Smiling employees and blurbs of meetings, appointments, and schedules from Teams.

Hantering av arbetspass och schemaläggning av personal

Ersätt föråldrade processer för schemaläggning och tidrapportering, och hantera hela teamets schema i en app med stöd från system du redan använder.

Enkel hantering av arbetspass

Ge chefer och medarbetare i frontlinjen en personalschemaläggningskompis, och låt dem enkelt ändra scheman efter teamens behov.

Hantera schemaläggning av arbetspass på ett effektivt sätt

Få schemaöverblick i realtid baserat på personalens tillgänglighet, önskemål, kompetens* och lagstiftning*.

Förse personalen med verktyg för självbetjäning

Gör schemaläggningen mindre kaotisk – förse personalen med verktyg för att hantera sina egna scheman, så att de kan fokusera på att göra sitt jobb på bästa sätt.

Berika scheman med rätt data

Skapa optimerade scheman för verksamheten, med hjälp av information från personalen eller via data som levererats av system för hantering av arbetsstyrkan.

Vad Shifts kan göra för dig

Programvara för schemaläggning av personal hjälper chefer få kontroll över vem som gör vad, när och var, oavsett om det gäller att hantera direkta önskemål eller redigera teamets schema på kontoret.

A shift schedule and the add shift screen in Teams.

Skapa scheman för teamet enkelt

Organisera enkelt arbetspass för medarbetare i frontlinjen. Planera från grunden, importera befintliga scheman från Excel eller anpassa scheman för att tillgodose verksamhetens varierande behov – med hjälp av schemaläggningssystem.

Time off requests and a staffing chart in Shifts for Teams.

Spara tid med ett mobilt personalverktyg

Hushålla med chefernas tid genom hantering oavsett plats och tidpunkt, och insyn i teamets scheman och önskemål om ledighet eller byte av arbetspass.

A personal shift schedule and shift details in Teams.

Låt personalen hantera sina egna scheman med verktyg för självbetjäning

Tillhandahåll synlighet för anställda i frontlinjen, så att de kan se kommande scheman, och ge dem möjlighet att begära ledighet, byta arbetspass och ange tillgänglighet i samma app.

Open shifts and shift details being displayed in Teams.

Fyll varje arbetspass utan schemaläggningsproblem

Aktivera öppna arbetspass så att chefer kan täcka in hela schemat för arbetspass, och personalen kan hitta och begära arbetspass som passar deras schema.

The time clock and a notification about clocking in being displayed in Teams.

Rapportera tid och närvaro

Gör det möjligt för medarbetare i frontlinjen att enkelt stämpla in eller ut oavsett vilken enhet de använder. Teams inkluderar platsidentifiering och digitala spårningsrapporter så att den anställde har tillgång till allt som behövs i schemaläggningsappen.

The UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis logos and the Shifts app in Teams.

Anpassa och utöka med hjälp av dina inarbetade partner

Synkronisera med system för hantering av arbetsstyrkan och partner du redan känner till och använder.

A shift schedule and the add shift screen in Teams.

Skapa scheman för teamet enkelt

Organisera enkelt arbetspass för medarbetare i frontlinjen. Planera från grunden, importera befintliga scheman från Excel eller anpassa scheman för att tillgodose verksamhetens varierande behov – med hjälp av schemaläggningssystem.

Time off requests and a staffing chart in Shifts for Teams.

Spara tid med ett mobilt personalverktyg

Hushålla med chefernas tid genom hantering oavsett plats och tidpunkt, och insyn i teamets scheman och önskemål om ledighet eller byte av arbetspass.

A personal shift schedule and shift details in Teams.

Låt personalen hantera sina egna scheman med verktyg för självbetjäning

Tillhandahåll synlighet för anställda i frontlinjen, så att de kan se kommande scheman, och ge dem möjlighet att begära ledighet, byta arbetspass och ange tillgänglighet i samma app.

Open shifts and shift details being displayed in Teams.

Fyll varje arbetspass utan schemaläggningsproblem

Aktivera öppna arbetspass så att chefer kan täcka in hela schemat för arbetspass, och personalen kan hitta och begära arbetspass som passar deras schema.

The time clock and a notification about clocking in being displayed in Teams.

Rapportera tid och närvaro

Gör det möjligt för medarbetare i frontlinjen att enkelt stämpla in eller ut oavsett vilken enhet de använder. Teams inkluderar platsidentifiering och digitala spårningsrapporter så att den anställde har tillgång till allt som behövs i schemaläggningsappen.

The UKG, BlueYonder, and Zebra Reflexis logos and the Shifts app in Teams.

Anpassa och utöka med hjälp av dina inarbetade partner

Synkronisera med system för hantering av arbetsstyrkan och partner du redan känner till och använder.

Vill du se våra lösningar för schemaläggning av arbetspass och hantering av arbetsstyrkan i praktiken? Ta en titt!

Shifts in Teams.

Är du inte övertygad än? Ta en titt på alla fördelar med våra verktyg

An employee wearing an apron using a tablet device.
|

En personalschemaläggningsapp hjälper dig att skapa, uppdatera och hantera scheman för dina team och anställda. Det ger även dina medarbetare i frontlinjen verktyg för att själva hantera arbetspass och scheman.

Programvara för arbetspasshantering och personalschemaläggning hjälper dig att hantera schemaläggning av arbetspass, anpassa scheman efter varierande behov och spara din personal tid och energi. Dessutom finns stöd för de verktyg för hantering av arbetsstyrkan du redan känner till och använder.

Det handlar bara om olika namn på samma typ av lösning eller verktyg som hjälper dig att hantera arbetspass och schemaläggning, samt ger din personal en bättre upplevelse.

Utforska tips och råd

Vad är Arbetspass?

Arbetspass för chefer

Skapa ett schema

Hantera och visa scheman

Arbetspass för medarbetare i frontlinjen

Mer information om medarbetare i frontlinjen

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

*Kommer snart som del av Arbetspass-kopplingar till ledande system för hantering av arbetsstyrkan.