Microsoft Teams
Skapat för hybridarbete

Känn dig sedd och hörd oavsett var du är, och gör ditt bästa på ditt eget sätt.

A mobile display of a text conversation in Teams and a desktop display of a Teams video call with many participants.

Håll möten, chatta, samtala och samarbeta

Konfigurera ditt teams egna utrymme så att ni alltid har allt ni behöver för att samarbeta tillgängligt på en plats.

Översikt
Guided Tour

Startsida för rundtur

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

Håll alla möjliga typer av möten, var du än är

Håll personliga möten, led grupputbildningar eller håll i interaktiva webbseminarier för upp till 1 000 deltagare. Utforska information om onlinemöten ochwebbseminarier.

Kom närmre ditt team

Skapa en mer engagerande mötesupplevelse med Tillsammans-läge. Fokusera på ansikten, uppfatta icke-verbala signaler och håll enkelt koll på vem som talar.

Få bästa möjliga översikt

Den dynamiska vyn arrangerar möteselement på ett intelligent sätt för att skapa den bästa möjliga översikten. När människor går med, aktiverar video eller presenterar justerar Teams layouten automatiskt.

Omvandla din presentationsupplevelse

Engagera din publik, granska anteckningar, se reaktioner i realtid, byt mellan presentatörer och få det att kännas som om ni sitter tillsammans i ett rum med PowerPoint Live.

Skapa och leverera enkelt webbseminarier

Visa upp ditt varumärke med en anpassad registreringssida och håll deltagarna uppdaterade med bekräftelsemeddelanden. Mät din påverkan med deltagarrapporter.

Inspirera och engagera webbseminariedeltagare

Håll roliga och interaktiva webbseminarier för upp till 1 000 deltagare med dynamiska vyer för presentatörer samt omröstningar och reaktioner i realtid.

Samarbeta mer effektivt

Öka produktiviteten, spara tid och få mer gjort genom att hålla alla informerade och se till att alla kan göra sin röst hörd. Utforska samarbete i Teams.

Kom i kontakt direkt

Skicka snabbmeddelanden, ring videosamtal eller dela din skärm. Anpassa meddelanden med flera formateringsalternativ, tagga andra personer och använd dina favoritappar när du chattar.

Se till att alla jobbar mot samma mål

Dela filer, samredigera och redigera innehåll samtidigt. Spara allas ändringar automatiskt, ta fram nya idéer i appen Whiteboard, och mycket mer.

Skapa fokusområden

Konfigurera privata utrymmen som dina team kan använda för att samarbeta. Kommunicera, samarbeta och hantera åtkomst till filer och anteckningar.

Samarbeta med andra utanför din organisation

Chatta, håll möten, samredigera dokument och använd appar för att samarbeta med externa partner på ett smidigt sätt, övervinna hinder och förstärka relationer. Registrera dig för mer information.

Ge alla möjligheten att delta

Överbrygg gapet mellan fysiskt närvarande och deltagare på distans med hjälp av Teams Rum, så att alla kan ses, höras och delta fullt ut.

Gå med i ett möte med ett enda tryck

Kom igång i tid genom att ansluta med ett tryck på många enheter för onlinemöten och börja dela innehåll med deltagare på ett enkelt sätt, oavsett var de finner sig.

Gör det enklare att följa samtal

Med intelligenta högtalare kan du identifiera och särskilja upp till tio röster som talar i ett Microsoft Teams-rum.

Kom på nya idéer tillsammans, var ni än befinner er

Rita och anteckna ihop på en digital arbetsyta på en Surface Hub 2S från rummet, eller från en plats på distans med en personlig enhet med pekskärm.

Kontrollera rummet

Begränsa mängden störande element under möten och styr allt utan att använda händerna genom att aktivera funktioner för fjärrstyrning av rum i Teams-mobilappen.

Få ut det mesta möjliga av Teams

Öppna Teams på din dator, anslut till möten och kontrollera missade samtal med hjälp av headset och högtalartelefoner som är Teams-certifierats. Utforska alla enheter.

Ring och ta emot telefonsamtal

Få tillgång till de virtuella samtalsfunktioner som du behöver för att vara produktiv, hantera samtal och ansluta på ett säkert sätt. Utforska Teams-telefon.

Slå ihop samtal

Oavsett om du redan är i ett samtal med en grupp och vill lägga till någon mer eller om du har ett inkommande samtal kan du slå samman samtal och prata med alla samtidigt.

Flytta smidigt samtal mellan enheter

Med slutpunktsöverföring kan du överföra samtal, till exempel från din bärbara dator till din mobiltelefon, utan att avbryta samtalet eller försämra kvaliteten.

Gör det enklare att göra fler saker samtidigt

Perfekt för scenarier såsom IT-support eller HR-support. Anslut en samtalskö till en kanal i Microsoft Teams med hjälp av kanaler med röstfunktioner.

Läs vad som sades

Gör möten mer inkluderande med hjälp av livetranskription som gör det möjligt för fler personer att följa konversationerna på mötet i realtid.

Hantera kvaliteten för samtal och möten

Instrumentpanelen för samtalskvalitet ger dig en vy för samtalskvaliteten i hela nätverket för hela din organisation.

Samarbeta genom att använda appar som låter dig arbeta på det sätt du önskar

Möt kraven för hybridarbete genom förbättrat samarbete kring appar för kritiska processer och data. Mer information.

Håll mer engagerande möten

Förbättra teamets engagemang, underlätta djupare samarbete och gör Teams-mötet resultatorienterat med hjälp av appar.

Se till att dina chattar ger resultat

Gör konversationer mer produktiva genom att hämta innehåll direkt från dina appar.

Använd dina verksamhetsspecifika appar och processer i Teams

Arbeta snabbt och effektivt genom att sammanföra dina verksamhetskritiska appar och anställda på samma ställe.

Upprätthåll ditt skydd och förbli uppdaterad

Uppfyll regelmässiga, juridiska och organisatoriska krav med branschledande säkerhets- och efterlevnadserbjudanden. Få mer information och genomför samarbeten med tillförsikt.

Hantera dina favoritappar

Teams administrationscenter ger dig en plats att hantera alla dina mest använda appar. Utforska alla Teams-appar.

Få enhetshantering på en enda plats

Gör livet enklare för dina administratörer och ge dem en enhetlig plats där de kan hantera en mängd olika personliga och delade Teams-enheter.

Skapa en säkrare miljö

De detaljerade kontrollerna med policyer i Teams möjliggör säker kommunikation och samarbete.

Kontrollera var dina data vilar

Med Multi-Geo Capabilities kan chattdata lagras vilande på en specifik plats, vilket ger dig kontroll över var dina kärnkunddata lagras.

Skydda ditt innehåll

Klassificera, skydda och förhindra att känsligt innehåll delas utan att skapa hinder för samarbete med integrering av känslighetsetiketter och dataförlustskydd.

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXc2?ver=e220","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Tillsammans-läge","videoHref":"","content":"<p>Skapa en mer engagerande mötesupplevelse med Tillsammans-läge. Fokusera på ansikten, uppfatta icke-verbala signaler och håll enkelt koll på vem som talar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kom närmre ditt team"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKB7O?ver=5403","imageAlt":"A Teams call showing 10 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Dynamisk vy","videoHref":"","content":"<p>Den dynamiska vyn arrangerar möteselement på ett intelligent sätt för att skapa den bästa möjliga översikten. När människor går med, aktiverar video eller presenterar justerar Teams layouten automatiskt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få bästa möjliga översikt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"powerpoint","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKmxd?ver=5a7f","imageAlt":"A Teams video call in Presenter mode showing a Sales Analysis presentation and the participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PowerPoint Live","videoHref":"","content":"<p>Engagera din publik, granska anteckningar, se reaktioner i realtid, byt mellan presentatörer och få det att kännas som om ni sitter tillsammans i ett rum med PowerPoint Live.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omvandla din presentationsupplevelse"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"tools","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcs?ver=c078","imageAlt":"An attendance report for a meeting on Teams showing number of attendees, a list of who attended, the length of the meeting and more.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Inbyggda verktyg för webbseminarier","videoHref":"","content":"<p>Visa upp ditt varumärke med en anpassad registreringssida och håll deltagarna uppdaterade med bekräftelsemeddelanden. Mät din påverkan med deltagarrapporter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa och leverera enkelt webbseminarier"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcH?ver=133a","imageAlt":"A Teams webinar for a Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Avancerade upplevelser för webbseminarier","videoHref":"","content":"<p>Håll roliga och interaktiva webbseminarier för upp till 1 000 deltagare med dynamiska vyer för presentatörer samt omröstningar och reaktioner i realtid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inspirera och engagera webbseminariedeltagare"}],"arialabel":null,"id":"webinars","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXbU?ver=73e4","imageAlt":"A Q&A Session being held over a Teams video call with a presenter and a presentation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Möten och webbseminarier","videoHref":"","content":"<p>Håll personliga möten, led grupputbildningar eller håll i interaktiva webbseminarier för upp till 1 000 deltagare. Utforska <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/online-meetings\" aria-label=\"Information om onlinemöten.\">information om onlinemöten</a> och<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/webinars\" aria-label=\"webbseminarier.\">webbseminarier</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll alla möjliga typer av möten, var du än är"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPV?ver=473a","imageAlt":"A text chat in Teams in an Events channel.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Chatt","videoHref":"","content":"<p>Skicka snabbmeddelanden, ring videosamtal eller dela din skärm. Anpassa meddelanden med flera formateringsalternativ, tagga andra personer och använd dina favoritappar när du <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/instant-messaging\" aria-label=\"Information om chattar.\">chattar</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kom i kontakt direkt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"file-sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQ0?ver=6655","imageAlt":"Files being stored in Teams and the dropdown menu to share, edit and open files in other programs.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Fildelning","videoHref":"","content":"<p>Dela filer, samredigera och redigera innehåll samtidigt. Spara allas ändringar automatiskt, ta fram nya idéer i appen Whiteboard, och mycket mer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se till att alla jobbar mot samma mål"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"teams-channels","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Teams-kanaler","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQ6","content":"<p>Konfigurera privata utrymmen som dina team kan använda för att samarbeta. Kommunicera, samarbeta och hantera åtkomst till filer och anteckningar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa fokusområden"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"teams-connect","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Teams Connect","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXcT","content":"<p>Chatta, håll möten, samredigera dokument och använd appar för att samarbeta med externa partner på ett smidigt sätt, övervinna hinder och förstärka relationer. <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156528\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Registrera dig för att få mer information om Microsoft Teams Connect.\">Registrera dig</a> för mer information.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samarbeta med andra utanför din organisation"}],"arialabel":null,"id":"collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPS?ver=b1ff","imageAlt":"A text conversation in Teams where coworkers are settling on a time to have a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Chatt och samarbete","videoHref":"","content":"<p>Öka produktiviteten, spara tid och få mer gjort genom att hålla alla informerade och se till att alla kan göra sin röst hörd. Utforska <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/collaboration\" aria-label=\"Information om Samarbete.\">samarbete</a> i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samarbeta mer effektivt"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"one-touch-join","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQf?ver=c8f6","imageAlt":"A Teams video call and a one-touch join device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Anslutning med ett tryck","videoHref":"","content":"<p>Kom igång i tid genom att ansluta med ett tryck på många enheter för onlinemöten och börja dela innehåll med deltagare på ett enkelt sätt, oavsett var de finner sig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gå med i ett möte med ett enda tryck"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"intelligent-speakers","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQi?ver=b93b","imageAlt":"A Teams video call and the live transcript running on the side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Intelligenta högtalare","videoHref":"","content":"<p>Med intelligenta högtalare kan du identifiera och särskilja upp till tio röster som talar i ett Microsoft Teams-rum.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör det enklare att följa samtal"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-whiteboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd6?ver=e21b","imageAlt":"A video call in Together mode on Teams where participants are collaborating in real-time on a Microsoft Whiteboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Microsoft Whiteboard","videoHref":"","content":"<p>Rita och anteckna ihop på en digital arbetsyta på en Surface Hub 2S från rummet, eller från en plats på distans med en personlig enhet med pekskärm.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kom på nya idéer tillsammans, var ni än befinner er"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"room-remote","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQl?ver=91a6","imageAlt":"A mobile display of the room remote in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Fjärrstyrning av rum","videoHref":"","content":"<p>Begränsa mängden störande element under möten och styr allt utan att använda händerna genom att aktivera funktioner för fjärrstyrning av rum i Teams-mobilappen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontrollera rummet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"buttons","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd9?ver=90e7","imageAlt":"Integrated Teams buttons being highlighted on Teams certified headsets and speakerphones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Integrerade Teams-knappar","videoHref":"","content":"<p>Öppna Teams på din dator, anslut till möten och kontrollera missade samtal med hjälp av headset och högtalartelefoner som är Teams-certifierats. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/across-devices\" aria-label=\"Utforska alla enheter.\">Utforska alla enheter</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få ut det mesta möjliga av Teams"}],"arialabel":null,"id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd1?ver=34d8","imageAlt":"A large meeting being held on a Teams video call with both online and in-person participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Teams Rum och enheter","videoHref":"","content":"<p>Överbrygg gapet mellan fysiskt närvarande och deltagare på distans med hjälp av <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms\" aria-label=\"Information om Teams Rum.\">Teams Rum</a>, så att alla kan ses, höras och delta fullt ut.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge alla möjligheten att delta"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"call-merge","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Samtalssammanslagning","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdq","content":"<p>Oavsett om du redan är i ett samtal med en grupp och vill lägga till någon mer eller om du har ett inkommande samtal kan du slå samman samtal och prata med alla samtidigt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Slå ihop samtal"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"endpoint-transfer","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":20,"name":"Slutpunktsöverföring","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQI","content":"<p>Med slutpunktsöverföring kan du överföra samtal, till exempel från din bärbara dator till din mobiltelefon, utan att avbryta samtalet eller försämra kvaliteten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Flytta smidigt samtal mellan enheter"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"voice-enabled","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Kanaler med röstfunktioner","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdu","content":"<p>Perfekt för scenarier såsom IT-support eller HR-support. Anslut en samtalskö till en kanal i Microsoft Teams med hjälp av kanaler med röstfunktioner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gör det enklare att göra fler saker samtidigt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"call-transcription","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Samtalstranskription","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJQqq","content":"<p>Gör möten mer inkluderande med hjälp av livetranskription som gör det möjligt för fler personer att följa konversationerna på mötet i realtid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Läs vad som sades"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"call-quality","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":23,"name":"Instrumentpanel för samtalskvalitet","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQN","content":"<p>Instrumentpanelen för samtalskvalitet ger dig en vy för samtalskvaliteten i hela nätverket för hela din organisation.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hantera kvaliteten för samtal och möten"}],"arialabel":null,"id":"phone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQG?ver=fb22","imageAlt":"A mobile display of a Teams video call with many participants and one participant is being highlighted.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Teams-telefon","videoHref":"","content":"<p>Få tillgång till de virtuella samtalsfunktioner som du behöver för att vara produktiv, hantera samtal och ansluta på ett säkert sätt. Utforska <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/microsoft-teams-phone\" aria-label=\"Information om Teams-telefon.\">Teams-telefon</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ring och ta emot telefonsamtal"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"meeting-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Mötesupplevelser","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWObBf","content":"<p>Förbättra teamets engagemang, underlätta djupare samarbete och gör Teams-mötet resultatorienterat med hjälp av appar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Håll mer engagerande möten"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"chat-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":26,"name":"Chattupplevelser","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO956","content":"<p>Gör konversationer mer produktiva genom att hämta innehåll direkt från dina appar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se till att dina chattar ger resultat"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"integrated-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gB?ver=3e11","imageAlt":"A patient's dashboard in Dynamics 365 in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Integrerade upplevelser","videoHref":"","content":"<p>Arbeta snabbt och effektivt genom att sammanföra dina verksamhetskritiska appar och anställda på samma ställe.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Använd dina verksamhetsspecifika appar och processer i Teams"}],"arialabel":null,"id":"collaborative-apps","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gz?ver=4680","imageAlt":"The Store in Teams where you can discover and download apps.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Appar för samarbete","videoHref":"","content":"<p>Möt kraven för hybridarbete genom förbättrat samarbete kring appar för kritiska processer och data. <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2175092\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Mer information\">Mer information</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samarbeta genom att använda appar som låter dig arbeta på det sätt du önskar"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQZ?ver=3ac4","imageAlt":"The Manage apps Tabs in Teams with a list of current apps being used.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":29,"name":"Applivscykel och -hantering","videoHref":"","content":"<p>Teams administrationscenter ger dig en plats att hantera alla dina mest använda appar. Utforska alla <a href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/apps-and-workflows\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Utforska alla Teams-appar.\">Teams-appar</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hantera dina favoritappar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"device","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZR2?ver=6330","imageAlt":"Teams Rooms device management options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":30,"name":"Enhetshantering","videoHref":"","content":"<p>Gör livet enklare för dina administratörer och ge dem en enhetlig plats där de kan hantera en mängd olika personliga och delade Teams-enheter.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få enhetshantering på en enda plats"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"granular-controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUT1?ver=4ea0","imageAlt":"The Messaging policies tab and options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":31,"name":"Detaljerade kontroller med policyer","videoHref":"","content":"<p>De detaljerade kontrollerna med policyer i Teams möjliggör säker kommunikation och samarbete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapa en säkrare miljö"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"multi-geo","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdU?ver=f75d","imageAlt":"A person on a Teams video call on a laptop while looking at their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":32,"name":"Stöd för Multi-Geo i Teams","videoHref":"","content":"<p><a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171132\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Läs mer om Multi-Geo Capabilities i Microsoft Teams.\">Med Multi-Geo Capabilities</a> kan chattdata lagras vilande på en specifik plats, vilket ger dig kontroll över var dina kärnkunddata lagras.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontrollera var dina data vilar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"information-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdX?ver=4c9b","imageAlt":"A person sitting at a table using a laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":33,"name":"Informationsskydd","videoHref":"","content":"<p>Klassificera, skydda och förhindra att känsligt innehåll delas utan att skapa hinder för samarbete med <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2125839\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Läs mer om känslighetsetiketter för Microsoft Teams.\">integrering av känslighetsetiketter</a> och <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171037\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Läs mer om dataförlustskydd med Microsoft Teams.\">dataförlustskydd</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skydda ditt innehåll"}],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQW?ver=772c","imageAlt":"A person smiling and using a laptop while working in a public space.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":28,"name":"Säkerhet, sekretess, efterlevnad och hantering","videoHref":"","content":"<p>Uppfyll regelmässiga, juridiska och organisatoriska krav med branschledande säkerhets- och efterlevnadserbjudanden. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/security\" aria-label=\"Mer information om säkerhet i Microsoft Teams.\">Få mer information</a> och genomför samarbeten med tillförsikt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upprätthåll ditt skydd och förbli uppdaterad"}],"itemsCount":33}
[noalt]

[noalt]

Resurser som hjälper dig nå framgång i en värld av hybridarbetare

Snabbkurs om Microsoft Teams

Se hur ditt team kan kommunicera och samarbeta överallt med Teams, som ingår i Microsoft 365.

The Crash Course in Microsoft Teams e-book.
The Crash Course in Microsoft Teams e-book.

De allra senaste nyheterna om Teams

Stärk individer och grupper i en värld av hybridarbete

Flexibelt arbete är här för att stanna, och det är viktigt att inse detta för att nå framgångar. De senaste verktygen från Microsoft underlättar hybridarbete och gör flexibelt arbete utanför organisationens gränser möjligt.

Two screens on a wall displaying a Microsoft Teams call, a presentation and the text chat during the call.

Nyheter i Microsoft Teams

Upptäck alla nya funktioner som nu är tillgängliga i Teams och hur du kommer åt dem.

A person using a desktop monitor to communicate on a Teams call.

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

Anslut och samarbeta i en app som är skapad för samarbete.

Fler alternativ för Microsoft Teams