Få Microsoft Teams att arbeta åt dig

Integrera partnerappar eller anpassade appar, robotar, automatiserade arbetsflöden och instrumentpaneler med Teams.

Tillgänglig i vår appbutik

Välj mellan över 700 populära tillgängliga appar för att förenkla ditt jobb.

A screenshot of the ready to use apps in Microsoft Teams.
 • Produktivitetsappar

  Öka teamets produktivitet med appar för arbetsflödes- och processautomatisering som förenklar hur jobbet blir gjort.

 • Projektledningsappar

  Navigera enkelt i komplexa projekt med hjälp av appar och verktyg för automatisering av processer.
   

 • Branschspecifika appar

  Hantera branschspecifika behov specialbyggda appar.

   

 • Appar för företagsavdelningen

  Utför vardagliga uppgifter inom ansvarsområdet med jobbspecifika appar.
   

Lågkodslösningar

Bygg snabbt anpassade appar och digitala verktyg för Microsoft Teams, med lite eller ingen utvecklingserfarenhet.

A screenshot of Power Apps in Microsoft Teams.
 • Power Apps

  Skapa anpassade appar för att digitalisera processer och förbättra effektiviteten.
   

 • Power Automate

  Automatisera återkommande uppgifter för bättre flexibilitet och produktivitet.
   

 • Power Virtual Agents

  Bygg chattrobotar med lite kod för att få konversationsbaserad, AI-driven information.

 • Power BI

  Diskutera och visualisera data för att få teamen att jobba mot samma mål och fatta välgrundade datadrivna beslut.
   

Professionella utvecklarappar

Utveckla anpassade applösningar för att uppfylla företagets behov.

A screenshot of the App Details screen in Microsoft Teams.
 • Utvecklarverktyg

  Utveckla appar friktionsfritt med våra Microsoft Teams-verktyg.
   

 • Poäng för utökningsbarhet

  Utvidga appens omfång med tillägg för flikar, robotar och meddelanden.
   

 • Gränssnittselement

  Skapa avancerade upplevelser med anpassningsbara kort, uppgiftsmoduler och aviseringar.

 • API:er

  Använd Microsoft Graph till att förbättra appar i och utanför Teams.
   

Använd appar i ditt dagliga arbete

Välj mellan över 700 appar i vår appbutik som du kan använda dagligen i din Microsoft Teams-miljö.

A report open in Teams displaying multiple graphs and charts.

Förenkla arbetet med anpassade lågkodslösningar

Använd anpassade appar, automatiserade arbetsflöden och data för att hantera återkommande uppgifter, samtidigt som du utnyttjar dina expertkunskaper.

A tablet device showing a crisis communications app in Microsoft Teams, next to a pen and a container with paperclips.

Effektivisera dina möten med hjälp appar

Integrera appar och arbetsflöden innan, under och efter mötet, för att få mer produktiva, engagerande och inkluderande möten.

A writing pad with a purple pen and a tablet device showing a video meeting in progress on Teams.

Se hur organisationer driver på produktiviteten med Microsoft Teams

Etihad Airways Logo

 

”Det vi har gjort med Microsoft Teams och Power Apps innebär en verklig omvandling av hur vi kommunicerar, hur vi rapporterar arbete och de sätt som medarbetarna kan bygga vidare på verktyg de har tillgång till.”

 

Abe Dev, Digital Technology and Innovation Value Stream Lead

Telstra Logo

 

”Ögonblicket då vi förstod kom när vi insåg att vi kunde kombinera våra egna kunskaper och insikter med Microsoft Teams och Microsoft Power Platform för att skapa förenklade verktyg och processer som i sin tur leder till bättre kundresultat och en enklare arbetsprocess för våra medarbetare.”

 

Richard French, Principal for Field Digitization

NorthwellHealth Logo

 

”Jag sparar förmodligen 90 minuter om dagen med hjälp av appen, och jag måste inte längre släpa runt på papperstravar. Allt jag behöver veta finns i appen och uppgifterna som behövs för varje patient på min avdelning visas tydligt.”

 

Emily Laino, chefsjuksköterska på en hjärtkirurgisk/-medicinsk avdelning

UNSWSydney Logo

 

”Hur jobbar jag enskilt med studenter när jag har tusentals? Det är väldigt rimligt att göra efter att jag har automatiserat några enklare uppgifter. Det är det jag kan göra med Microsoft Teams och min frågerobot: Minska monotona uppgifter – till exempel betygsätta uppsatser – så att jag kan fokusera på de värdefulla delarna av undervisningen, som att kommunicera personligen med mina elever. Vi använder AI för att samla alla, inte separera dem.”

 

David Kellerman, lektor

Ytterligare resurser

Bygg din Microsoft Teams-app

Börja resan mot Teams-apputveckling med våra resurser – dokumentation, kodexempel, utbildning och bloggar.

Upptäck appmallar

Få produktionsfärdiga appmallar för Teams som är datadrivna, har öppen källkod och finns på GitHub.

Utveckla appar för Microsoft Teams

Förstår grunderna med att skapa en app för Teams och utforska möjligheterna med anpassade appar.

Lär dig att skapa lösningar som inte kräver mycket programmering

Kom igång med att bygga appar, robotar, processautomatisering och instrumentpaneler med Microsoft Power Platform-verktyg.

|

Microsoft Teams-administratörer upprättar principer som dikterar vilka appar som är tillgängliga för användare. Om du inte ser en app som du vill använda kan du kontakta administratören om att göra appen tillgänglig för organisationen.

Som administratör kan du visa och hantera alla appar för organisationen via sidan Hantera appar i administrationscentret för Microsoft Teams. Mer information.

Mer information finns i riktlinjerna för licensiering om hur du licensierar Microsoft Power Apps, Power Automate (tidigare Microsoft Flow) och Power Virtual Agents. Mer information.

Se Microsoft 365 App Compliance Program för mer information om att lägga till en app i Teams-appbutiken. Mer information

Skaffa Microsoft Teams till din organisation redan i dag

Skaffa Teams med produktivitetsappar, fillagring och delning, e-post och mycket mer.