Reactions, emojis and people smiling in Teams. Reactions, emojis and people smiling in Teams. Reactions, emojis and people smiling in Teams.

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Med VoIP får du videosamtal med många funktioner, till skillnad från traditionella PSTN-telefontjänster. Testa ett VoIP-samtal med Teams-telefon.

Ring och ta emot VoIP-samtal med Teams-telefon

Microsoft Teams-telefon stöder VoIP-telefonsamtal till vem som helst, oavsett om de använder en fast telefon, mobiltelefon eller Teams-appen.

Ring VoIP-samtal direkt

Kom igång direkt och ring VoIP-samtal från Teams-telefon till vem som helst som använder Teams. Ingen konfiguration behövs.

Flexibla konfigurationsalternativ

Ring samtal från Teams-telefon med eller utan en anslutning till det publika telenätet.

Ring videosamtal

Slå på video och prata ansikte mot ansikte med en person eller grupp oavsett plats.

Behåll din befintliga anslutning

Om du vill fortsätta använda det traditionella telefonnätverket kan du också ansluta Teams-telefon via det.

Utforska hur VoIP fungerar

VoIP konverterar signaler från analoga till digitala innan dessa överförs via Internet. VoIP-telefoner och VoIP-enheter använder appar som Teams.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

VoIP-funktioner

Ta en titt på några av de användbara VoIP-samtalsfunktionerna i Teams.

Samtalshantering

Använd innovativa AI-funktioner som automatisk samtalsdirigering baserat på tid, plats och tillgänglighet.

Skärmdelning

Dela skärmen under ett samtal för bättre samarbete och produktivitet.

Samtalsinspelning

Spela in ett röst- eller videosamtal så att du kan referera till det senare och fokusera på samtalet i stället för att göra anteckningar.

Röstbrevlåda i molnet

Ta emot och lyssna på meddelanden var som helst, när som helst och på valfri enhet.

Samtalsköer

Ställ in hälsningar, pausmeddelanden och pausmusik samt röstbrevlåda.

Enhetskompatibilitet

När du använder Teams för VoIP-samtal kan du välja till exempel headset och högtalartelefoner från ett brett utbud av enheter med flexibla betalningsalternativ.

VoIP-fördelar

Ta en titt på några av fördelarna med VoIP-telefonsamtal i Teams.

Håll kontakten under distans- och hybridarbete

Ring video- och konferenssamtal via VoIP, så du kan dela och samarbeta ansikte mot ansikte oavsett var du är.

Få ett smidigt arbetsflöde

Få mer gjort utan att behöva växla mellan olika appar med en allt-i-ett-lösning för samtal, chatt, möten och samarbete.

Enheter för alla situationer

När du använder Teams för VoIP-samtal kan du välja till exempel headset och högtalartelefoner från ett brett utbud av enheter med flexibla betalningsalternativ.

Konfigurera och hantera samtal snabbt

I administrationscentret för Teams kan du enkelt lägga till, övervaka och hantera röst- och videosamtal.

Få trygghet med tillförlitliga VoIP-samtal

Få röst- och videosamtal av hög kvalitet så gott som dygnet runt, eftersom VoIP är lika tillförlitligt som din Internetanslutning.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOPgS?ver=4382","imageAlt":"A person wearing over the ear headphones, standing up and looking at a desk with a tablet, keyboards and a desktop monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Samtalshantering","videoHref":"","content":"<p>Använd innovativa AI-funktioner som automatisk samtalsdirigering baserat på tid, plats och tillgänglighet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samtalshantering"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Screen sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOEVy?ver=0fdc","imageAlt":"A Teams video call with the Share content panel being displayed.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Skärmdelning","videoHref":"","content":"<p>Dela skärmen under ett samtal för bättre samarbete och produktivitet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skärmdelning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call recording","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1vK?ver=15df","imageAlt":"Three people on a Teams video call that is being recorded and transcribed live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Samtalsinspelning","videoHref":"","content":"<p>Spela in ett röst- eller videosamtal så att du kan referera till det senare och fokusera på samtalet i stället för att göra anteckningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samtalsinspelning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cloud voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNWvb?ver=d2c5","imageAlt":"A healthcare professional standing outside and laughing.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Röstbrevlåda i molnet","videoHref":"","content":"<p>Ta emot och lyssna på meddelanden var som helst, när som helst och på valfri enhet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Röstbrevlåda i molnet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call queues","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOMUa?ver=43a0","imageAlt":"Hand holding a phone on the Make a Call screen in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Samtalsköer","videoHref":"","content":"<p>Ställ in hälsningar, pausmeddelanden och pausmusik samt röstbrevlåda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samtalsköer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Device compatibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKek?ver=6b07","imageAlt":"A screen with a camera, keyboard, mouse and connected speaker displaying a Teams call with 9 participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Enhetskompatibilitet","videoHref":"","content":"<p>När du använder Teams för VoIP-samtal kan du välja till exempel headset och högtalartelefoner från ett brett utbud av enheter med flexibla betalningsalternativ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enhetskompatibilitet"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9sR?ver=937e","imageAlt":"A mobile phone displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"VoIP-funktioner","videoHref":"","content":"<p>Ta en titt på några av de användbara VoIP-samtalsfunktionerna i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"VoIP-funktioner"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Stay connected","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO45n?ver=6d47","imageAlt":"A person using their laptop to participate in a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Håll kontakten","videoHref":"","content":"<p>Ring video- och konferenssamtal via VoIP, så du kan dela och samarbeta ansikte mot ansikte oavsett var du är.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll kontakten under distans- och hybridarbete"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Maintain your focus","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKec?ver=0edd","imageAlt":"A laptop displaying a chat conversation in Teams and an incoming call in the bottom corner.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Håll fokus","videoHref":"","content":"<p>Få mer gjort utan att behöva växla mellan olika appar med en allt-i-ett-lösning för samtal, chatt, möten och samarbete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få ett smidigt arbetsflöde"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Device flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOI5d?ver=c144","imageAlt":"Headphones and a tablet displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Enhetsflexibilitet","videoHref":"","content":"<p>När du använder Teams för VoIP-samtal kan du välja till exempel headset och högtalartelefoner från ett brett utbud av enheter med flexibla betalningsalternativ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enheter för alla situationer"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Save time","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKeg?ver=ecfc","imageAlt":"Hand holding a mobile phone that is making a call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Spara tid","videoHref":"","content":"<p>I administrationscentret för Teams kan du enkelt lägga till, övervaka och hantera röst- och videosamtal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konfigurera och hantera samtal snabbt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Peace of mind","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9ta?ver=1734","imageAlt":"A person sitting at a table with a laptop and on a call on their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Känn dig trygg","videoHref":"","content":"<p>Få röst- och videosamtal av hög kvalitet så gott som dygnet runt, eftersom VoIP är lika tillförlitligt som din Internetanslutning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få trygghet med tillförlitliga VoIP-samtal"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9sY?ver=7bc0","imageAlt":"A person on a phone call on their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"VoIP-fördelar","videoHref":"","content":"<p>Ta en titt på några av fördelarna med VoIP-telefonsamtal i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"VoIP-fördelar"}],"itemsCount":13}

Läs mer om samtal i Teams

Microsoft Teams är bäst bland UCaaS-leverantörerna i kategorin Ability to Execute*

Teams-telefon har en treårig avkastning på investeringen på över 130 procent

5 anledningar att konsolidera dina molnappar

Så får du ut mesta möjliga av videokonferenser

Se hur företag använder VoIP i Teams

Sparar 80 procent i telefonikostnader

Delstaten Georgias medarbetare använder Teams för viktiga samtal oavsett plats och tidpunkt, och får betydande kostnadsbesparingar.

A person sitting in an office using a tablet connected to a keyboard.

En modern samtalslösning för mer än 500 000 medarbetare

Accenture använder den senaste generationens teknik för samtal, möten, chatt och samarbete.

A group of people working together in a meeting room while other team members are joining and watching through a Teams video call.
|

VoIP gör det möjligt att ringa telefonsamtal via Internet i stället för ett vanligt telefoninätverk.

Det finns många fördelar med en VoIP-telefontjänst. VoIP-telefontjänster sänker kostnaderna, fungerar överallt där det finns en tillförlitlig Internetanslutning, ger fler funktioner än traditionella telefontjänster, har stor skalbarhet samt är enkelt att installera, konfigurera och underhålla.

För företag är de vanligaste anledningarna att gå över från traditionella telefontjänster till VoIP-telefontjänster minskade kostnader, tillförlitlighet, skalbarhet och extra samtalsfunktioner som videosamtal och konferenser.

Ja. För att konfigurera VoIP för företag behöver du programvara (en app eller ett program) för VoIP-samtal, VoIP-aktiverade enheter, ett VoIP-telefonsystem samt en tillförlitlig Internetanslutning. Läs mer och kom igång här.

För enskilda personer går det att på de flesta mobila enheter tillåta VoIP-samtal genom att helt enkelt växla från LTE- till Wi-Fi-samtal i enhetens inställningar. När anslutningen till Wi-Fi har upprättats sker samtal via en Internetleverantör i stället för det trådlösa operatörnätverket.

Mer information om Microsoft Teams

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

*Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.