Správa ochrany osobních údajů pro Microsoft 365

Můžete proaktivně identifikovat rizika spojená s ochranou osobních údajů a chránit se před nimi, umožnit zaměstnancům správně se rozhodovat o zpracování dat a automatizovat a spravovat žádosti subjektů údajů ve velkém měřítku.

Ochrana osobních údajů a vytvoření pracoviště s lepší ochranou osobních údajů

Identifikace kritických rizik a konfliktů v oblasti ochrany osobních údajů

Pomocí automatického zjišťování dat, inteligentních nástrojů pro mapování uživatelů a korelovaných signálů můžete získat přehled o osobních údajích a souvisejících rizicích vyplývajících z nedostatečného zabezpečení, hromadění a přenosů osobních údajů.

Automatizace operací ochrany osobních údajů a reakcí na žádosti subjektů údajů

Pomocí automatizovaných zásad, integrované detekce a nápravy rizik a pracovních postupů pro spolupráci můžete efektivně omezovat rizika v oblasti ochrany osobních údajů a můžete také ve velkém měřítku automatizovat a spravovat žádosti subjektů údajů.

Umožněte zaměstnancům dělat správná rozhodnutí o zpracování dat

Podpořte proaktivní kulturu ochrany osobních údajů tím, že zvýšíte povědomí zaměstnanců o incidentech, o rizicích spojených s ochranou osobních údajů a o odpovědnosti za ně, aniž by to omezovalo jejich produktivitu.

Klíčové funkce Správy ochrany osobních údajů

Identifikace rizik v oblasti ochrany osobních údajů

Získejte přehled o stavu ochrany osobních údajů v organizaci, včetně prostředí pro uchovávání osobních údajů a stavu a trendů souvisejících s riziky v oblasti ochrany osobních údajů, která vyplývají z přenosů osobních údajů, jejich nedostatečného zabezpečení a hromadění.

Získejte přehled o stavu ochrany osobních údajů v organizaci, včetně prostředí pro uchovávání osobních údajů a stavu a trendů souvisejících s riziky v oblasti ochrany osobních údajů, která vyplývají z přenosů osobních údajů, jejich nedostatečného zabezpečení a hromadění.

Plány a ceny pro Správu ochrany osobních údajů

K funkcím Správy ochrany osobních údajů lze získat přístup prostřednictvím dvou modulů. Modul Správa ochrany osobních údajů – rizika umožňuje přístup k funkcím pro správu rizik v oblasti ochrany osobních údajů a modul Správa ochrany osobních údajů - žádosti subjektů údajů umožňuje vytvářet a spravovat žádosti subjektů údajů.

Správa ochrany osobních údajů – rizika

nová cena €4.20 měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

(roční předplatné – s automatickým prodlužováním)

Modul Správa ochrany osobních údajů – rizika umožňuje:

• Získat přehled o osobních údajích v prostředí Microsoftu 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive pro firmy a Microsoft Teams) a o souvisejících rizicích v oblasti ochrany osobních údajů

 

• Využívat výchozí šablony zásad ochrany osobních údajů, včetně zásad minimalizace dat a zásad týkajících se nedostatečného zabezpečení a přenosů údajů, nebo je přizpůsobit jedinečným potřebám organizace

 

• Zobrazovat doporučené nápravné akce, které umožňují proaktivně omezovat rizika v oblasti ochrany osobních údajů

 

• Zapojit informační pracovníky při práci se sadami kancelářských aplikací a podpořit změnu v jejich chování

 

Modul Správa ochrany osobních údajů – rizika je k dispozici pro oprávněné zákazníky Microsoftu 365 a Office 365. Další informace

 

Modul Správa ochrany osobních údajů – rizika můžete vyzkoušet na 90 dnů zdarma.

Správa ochrany osobních údajů – žádosti subjektů údajů (1)

nová cena €169.20 ročně za uživatele
Cena je bez DPH.

Správa ochrany osobních údajů – žádosti subjektů údajů umožňuje:

• Automatizovat reakce na žádosti subjektů údajů a spravovat je ve velkém měřítku

 

• Používat šablony Microsoft Power Automate se stávajícími firemními procesy (vyžaduje příslušnou licenci pro Power Automate)

 

• Používat programový přístup k rozhraním API

 

• Bezpečně spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami prostřednictvím Teams (vyžaduje příslušnou licenci pro Teams)
 

Modul Správa ochrany osobních údajů – žádosti subjektů údajů je k dispozici pro oprávněné zákazníky Microsoftu 365 a Office 365. Další informace

 

Modul Správa ochrany osobních údajů – žádosti subjektů údajů si můžete vyzkoušet na 90 dnů zdarma nebo si můžete zdarma vytvořit až 50 žádostí subjektů údajů (podle toho, který limit vyprší dříve).

Co říkají naši zákazníci

Novartis logo

Správa ochrany osobních údajů pro Microsoft 365 nám pomůže identifikovat a omezovat kritická rizika v oblasti ochrany osobních údajů, která vznikají při přenosu soukromých dat přes hranice a při jejich nadměrném sdílení. Umožníme zaměstnancům, aby mohli sami omezovat rizika, a uvolníme tak ruce IT specialistům, aby se mohli zaměřit na naléhavější rizika s vysokou závažností.

Beni Gelzer, ředitel pro správu ochrany osobních údajů (Švýcarsko), Novartis

Zdroje informací

Blog o Správě ochrany osobních údajů

Přečtěte si novinky o Správě ochrany osobních údajů.

Video ze série Microsoft Mechanics

V tomto videu získáte další informace o funkcích Správy ochrany osobních údajů.

Technická dokumentace

Zjistěte, jak nastavit a používat Správu ochrany osobních údajů.

Správa ochrany osobních údajů

Chraňte osobní údaje a vytvořte pracoviště s lepší ochranou osobních údajů