Microsoft Teams-appar för möten

Ha ett effektivt arbetsflöde både innan, under och efter mötet med Teams-apparna.

A video call on Teams between two people.

Arbetet börjar innan du ansluter dig till mötet

Möten är mer än bara händelser. De är arbetsflöden som startar innan mötet och fortsätter efteråt. Med Microsoft Teams-apparna för möten håller du dig produktiv och i arbetsflödet under hela mötets livscykel.

Öka produktiviteten med Microsoft Teams-apparna för möten

Dina favoritappar är klara att använda

Utforska populära teamsamarbeten och mötesappar. Mer är på gång!

Samarbeta innan du startar

Anslut till teamet före mötet och lägg till de appar du behöver för att hjälpa alla att förbereda sig.

Fortsätt vara engagerad och produktiv

Använd apparna till att göra dina möten mer engagerande och effektiva.

Håll igång arbetsflödet efter mötet

Spåra åtgärder och starta nya arbetsflöden utifrån mötena.

Välj från vårt stora utbud av appar