Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

Onlinemöten

Arbeta överallt med konferens- och kommunikationsmöjligheterna i programvaran för onlinemöten.

Få möjlighet till flexibelt hybridarbete med onlinemöten

Uppnå mer tillsammans – var och när som helst – med onlinemötesprogram som Microsoft Teams.

Videokonferenser

Gör så att samarbetet känns mer personligt genom att kommunicera ansikte mot ansikte i onlinemöten.

Virtuella evenemang

Håll i säkra webbmöten och webbseminarier för upp till 1 000 deltagare och sändningar för upp till 10 000 deltagare.1

Ljudkonferenser

Delta i möten med en mobil enhet, ett uppringningsnummer och en onlinemötesapp som Microsoft Teams.3

Enheter för möten

Få fler funktioner från enheter som en högtalartelefon eller ett rumssystem som är särskilt utformat för onlinemöten.

Håll koll på arbetsflödet med funktioner för onlinemötesprogram

Ta en snabb titt på några av onlinemötesfunktionerna som hjälper till med alltifrån schemaläggning till uppföljning.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Gör dig redo för att träffas

Förbered ett lyckat möte genom att följa några enkla steg med funktionerna i onlinemötesprogram.

Schemalägga och dela

Skicka inbjudningar, dela agendan och chatta med deltagare före mötet.

Bjud in gäster

Dela en webblänk med någon som har en giltig e-postadress. Det är enkelt att delta via en webbläsare.

Ha koll på sammanhanget

Förbered dig genom att titta igenom anteckningar och inspelningar från tidigare möten.

Ha ett produktivt möte

Få ut mesta möjliga av tiden, engagera andra och arbeta som ett team och registrera framstegen.

Starta möten snabbt

Kom igång i tid genom att ansluta med ett tryck på många enheter för onlinemöten och börja dela innehåll med deltagare på ett enkelt sätt, oavsett var de finner sig.

Gör det personligt

Aktivera video och engagera på en djupare nivå även om du gör bakgrunden oskarp för integritet.

Dela innehåll

Kommunicera visuellt i onlinemöten för att spara tid och främja samarbete.

Spela in mötet

Fånga ljud, video och innehåll genom att spela in mötet och dela det med dem som inte kunde delta för framtida referens.

Håll ångan uppe

Följ upp efter mötet och konfigurera kommande möten för att bygga vidare på framstegen.

Dela mötesanteckningar och -inspelningar

Ha en enda informationskälla från mötet. Ladda upp inspelningar och anteckningar – allt i samma onlinemötesapp.

Diskutera vidare

Chatta med deltagare och uppdatera agendan.

Ange kadens

Schemalägg ytterligare ett möte eller skapa en serie enklare med en onlinemötesapp.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Schemalägg och dela.","id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Schemalägga och dela","videoHref":"","content":"<p>Skicka inbjudningar, dela agendan och chatta med deltagare före mötet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Schemalägga och dela"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bjud in gäster.","id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Bjud in gäster","videoHref":"","content":"<p>Dela en webblänk med någon som har en giltig e-postadress. Det är enkelt att delta via en webbläsare.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bjud in gäster"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ha koll på sammanhanget.","id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Ha koll på sammanhanget","videoHref":"","content":"<p>Förbered dig genom att titta igenom anteckningar och inspelningar från tidigare möten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha koll på sammanhanget"}],"arialabel":"Gör dig redo för att hålla möte.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Gör dig redo för att träffas","videoHref":"","content":"<p>Förbered ett lyckat möte genom att följa några enkla steg med funktionerna i onlinemötesprogram.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör dig redo för att träffas"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Starta möten snabbt.","id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Starta möten snabbt","videoHref":"","content":"<p>Kom igång i tid genom att ansluta med ett tryck på många enheter för onlinemöten och börja dela innehåll med deltagare på ett enkelt sätt, oavsett var de finner sig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Starta möten snabbt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gör det personligt.","id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Gör det personligt","videoHref":"","content":"<p>Aktivera video och engagera på en djupare nivå även om du gör bakgrunden oskarp för integritet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör det personligt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dela innehåll.","id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Dela innehåll","videoHref":"","content":"<p>Kommunicera visuellt i onlinemöten för att spara tid och främja samarbete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dela innehåll"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spela in mötet.","id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Spela in mötet","videoHref":"","content":"<p>Fånga ljud, video och innehåll genom att spela in mötet och dela det med dem som inte kunde delta för framtida referens.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spela in mötet"}],"arialabel":"Ha ett produktivt möte.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Ha ett produktivt möte","videoHref":"","content":"<p>Få ut mesta möjliga av tiden, engagera andra och arbeta som ett team och registrera framstegen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha ett produktivt möte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dela mötesanteckningar och -inspelningar.","id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Dela mötesanteckningar och -inspelningar","videoHref":"","content":"<p>Ha en enda informationskälla från mötet. Ladda upp inspelningar och anteckningar – allt i samma onlinemötesapp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dela mötesanteckningar och -inspelningar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Diskutera vidare.","id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Diskutera vidare","videoHref":"","content":"<p>Chatta med deltagare och uppdatera agendan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Diskutera vidare"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ange kadens.","id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Ange kadens","videoHref":"","content":"<p>Schemalägg ytterligare ett möte eller skapa en serie enklare med en onlinemötesapp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ange kadens"}],"arialabel":"Håll ångan uppe.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Håll ångan uppe","videoHref":"","content":"<p>Följ upp efter mötet och konfigurera kommande möten för att bygga vidare på framstegen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll ångan uppe"}],"itemsCount":13}

Sammanför nära och kära med onlinemöten i Microsoft Teams

Håll kontakten med människor även när ni är på olika platser. Ses virtuellt – när och var som helst – med en videokonfererens.

Ha kul med tillsammans-läget

Var värd för ditt onlinemöte i ett virtuellt delat utrymme. Välj bland platser som kafé, resort eller lounge och se alla på samma plats med tillsammans-läget.2

A Teams call in together mode.

Bjud in vem som helst, när och var som helst

Starta ett onlinemöte och bjud in andra – de kan delta även om de inte är inne på Microsoft Teams. Med onlinemöten blir det nästan lika roligt att träffas virtuellt som i verkliga livet.

A Teams video call with seven participants.
|

Ett onlinemöte är ett möte mellan två eller flera deltagare med video (valfritt) och in- och utgående ljud. Fördelen med video är att det inte bara går att höra deltagarna utan även se deras uttryck och reaktioner.

Onlinemöten gör det möjligt att samarbeta i realtid, ökar produktiviteten, sparar tid och hjälper distansarbetare att bli mer engagerade och känna sig mindre isolerade. Om deltagarna i ett gruppwebbmöte inte vill synas kan de alltid stänga av sin kamera och bara låta mikrofonen vara på. Vissa plattformar för onlinemöten låter till och med människor göra bakgrunden oskarp eller byta bakgrund för integritetens skull samtidigt som man ändå kan mötas ansikte mot ansikte.

Mängden hybridarbete och distansarbetare har ökat dramatiskt och möjligheten att kunna kommunicera och samarbeta i realtid via onlinemöten stärker produktiviteten, deltagandet och välbefinnandet.

Det finns många fördelar med att använda en app för onlinemöten som utvecklats särskilt för samarbete online i realtid som ljud- och videokonferenser utöver andra funktioner som fildelning och kalender. En sådan programvara är utformad särskilt för att skapa en bättre upplevelse för de som vill chatta, samtala och samarbeta online, var och när som helst. Dessutom är programvara för onlinemöten smidigt integrerade med en hel svit med produktivitetsappar – jämfört med en fristående app –  ger dessutom ytterligare fördelar som tidsbesparingar, bättre arbetsflöde och enkel användning.

Det är enkelt att delta i ett onlinemöte. Du behöver bara en enhet med en app för onlinemöten som Microsoft Teams. När du blir inbjuden till ett onlinemöte deltar du med en dator, surfplatta eller mobil enhet på den bestämda tiden. Mer information finns i guide till hybrid- och distansmöten.

Mer information om Microsoft Teams

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

1. Under den här perioden med ökat distansarbete kan du göra sändningar med endast visning för upp till 20 000 deltagare fram till årsslutet.
2. Endast tillgänglig som skrivbordsversion.
3. Tillgängliga abonnemang för ljudkonferenser och samtal varierar mellan olika länder och regioner. Se vilka länder och regioner som stöds för mer information.