Skip to main content
Licensing
Proporcioneu comentaris sobre el nou lloc Termes dels Productes mitjançant el botó de comentaris següent. Podeu seguir accedir a les versions anteriors i actual dels documents Termes dels Productes i Termes dels Serveis Online aquí.
Termes de cerca

Promocions

Promoció del Windows 7 ESU per a Usuaris del Windows E5, l'M365 E5 i Seguretat de l'M365 E5

Els usuaris amb llicències SL del Windows E5, el Microsoft 365 E5 o Seguretat del Microsoft 365 E5 obtingudes a través d'un Contracte Enterprise o un Contracte d'Enterprise Subscription a partir del 14 de gener de 2020 ("Usuaris Qualificats") poden utilitzar fins a cinc (5) dispositius alhora per executar un OSE local amb cobertura del Windows 7 ESU per al 2020, o accedir als OSE virtuals amb cobertura del Windows 7 ESU per al 2020 sense necessitat d'una llicència del Windows 7 ESU. El Client pot adquirir llicències del Windows 7 ESU 2021 i 2022 i del Windows 7 ESU 2021 i 2022 per al Microsoft 365 per a aquest dispositius sense haver d'adquirir una llicència ESU 2020 si els dispositius només els han utilitzat Usuaris Qualificats durant el període de cobertura de la llicència ESU 2020. Aquests dispositius han de tenir assignades llicències ESU per a tots els anys respectius si els fan servir usuaris que no tenen llicències SL del Windows E5, el Microsoft 365 E5 o Seguretat del Microsoft 365 E5.

Audioconferència gratuïta per als clients de l'EA/EAS/EES

Els Clients poden adquirir llicències de l'Audioconferència gratuïtes fins al final de la seva inscripció, durant un total de tres anys. L'oferta és vàlida des de l'1 d'agost de 2020 fins al 31 de maig de 2022 i només està disponible per a les llicències netes noves de l'Audioconferència (la qual cosa es defineix com les llicències que s'afegeixen a les existents a partir de l'1 d'agost de 2020) per als clients de l'EA/EAS/EES (només A3) amb subscripcions de pagament que inclouen el Teams. S'exclouen els usuaris que accedeixen al Teams a través de l'oferta de prova. No està disponible per als clients i els usuaris que es troben a l'Índia i els clients de la Xina. Requereix com a mínim un 20 % d'adopció de les reunions del Teams durant els sis primers mesos de l'adquisició de llicències promocionals per tal de mantenir l'Audioconferència gratuïta. L'adopció de les reunions del Teams es calcula dividint els Usuaris Actius Mensuals entre el Total de Llicències del Teams de pagament. S'apliquen les limitacions estàndard (Audioconferència: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365) i les Condicions de la Prova (Contracte de la Prova: https://legal.office.com/en-us/docid20). Poseu-vos en contacte amb un representant dels comptes de Microsoft per obtenir-ne més detalls.

Audioconferència gratuïta per als clients del CSP i del Web Direct

Els Clients poden adquirir llicències de l'Audioconferència gratuïtes per a un total de dotze (12 mesos) si visiten el portal d'administració. L'oferta és vàlida des de l'1 d'octubre de 2020 fins al 31 de maig de 2022 i només està disponible per a les llicències netes noves de l'Audioconferència (la qual cosa es defineix com les llicències que s'afegeixen a les existents a partir de l'1 d'agost de 2020) per als clients del CSP o del Web Direct amb subscripcions de pagament que inclouen el Teams. S'exclouen els usuaris que accedeixen al Teams a través de l'oferta de prova. No està disponible per als clients i els usuaris que es troben a l'Índia i els clients de la Xina. S'apliquen les limitacions estàndard (Audioconferència: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365) i les Condicions de la Prova (Contracte de la Prova: https://legal.office.com/en-us/docid20).

Promoció de Preus d'Accés a l'Azure Virtual Desktop per Usuari

Els Clients poden adquirir una llicència promocional per utilitzar les llicències d'accés a l'Azure Virtual Desktop per usuari i accedir-hi per un cost d'accés mensual promocional de 0 USD pel seu ús entre el 14 de juliol i el 31 de desembre de 2021. Aquesta Promoció de Preus d'accés a l'Azure Virtual Desktop per usuari està disponible només per a l'ús per part d'un client de les llicències d'accés a l'Azure Virtual Desktop per usuari per proporcionar Solucions de Client de l'Azure Virtual Desktop a tercers a l'Azure. Aquest descompte no s'aplica a cap cost derivat del consum de l'Azure general d'un client, inclòs del seu ús de les llicències d'accés de l'Azure Virtual Desktop per usuari. Aquesta oferta exclou l'ús de l'accés a l'Azure Virtual Desktop per usuari per a les finalitats internes d'un client. Es cobrarà als Clients per l'accés a l'Azure Virtual Desktop per usuari a partir de l'1 de gener de 2022 amb les tarifes vigents en aquell moment.