Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

Online schůzky

Pracujte odkudkoli s využitím konferenčních a komunikačních funkcí softwaru pro online schůzky.

Online schůzky umožňují flexibilní, hybridní práci

Software pro online schůzky, jako je Microsoft Teams, vám umožní dosáhnout společně více – kdekoli a kdykoli.

Videokonference

Týmová práce bude osobnější, protože na online schůzkách se komunikuje tváří v tvář.

Virtuální události

Pořádejte zabezpečené webové schůzky a webináře až pro 1 000 účastníků nebo přenosy až pro 10 000 lidí.1

Audiokonference

Ke schůzkám se lze připojit pomocí mobilního zařízení, čísla pro telefonické připojení i aplikace pro online schůzky, jako je Microsoft Teams.3

Zařízení pro schůzky

Zařízení vám nabídnou další možnosti, jako je reproduktor nebo prostorové řešení navržené speciálně pro online schůzky.

Využívejte softwarové funkce pro online schůzky přirozeně začleněné do pracovního procesu

Tady je rychlý přehled funkcí pro online schůzky, které vám pomůžou se vším od plánování až po následné vyhodnocení.

Přehled
Guided Tour

Prohlídka – domovská stránka

Připravte se před schůzkou

Připravte schůzku tak, aby byla úspěšná, a to pomocí několika jednoduchých kroků, které vám usnadní software pro online schůzky.

Plánujte a sdílejte

Před schůzkou rozešlete pozvánky, nasdílejte agendu a komunikujte s účastníky.

Přizvěte hosty

Webový odkaz na schůzku můžete nasdílet komukoli, kdo má platnou e-mailovou adresu. Připojení prostřednictvím webového prohlížeče je jednoduché.

Seznamte se s kontextem

Projděte si zápisy a nahrávky z předchozích schůzek.

Zajistěte efektivitu schůzky

Využijte čas na maximum, zapojte ostatní, abyste pracovali jako tým, a sledujte, kam jste se díky schůzce posunuli.

Schůzky zahajte rychle

Začněte včas díky připojení jedním dotykem na mnoha zařízeních pro online schůzky. Snadné je i sdílení obsahu s účastníky.

Zajistěte osobní kontakt

Zapněte video, abyste se posunuli na hlubší úroveň, i když rozostříte pozadí kvůli ochraně soukromí.

Sdílejte obsah

Komunikujte na online schůzkách vizuálně, abyste ušetřili čas a podpořili spolupráci.

Nahrajte schůzku

Nahrávejte schůzky i se zvukem, videem a obsahem, abyste je mohli sdílet s lidmi, kteří se nemohli zúčastnit, a mohli je uchovat pro budoucí referenci.

Neztrácejte „drive“

Schůzku následně vyhodnoťte a stanovte budoucí schůzky, abyste mohli dosažený pokrok posunout ještě dále.

Nasdílejte poznámky a nahrávky ze schůzky

Udržujte jednotný zdroj informací ze schůzky. Nahrávky a poznámky nasdílíte ze stejné aplikace pro online schůzky.

Pokračujte v diskusi

Komunikujte s účastníky a poskytněte jim aktuální informace o agendě.

Nastavte frekvenci

Pomocí online aplikace pro schůzky můžete snáze naplánovat další schůzku nebo vytvořit jejich sérii.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Plánujte a sdílejte.","id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Plánujte a sdílejte","videoHref":"","content":"<p>Před schůzkou rozešlete pozvánky, nasdílejte agendu a komunikujte s účastníky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Plánujte a sdílejte"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Přizvěte hosty.","id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Přizvěte hosty","videoHref":"","content":"<p>Webový odkaz na schůzku můžete nasdílet komukoli, kdo má platnou e-mailovou adresu. Připojení prostřednictvím webového prohlížeče je jednoduché.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Přizvěte hosty"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Seznamte se s kontextem.","id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Seznamte se s kontextem","videoHref":"","content":"<p>Projděte si zápisy a nahrávky z předchozích schůzek.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Seznamte se s kontextem"}],"arialabel":"Připravte se před schůzkou.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Připravte se před schůzkou","videoHref":"","content":"<p>Připravte schůzku tak, aby byla úspěšná, a to pomocí několika jednoduchých kroků, které vám usnadní software pro online schůzky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Připravte se před schůzkou"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Schůzky zahajte rychle.","id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Schůzky zahajte rychle","videoHref":"","content":"<p>Začněte včas díky připojení jedním dotykem na mnoha zařízeních pro online schůzky. Snadné je i sdílení obsahu s účastníky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Schůzky zahajte rychle"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zajistěte osobní kontakt.","id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Zajistěte osobní kontakt","videoHref":"","content":"<p>Zapněte video, abyste se posunuli na hlubší úroveň, i když rozostříte pozadí kvůli ochraně soukromí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zajistěte osobní kontakt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sdílejte obsah.","id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Sdílejte obsah","videoHref":"","content":"<p>Komunikujte na online schůzkách vizuálně, abyste ušetřili čas a podpořili spolupráci.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sdílejte obsah"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nahrajte schůzku.","id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Nahrajte schůzku","videoHref":"","content":"<p>Nahrávejte schůzky i se zvukem, videem a obsahem, abyste je mohli sdílet s lidmi, kteří se nemohli zúčastnit, a mohli je uchovat pro budoucí referenci.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nahrajte schůzku"}],"arialabel":"Zajistěte efektivitu schůzky.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Zajistěte efektivitu schůzky","videoHref":"","content":"<p>Využijte čas na maximum, zapojte ostatní, abyste pracovali jako tým, a sledujte, kam jste se díky schůzce posunuli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zajistěte efektivitu schůzky"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nasdílejte poznámky a nahrávky ze schůzky.","id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Nasdílejte poznámky a nahrávky ze schůzky","videoHref":"","content":"<p>Udržujte jednotný zdroj informací ze schůzky. Nahrávky a poznámky nasdílíte ze stejné aplikace pro online schůzky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nasdílejte poznámky a nahrávky ze schůzky"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pokračujte v diskusi.","id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Pokračujte v diskusi","videoHref":"","content":"<p>Komunikujte s účastníky a poskytněte jim aktuální informace o agendě.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pokračujte v diskusi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nastavte frekvenci.","id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Nastavte frekvenci","videoHref":"","content":"<p>Pomocí online aplikace pro schůzky můžete snáze naplánovat další schůzku nebo vytvořit jejich sérii.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nastavte frekvenci"}],"arialabel":"Neztrácejte „drive“.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Neztrácejte „drive“","videoHref":"","content":"<p>Schůzku následně vyhodnoťte a stanovte budoucí schůzky, abyste mohli dosažený pokrok posunout ještě dále.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neztrácejte „drive“"}],"itemsCount":13}

Prostřednictvím online schůzek v Microsoft Teams můžete spojit i přátele a rodinu

Zůstaňte ve spojení s lidmi, i když nemůžete být spolu. Na videokonferenci se můžete sejít virtuálně – kdykoli a kdekoli.

Bavte se v režimu Společně

Staňte se hostitelem online schůzky ve virtuálním sdíleném prostoru. Vyberte si místo, třeba kavárnu, letovisko nebo salónek, a díky režimu Společně uvidíte všechny na stejném místě.2

A Teams call in together mode.

Pozvěte kohokoli, kdykoli a kdekoli

Zahajte online schůzku a pozvěte kohokoli, aby se připojil, i když nepoužívá Microsoft Teams. Na online schůzkách je virtuální spojení skoro stejně zábavné jako osobní.

A Teams video call with seven participants.
|

Online schůzka probíhá mezi dvěma nebo více účastníky a přenáší se při ní zvuk a volitelně i video, a to obousměrně. Přidanou výhodou videa je, že kromě toho, že slyšíme, co ostatní říkají, vidíme i jejich výrazy a reakce.

Online schůzky umožňují spolupráci v reálném čase, zvyšují produktivitu a šetří čas. A lidé, kteří pracují na dálku, se cítí méně izolovaní a více zapojení. Pokud účastníci skupinového webové schůzky nechtějí být vidět, můžou kameru kdykoli vypnout a nechat zapnutý jen mikrofon. Některé platformy pro online schůzky dokonce účastníkům umožňují rozostření nebo změnu pozadí, aby zvýšili soukromí, aniž by zmizela možnost spojení tváří v tvář.

Výrazně se rozšířila hybridní práce, práce na dálku a z domova a možnost komunikovat a spolupracovat v reálném čase prostřednictvím online schůzky zvyšuje produktivitu, zapojení a morálku.

Softwarová aplikace pro online schůzky, která je vyvinutá speciálně pro online spolupráci v reálném čase, přináší při audiovizuálních konferencích řadu výhod, například funkce pro sdílení souborů a kalendářů. Důvodem je to, že tento software je navržený speciálně tak, aby vytvářel lepší celkové prostředí pro chatování, volání a online spolupráci – kdekoli a kdykoli. A navíc software pro online schůzky, které jsou hladce integrované s celou sadou kancelářských aplikací, poskytují – oproti samostatné aplikaci – další výhody, pokud jde o úsporu času, pracovní postupy a snadnost použití.

Zapojení do online schůzky je snadné. Potřebujete jen zařízení s aplikací pro online schůzky, jako je třeba Microsoft Teams. Když dostanete pozvánku na online schůzku, připojte se ve stanoveném čase pomocí počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Více se dozvíte v průvodci hybridními a vzdálenými schůzkami.

Další informace o Microsoft Teams

Začněte používat Microsoft Teams ještě dnes

1. V tomto období časté práce na dálku můžete využívat přenosy bez interaktivních funkcí (jen pro zobrazení) až pro 20 000 účastníků, a to až do konce letošního roku.
2. K dispozici jenom na počítači.
3. Dostupnost audiokonferencí a volacích plánů se liší podle země/oblasti. Další informace najdete v seznamu podporovaných zemí a oblastí.