Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling.

Hlasové hovory a videohovory

Zůstaňte ve spojení se všemi členy týmu díky aplikaci pro videohovory, jako je Teams, kterou můžete používat na počítači, tabletu i telefonu.

Komunikace tváří v tvář při videohovorech

Vytáčejte a přijímejte videohovory přímo v Microsoft Teams, abyste zůstali v kontaktu a zvládali více práce bez ohledu na to, kde právě jste.

Podpora spolupráce

Spolupracujte v reálném čase a zapojte se hlouběji a osobněji prostřednictvím online videochatu.

Stále v hlavním pracovním proudu

Pracujte chytřeji díky propojení hovorů, chatu, schůzek a spolupráce – to vše v jedné aplikaci.

Zvýšení produktivity

Vizuální povaha online videohovoru umožňuje lidem rychleji vyjádřit svůj názor.

Rychlé nastavení

Videohovory můžete snadno přidávat, monitorovat a spravovat v Centru pro správu Teams.

Efektivnější komunikace prostřednictvím videohovorů

Podívejte se, jak využitím videa zatraktivnit schůzky a hovory a zároveň zvýšit jejich efektivitu.

Přehled
Guided Tour

Prohlídka – domovská stránka

Funkce videohovorů

Podívejte se na několik užitečných funkcí pro videohovory v Teams.

Sdílení obrazovky během hovoru

Sdílejte obsah – třeba celou plochu, jen jedno okno, soubor PowerPointu nebo tabuli. Až budete hotovi, sdílení snadno ukončíte.

Nahrávání hovorů pro sebe i ostatní

Videochat si můžete nahrát pro budoucí potřebu nebo abyste ho nasdíleli uživatelům, kteří se nemohli k hovoru připojit. Videochatovací aplikace na vašem zařízení je snadno použitelná.

Změna nebo rozostření pozadí

Vyberte si z předem připravených pozadí, nahrajte si vlastní nebo použijte inteligentní technologie, které vaše pozadí rozostří.

Okamžitá zpětná vazba pro všechny účastníky

Virtuálně zvedněte ruku, aby ostatní věděli, že chcete během online videohovoru položit otázku, nebo zareagujte palcem nahoru, srdíčkem či potleskem.

Možnost zvolit, jak se budou účastníci videohovoru zobrazovat

Zvolte výrazné zobrazení řečníka nebo přepněte na galerii s více účastníky. Vyzkoušejte režim Společně, kdy ve virtuálním prostoru uvidíte všechny najednou.

Výhody videohovorů

Udělejte si rychlý přehled o některých výhodách bezplatných videohovorů v Teams.

Rychlejší komunikace s ostatními

Ušetřete čas a podpořte spolupráci v reálném čase místo posílání e-mailů sem a tam.

Více flexibility pro týmy

Eliminujte omezení plynoucí z toho, že se uživatelé nacházejí na různých místech, tím, že umožníte komunikaci tváří v tvář přes videochat, a to kdykoli a kdekoli.

Už žádné pořizování poznámek, ale plné zapojení

Díky nahrávání a automatickému přepisu si nemusíte dělat starosti, že se informace ze schůzky ztratí, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.

Efektivnější práce bez zbytečného vyrušování

Všichni se budou moct lépe soustředit, pokud ztlumíte zvuk účastníků a přesunete postranní konverzace do chatu, aby nerušily řečníka.

Zapojení celého týmu a vytvoření pocitu sounáležitosti

U vzdálené a hybridní práce hraje zásadní roli vzájemné propojení. To, že je vidět, jak se ostatní tváří, může podpořit zapojení celého týmu a snížit pocit izolace.

Další informace o videohovorech

Další informace o tom, co nabízí aplikace pro videochaty, jako je Teams

Přizvání externích účastníků na schůzku

Do vašeho videohovoru můžete pozvat kohokoli, i když Teams vůbec nezná. Jediné, co potřebuje, je platná e-mailová adresa.

Sdílení poznámek ze schůzky s ostatními

Po videohovoru můžete přispět k celkové přehlednosti tím, že pro snadnou referenci nahrajete poznámky ze schůzky do jejího vlákna v Teams.

Široká škála zařízení pro videohovory

Živý videochat můžete zahájit jedním dotykem na zařízeních Teams Rooms od našich certifikovaných partnerů Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP a Yealink.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Screen sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMARQ?ver=6b74","imageAlt":"The Share content panel being displayed in a Teams video call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Sdílení obrazovky","videoHref":"","content":"<p>Sdílejte obsah – třeba celou plochu, jen jedno okno, soubor PowerPointu nebo tabuli. Až budete hotovi, sdílení snadno ukončíte.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sdílení obrazovky během hovoru"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjc?ver=29b3","imageAlt":"A Teams video call that is being recorded and has a live transcription being shown on the right side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Záznamy","videoHref":"","content":"<p>Videochat si můžete nahrát pro budoucí potřebu nebo abyste ho nasdíleli uživatelům, kteří se nemohli k hovoru připojit. Videochatovací aplikace na vašem zařízení je snadno použitelná.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nahrávání hovorů pro sebe i ostatní"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Customized backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjh?ver=4e11","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing all members of the call in one room at a table together.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Přizpůsobená pozadí","videoHref":"","content":"<p>Vyberte si z předem připravených pozadí, nahrajte si vlastní nebo použijte inteligentní technologie, které vaše pozadí rozostří.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Změna nebo rozostření pozadí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Live reactions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASf?ver=20f0","imageAlt":"A Teams video call where a Presenter is giving a presentation titled Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Živé reakce","videoHref":"","content":"<p>Virtuálně zvedněte ruku, aby ostatní věděli, že chcete během online videohovoru položit otázku, nebo zareagujte palcem nahoru, srdíčkem či potleskem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Okamžitá zpětná vazba pro všechny účastníky"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Layouts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjy?ver=8c52","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing the participants in an auditorium-style environment. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Rozložení","videoHref":"","content":"<p>Zvolte výrazné zobrazení řečníka nebo přepněte na galerii s více účastníky. Vyzkoušejte režim Společně, kdy ve virtuálním prostoru uvidíte všechny najednou.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Možnost zvolit, jak se budou účastníci videohovoru zobrazovat"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMLlq?ver=4ef1","imageAlt":"A tablet showing two people who are on a video call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Funkce videohovorů","videoHref":"","content":"<p>Podívejte se na několik užitečných funkcí pro videohovory v Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Funkce videohovorů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Save time","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG3T?ver=7ca3","imageAlt":"A sales presentation being edited in real-time by members of a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Úspora času","videoHref":"","content":"<p>Ušetřete čas a podpořte spolupráci v reálném čase místo posílání e-mailů sem a tam.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rychlejší komunikace s ostatními"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Support remote work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASo?ver=3b06","imageAlt":"A Teams video call with many participants and a Participants list being shown on the screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Podpora práce na dálku","videoHref":"","content":"<p>Eliminujte omezení plynoucí z toho, že se uživatelé nacházejí na různých místech, tím, že umožníte komunikaci tváří v tvář přes videochat, a to kdykoli a kdekoli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Více flexibility pro týmy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Be present","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMDwo?ver=3bfd","imageAlt":"A Teams video call with a banner indicating to participants that the call is being recorded.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Úplné zapojení","videoHref":"","content":"<p>Díky nahrávání a automatickému přepisu si nemusíte dělat starosti, že se informace ze schůzky ztratí, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Už žádné pořizování poznámek, ale plné zapojení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Limit distractions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjV?ver=ed9d","imageAlt":"A laptop displaying a Teams video call and chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Omezení rušivých prvků","videoHref":"","content":"<p>Všichni se budou moct lépe soustředit, pokud ztlumíte zvuk účastníků a přesunete postranní konverzace do chatu, aby nerušily řečníka.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Efektivnější práce bez zbytečného vyrušování"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Improve the employee experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASz?ver=eff2","imageAlt":"A Teams video call with one group together in a conference room and the other participants dialing in from other locations. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Dokonalejší zaměstnanecké prostředí","videoHref":"","content":"<p>U vzdálené a hybridní práce hraje zásadní roli vzájemné propojení. To, že je vidět, jak se ostatní tváří, může podpořit zapojení celého týmu a snížit pocit izolace.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapojení celého týmu a vytvoření pocitu sounáležitosti"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTix?ver=af19","imageAlt":"Two people in a conference room wearing PPE while participating in a Teams video call being displayed on a large television.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Výhody videohovorů","videoHref":"","content":"<p>Udělejte si rychlý přehled o některých výhodách bezplatných videohovorů v Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Výhody videohovorů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"External guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASE?ver=39a2","imageAlt":"Teams Meeting options being displayed in a browser.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Externí hosté","videoHref":"","content":"<p>Do vašeho videohovoru můžete pozvat kohokoli, i když Teams vůbec nezná. Jediné, co potřebuje, je platná e-mailová adresa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Přizvání externích účastníků na schůzku"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTkk?ver=b971","imageAlt":"A person using Whiteboard to present meeting notes on a large touchscreen device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Poznámky","videoHref":"","content":"<p>Po videohovoru můžete přispět k celkové přehlednosti tím, že pro snadnou referenci nahrajete poznámky ze schůzky do jejího vlákna v Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sdílení poznámek ze schůzky s ostatními"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG4j?ver=379d","imageAlt":"A desktop display of a Teams video call and a mobile display of a Teams call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Zařízení","videoHref":"","content":"<p>Živý videochat můžete zahájit jedním dotykem na zařízeních Teams Rooms od našich certifikovaných partnerů Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP a Yealink.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Široká škála zařízení pro videohovory"}],"arialabel":null,"id":"calling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTiA?ver=a260","imageAlt":"A person wearing over-the-ear headphones and holding a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Další informace o videohovorech","videoHref":"","content":"<p>Další informace o tom, co nabízí aplikace pro videochaty, jako je Teams</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Další informace o videohovorech"}],"itemsCount":16}

Podívejte se, jak videohovory přes Teams podporují firemní růst

Naplnění firemních potřeb v oblasti telefonů pro schůzky prostřednictvím Microsoft Teams

Globální lídr, společnost Itron, využívá k naplnění firemních potřeb aplikaci Telefon v Microsoft Teams a stávající telefonní vybavení a služby.

An augmented reality view of a global network surrounding the world.

Veřejné školy ze systému DC Public Schools propojují zaměstnance a studenty

Propojením Teams s telefonem Teams zajišťuje tento školní obvod, který má více než 65 000 zaměstnanců a studentů, flexibilnější možnosti vzdělávání během pandemie.

A teacher and a student in a classroom on a Teams video call with other students.
|

Telefonní a konferenční hovory se odehrávají mezi dvěma nebo více účastníky a vyznačují se zvukovým vstupem a výstupem. Videohovory neboli videokonference se uskutečňují mezi dvěma či více účastníky se zajištěním nejen zvukového, ale i obrazového vstupu a výstupu. Jejich výhodou je, že kromě toho, že slyšíme, co ostatní říkají, vidíme i jejich výrazy a reakce.

Videohovory a videokonference umožňují spolupráci v reálném čase, zvyšují produktivitu a šetří čas. A lidé, kteří pracují na dálku, se cítí méně izolovaní a více zapojení. Pokud účastníci skupinového videohovoru nebo videokonference nechtějí být vidět, můžou kameru kdykoli vypnout a nechat zapnutý jen mikrofon. Některá řešení pro videohovory a videokonference dokonce účastníkům umožňují rozostření nebo změnu pozadí, čímž si zajistí větší ochranu soukromí, aniž by ztratili možnost spojit se tváří v tvář.

Výrazně narostla práce na dálku a z domov a možnost komunikovat a spolupracovat v reálném čase pomocí videohovoru nebo videokonference zvyšuje produktivitu, zapojení a morálku. V časech, kdy jsou lidé od sebe odděleni, pomáhají videohovory naplňovat naši potřebu pracovat a být spolu.

Softwarová aplikace vyvinutá pro online spolupráci v reálném čase přináší při videohovorech a videokonferencích řadu výhod, například funkce pro sdílení souborů a kalendářů. Důvodem je to, že tento software je navržený speciálně tak, aby vytvářel lepší celkové prostředí pro chatování, volání a online spolupráci – kdekoli a kdykoli. A navíc aplikace pro videohovory a videokonference, které jsou hladce integrované s celou sadou kancelářských aplikací, poskytují – oproti samostatné aplikaci – další výhody, pokud jde o úsporu času, pracovní postupy a snadnost použití.

Další informace o Microsoft Teams

Začněte používat Microsoft Teams ještě dnes