No Data Available

Farmacie a přírodní vědy

Objevte, jak organizace z oblasti farmacie a přírodních věd přetvářejí inovace ve zdravotní péči a transformují své podnikání tak, aby urychlovaly vědecké inovace, zlepšovaly zkušenosti zaměstnanců, budovaly provozní flexibilitu a zvyšovaly dlouhodobou hodnotu pro pacienty. 

Změňte od základu řešení problémů ve zdravotnictví

Posilte možnosti zdravotnických organizací všech velikostí, aby mohly zásadně proměnit způsoby, jakými propojují lidi, procesy a přehledy zdravotnických dat s cílem zlepšit poskytování péče. Objevte řešení pro farmaceutický průmysl a přírodní vědy, abyste zajistili individuálně přizpůsobenou zkušenost pacientů, urychlili inovace a zlepšili provozní výsledky v bezpečném prostředí, které vyhovuje předpisům.


Další informace o aktivitách společnosti Microsoft v oblasti farmacie a přírodních věd

Podívejte se, jak organizace z oblasti farmacie a přírodních věd využívají řešení Microsoft pro zdravotnictví

No Data Available

Walgreens Boots Alliance

Transformujeme poskytování zdravotní péče mimo zdravotnická zařízení.

No Data Available

Odstraňování komunikačních bariér pro urychlení vědeckých inovací

Globální sdílení výsledků výzkumu urychluje rozhodování, zkracuje uvádění produktů na trh a zlepšuje spolupráci ve vysoce zabezpečených virtuálních týmech.

No Data Available

Rychlé zaškolení a individuálně přizpůsobené datové toky pomáhají novým zaměstnancům

Vytvoření prostorů pro spolupráci a nahrazení starších systémů snižuje cestovní náklady a zvyšuje počet videohovorů ze 70 na 32 000 měsíčně.

No Data Available

Ve smíšené realitě je výzkum jádrem inovací

Microsoft HoloLens optimalizuje využití času a činnosti výzkumných pracovníků.

No Data Available

Bezproblémový přístup k datům pomáhá objevovat genetické rizikové faktory rakoviny

Nákladově efektivní sekvenování genomu umožňuje dosáhnout průlomu ve výzkumu rakoviny.