams Rooms"}],"arialabel":null,"id":"benefits2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGc9?ver=5c00","imageAlt":"Two people in a meeting room on a Teams call using a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Zabezpečení a správa","videoHref":"","content":"<p>S výkonnými funkcemi, které zajišťují zabezpečení a bezproblémové fungování, máte jistotu, že místnost bude vždy v aktuálním stavu a připravená k použití.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zabezpečení a správa"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Split gallery view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gZ?ver=b453","imageAlt":"Two TVs, speakers and a camera set up in a room displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":28,"name":"Rozdělené zobrazení galerie","videoHref":"","content":"<p>Když se nesdílí obsah, můžete nasměrovat pozornost na účastníky schůzky, kteří nejsou v místnosti, rozdělením galerie videa na všechny dostupné obrazovky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozdělené zobrazení galerie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Front row","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Přední řada","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Y","content":"<p>Využívejte rozložení, které umožňuje, aby byli lidé tváří v tvář a které zpřístupňuje chat – tím můžete podpořit pocit propojení mezi vzdálenými účastníky a účastníky v místnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Přední řada"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent cameras","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":30,"name":"Inteligentní kamery","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Z","content":"<p>Vytvořte prostředí pro schůzky, které bude stejně vhodné pro všechny typy účastníků – využívejte k tomu kamery podporující sledování aktivních řečníků využívající umělou inteligenci, více videostreamů a rozpoznávání lidí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentní kamery"}],"arialabel":null,"id":"benefits3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGcc?ver=3066","imageAlt":"A presentation being given in a meeting room with participants both in person and on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Už brzy","videoHref":"","content":"<p>Získejte přehled o nových funkcích a inovacích, které budou v Teams Rooms brzy k dispozici.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Už brzy"}],"itemsCount":30}

Využívejte Microsoft Teams v libovolném prostoru pro schůzky

Podívejte se na několik příkladů fungování řešení Teams Rooms v různých prostorech.

Propojte všechny účastníky, aby se cítili lépe zapojení a mohli spolupracovat na maximum. Vzdálení účastníci se mohou cítit, jako by byli přítomní v místnosti, a účastníci v místnosti si mohou zachovat osobní identitu a být vidět.

Propojte všechny účastníky, aby se cítili lépe zapojení a mohli spolupracovat na maximum. Vzdálení účastníci se mohou cítit, jako by byli přítomní v místnosti, a účastníci v místnosti si mohou zachovat osobní identitu a být vidět.

Týmová práce ve všech prostorech

S rostoucí mobilitou lidí budou muset organizace přizpůsobovat kancelářské prostory a technologie potřebám hybridních pracovníků.

Certifikovaná zařízení pro Teams od předních hardwarových partnerů

Audiocoses logo.
Crestron logo.
Dell logo.
EPOS logo.
HP logo.
Lenovo logo.
Logitech logo.
Poly logo.
Yealink logo.

Další informace o hybridní práci

Hybridní práce je tady. Jste připravení?

Nová prostředí pro zařízení pro Teams

Připravte se na hybridní práci pomocí Teams

Index trendů ve světě práce

Prozkoumejte školení, kurzy a ukázky

Dokumentace k Teams Rooms

Zjistěte, jak naplánovat, nasadit a spravovat Teams Rooms.

Teams Rooms na webu Microsoft Learn

Seznamte se se základy a pak zjistěte, jak nakonfigurovat, spravovat a nasadit místnost Teams.

Příručka pro jednací místnosti

Při vizualizaci a plánování nasazení místnosti Teams se můžete řídit touto příručkou.

Videoprohlídka Teams Rooms

Prohlédněte si Teams Rooms s Jeremym Chapmanem, ředitelem pro Microsoft 365.

Vybrat partnera pro Teams Rooms

Pomocí partnera specializovaného na Teams Rooms můžete zajistit úspěšnější nasazení a rychlejší adaptaci uživatelů.

Časté otázky

|

Microsoft Teams Rooms je moderní řešení prostorů pro schůzky, které spojuje digitální pracovní prostor Microsoft Teams s vyhrazenými zvukovými zařízeními a videozařízeními od Microsoftu nebo se zařízeními jiných výrobců certifikovanými Microsoftem. Řešení Teams Rooms bylo vyvinuto tak, aby pomáhalo odstraňovat bariéry mezi prostory, místy a lidmi a vytvářet lepší prostředí pro schůzky v Teams v jakémkoli prostoru. Promyšleně navržené řešení Teams Rooms zajišťuje prostředí pro schůzky, které zohledňuje potřeby všech účastníků, nejen těch, kteří jsou přítomni v místnosti.

 

Díky bohatému ekosystému připojených zařízení pro schůzky řízenému intuitivní aplikací vytvořenou Microsoftem pro Microsoft Teams promění řešení Microsoft Teams Rooms jakýkoli prostor pro schůzky ve snadno použitelný a inkluzivní prostor pro spolupráci, kde má každý účastník schůzky svoje plnohodnotné místo, ať pracuje odkudkoli. Řešení Teams Rooms má následující funkce:

 

  • Podporuje inkluzivní schůzky založené na spolupráci a pomáhá překlenout rozdíly mezi pracovními prostory, takže každý má místo u stejného virtuálního stolu bez ohledu na to, odkud se ke schůzce připojuje.
  • Přináší jednotné, intuitivní prostředí Microsoft Teams, které lidem umožňuje snadno plánovat schůzky, připojovat se k nim a rychle se jich účastnit.
  • Umožňuje proměnit libovolný prostor v inkluzivní a snadno použitelný prostor pro schůzky díky širokému výběru zařízení, která lze flexibilně škálovat podle potřeby a typu prostoru.
  • Nabízí bohaté možnosti správy, pomocí kterých lze udržovat zařízení zabezpečená, aktualizovaná a ve spolehlivém stavu.  

Nabídky Microsoft Teams Rooms Standard i Premium zahrnují veškeré licence potřebné pro Microsoft Teams Rooms. Zákazníkům poskytují dvě různé možnosti správy jejich zařízení.

Podívejte se na seznam certifikovaných zařízení Microsoft Teams Rooms.

Spravovaná služba zlepšuje prostředí pro správu jednacích místností díky odborným operacím, které vyžadují méně času a prostředků od vašeho IT týmu. Služba nabízí doporučení od našeho týmu, proaktivní správu vašim jménem a znalosti z celé naší zákaznické sítě, abyste své prostředí mohli využít na maximum. Tento proaktivní přístup k provozu místnosti zachovává optimální prostředí pro schůzky na různých místech a vede k větší spokojenosti uživatelů.

Ano, zákazníci si můžou zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi obou licencí na portálu pro správu Microsoftu 365.

Microsoft Teams Rooms

Pomozte zajistit, aby se všichni mohli plně zúčastnit odkudkoliv.