Microsoft Teams Rum

Överbrygg klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret med ett mötesrum som gör att alla syns, blir hörda och kan delta, var de än befinner sig.

A collage showing people on Teams calls and different rooms with Teams meetings in progress. A collage showing people on Teams calls and different rooms with Teams meetings in progress. A collage showing people on Teams calls and different rooms with Teams meetings in progress.

Koppla ihop alla människor på hybridarbetsplatsen

Inkluderande

Uppmuntra till inkluderande och interaktiva möten för alla, oavsett var de befinner sig.

Enkelt att använda

Skapa konsekventa Teams-upplevelser som utformats för att göra det enkelt att samarbeta.

Flexibelt

Omvandla delade utrymmen till Teams-rum med ett brett utbud av enheter och funktioner.

Säkert och hanterat

Se till att dina enheter är skyddade och uppdaterade med avancerade hanteringsfunktioner och kraftfull analys.

Skapa bättre hybridmöten

Lär dig mer om funktionerna som möjliggör möten där alla kan känna sig delaktiga.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Skapa bättre hybridmöten

Lär dig mer om funktionerna som möjliggör möten där alla kan känna sig delaktiga.

Inkluderande och interaktiva möten

Se till att alla syns, hörs och kan delta fullt ut oavsett var de befinner sig.

Ljud och video av hög kvalitet

Avancerat, intelligent ljud och video som får alla att känna sig som om de befinner sig på samma plats.

Inkluderande videolayout

Uppmuntra till bättre kontakt mellan deltagare på plats och virtuella deltagare med inkluderande videolayouter, som den främre raden, som låter dig maximera skärmutrymmet och se både personer, innehåll och chatt samtidigt.

Trådlös delning av innehåll

Dela innehåll från en privat enhet i ett möte på ett enkelt sätt, utan att använda kablar.

Intelligenta högtalare

Identifiera vem i rummet det är som talar och visa deras namn i mötets avskrift med hjälp av taligenkänningsteknik från Microsoft.

Kompletterande enheter

Om du är i mötesrummet kan du använda din privata enhet för att delta med hjälp av funktioner som chatt och reaktioner i realtid.

Whiteboard för samarbete

Uppmuntra till samarbete i realtid mellan alla deltagare på alla möten med en delad digital arbetsyta som är tillgänglig från alla enheter.

Intelligent inspelning av innehåll

Använd en innehållskamera och AI-bearbetning för att förbättra och digitalt dela fysiska objekt såsom whiteboards och böcker, så att de blir tydliga och skarpa.

Enkelt att använda

Få ut så mycket som möjligt av er tid tillsammans med konsekventa och smidiga möten.

Intuitiva Teams-upplevelser

Dra nytta av en förutsägbar och välbekant upplevelse i Teams-appen på olika enheter.

Integreringar med Microsoft Kalender

Det är enkelt att reservera ett Teams-rum i Outlook, Teams eller från en Teams-panel.

Anslutning med ett tryck

Anslut till möten direkt och aktivera ljud- och videoutrustning med ett tryck.

Närhetsanslutning

Använd en privat enhet för att identifiera Teams-rum i närheten och anslut till mötet från rummet. Ljudet från privata enheter är avstängt automatiskt för att förhindra rundgång.

Röstassistans med Cortana

Starta och avsluta möten med röstkommandon istället för tryckningar genom att be Cortana utföra enkla möteskommandon.

Fjärrstyrning av rum

Kontrollera Teams Rum-enheter på ett smidigt sätt med hjälp av fjärrstyrningsfunktionen i Teams mobilapp.

Flexibelt

Teams Rum passar alla typer av möten och utrymmen tack vare ett brett utbud av certifierade enheter.

Skala till vilken rumsstorlek som helst

Teams Rum uppfyller behoven för en mängd olika konfigurationer med hjälp av funktioner för flera skärmar och en bred portfölj av certifierade enheter.

Flera typer av enheter

Teams Rum är tillgängligt på olika typer av enheter, inklusive modulära paket, kompakta och integrerade enheter och fullständiga allt-i-ett-lösningar.

Surface Hub

Surface Hub är en mobil allt-i-ett-lösning för Teams Rum som tillhandahåller avancerade funktioner för samarbete och skapande med tillgång till Microsoft 365-filer.

Mer information

Stöd för Windows och Android

Kärnfunktionerna i Teams Rum är tillgängliga på både operativsystemen Windows och Android.

Anslut andra Teams-enheter

Möjliggör nya funktioner genom att ansluta Teams Rum-enheter. Du kan till exempel använda länkade möten med Surface Hub och hitta rum i närheten med Teams-paneler.

Samverkan

Anslut till möten från andra mötesleverantörer från ett Teams-rum med direkta gästanslutningar.

Säkert och hanterat

Dra nytta av avancerad säkerhet och avancerade funktioner som hjälper dig se till att rummet är uppdaterat och redo att användas.

Enheter, programvara och tjänster med inbyggd säkerhet

Få inbyggd säkerhet med Microsoft-certifierade Teams-enheter och automatiska uppdateringar som ser till att systemet alltid är säkert.

Hantera Teams Rum med Teams administrationscenter

Hantera Teams-enheter och -inställningar på en plats med verktyg för enkel konfiguration, inventariehantering, övervakning och säker delegerad administration.

AI-baserade hanterade tjänster för Teams Rum

Delegera åtgärdshantering till experter för att få förbättrad vägledning, insikter och proaktiv konfiguration och uppdateringar för enhetssäkerhet.

Kommer snart

Håll dig uppdaterad om några av de nya funktionerna och innovationerna som snart kommer till Teams Rum.

Intelligenta kameror

Skapa rättvisa möten med kameror som har stöd för AI-baserad spårning av aktiva talare, flera videoströmmar och människoigenkänning.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ljud och video av hög kvalitet.","id":"High-quality audio and video","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Ljud och video av hög kvalitet","videoHref":"","content":"<p>Avancerat, intelligent ljud och video som får alla att känna sig som om de befinner sig på samma plats.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ljud och video av hög kvalitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inkluderande videolayout.","id":"Inclusive video layouts","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Inkluderande videolayout","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4QQzQ","content":"<p>Uppmuntra till bättre kontakt mellan deltagare på plats och virtuella deltagare med inkluderande videolayouter, som den främre raden, som låter dig maximera skärmutrymmet och se både personer, innehåll och chatt samtidigt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluderande videolayout"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Trådlös delning av innehåll.","id":"Wireless content sharing","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Trådlös delning av innehåll","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYg","content":"<p>Dela innehåll från en privat enhet i ett möte på ett enkelt sätt, utan att använda kablar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Trådlös delning av innehåll"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Intelligenta högtalare.","id":"Intelligent speakers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Intelligenta högtalare","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNDBn","content":"<p>Identifiera vem i rummet det är som talar och visa deras namn i mötets avskrift med hjälp av taligenkänningsteknik från Microsoft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intelligenta högtalare"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kompletterande enheter.","id":"Companion devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Kompletterande enheter","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcI","content":"<p>Om du är i mötesrummet kan du använda din privata enhet för att delta med hjälp av funktioner som chatt och reaktioner i realtid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kompletterande enheter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Whiteboard för samarbete.","id":"Collaborative whiteboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Whiteboard för samarbete","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4PApd","content":"<p>Uppmuntra till samarbete i realtid mellan alla deltagare på alla möten med en delad digital arbetsyta som är tillgänglig från alla enheter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Whiteboard för samarbete"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Intelligent inspelning av innehåll.","id":"Intelligent content capture","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Intelligent inspelning av innehåll","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNTc0","content":"<p>Använd en innehållskamera och AI-bearbetning för att förbättra och digitalt dela fysiska objekt såsom whiteboards och böcker, så att de blir tydliga och skarpa.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intelligent inspelning av innehåll"}],"arialabel":"Inkluderande och interaktiva möten.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Inkluderande och interaktiva möten","videoHref":"","content":"<p>Se till att alla syns, hörs och kan delta fullt ut oavsett var de befinner sig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluderande och interaktiva möten"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Intuitiva Teams-upplevelser.","id":"Intuitive Teams experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNAZ7?ver=d410","imageAlt":"Teams console showcasing the Teams app screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Intuitiva Teams-upplevelser","videoHref":"","content":"<p>Dra nytta av en förutsägbar och välbekant upplevelse i Teams-appen på olika enheter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intuitiva Teams-upplevelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integreringar med Microsoft Kalender.","id":"Microsoft calendar integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGdu?ver=6a08","imageAlt":"Teams console on a conference room table with hand using touchscreen to join a meeting","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Integreringar med Microsoft Kalender","videoHref":"","content":"<p>Det är enkelt att reservera ett Teams-rum i Outlook, Teams eller från en Teams-panel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integreringar med Microsoft Kalender"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Anslutning med ett tryck.","id":"One-touch join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Anslutning med ett tryck","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfM3","content":"<p>Anslut till möten direkt och aktivera ljud- och videoutrustning med ett tryck.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anslutning med ett tryck"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Närhetsbaserat deltagande.","id":"Proximity join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Närhetsbaserat deltagande","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdD","content":"<p>Använd en privat enhet för att identifiera Teams-rum i närheten och anslut till mötet från rummet. Ljudet från privata enheter är avstängt automatiskt för att förhindra rundgång.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Närhetsanslutning"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Röstassistans med Cortana.","id":"Cortana voice assistance","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Röstassistans med Cortana","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdY","content":"<p>Starta och avsluta möten med röstkommandon istället för tryckningar genom att be Cortana utföra enkla möteskommandon.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Röstassistans med Cortana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Fjärrstyrning av rum.","id":"Room remote","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Fjärrstyrning av rum","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYI","content":"<p>Kontrollera Teams Rum-enheter på ett smidigt sätt med hjälp av fjärrstyrningsfunktionen i Teams mobilapp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fjärrstyrning av rum"}],"arialabel":"Enkelt att använda.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbP?ver=83e5","imageAlt":"Two workers setting up a Teams video call in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Enkelt att använda","videoHref":"","content":"<p>Få ut så mycket som möjligt av er tid tillsammans med konsekventa och smidiga möten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enkelt att använda"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skala till vilken rumsstorlek som helst.","id":"Scale to any room size","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wr?ver=f654","imageAlt":"Two males in small conference room with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android touch display. Large integrated device and wall mounted display showing screenshare and one Surface laptop in view","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Skala till vilken rumsstorlek som helst","videoHref":"","content":"<p>Teams Rum uppfyller behoven för en mängd olika konfigurationer med hjälp av funktioner för flera skärmar och en bred portfölj av certifierade enheter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skala till vilken rumsstorlek som helst"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Flera typer av enheter.","id":"Multiple types of devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO68J?ver=f4a7","imageAlt":"One male pointing to a wall-mounted display featuring whiteboard functionality with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android collaboration bar wall on top of the display","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Flera typer av enheter","videoHref":"","content":"<p>Teams Rum är tillgängligt på olika typer av enheter, inklusive modulära paket, kompakta och integrerade enheter och fullständiga allt-i-ett-lösningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Flera typer av enheter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Surface Hub.","id":"Surface Hub","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Surface Hub","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO0Wv","content":"<p>Surface Hub är en mobil allt-i-ett-lösning för Teams Rum som tillhandahåller avancerade funktioner för samarbete och skapande med tillgång till Microsoft 365-filer.<br /><br /><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2143722\" aria-label=\"Mer information om Surface Hub 2S.\">Mer information</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surface Hub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stöd för Windows och Android.","id":"Supports Windows and Android","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wx?ver=05c1","imageAlt":"Microsoft Windows logo side-by-side with Android logo","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Stöd för Windows och Android","videoHref":"","content":"<p>Kärnfunktionerna i Teams Rum är tillgängliga på både operativsystemen Windows och Android.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stöd för Windows och Android"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Anslut andra Teams-enheter.","id":"Connect other Teams devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Anslut andra Teams-enheter","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO68N","content":"<p>Möjliggör nya funktioner genom att ansluta Teams Rum-enheter. Du kan till exempel använda länkade möten med Surface Hub och hitta rum i närheten med Teams-paneler.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anslut andra Teams-enheter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Samverkan.","id":"Interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Samverkan","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNYlt","content":"<p>Anslut till möten från andra mötesleverantörer från ett Teams-rum med direkta gästanslutningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samverkan"}],"arialabel":"Flexibelt.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNTb5?ver=ad67","imageAlt":"Two people in a meeting room setting up a Teams video call on a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Flexibelt","videoHref":"","content":"<p>Teams Rum passar alla typer av möten och utrymmen tack vare ett brett utbud av certifierade enheter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Flexibelt"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Enheter, programvara och tjänster med inbyggd säkerhet.","id":"Devices, software, and services secured by design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOelM?ver=3e08","imageAlt":"A hand reaching to join a Teams call on a tabletop device in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Enheter, programvara och tjänster med inbyggd säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Få inbyggd säkerhet med Microsoft-certifierade Teams-enheter och automatiska uppdateringar som ser till att systemet alltid är säkert.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enheter, programvara och tjänster med inbyggd säkerhet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hantera Teams Rum med Teams administrationscenter.","id":"Manage Teams Rooms with Teams admin center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gf?ver=a75f","imageAlt":"The Teams Rooms systems dashboard for Windows in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Hantera Teams Rum med Teams administrationscenter","videoHref":"","content":"<p>Hantera Teams-enheter och -inställningar på en plats med verktyg för enkel konfiguration, inventariehantering, övervakning och säker delegerad administration.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hantera Teams Rum med Teams administrationscenter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"AI-baserade hanterade tjänster för Teams Rum.","id":"AI-driven managed services for Teams Rooms","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gi?ver=7936","imageAlt":"Meeting data gathered on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"AI-baserade hanterade tjänster för Teams Rum","videoHref":"","content":"<p>Delegera åtgärdshantering till experter för att få förbättrad vägledning, insikter och proaktiv konfiguration och uppdateringar för enhetssäkerhet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"AI-baserade hanterade tjänster för Teams Rum"}],"arialabel":"Säkert och hanterat.","id":"benefits2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGc9?ver=5c00","imageAlt":"Two people in a meeting room on a Teams call using a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Säkert och hanterat","videoHref":"","content":"<p>Dra nytta av avancerad säkerhet och avancerade funktioner som hjälper dig se till att rummet är uppdaterat och redo att användas.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Säkert och hanterat"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Intelligenta kameror.","id":"Intelligent cameras","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":28,"name":"Intelligenta kameror","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Z","content":"<p>Skapa rättvisa möten med kameror som har stöd för AI-baserad spårning av aktiva talare, flera videoströmmar och människoigenkänning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intelligenta kameror"}],"arialabel":"Kommer snart.","id":"benefits3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGcc?ver=3066","imageAlt":"A presentation being given in a meeting room with participants both in person and on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Kommer snart","videoHref":"","content":"<p>Håll dig uppdaterad om några av de nya funktionerna och innovationerna som snart kommer till Teams Rum.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kommer snart"}],"itemsCount":28}

Använd Microsoft Teams i alla mötesrum

Se några exempel på hur Teams Rum fungerar i olika utrymmen.

Hjälp alla uppleva en bra sammanhållning, bli mer engagerade och samarbeta bättre. Distansdeltagare får en närvaro i rummet medan deltagarna i rummet kan behålla sina personliga identiteter och inte behöver försvinna i mängden.

Hjälp alla uppleva en bra sammanhållning, bli mer engagerade och samarbeta bättre. Distansdeltagare får en närvaro i rummet medan deltagarna i rummet kan behålla sina personliga identiteter och inte behöver försvinna i mängden.

Samarbete i alla utrymmen

När medarbetarna blir allt mer mobila måste företagen anpassa kontorsutrymmena och tekniken för att uppfylla den hybrida arbetsstyrkans behov.

Certifierade Teams-enheter från ledande maskinvarupartner

Audiocoses logo.
Aver logo
Crestron logo.
Dell logo.
EPOS logo.
HP logo.
Jabra logo
Lenovo logo.
Logitech logo.
Neat logo
Poly logo.
Yamaha logo
Yealink logo.

Få mer information om hybridarbete

Hybridarbetet är här. Är du redo?

Index för arbetstrender

Utforska utbildningar, självstudiekurser och demonstrationer

Dokumentation om Teams Rum

Ta reda på hur du planerar, distribuerar och hanterar Teams Rum.

Teams Rum på Microsoft Learn

Utforska grunderna och lär dig hur du konfigurerar, hanterar och distribuerar ett Teams-rum.

Vägledning om mötesrum

Se den här guiden när du visualiserar och planerar en Teams Rum-distribution.

Videopresentation av Teams Rum

Få en guidad visning av Teams Rum med Jeremy Chapman, chef för Microsoft 365.

Hitta en Teams Rum-partner

Nå större framgångar i distribution och införande med hjälp av en partner som är specialiserad på Teams Rum.

Vanliga frågor och svar

|

Microsoft Teams Rum är en modern möteslösning som för samman den digitala arbetsytan i Microsoft Teams med dedikerade ljud- eller videoenheter från första eller tredje part – certifierat av Microsoft. Teams Rum skapades för att ta bort barriärerna mellan utrymmen, platser och människor och tillhandahålla de bästa Teams-mötena – i alla lägen. Teams Rum är utformat med eftertanke och tillhandahåller mötesupplevelser som lägger fokus på alla deltagare, inte bara de i rummet.

 

Med ett omfattande ekosystem av anslutna mötesenheter som drivs av en intuitiv Microsoft-app för Microsoft Teams kan Microsoft Teams Rum omvandla vilken mötesplats som helst till ett enkelt och inkluderande utrymme för samarbete där alla kan bli hörda, oavsett var de befinner sig. Teams Rum har utformats för att:

 

  • Underlätta inkluderande samarbetsmöten och överbrygga klyftan mellan arbetsytor så att alla har en plats vid samma virtuella bord, oavsett varifrån de ansluter.
  • Skapa konsekventa och intuitiva Microsoft Teams-upplevelser som gör det möjligt för människor att enkelt schemalägga, ansluta till och delta i möten på ett snabbt sätt.
  • Omvandla vilket utrymme som helst till en inkluderande och enkel mötesplats som är tillgänglig via en mängd olika enheter och som flexibelt kan skalas efter alla behov och utrymmen.
  • Se till att dina enheter är säkra, tillförlitliga och uppdaterade med omfattande hanteringsfunktioner.
     

Standard- och premiumversionerna av Microsoft Teams Rum aktiverar alla licenser som behövs för Microsoft Teams Rum samtidigt som kunderna får två alternativ för att hantera sina enheter.

Visa en lista över certifierade Microsoft Teams Rum-enheter.

Den hanterade tjänsten erbjuder bättre hanteringsfunktioner för mötesrum med hjälp av expertåtgärder, vilket kräver mindre tid och resurser från ditt IT-team. Tjänsten tillhandahåller rekommendationer från vårt team, proaktiv hantering för din räkning och kunskap från hela vårt kundnätverk för att se till att du får ut mesta möjliga av din miljö. Det här proaktiva tillvägagångssättet för rumåtgärder ger optimala mötesupplevelser på olika platser och bidrar till nöjdare användare.

Ja, kunder kan registrera sig för en kostnadsfri utvärderingsversion för båda licenserna i administrationsportalen för Microsoft 365.

Microsoft Teams Rum

Se till att alla kan delta fullt ut oavsett var de är.