Möjliggör hybridarbete bortom företagsgränserna med nya funktioner som presenteras på Ignite.

Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams.

Videokonferenser

Träffas, samarbeta och arbeta säkert var du än är med Microsoft Teams.

Arbeta flexibelt med hybridmöten

Arbeta och samarbeta var som helst med videokonferenser i Teams.

Presentera som ett proffs

Samla alla – både på plats och online – för att arbeta tillsammans i videokonferenser i Teams.

Brainstorma och samarbeta visuellt

Träffas när som helst med videokonferenser – både i små enskilda samtal och stora företagskonferenser.

Hantera och kontrollera möten

Anordna säkra videokonferenssamtal – stäng av ljud, ta bort objudna deltagare och utse presentatörer.

Anordna virtuella event

Anordna interaktiva, säkra möten med upp till 1 000 deltagare samt webbseminarier och -sändningar med upp till 10 000 deltagare.*

Uttryck mer med videokonferenser

Träffas på ett mer engagerande och meningsfullt sätt med ett videokonferenssamtal och stärk samarbete och produktivitet i stunden.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Funktioner för videokonferenser

Ta en titt på några av de smarta videokonferensfunktionerna i Teams.

Inspelningar

Spela in möten med Teams-videokonferensappen och dela inspelningarna med deltagarna eller använd som framtida referens.

Chatt

Chatta med deltagare före, under och efter webbkonferensen.

Liveundertexter

Aktivera undertexter i ett videokonferenssamtal så att det blir lättare att hänga med i realtid.

Anpassade bakgrunder

Välj en bakgrund, ladda upp en egen eller välj att göra bakgrunden oskarp för att minimera distraktioner under videokonferensen.

Räck upp handen

Använd Räck upp handen-knappen när du vill tala eller ställa frågor under ett videokonferenssamtal utan att avbryta någon annan.

Deltagarlista

Visa och ladda ned deltagarlistan och använd den som referens och för att följa upp mötet.

Fördelarna med videokonferenser

Upptäck några av de främsta fördelarna med videokonferenser i Teams.

Öka engagemanget

I en videokonferens kan deltagarna kommunicera på ett mer engagerande och personligt sätt.

Främja samarbete

Arbeta tillsammans i realtid var som helst med videokonferenssamtal.

Öka produktiviteten

Eftersom videokonferenser är visuella kan deltagarna förmedla mer på kortare tid.

Bättre upplevelse för medarbetarna

Genom att mötas ansikte mot ansikte i videokonferenser får distansarbetare en känsla av tillhörighet.

Frihet och flexibilitet

Ge personer mer kontroll och möjlighet att träffas var som helst och när som helst med videokonferenser.

Kommunicera snabbare än med e-post

Bjud in till ett videokonferenssamtal och dela din skärm i stället för att skicka e-post och vänta på svar.

Mer om videokonferenser

Lär dig mer om videokonferenser – från hur de fungerar till vad som fungerar med dem.

Så här fungerar videokonferenser

Med en kamera, en mikrofon och en videokonferensapp som Teams kan du och andra se och höra varandra i realtid även om ni befinner er på olika platser.

Videokonferenser i Teams

Håll möten ansikte mot ansikte eller organisera stora virtuella event i Teams. Kommunicera och samarbeta när som helst, var som helst – i projekt med grupper av alla storlekar.

Videokonferenser som är mer än bara video

Gör mer i möten. Dela skärmar och filer, visa undertexter, chatta, gör inspelningar och ändra din bakgrund med Teams programvara för videokonferenser.

Enheter utformade för videokonferenser

Träffas och arbeta var som helst som det passar er med enheter som är specifikt utformade för videokonferenser i Teams – allt från headsets och högtalare till kameror och skärmar.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wp?ver=9cf0","imageAlt":"A Teams video call being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":2,"name":"Inspelningar","videoHref":"","content":"<p>Spela in möten med Teams-videokonferensappen och dela inspelningarna med deltagarna eller använd som framtida referens.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inspelningar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTf?ver=66e4","imageAlt":"A presentation being reviewed over a Teams call while some participants have a conversation in chat.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Chatt","videoHref":"","content":"<p>Chatta med deltagare före, under och efter webbkonferensen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chatt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"live-captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKXp8?ver=aeaf","imageAlt":"Live captions being used during a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Liveundertexter","videoHref":"","content":"<p>Aktivera undertexter i ett videokonferenssamtal så att det blir lättare att hänga med i realtid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Liveundertexter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"customized-backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzS?ver=f0ff","imageAlt":"Participants in a Teams video call using custom backgrounds.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Anpassade bakgrunder","videoHref":"","content":"<p>Välj en bakgrund, ladda upp en egen eller välj att göra bakgrunden oskarp för att minimera distraktioner under videokonferensen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anpassade bakgrunder"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"raise-your-hand","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTu?ver=49b4","imageAlt":"A presentation being displayed in Teams and a participant using the raise hand button.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Räck upp handen","videoHref":"","content":"<p>Använd Räck upp handen-knappen när du vill tala eller ställa frågor under ett videokonferenssamtal utan att avbryta någon annan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Räck upp handen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"participant-list","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzV?ver=28fc","imageAlt":"A participant list for a Design Review meeting in Teams that is displaying name, duration, join time, leave time and role for each participant.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Deltagarlista","videoHref":"","content":"<p>Visa och ladda ned deltagarlistan och använd den som referens och för att följa upp mötet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Deltagarlista"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH0EH?ver=3f8e","imageAlt":"A Teams video call where the participants are collaborating and working on a presentation together in real time.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Funktioner för videokonferenser","videoHref":"","content":"<p>Ta en titt på några av de smarta videokonferensfunktionerna i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Funktioner för videokonferenser"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"empower-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGY9F?ver=282d","imageAlt":"A Teams video conference where the speaker is being highlighted while they are giving a presentation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Öka engagemanget","videoHref":"","content":"<p>I en videokonferens kan deltagarna kommunicera på ett mer engagerande och personligt sätt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka engagemanget"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"foster-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWHb7a?ver=d65c","imageAlt":"A Teams call where participants are collaborating on a presentation, conversing in the chat and using the raise hand function.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Främja samarbete","videoHref":"","content":"<p>Arbeta tillsammans i realtid var som helst med videokonferenssamtal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Främja samarbete"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"increase-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI9xk?ver=a056","imageAlt":"A Teams video call and a live Transcript from the call being displayed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Öka produktiviteten","videoHref":"","content":"<p>Eftersom videokonferenser är visuella kan deltagarna förmedla mer på kortare tid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Öka produktiviteten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"improve-the-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSUK?ver=7d37","imageAlt":"A Teams video call with many participants in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Bättre upplevelse för medarbetarna","videoHref":"","content":"<p>Genom att mötas ansikte mot ansikte i videokonferenser får distansarbetare en känsla av tillhörighet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bättre upplevelse för medarbetarna"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"provide-freedom-and-flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xo?ver=4b13","imageAlt":"A mobile view of a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Frihet och flexibilitet","videoHref":"","content":"<p>Ge personer mer kontroll och möjlighet att träffas var som helst och när som helst med videokonferenser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Frihet och flexibilitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"communicate-faster-than-email","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xs?ver=9893","imageAlt":"A mobile view of a meeting chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Kommunicera snabbare än med e-post","videoHref":"","content":"<p>Bjud in till ett videokonferenssamtal och dela din skärm i stället för att skicka e-post och vänta på svar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kommunicera snabbare än med e-post"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI4pd?ver=794a","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Fördelarna med videokonferenser","videoHref":"","content":"<p>Upptäck några av de främsta fördelarna med videokonferenser i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fördelarna med videokonferenser"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"how-video-conferencing-works","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGYau?ver=65e1","imageAlt":"A Teams video call with 6 participants that is being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Så här fungerar videokonferenser","videoHref":"","content":"<p>Med en kamera, en mikrofon och en videokonferensapp som Teams kan du och andra se och höra varandra i realtid även om ni befinner er på olika platser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Så här fungerar videokonferenser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"video-conferencing-in-teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBP?ver=5177","imageAlt":"A Teams video call with many participants.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Videokonferenser i Teams","videoHref":"","content":"<p>Håll möten ansikte mot ansikte eller organisera stora virtuella event i Teams. Kommunicera och samarbeta när som helst, var som helst – i projekt med grupper av alla storlekar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferenser i Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"video-conferencing-more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBR?ver=8c3b","imageAlt":"A Teams video call where a presentation is being given and participants are using reactions.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":18,"name":"Videokonferenser som är mer än bara video","videoHref":"","content":"<p>Gör mer i möten. Dela skärmar och filer, visa undertexter, chatta, gör inspelningar och ändra din bakgrund med Teams programvara för videokonferenser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferenser som är mer än bara video"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"devices-designed-for-video-conferencing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8y9?ver=4b33","imageAlt":"A Teams video call between people in a conference room and people joining from home.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Enheter utformade för videokonferenser","videoHref":"","content":"<p>Träffas och arbeta var som helst som det passar er med enheter som är specifikt utformade för videokonferenser i Teams – allt från headsets och högtalare till kameror och skärmar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enheter utformade för videokonferenser"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wh?ver=420d","imageAlt":"A Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Mer om videokonferenser","videoHref":"","content":"<p>Lär dig mer om videokonferenser – från hur de fungerar till vad som fungerar med dem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mer om videokonferenser"}],"itemsCount":19}

Läs mer om videokonferenser i Teams

Sex sätt att liva upp dagordningen för onlinemöten

Tre sätt att använda videokonferenslösningar för att förbättra företagets verksamhet

Hur skärmdelning kan förbättra onlinemöten

Samla vänner och familj med videokonferenser i Teams

Håll kontakten med andra var ni än är. Träffas virtuellt – när och var som helst – i en videokonferens.

Ha roligt med Tillsammans-läget

 

Håll videokonferenser i ett virtuellt gemensamt utrymme. Välj mellan miljöer som kafé, resort eller lounge och se alla på samma plats med Tillsammans-läget.1

A Teams call in Together mode.

Bjud in vem som helst, när och var som helst

 

Starta en videokonferens och bjud in andra – de kan delta även om de inte är inne i Microsoft Teams. Med videokonferenser blir det nästan lika roligt att träffas virtuellt som i verkliga livet.

A Teams video call with seven participants.
|

En videokonferens är ett onlinemöte mellan två eller flera deltagare med video och in- och utgående ljud. Fördelen med video är att det inte bara går att höra deltagarna utan även se deras ansiktsuttryck och reaktioner.

Videokonferenser gör det möjligt att samarbeta i realtid, ökar produktiviteten, sparar tid och hjälper distansarbetare att bli mer engagerade och att känna sig mindre isolerade. Om deltagarna i en gruppvideo inte vill synas kan de alltid stänga av sin kamera och bara låta mikrofonen vara på. I vissa videokonferensprogram kan användarna göra bakgrunden oskarp eller byta bakgrund, så att de kan bevara sin integritet men ändå mötas ansikte mot ansikte.

Antalet distansarbetare har ökat dramatiskt och möjligheten att kunna kommunicera och samarbeta i realtid genom videokonferenser främjar både produktivitet, deltagande och välbefinnande.

Det finns många fördelar med att använda programvara som utvecklats specifikt för realtidssamarbete online, t.ex. videokonferenser, förutom andra funktioner såsom fildelning och kalender. Det beror på att den här typen av program är specifikt utformade för att skapa en optimal upplevelse för användare som vill chatta, samtala och samarbeta online, var och när som helst. Programvara för videokonferenser som är sömlöst integrerad med en hel svit med produktivitetsappar – jämfört med en fristående app – ger dessutom ytterligare fördelar i form av tidsbesparingar, bättre arbetsflöde och användarvänlighet.

Det är enkelt att delta i ett videokonferenssamtal. Du behöver bara en enhet med en kamera, en mikrofon och en videokonferensapp som Microsoft Teams. När du sedan blir inbjuden till en videokonferens ansluter du bara till konferensen från din enhet vid mötestiden. Mer information finns i guiden för hybrid- och distansmöten.

Lär dig mer om Microsoft Teams

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

*Under den här perioden med ökat distansarbete kan du göra sändningar med endast visning för upp till 20 000 deltagare fram till årsslutet.
1. Endast tillgänglig som skrivbordsversion.