Översikt
Guided Tour

Guided Tour

Välkommen till guiden Konsten att samarbeta

Lär dig hur du förbättrar gruppdynamiken och skapar framgångsrika team med den här guiden.

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

Skaffa Microsoft Teams utan kostnad

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

{"sites":[{"id":"introduction","name":"Introduktion","title":"Komplexa utmaningar kräver produktivt samarbete","content":"<p>Samarbete är avgörande för att lösa de utmaningar världen står inför idag, men samarbetet kan också vara en utmaning i sig. Olika perspektiv är avgörande för att ett team ska utvecklas, men skillnader kan lätt leda till missförstånd när ett team lider av en negativ gruppdynamik.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"importance-of-teamwork","name":"Vikten av samarbete","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Etablera en god gruppdynamik","title":"Vikten av att etablera en god gruppdynamik","content":"<p>För att bygga motståndskraft och skapa möjligheter för framgång måste team skapa och främja en positiv dynamik. Det första steget är att förstå vad denna dynamik är, och sedan lära sig hur du får den att blomstra i ditt team.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Främja en god dynamik","title":"Främja en god gruppdynamik","content":"<p>När dynamiken vårdas kommer ett team att vara bättre rustat för att hantera komplexa, oförutsedda utmaningar. Det här bidrar till att skapa positiva resultat, inklusive en blomstrande företagskultur, bättre beslutsfattande och nöjda teammedlemmar.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Hjälper dig att samarbeta bättre","title":"Guiden Konsten att samarbeta","content":"<p>Guiden Konsten att samarbeta skapades för att hjälpa ditt team att förbättra samspelet som leder till bättre resultat. Den baseras bland annat på bidrag från en heterogen grupp verkliga teammedlemmar, från chefer till prisbelönta journalister, olympiska idrottare och fiskhandlare.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"art-of-teamwork","name":"Ramverk för konsten att samarbeta","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Översikt över ramverket","title":"Översikt","content":"<p>I ramverket för Konsten att samarbeta formuleras de viktigaste elementen som påverkar gruppdynamiken. Detta är avsett att hjälpa team att utnyttja sin mångfald, skapa förtroende och driva innovation. Ramverket kan också ge mervärde till den större organisationskulturen utan att störa de nuvarande grupprocesserna.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Gruppens syfte","title":"Gruppens syfte","content":"<p>Bra samarbete börjar med ett tydligt syfte för teamet, den gemensamma målsättningen som håller team fokuserade, på samma spår, mer produktiva och nöjdare.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Kollektiv identitet","title":"Kollektiv identitet","content":"<p>Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper teammedlemmar att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Medvetenhet och delaktighet","title":"Medvetenhet och delaktighet","content":"<p>Medvetenhet och delaktighet är en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett bättre samspel och mer delaktighet.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null},{"id":"5","name":"Förtroende och sårbarhet","title":"Förtroende och sårbarhet","content":"<p>Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":4,"links":null},{"id":"6","name":"Konstruktiv spänning","title":"Konstruktiv spänning","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som är resultatet av att ett team drar nytta av sina skillnader.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":5,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Översikt över aktiviteter","title":"Översikt","content":"<p>Varje viktigt element har en tankestartare för de som är redo att sätta igång med detsamma och en handledarguide för de som vill introducera det för teamet. Aktiviteterna har utformats för att förbättra samspelet som är avgörande för en grupps förmåga att fungera och vara framgångsrika tillsammans.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Tid och ansträngning","title":"Tid och ansträngning","content":"<p>Vissa aktiviteter tar bara fem minuter medan andra kräver en och en halv timme. När du sätter igång hittar du tid- och ansträngningskrav som hjälp för att se var du ska börja och vad som krävs.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Tankestartare","title":"Tankestartare","content":"<p>Är du redo att sätta igång? Tankestartare är aktiviteter du kan prova på egen hand eller med ditt team. De hjälper dig att bygga upp din egen förståelse av konsten att samarbeta. Med dem kan du snabbt sätta dig in i tankesätten och perspektiven för bra samarbete.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Handledarguide","title":"Handledarguide","content":"<p>Är du redo att gå in på djupet? Handledarguiden hjälper dig att leda teamdiskussioner som hjälper till att skapa nya beteenden och mönster i hela teamet. Handledarguiden innehåller flera av de aktiviteter som finns i tankestartarna, men här får du ta dem ett steg längre med hela ditt team.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"lets-begin","name":"Nu sätter vi igång!","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Komma igång","title":"Teamet, är ni redo? Nu sätter vi igång!","content":"<p>Nu när du förstår vikten av produktivt samarbete kan du börja jobba med de viktiga elementen. Med den här onlineguiden kan du välja om du vill följa vår rekommenderade väg från början till slut eller gå till det ämne som intresserar dig och börja där.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"team-purpose","name":"Gruppens syfte","title":"Välkommen till gruppens syfte","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll som gruppens syfte spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna kommer att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Vad det är","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definiera gruppens syfte","title":"Definiera gruppens syfte","content":"<p>Ett tydligt syfte är grunden till produktiva team. Det är också det bästa stället för teamet att komma igång.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"En ambition","title":"En ambition, inte en siffra","content":"<p>Inte så här: ”Det här är den inverkan vi kan ha på våra KPI:er och slutresultatet.”</p><p>Mer så här: ”Det är så här vi vill påverka världen.”</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"En gemensam övning","title":"En gemensam övning, inte en order uppifrån","content":"<p>Mer så här: ”Vem är vi? Varför är det här viktigt? Nu tänker vi tillsammans över vilken inverkan vi vill ha som team.”</p><p>Inte så här: Ledare: ”Allihop, det här är vårt nya syfte.”</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Viktiga komponenter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Gemensamma mål","title":"Gemensamma mål","content":"<p>Gemensamma mål är de enskilda, nåbara milstolparna som ett team strävar efter och som utgör steg på vägen mot gruppens syfte. Ett teams gemensamma mål kan vara att göra affärer med 500 nya återförsäljare för att uppnå tillväxtmål.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Varför det är viktigt","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Mot samma mål","title":"Gruppens syfte ger klarhet och ser till att teamet jobbar mot samma mål","content":"<p>När ett team har ett klart syfte som alla är överens om, och som resonerar djupt med alla, kommer varje teammedlem att ha en känsla av autonomi. Då kan de fatta beslut och agera på egen hand med trygg vetskap om att teamet som helhet är samlat och jobbar mot samma mål. Detta hjälper ett team att förbli fokuserat, prestera bättre och vara nöjdare.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Uppmuntrar till gemensamma ansträngningar","title":"Gruppens syfte uppmuntrar till gemensamma ansträngningar","content":"<p>Jen Flanz är exekutiv producent för The Daily Show med Trevor Noah. Hon leder ett mångsidigt och begåvat team av författare vars syfte är att göra den bästa möjliga showen varje kväll, även om det ofta innebär att deras individuella bidrag måste offras.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE489WX","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Ger jobbet mening","title":"Gruppens syfte på Pike Place Fish Market","content":"<p>Taho är fiskhandlare på Pike Place Fish Market i Seattle, Washington, känt för den underhållande personalen lika mycket som för de färska skaldjuren. Fastän det officiella jobbet för Tahos team är att sälja fisk, är det något annat som får dem ur sängen på morgonen: ”När du bidrar till något större än dig själv – som att göra människor lyckliga – ger det dig mer motivation eftersom du gör något för ett större syfte”, säger Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Om det saknas","title":"Det här händer om gruppens syfte saknas","content":"<p>Om ett tydligt syfte saknas kommer teamet ha svårt att formulera vad de kollektivt jobbar mot, vilket kommer att påverka deras förmåga att uppnå långsiktiga och kortsiktiga mål. Teammedlemmar kommer inte att vara inne på samma spår och kommer att vara ofokuserade och delade.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tankestartare","title":"Utforska gruppens syfte","content":"<p>Med följande tankestartare får du hjälp att föreställa dig vad gruppens syfte kan vara och inspirera ditt team att skapa ett tillsammans. Det här tar ungefär 20 minuter. Därefter kan du presentera dessa koncept för ditt team för att få dem att sträva mot samma mål.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Handledarguide","title":"Hjälp ditt team att komma igång med teamets syfte","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Fortsätta arbetet med gruppens syfte","title":"Se hur gruppens syfte stärker ditt team","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team vara fokuserat på delade mål, prestera bättre och vara nöjdare. Fortsätt med aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"I Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Gruppens syfte i Teams","title":"Gruppens syfte i praktiken i Teams","content":"<p>Högpresterande team har ett tydligt syfte. Med Microsoft Teams kan de hålla sig på rätt kurs.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"collective-identity","name":"Kollektiv identitet","title":"Välkommen till kollektiv identitet","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll kollektiv identitet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Vad det är","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definiera den kollektiva identiteten","title":"Definiera den kollektiva identiteten","content":"<p>Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp. Det kan också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Värderingar och avtal","title":"Värderingar och avtal","content":"<p>Kollektiv identitet handlar om att skapa upplevelser som återspeglar teamets gemensamma värderingar och avtal.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Inne på samma spår","title":"Inne på samma spår utan att behöva rätta in sig i ledet","content":"<p>Mer så här: Ha gemensamma värderingar som teamet strävar efter att upprätthålla.<br />\nInte så här: Förordna vissa beteenden.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Ritualer","title":"Ritualer, inte möten","content":"<p>Mer så här: ”Efter våra veckomöten ska vi gå runt och prata om en inspirerande händelse från helgen.”<br />\nInte så här: ”Efter våra veckomöten ska vi träffas som marknadsföringsteamet för att gå över mer specifika uppdateringar.”</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Viktiga komponenter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Kollektiv identitet","title":"Viktiga komponenter","content":"<p>Ett team bildar en kollektiv identitet genom att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för teamet. Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Gemensamma värderingar","title":"Gemensamma värderingar","content":"<p>Gemensamma värderingar är de åsikter och attityder som ett team definierar som nödvändiga för att lyckas. Ett exempel på gemensamma värderingar för ett team kan vara att ”välkomna flertydigheter” eller ”göra andra framgångsrika”. När ett team formulerar gemensamma värderingar aktiveras de genom vardagliga beteenden.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Avtal","title":"Avtal","content":"<p>Avtal är de konkreta, överenskomna resultaten av ett teams värderingar. Avtal kan visa sig i ditt team som dagliga start- och sluttider eller i de överenskomna metoderna för att ge feedback.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Ritualer","title":"Ritualer","content":"<p>Ritualer är upprepade beteenden och aktiviteter som stärker både formella och informella avtal. En ritual kan vara något så enkelt som att gå ut och äta som ett team på måndagar, ha en gemensam sång eller göra en kreativ övning varje morgon.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Varför det är viktigt","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Skapar sammanhållning","title":"Skapar sammanhållning så att ett team kan arbeta som en sammansvetsad grupp","content":"<p>Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Uppmuntrar till gemensamma ansträngningar","title":"En värderingsbaserad plan","content":"<p>Caryl Stern är President och CEO för UNICEF USA. Hennes team kom överens om en plan med värderingar som håller teammedlemmarna ansvariga gentemot varandra och det viktiga arbete de gör.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47MKQ","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Avtal och ansvarsskyldighet","title":"Avtal för liv på Mars","content":"<p>Innan Kellie Gerardis astronautteam placerades långt bort i den avlägsna del av Utah-öknen som liknar ytan på Mars tillbringade hon och hennes lagkamrater timmar i videokonferenssamtal för att diskutera viktiga avtal som de skulle följa under sin rymdsimulering. Det var bara ett av de sätt som teamet bildade en stark känsla av kollektiv identitet, något som var avgörande för att de skulle kunna fullfölja sitt uppdrag.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Om det saknas","title":"Det här händer om kollektiv identitet saknas","content":"<p>Om kollektiv identitet saknas saknar teamet en känsla av en teamidentitet som hjälper medlemmarna att skapa samhörighet. Det här kan leda till att teammedlemmar känner en distans till varandra och det kan minska deras motivation för att delta fullt ut.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tankestartare","title":"Utforska kollektiv identitet","content":"<p>Utforska de styrkor och det unika perspektiv du ger teamet. Det här kan inspirera ditt team att skapa er kollektiva identitet tillsammans. Gör dig redo för en liten stund av självreflektion!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare </a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Handledarguide","title":"Hjälp ditt team att komma igång med kollektiv identitet","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Fortsätta arbetet med kollektiv identitet","title":"Se hur kollektiv identitet stärker ditt team","content":"<p>När du har slutfört de kollektiva identitetsaktiviteterna borde alla i ditt team känna sig säkra på roller och ansvar, ha fått god kontakt med varandra, skapat sammanhållning och tagit till sig samma uppsättning värderingar. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"awareness-inclusion","name":"Medvetenhet och delaktighet","title":"Välkommen till medvetenhet och delaktighet","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll medvetenhet och delaktighet spelar i de mest framgångsrika teamen. De här aktiviteterna ska hjälpa ditt team att öka medvetenheten och främja en inkluderande kultur där teammedlemmarna har ett bra samspel.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"Vad de är","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definiera medvetenhet och delaktighet","title":"Definiera medvetenhet och delaktighet","content":"<p>Medvetenhet och delaktighet ger en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett fungerande samspel. När medvetenhet och delaktighet definieras kan det också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Respektera skillnader","title":"Respektera skillnader, släta inte över dem","content":"<p>Mer så här: Var medveten om olika behov och preferenser.</p><p>Inte så här: Förordna ett visst sätt att arbeta.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Förstå dina egna behov","title":"Förstå dina egna behov","content":"<p>Mer så här: ”Det här är de omständigheter som gör att jag kan bidra till teamet.”<br />\nInte så här: ”Det är så här du måste arbeta med mig.”&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Viktiga komponenter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Medvetenhet och delaktighet","title":"Viktiga komponenter","content":"<p>Det finns tre nivåer av medvetenhet. När ett team har en bättre känsla för medvetenhet främjar det en inkluderande kultur där teammedlemmar får ett fungerande samspel.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Självmedvetenhet","title":"Självmedvetenhet","content":"<p>Självmedvetenhet och självkännedom är förmågan att både känna igen sina känslor och förstå varför man känner dem. Ju mer medvetna vi är om källan till våra känslor, desto mer kan vi reagera på ett produktivt sätt och fråga efter det vi behöver.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Medvetenhet om andra","title":"Medvetenhet om andra","content":"<p>Medvetenhet och kännedom om andra är förmågan att känna igen andras känslor och förstå den påverkan ens handlingar har på andra. Det här är det första steget i att vara empatisk. Om du till exempel vet att en teammedlem inte kan fokusera när hög musik spelas kan du öva genom att hålla hörlurarna på.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Situationsmedvetenhet","title":"Situationsmedvetenhet","content":"<p>Situationsmedvetenhet handlar om att beakta inte bara dig själv och dina lagkamrater, utan också det sammanhang du befinner dig i. Om det exempelvis är nödvändigt att ha ett samtal med en teammedlem om prestationsfrågor, görs det troligtvis bäst privat så att resten av teamet inte tappar tråden.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Varför de är viktiga","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Hjälp för ett bättre samspel","title":"Hjälp team att få ett bättre samspel","content":"<p>När ett team har en bättre känsla för medvetenhet skapar de en inkluderande kultur där teammedlemmar kan interagera med varandra på ett harmoniskt sätt och få ett bättre samspel.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Öka anpassningsbarheten och engagemanget","title":"De bästa teamen är anpassningsbara och engagerade","content":"<p>Shane Snow är författaren till ”Dream Teams”. De bästa teamen som han varit en del av är de med en djup känsla av medvetenhet, där den inkluderande kulturen gör att teammedlemmar kan vara sig själva fullt ut och vara anpassningsbara.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE46OG2","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Förbättra kommunikationen","title":"Samtal om känslor i vildmarken","content":"<p>När Alex Grishaver hade svårt att leda ett team för sök- och räddningsutbildning på grund av utmattning, använde han sig av sina lärdomar från träningen om känslomässig medvetenhet och bad en kollega att ta över i stället för att ensam kämpa sig igenom det. Att kunna identifiera hur han kände och sedan kommunicera det till sitt team hjälpte till att hålla dem alla säkra.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Det här händer om de saknas","title":"Det här händer om medvetenhet och delaktighet saknas","content":"<p>När team saknar en känsla av medvetenhet och delaktighet kan medlemmarna vara oengagerade, oempatiska och ha svårt att hantera konflikter mellan personer.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tankestartare","title":"Utforska medvetenhet och delaktighet","content":"<p>Reflektera över de omständigheter som gör dig framgångsrik på jobbet. Om du introducerar detta för ditt team kan det inspirera dem att lära sig om varje teammedlems individuella behov och preferenser och fundera kring hur man bäst stöder varandra.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare </a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Handledarguide","title":"Hjälp ditt team att komma igång med medvetenhet och delaktighet","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att förstå och uppskatta varandras behov och uppmuntra er att proaktivt leta efter möjligheter att engagera varandra och bjuda in nya perspektiv.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Fortsätta arbetet med medvetenhet och delaktighet","title":"Se hur medvetenhet och delaktighet stärker ditt team","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team ha en större känsla av medvetenhet och uppskattning för de individuella behov, preferenser och arbetssätt som gör det möjligt för var och en att lyckas. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"I Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Medvetenhet och delaktighet i Teams","title":"Medvetenhet och delaktighet i praktiken i Microsoft Teams","content":"<p>Personer som arbetar i team med en positiv dynamik är medvetna om sig själva och andra. Med Microsoft Teams får allas röster höras.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE44NTa","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"trust-vulnerability","name":"Förtroende och sårbarhet","title":"Välkommen till förtroende och sårbarhet","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll förtroende och sårbarhet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"Vad de är","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definiera förtroende och sårbarhet","title":"Definiera förtroende och sårbarhet","content":"<p>Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team. De kan också förbättra deras förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Förtroende måste förtjänas","title":"Förtroende måste förtjänas över tid","content":"<p>Mer så här: Möt dina teammedlemmar där de är för att bygga en relation.<br />\nInte så här: Kasta ut sig på djupt vatten första dagen.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Sårbarhet är öppenhet","title":"Sårbarhet är öppenhet, inte en känsla av utsatthet","content":"<p>Mer så här: Dela det du känner dig bekväm med att dela.<br />\nInte så här: Dela varje enskild detalj i ditt liv.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Viktiga komponenter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Förtroende och sårbarhet","title":"Viktiga komponenter","content":"<p>Den goda cykeln av förtroende och sårbarhet skapar psykologisk säkerhet i ett team. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Förtroende","title":"Förtroende","content":"<p>Förtroende är när du vet att du kan vara sårbar med någon utan att bli avfärdad eller sårad. När ett team till exempel visar ett orubbligt stöd för en teammedlem som kämpar med ett personligt trauma fördjupas teammedlemmens tillit till teamet.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Sårbarhet","title":"Sårbarhet","content":"<p>Sårbarhet handlar om att gå in i situationer som innehåller risker och delgivande av känslor. Till exempel kan en teammedlem visa sårbarhet genom att berätta för teamet om ett personligt trauma som denna kämpar med.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Psykologisk säkerhet","title":"Psykologisk säkerhet","content":"<p>Psykologisk säkerhet finns där en person känner sig bekväm med att dela sina åsikter och idéer utan rädsla för beskyllningar, kritik eller hätskhet. Psykologisk säkerhet skapas med den goda cykeln av förtroende och sårbarhet.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Varför de är viktiga","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Förtroende och säkerhet","title":"Skapar förtroende så teammedlemmarna känner sig säkra att ta risker","content":"<p>När team skapar förtroende och ger varandra tillstånd att vara sårbara känner alla sig säkrare och bekvämare att ta risker i teamet.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Uttrycka sig själv","title":"Ge teammedlemmar tillåtelse att uttrycka sig själva","content":"<p>Fernando Garcia är Co-Creative Director för Oscar de la Renta. Hans team arbetar bättre när designerna känner sig säkra och vågar bidra med sina vildaste och mest fantasifulla idéer. Detta händer bara när de känner en stark känsla av psykologisk säkerhet, som upprättas genom att kontinuerlig öva cykeln av sårbarhet och förtroende.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47RY1","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"En plats för inlärning och deltagande","title":"En trygg plats där man får göra misstag","content":"<p>På det medicinska simuleringscentret INOVA utbildas läkare i att hantera krissituationer på liv och död. Programchefen Maybelle Kou tycker att det är viktigt för läkare att lära sig i en miljö där de kan göra misstag utan att vara rädda för återverkningar. Hon tror nämligen att det bästa sättet att lära sig är utan rädsla. Hon har också erfarna läkare som pratar med läkarna som utbildas. De delar med sig av sårbara stunder då de gjorde misstag.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Det här händer om de saknas","title":"Det här händer om förtroende och sårbarhet saknas","content":"<p>Ett team som saknar en konsekvent cykel av förtroende och sårbarhet kan inte fullt ut utnyttja teammedlemmarnas potential. När teammedlemmarna inte känner sig trygga med att dela åsikter på grund av rädsla för kritik eller hätskhet avstår de från att delta fullt ut, vilket påverkar kvaliteten på teamets kollektiva arbete negativt.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tankestartare","title":"Utforska förtroende och sårbarhet","content":"<p>Reflektera över de förhållanden som hjälper dig att skapa förtroende och vara mer sårbar på jobbet. När du är klar och delar dem med ditt team kan det bidra till att bygga känslomässig säkerhet, vilket möjliggör interpersonellt risktagande.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Handledarguide","title":"Hjälp ditt team att komma igång med förtroende och sårbarhet","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att skapa känslomässig säkerhet genom att bygga upp förtroende och möjliggöra stunder av sårbarhet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Fortsätta arbetet med förtroende och sårbarhet","title":"Se hur förtroende och sårbarhet stärker ditt team","content":"<p>När du har slutfört dessa aktiviteter ska ditt team skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet som ger teammedlemmarna möjlighet att ta större interpersonella risker och uttrycka sig själva fullt ut på arbetet. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"constructive-tension","name":"Konstruktiv spänning","title":"Välkommen till konstruktiv spänning","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll konstruktiv spänning spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att utnyttja den goda gruppdynamiken som etablerades i de föregående avsnitten för att omvandla spänningar till en konstruktiv kraft.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Vad det är","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Definiera konstruktiv spänning","title":"Definiera konstruktiv spänning","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som kommer fram när ett team drar nytta av sina skillnader. Det är resultatet av att de andra viktiga komponenterna för gruppdynamiken – gruppens syfte, kollektiv identitet, medvetenhet, delaktighet och förtroende och sårbarhet – vårdas och är i balans.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"En produktiv kraft","title":"Spänning är en produktiv kraft","content":"<p>Spänning är ett laddat ämne. Men det kan också vara ett produktivt sätt att få ditt team att tänka vidare och få bredare synvinklar. De mest effektiva teamen vet hur man utnyttjar alla spänningar för att utvecklas tillsammans som ett team.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Olika tankesätt","title":"Olika tankesätt, inte olika åsikter","content":"<p>Mer så här: På ett respektfullt sätt inte hålla med dina teammedlemmar om något.<br />\nInte så här: På ett obevekligt sätt föra fram ett eget perspektiv.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Lösningar","title":"Lösningar, inte eskaleringar","content":"<p>Mer så här: Känna igen ett ögonblick av spänning och använda verktyg för att lösa det.<br />\nInte så här: Reagera på ett ögonblick av spänning med ilska eller aggression.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Viktiga komponenter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Konstruktiv spänning","title":"Viktiga komponenter","content":"<p>Olika perspektiv bäddar för spänning. Denna spänning blir en destruktiv kraft i team med negativ dynamik. Men när spänningen utnyttjas genom att främja en god gruppdynamik blir det en konstruktiv kraft som producerar innovativa idéer.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Olika perspektiv","title":"Olika perspektiv","content":"<p>Olika perspektiv är, när de utnyttjas ordentligt, avgörande för innovationen. Perspektiven kan komma från en mångfald av tankesätt, bakgrund, etnicitet, temperament, roll, kön, sexualitet med mera.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Sunda förhållanden","title":"Sunda förhållanden","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som uppstår när olika perspektiv får blomstra under sunda förhållanden. Motsatsen är destruktiv spänning, som är den negativa kraften som uppstår när mångfalden kolliderar under dåliga förhållanden.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Varför det är viktigt","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Innovation och framsteg","title":"Skapar möjligheter för innovation och framsteg","content":"<p>Konstruktiv spänning är en produktiv kraft. När teammedlemmarna känner sig trygga och oförskräckt kan bidra med sina olika perspektiv och färdigheter, kan teamet förnya sig och utvecklas på sätt som inte skulle vara möjligt med en begränsad, enskild tankegång.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Inspirerar till sammanhållning","title":"Utnyttja spänningar och inspirera till sammanhållning","content":"<p>När den erfarna konfliktreportern Farnaz Fassihis rapporteringsgrupp med personer från olika bakgrund inte kunde lämna kaoset i det irakiska kriget utanför kontoret, var hon tvungen att hitta ett sätt att utnyttja spänningen och inspirera till sammanhållning för att hålla teamet fokuserat på att genomföra det gemensamma uppdraget.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47HE9","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Välkomnar mångfald","title":"Utbildar genom att välkomna mångfald","content":"<p>I flera Harvard Business School-avdelningar fokuserar de på mångfalden när de utformar klassen. Man tror att elever med olika perspektiv som utmanar varandra är ett av de bästa sätten att fördjupa förståelsen för ett ämne och uppmuntra till nya tankesätt.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Om det saknas","title":"Det här händer om konstruktiv spänning saknas","content":"<p>När ett team har en negativ dynamik blir spänningen en destruktiv kraft med potential att riva teamet isär.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Aktiviteter","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tankestartare","title":"Utforska konstruktiv spänning","content":"<p>Reflektera över de olika typerna av spänning som finns i ditt team och orsakerna till att de finns.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Handledarguide","title":"Hjälp ditt team att komma igång med konstruktiv spänning","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att känna igen spända situationer, deras ursprung och hur man omvandlar dem till en konstruktiv kraft.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Fortsätta arbetet med konstruktiv spänning","title":"Se hur konstruktiv spänning stärker ditt team","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team kunna utnyttja kraften i konstruktiv spänning för att föra arbetet framåt på ett positivt och produktivt sätt. Fortsätt använda de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":2,"links":null}]},{"id":"microsoft-teams","name":"Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Konstruktiv spänning i Teams","title":"Konstruktiv spänning i praktiken i Microsoft Teams","content":"<p>När spänningar uppstår i team med en god dynamik leder det till nytänkande och bättre innovationer. Microsoft Teams är ett stöd i detta.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42N29","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"keep-learning","name":"Lär dig mer","title":" Fler resurser för dig som vill lära dig mer","content":"<p>I det här avsnittet hittar du resurser som hjälper dig att dela verktygen med ditt team och resurser med mer information om Microsoft Teams.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"full-toolkit-download","name":"Ladda ned alla verktyg","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Ladda ned alla verktyg","title":" Ladda ned alla de olika verktygen på en och samma plats","content":"<p>Vill du gå igenom alla tankestartare eller handledarguider? Ladda ned alla i en enkel nedladdning här. Planera lite tid åt dig själv eller med ditt team och kom igång.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Ladda ned alla verktyg\">Ladda ned alla verktyg</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]},{"id":"getting-started-with-teams","name":"Komma igång med Microsoft Teams ","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"  Snabbkurs om Microsoft Teams","title":"Snabbkurs om Teams","content":"<p>Du har lärt dig principerna för en positiv gruppdynamik och hur Microsoft Teams kan hjälpa dig. Läs mer om hur Teams kan vara ett stöd för bättre samarbete med den här snabbkursen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Ta snabbkursen om Teams\">Ta snabbkursen om Microsoft Teams</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","videoHref":"","arialabel":"Nästa","position":0,"links":null}]}],"links":null}]}