So sánh các Phiên bản Windows 10 Professional, Enterprise & Education

TẢI XUỐNG BẢNG SO SÁNHTẢI XUỐNG BẢNG SO SÁNHTẢI XUỐNG BẢNG SO SÁNHTẢI XUỐNG BẢNG SO SÁNH

Tìm hiểu phiên bản Windows nào phù hợp với bạn

 • Trải nghiệm của Doanh nghiệp

 • Trải nghiệm Di động

Windows 10 Core Experiences

Các tính năng

Home
Pro
Enterprise
Giáo dục

Continuum dành cho điện thoại1

Cortana2

Windows Ink3

Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động

Chế độ Máy tính bảng

Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ4

Microsoft Edge


Các tính năng

Home
Pro
Enterprise
Giáo dục

Chính sách Nhóm

Quản lý Thiết bị Di động5

DirectAccess

AppLocker

Trạng thái Doanh nghiệp Chuyển vùng với Azure Active Directory6

Windows Store cho Doanh nghiệp7

Truy cập Được gán

Trải nghiệm Người dùng Được quản lý

Phân bổ Động

Trực quan hóa Ứng dụng (App-V) Microsoft8

Trực quan hóa Môi trường (UE-V) Microsoft

Windows Update

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Cấu hình PC dùng chung

Dùng thử


Các tính năng

Home
Pro
Enterprise
Giáo dục

Windows Hello9

Các thiết bị Đồng hành của Windows Hello10

Windows Information Protection11

Mã hóa thiết bị12

BitLocker13

Credential Guard14

Device Guard

Khởi động Tin cậy

Dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows15


Các tính năng

Home
Pro
Enterprise
Giáo dục

Gia nhập Tên miền

Gia nhập Tên miền Azure Active Directory, với khả năng đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây16

Internet Explorer Chế độ Doanh nghiệp (EMIE)

Máy tính Từ xa

Máy khách Hyper-V

Windows to Go

BranchCache

Các tính năng

Mobile
Mobile Enterprise

Trung tâm Hành động và màn hình Bắt đầu tùy chỉnh của người dùng

Giọng nói, cảm ứng và cử chỉ

Continuum dành cho điện thoại1

Cortana2

Microsoft Edge với chế độ đọc, trình đọc PDF

Thư Outlook, Lịch, Office và OneDrive dành cho Doanh nghiệp đã cài sẵn

Máy tính Từ xa

Thư Outlook, Lịch, Office và OneDrive dành cho Doanh nghiệp đã cài sẵn

Máy tính Từ xa


Các tính năng

Mobile
Mobile Enterprise

Quản lý thiết bị di động

Truy cập có điều kiện

Windows Store cho Doanh nghiệp

Cài đặt các ứng dụng dòng nghiệp vụ

Giới hạn 20 ứng dụng tự ký

Không giới hạn ứng dụng tự ký

AppLocker

Phân bổ Động

Truy cập Được gán

Ứng dụng nền cho IoT

Quản lý cập nhật

Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp

Kiểm soát đo từ xa


Các tính năng

Mobile
Mobile Enterprise

Khởi động Tin cậy

Bảo vệ Chứng danh theo Phần cứng

BitLocker

Windows Hello3

Các thiết bị đồng hành của Windows Hello4

Hỗ trợ Sinh trắc

Tham gia thiết bị Azure Active Directory và đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây

Windows Information Protection5

Tách và bao gồm dữ liệu

Device Guard

Ứng dụng khởi động VPN

Để tìm hiểu thêm về Windows 10 Mobile, bấm vào đây.

Tìm hiểu phiên bản Windows nào phù hợp với bạn

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Continuum dành cho điện thoại1; Cortana2; Windows Ink3; Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động; Chế độ Máy tính bảng; Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ4; Microsoft Edge.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Quản lý Thiết bị Di động5; Windows Update.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Windows Hello9; Các thiết bị Đồng hành của Windows Hello10; Mã hóa thiết bị12; Khởi động Tin cậy; dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows15.

 

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Continuum dành cho điện thoại1; Cortana2; Windows Ink3; Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động; Chế độ Máy tính bảng; Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ4; Microsoft Edge.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Chính sách Nhóm; Quản lý Thiết bị Di động5; Trạng thái Doanh nghiệp Chuyển vùng với Azure Active Directory6; Windows Store cho Doanh nghiệp7; Truy cập Được gán; Phân bổ Động; Windows Update; Windows Update dành cho Doanh nghiệp; Cấu hình PC dùng chung; Dùng thử.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Windows Hello9; Các thiết bị Đồng hành của Windows Hello10; Windows Information Protection11; Mã hóa thiết bị12; BitLocker13; Khởi động Tin cậy; dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows15.


Tính năng căn bản của Windows

Các tính năng chính có trong Windows, bao gồm: Gia nhập Tên miền; Gia nhập Tên miền Azure Active Directory, với khả năng đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây16; Internet Explorer Chế độ Doanh nghiệp (EMIE); Máy tính Từ xa; Máy khách Hyper-V.

 

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Continuum dành cho điện thoại1; Cortana2; Windows Ink3; Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động; Chế độ Máy tính bảng; Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ4; Microsoft Edge.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Chính sách Nhóm; Quản lý Thiết bị Di động5; DirectAccess; AppLocker; Trạng thái Doanh nghiệp Chuyển vùng với Azure Active Directory6; Windows Store cho Doanh nghiệp7; Truy cập Được gán; Trải nghiệm Người dùng Được quản lý; Phân bổ Động; Trực quan hóa Ứng dụng (App-V) Microsoft8; Trực quan hóa Môi trường (UE-V) Microsoft; Windows Update; Windows Update dành cho Doanh nghiệp; Cấu hình PC dùng chung; Dùng thử.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Windows Hello9; Các thiết bị Đồng hành của Windows Hello10; Windows Information Protection11; Mã hóa thiết bị12; BitLocker13; Credential Guard14; Device Guard; Khởi động Tin cậy; dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows15.


Tính năng căn bản của Windows

Các tính năng chính có trong Windows, bao gồm: Gia nhập Tên miền; Gia nhập Tên miền Azure Active Directory, với khả năng đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây16; Internet Explorer Chế độ Doanh nghiệp (EMIE); Máy tính Từ xa; Máy khách Hyper-V; Windows to Go; BranchCache.

 

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Continuum dành cho điện thoại1; Windows Ink3; Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động; Chế độ Máy tính bảng; Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ4; Microsoft Edge.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Chính sách Nhóm; Quản lý Thiết bị Di động5; DirectAccess; AppLocker; Trạng thái Doanh nghiệp Chuyển vùng với Azure Active Directory6; Windows Store cho Doanh nghiệp7; Truy cập Được gán; Trải nghiệm Người dùng Được quản lý; Phân bổ Động; Trực quan hóa Ứng dụng (App-V) Microsoft8; Trực quan hóa Môi trường (UE-V) Microsoft; Windows Update; Windows Update dành cho Doanh nghiệp; Cấu hình PC dùng chung; Dùng thử.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Windows Hello9; Các thiết bị Đồng hành của Windows Hello10; Windows Information Protection11; Mã hóa thiết bị12; BitLocker13; Credential Guard14; Device Guard; Khởi động Tin cậy; dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows15.


Tính năng căn bản của Windows

Các tính năng chính có trong Windows, bao gồm: Gia nhập Tên miền; Gia nhập Tên miền Azure Active Directory, với khả năng đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây16; Internet Explorer Chế độ Doanh nghiệp (EMIE); Máy tính Từ xa; Máy khách Hyper-V; Windows to Go; BranchCache.

 

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Trung tâm Hành động và màn hình Bắt đầu tùy chỉnh của người dùng; Giọng nói, cảm ứng và cử chỉ; Continuum dành cho điện thoại1; Cortana2; Microsoft Edge với chế độ đọc, trình đọc PDF; Thư Outlook, Lịch, Office và OneDrive dành cho Doanh nghiệp đã cài sẵn; Máy tính Từ xa.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Khởi động Tin cậy; Bảo vệ Chứng danh theo Phần cứng; BitLocker; Windows Hello9; các thiết bị đồng hành của Windows Hello10; Hỗ trợ Sinh trắc; Tham gia thiết bị Azure Active Directory và đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây; Windows Information Protection11; Tách và bao gồm dữ liệu; Device Guard; Ứng dụng khởi động VPN; Đã được chứng nhận FIPS 140Các tiêu chí chung17.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Quản lý thiết bị di động; Truy cập có điều kiện; Windows Store cho Doanh nghiệp; Cài đặt các ứng dụng dòng nghiệp vụ; AppLocker; Phân bổ Động; Truy cập Được gán; Ứng dụng nền cho IoT.

Để tìm hiểu thêm về Windows 10 Mobile, bấm vào đây.

Trải nghiệm người dùng & năng suất

Trải nghiệm người dùng quen thuộc và hiệu quả, bao gồm: Trung tâm Hành động và màn hình Bắt đầu tùy chỉnh của người dùng; Giọng nói, cảm ứng và cử chỉ; Continuum dành cho điện thoại1; Cortana2; Microsoft Edge với chế độ đọc, trình đọc PDF; Thư Outlook, Lịch, Office và OneDrive dành cho Doanh nghiệp đã cài sẵn; Máy tính Từ xa.


Bảo mật

Cung cấp khả năng bảo mật quan trọng, bản cập nhật hệ thống và ứng dụng cũng như tính tương thích bạn cần để giúp bảo vệ thiết bị và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa hiện đại, bao gồm: Khởi động Tin cậy; Bảo vệ Chứng danh theo Phần cứng; BitLocker; Windows Hello9; các thiết bị đồng hành của Windows Hello10; Hỗ trợ Sinh trắc; Tham gia thiết bị Azure Active Directory và đăng nhập một lần vào ứng dụng được lưu trữ trên đám mây; Windows Information Protection11; Tách và bao gồm dữ liệu; Device Guard; Ứng dụng khởi động VPN; Đã được chứng nhận FIPS 140Các tiêu chí chung17.


Quản lý và triển khai

Các tính năng quản lý nâng cao hỗ trợ quản lý cũng như triển khai ứng dụng và thiết bị bao gồm: Quản lý thiết bị di động; Truy cập có điều kiện; Windows Store cho Doanh nghiệp; Cài đặt các ứng dụng dòng nghiệp vụ; AppLocker; Phân bổ Động; Truy cập Được gán; Ứng dụng nền cho IoT; Quản lý cập nhật; Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp; Kiểm soát đo từ xa.

Để tìm hiểu thêm về Windows 10 Mobile, bấm vào đây.

Nâng cấp doanh nghiệp của bạn lên Windows 10Nâng cấp doanh nghiệp của bạn lên Windows 10Nâng cấp doanh nghiệp của bạn lên Windows 10Nâng cấp doanh nghiệp của bạn lên Windows 10

Nâng cấp doanh nghiệp của bạn lên Windows 10

Nâng cấp thiết bị của bạn lên Windows 10 và giành quyền truy cập vào phiên bản Windows bảo mật nhất từng có.

Dùng thử Windows 10 Enterprise

Tải xuống bản dùng thử 90 ngày, tìm kiếm công cụ, hướng dẫn từng bước và các tài nguyên khác để giúp bạn bắt đầu.

Bộ phận Pháp lý
 • 1Giới hạn ở các điện thoại cho phép Continuum. Màn hình bên ngoài phải hỗ trợ đầu vào HDMI. Trải nghiệm ứng dụng sẽ không giống nhau. Tính năng có thể yêu cầu phụ kiện tương thích với Continuum, tất cả được bán riêng.
 • 2Cortana chỉ khả dụng ở một số thị trường được lựa chọn; trải nghiệm có thể khác nhau tùy từng khu vực và thiết bị. Cortana bị vô hiệu hóa ở phiên bản Education.
 • 3Yêu cầu máy tính bảng hoặc PC có khả năng cảm ứng.
 • 4Tùy thuộc vào phần cứng; phụ kiện bút có thể được bán riêng.
 • 5Không phải tất cả chức năng MDM đều có sẵn trong SKU Home. MDM yêu cầu một sản phẩm MDM như Microsoft Intune hoặc các giải pháp khác của bên thứ ba (được bán riêng).
 • 6Cần phải đăng ký riêng cho Azure Active Directory Premium.
 • 7Sẵn có ở một số thị trường. Chức năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị.
 • 8Yêu cầu Máy chủ App-V (sẵn có mà không cần trả thêm chi phí, nằm trong phạm vi Bộ Đánh giá và Triển khai Windows 10) hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống (được bán riêng).
 • 9Để dùng Windows Hello với sinh trắc, yêu cầu phải có phần cứng chuyên dụng, bao gồm trình đọc vân tay, cảm biến IR chiếu sáng hoặc cảm biến sinh trắc khác. Bảo vệ dựa vào phần cứng của xác thực/khóa Windows Hello yêu cầu phần cứng TPM 1.2 hoặc lớn hơn; nếu TPM không tồn tại hoặc được định cấu hình, bảo vệ bằng thông tin xác thực/khóa sẽ dựa vào phần mềm.
 • 10Các thiết bị đồng hành phải được ghép đôi với PC chạy Windows 10 qua Bluetooth. Để dùng một thiết bị đồng hành Windows Hello cho phép người dùng chuyển vùng với thông tin xác thực Windows Hello của họ, yêu cầu phải có phiên bản Pro hoặc Enterprise trên PC chạy Windows 10 mà người dùng hiện đang đăng nhập.
 • 11Windows Information Protection, trước đây là Bảo vệ Dữ liệu Doanh nghiệp (EDP), yêu cầu phải có Quản lý Thiết bị Di động (MDM) hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống để quản lý các thiết đặt. Active Directory giúp việc quản lý dễ dàng hơn, nhưng không bắt buộc phải có.
 • 12Yêu cầu có InstantGo hoặc thiết bị vượt qua kiểm tra HCK mã hóa thiết bị.
 • 13Yêu cầu TPM 1.2 trở lên để bảo vệ khóa dựa trên TPM.
 • 14Yêu cầu UEFI 2.3.1 trở lên có Khởi động Tin cậy; Phải bật Tiện ích Ảo hóa như Intel VT-x, AMD-V và SLAT; phiên bản Windows x64; IOMMU, như Intel VT-d, AMD-Vi; BIOS Lockdown; TPM 2.0 được khuyên dùng để chứng thực tình trạng thiết bị (sẽ sử dụng phần mềm nếu không có TPM 2.0).
 • 15Dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows có thể được sử dụng cho các tình huống truy cập có điều kiện mà các giải pháp Quản lý Thiết bị Di động có thể kích hoạt (ví dụ: Microsoft Intune) và các loại hệ thống quản lý khác (ví dụ: SCCM).
 • 16Cần phải đăng ký riêng cho Azure Active Directory.
 • 1Giới hạn ở các điện thoại cho phép Continuum. Màn hình bên ngoài phải hỗ trợ đầu vào HDMI. Trải nghiệm ứng dụng sẽ không giống nhau. Tính năng có thể yêu cầu phụ kiện tương thích với Continuum, tất cả được bán riêng.
 • 2Cortana chỉ khả dụng ở một số thị trường được lựa chọn; trải nghiệm có thể khác nhau tùy từng khu vực và thiết bị.
 • 3Để dùng Windows Hello với sinh trắc, yêu cầu phải có phần cứng chuyên dụng, bao gồm trình đọc vân tay, cảm biến IR chiếu sáng hoặc cảm biến sinh trắc khác. Bảo vệ dựa vào phần cứng của xác thực/khóa Windows Hello yêu cầu phần cứng TPM 1.2 hoặc lớn hơn; nếu TPM không tồn tại hoặc được định cấu hình, bảo vệ bằng thông tin xác thực/khóa sẽ dựa vào phần mềm.
 • 4Các thiết bị đồng hành phải được ghép đôi với PC chạy Windows 10 qua Bluetooth. Để dùng một thiết bị đồng hành Windows Hello cho phép người dùng chuyển vùng với thông tin xác thực Windows Hello của họ, yêu cầu phải có phiên bản Pro hoặc Enterprise trên PC chạy Windows 10 mà người dùng hiện đang đăng nhập.
 • 5Windows Information Protection, trước đây là Bảo vệ Dữ liệu Doanh nghiệp (EDP), yêu cầu phải có Quản lý Thiết bị Di động (MDM) hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống để quản lý các thiết đặt. Active Directory giúp việc quản lý dễ dàng hơn, nhưng không bắt buộc phải có.
 • 6Microsoft đã được cấp giấy chứng nhận Các tiêu chí chung cho Windows 10 Mobile chạy trên Lumia 950, 950 XL, 550, 635, giúp đảm bảo với khách hàng rằng các chức năng mã hóa và kiểm soát bảo mật đều vận hành hợp thức.
 • 1Giới hạn ở các điện thoại cho phép Continuum. Màn hình bên ngoài phải hỗ trợ đầu vào HDMI. Trải nghiệm ứng dụng sẽ không giống nhau. Tính năng có thể yêu cầu phụ kiện tương thích với Continuum, tất cả được bán riêng.
 • 2Cortana chỉ khả dụng ở một số thị trường được lựa chọn; trải nghiệm có thể khác nhau tùy từng khu vực và thiết bị. Cortana bị vô hiệu hóa ở phiên bản Education.
 • 3Yêu cầu máy tính bảng hoặc PC có khả năng cảm ứng.
 • 4Tùy thuộc vào phần cứng; phụ kiện bút có thể được bán riêng.
 • 5Không phải tất cả chức năng MDM đều có sẵn trong SKU Home. MDM yêu cầu một sản phẩm MDM như Microsoft Intune hoặc các giải pháp khác của bên thứ ba (được bán riêng).
 • 6Cần phải đăng ký riêng cho Azure Active Directory Premium.
 • 7Sẵn có ở một số thị trường. Chức năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị.
 • 8Yêu cầu Máy chủ App-V (sẵn có mà không cần trả thêm chi phí, nằm trong phạm vi Bộ Đánh giá và Triển khai Windows 10) hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống (được bán riêng).
 • 9Để dùng Windows Hello với sinh trắc, yêu cầu phải có phần cứng chuyên dụng, bao gồm trình đọc vân tay, cảm biến IR chiếu sáng hoặc cảm biến sinh trắc khác. Bảo vệ dựa vào phần cứng của xác thực/khóa Windows Hello yêu cầu phần cứng TPM 1.2 hoặc lớn hơn; nếu TPM không tồn tại hoặc được định cấu hình, bảo vệ bằng thông tin xác thực/khóa sẽ dựa vào phần mềm.
 • 10Các thiết bị đồng hành phải được ghép đôi với PC chạy Windows 10 qua Bluetooth. Để dùng một thiết bị đồng hành Windows Hello cho phép người dùng chuyển vùng với thông tin xác thực Windows Hello của họ, yêu cầu phải có phiên bản Pro hoặc Enterprise trên PC chạy Windows 10 mà người dùng hiện đang đăng nhập.
 • 11Windows Information Protection, trước đây là Bảo vệ Dữ liệu Doanh nghiệp (EDP), yêu cầu phải có Quản lý Thiết bị Di động (MDM) hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống để quản lý các thiết đặt. Active Directory giúp việc quản lý dễ dàng hơn, nhưng không bắt buộc phải có.
 • 12Yêu cầu có InstantGo hoặc thiết bị vượt qua kiểm tra HCK mã hóa thiết bị.
 • 13Yêu cầu TPM 1.2 trở lên để bảo vệ khóa dựa trên TPM.
 • 14Yêu cầu UEFI 2.3.1 trở lên có Khởi động Tin cậy; Phải bật Tiện ích Ảo hóa như Intel VT-x, AMD-V và SLAT; phiên bản Windows x64; IOMMU, như Intel VT-d, AMD-Vi; BIOS Lockdown; TPM 2.0 được khuyên dùng để chứng thực tình trạng thiết bị (sẽ sử dụng phần mềm nếu không có TPM 2.0).
 • 15Dịch vụ Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows có thể được sử dụng cho các tình huống truy cập có điều kiện mà các giải pháp Quản lý Thiết bị Di động có thể kích hoạt (ví dụ: Microsoft Intune) và các loại hệ thống quản lý khác (ví dụ: SCCM).
 • 16Cần phải đăng ký riêng cho Azure Active Directory.
 • 17Microsoft đã được cấp giấy chứng nhận Các tiêu chí chung cho Windows 10 Mobile chạy trên Lumia 950, 950 XL, 550, 635, giúp đảm bảo với khách hàng rằng các chức năng mã hóa và kiểm soát bảo mật đều vận hành hợp thức.