Giờ đây, hãy duy trì kết nối với gia đình và bạn bè bằng các tính năng mới trong ứng dụng Microsoft Teams dành cho thiết bị di động1.

Tải xuống Microsoft Teams

Kết nối và cộng tác với bất kỳ ai từ bất kỳ đâu trên Teams.

A tablet screen showing a survey result in Teams and a phone screen showing a list of chats in Teams

Tải ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động1

Cách sử dụng địa chỉ email của bạn.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft sẽ chỉ sử dụng email của bạn cho mục đích giao dịch một lần này. Thông tin của bạn sẽ không được lưu trữ.

1. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.