Skip to main content
Licensing
Lämna gärna feedback om de nya produktvillkoren genom att använda feedback-knappen nedan. Du har fortsatt tillgång till tidigare och aktuella versioner av produktvillkoren och villkoren för Onlinetjänster här.
Sökord

Kampanjer

Windows 7 ESU-kampanj för användare av Windows E5, M365 E5 och M365 E5 Security:

Användare med licens för Windows E5, Microsoft 365 E5 eller Microsoft 365 E5 Security SLs genom ett Enterprise-avtal eller Enterprise Subscription-avtal får från 14 januari 2020 (kvalificerade användare) använda upp till fem samtidiga enheter för körning av lokal operativsystemmiljö som omfattas av Windows 7 ESU for 2020, eller tillgå virtuella operativsystemmiljöer som omfattas av Windows 7 ESU för 2020 utan licens för Windows 7 ESU. Kunden får förvärva Windows 7 ESU 2021 och 2022 samt Windows 7 ESU 2021 och 2022 för Microsoft 365-licenser för sådana enheter utan att behöva skaffa 2020 ESU-licens om enheterna endast används av kvalificerade användare under täckningsperioden för ESU 2020. Dessa enheter måste tilldelas ESU-licenser för alla respektive år om de används av några andra användare som saknar licens för Windows E5, Microsoft 365 E5 eller Microsoft 365 E5 Security-SLs.

Kostnadsfri ljudkonferens för Kunder med EA/EAS/EES

Kunder får förvärva kostnadsfria ljudkonferenslicenser fram till slutet av deras registrering, upp till tre år. Erbjudandet gäller från 1 augusti 2020 till 31 maj 2022 och är endast tillgängligt för nettonya ljudkonferensplatser (definieras som platser i tillägg till befintliga platser från 1 augusti 2020) för kunder med EA, EAS eller EES (endast A3) som har betalda prenumerationer som omfattar Teams. Omfattar inte användare som använder Teams genom ett utvärderingserbjudande. Inte tillgängligt för kunder och användare baserade i Indien eller kunder i Kina. Kräver minst 20 % användning av Teams-möten inom de första sex månaderna från förvärvet av kampanjlicenser för att behålla kostnadsfri ljudkonferens. Användningen av Teams-möten beräknas enligt månatligen aktiva användare dividerat med totalt antal betalda Teams-licenser. Standardbegränsningar (ljudkonferens: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365) och utvärderingsvillkor (Utvärderingsavtal: https://legal.office.com/en-us/docid20) gäller. Kontakta din Microsoft-kontorepresentant för närmare information.

Kostnadsfri ljudkonferens för CSP- och Web Direct-kunder

Kunder kan förvärva kostnadsfria ljudkonferenslicenser för upp till tolv (12) månader genom att besöka sin adminportal. Erbjudandet gäller från 1 oktober 2020 till 31 maj 2022, och är endast tillgängligt för nettonya ljudkonferensplatser (definieras som platser i tillägg till befintliga platser från 1 augusti 2020) för kunder med CSP eller Web Direct som har betalda prenumerationer som omfattar Teams. Omfattar inte användare som använder Teams genom ett utvärderingserbjudande. Inte tillgängligt för kunder och användare baserade i Indien eller kunder i Kina. Standardbegränsningar (ljudkonferens: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365) och utvärderingsvillkor (Utvärderingsavtal: https://legal.office.com/en-us/docid20) gäller.

Prissättningskampanj för Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare

Kunder får anskaffa en kampanjlicens för åtkomst till och användning av Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare mot en månatlig kampanjkostnad av $0 för deras användning mellan 14 juli och 31 december 2021. Denna prissättningskampanj för Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare är endast tillgänglig för en kunds användning av licenser för Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare för att tillhandahålla tredje man Azure Virtual Desktop-lösningar på Azure. Denna rabatt gäller inte för eventuella kostnader som uppkommer ur en kunds allmänna Azure-konsumtion, inbegripet dennas användning av licenser för Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare. Detta erbjudande utesluter användning av Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare för en kunds interna syften. Kunder debiteras för sin tillgång till Azure Virtual Desktop-åtkomst per användare från och med 1 januari 2022, till då gällande priser.