Plány a ceny služby Azure Active Directory

Vyberte si verzi, která se nejlépe hodí pro vaši firmu

Azure Active Directory je k dispozici ve čtyřech edicích. V následující tabulce najdete funkce zahrnuté v každé edici.

Azure Active Directory Free

Azure Active Directory Free Zdarma
 

Bezplatná edice služby Azure AD je součástí předplatného komerčních online služeb, jako jsou služby Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform a další, v zemích, kde jsou k dispozici k prodeji.1

Office 365

Office 365 Zdarma

Další funkce Azure AD jsou součástí předplatných Office 365 E1, E3, E5, F1 a F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 €5.10
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

Edice Azure AD Premium P1, která je součástí nabídky Microsoft 365 E3, nabízí bezplatnou 30denní zkušební verzi. Předplatitelé Azure a Office 365 si mohou koupit Azure AD Premium P1 online.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 €7.60
měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

Edice Azure AD Premium P2, která je součástí nabídky Microsoft 365 E5, nabízí bezplatnou 30denní zkušební verzi. Předplatitelé Azure a Office 365 si můžou koupit Azure Active Directory Premium P2 online.

Porovnání funkcí produktů Microsoft Office
Název funkce Azure Active Directory Free Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Ověřování, jednotné přihlašování a vícefaktorové ověřování (MFA)

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included
included

Ověřování v cloudu
(Předávací ověřování, synchronizace hodnot hash hesel)

included
included
included
included

Federované ověřování

(Active Directory Federation Services nebo federace s jinými poskytovateli identit)

included
included
included
included

Neomezené jednotné přihlašování (SSO)3

included
included
included
included

Vícefaktorové ověřování (MFA)4

included
included
included
included

Ověřování bez hesla

(Windows Hello pro firmy, Microsoft Authenticator, integrace klíčů zabezpečení FIDO25)

included
included
included
included

Smlouva o úrovni služeb6

not included
not included
included
included

Přístup k aplikacím

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included
included

Aplikace SaaS s moderním ověřováním

(Aplikace v galerii aplikací Azure AD, SAML a OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Přiřazení skupiny k aplikacím

Částečně zahrnuto

Částečně zahrnuto

included
included

Cloud App Discovery (Microsoft Defender for Cloud Apps)7

Částečně zahrnuto

Částečně zahrnuto

included
included

Proxy aplikací pro místní ověřování, ověřování založené na hlavičkách a integrované ověřování systému Windows

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Partnerství pro zabezpečený hybridní přístup8

(Ověřování Kerberos, NTLM, LDAP, RDP a SSH)

included
included
included
included

Autorizace a podmíněný přístup

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included

Řízení přístupu na základě role (RBAC)

included
included
included
included

Podmíněný přístup

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Omezený přístup SharePointu

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Správa doby života relace Další informace

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Ochrana identit

(Riziková přihlášení, rizikoví uživatelé, podmíněný přístup založený na rizicích)

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Vlastní atributy zabezpečení

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Správa a hybridní identita

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included
included

Správa uživatelů a skupin

included
included
included
included

Pokročilá správa skupin

(Dynamické skupiny, zásady pojmenovávání, vypršení platnosti, výchozí klasifikace)

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Synchronizace adresářů – Azure AD Connect (synchronizace a cloudová synchronizace)

included
included
included
included

Vytváření sestav Azure AD Connect Health9

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Delegovaná správa – integrované role

included
included
included
included

Globální ochrana a správa hesel – uživatelé fungující jenom v cloudu

included
included
included
included

Globální ochrana a správa hesel – vlastní zakázaná hesla, uživatelé synchronizovaní z místní služby Active Directory

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Microsoft Identity Manager – uživatelská licence pro klientský přístup (CAL)10

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Samoobslužné funkce pro koncové uživatele

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included

Portál pro spouštění aplikací (Moje aplikace)

included
included
included
included

Kolekce uživatelských aplikací v části Moje aplikace

included
included
included
included

Portál pro samoobslužnou správu účtů (Můj účet)

included
included
included
included

Samoobslužná změna hesla pro uživatele cloudu

included
included
included
included

Samoobslužné resetování/změna/odemknutí hesla s místním zpětným zápisem

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Samoobslužné vyhledávání a vytváření sestav aktivit při přihlašování

nezahrnuto

included
included
included

Samoobslužná správa skupin (Moje skupiny)

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Samoobslužná správa nároků (Můj přístup)

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Řízení identit

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included

Automatické zřizování uživatelů v aplikacích

included
included
included
included

Automatické zřizování skupin v aplikacích

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Zřizování na bázi personalistického systému

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Podmínky použití – ověření identity

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Certifikace přístupu a hodnocení

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Správa nároků

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Privileged Identity Management (PIM), přístup s oprávněním podle potřeby

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Protokolování událostí a vytváření sestav

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
included

Základní sestavy zabezpečení a využití

included
included
included
included

Pokročilé sestavy zabezpečení a využití

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Ochrana identit: ohrožení zabezpečení a rizikové účty

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Ochrana identit: prověřování rizikových událostí, připojení SIEM

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

included

Pracovníci prvního kontaktu

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Přihlašování pomocí SMS

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Odhlášení od sdíleného zařízení

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Portál pro správu delegovaných uživatelů (Moji zaměstnanci)

nezahrnuto

nezahrnuto

included
included

Externí identity

Zobrazit ceny

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

Azure AD Domain Services (virtualizovaná služba Active Directory)11

Zobrazit ceny

 

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

nezahrnuto

Časté otázky

|

Budete potřebovat předplatné Azure nebo Office 365. Můžete použít stávající předplatné nebo si zřídit nové a potom se pomocí přihlašovacích údajů přihlásit na portál Microsoftu 365 a koupit si licence Azure AD. Další informace

Pokud chcete spravovat licence Azure Active Directory Premium P1 nebo Premium P2 nebo Enterprise Mobility + Security, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů nebo si přečtěte další informace.

Licence Enterprise Mobility + Security E3 zahrnují Azure Active Directory Premium P1. Licence Enterprise Mobility + Security E5 zahrnují Azure Active Directory Premium P2.

Podpora a smlouva o úrovni služeb

Technická podpora pro službu Azure Active Directory je dostupná prostřednictvím Podpory Azure. Podpora fakturace a správy účtu je k dispozici bez dalších nákladů. Další informace.

 

Smlouva o úrovni služeb (SLA): Edice Azure Active Directory Premium od 1. dubna 2021 garantují 99,99% měsíční dostupnost. Bezplatné služby, jako je Azure Active Directory Free, nemají smlouvu SLA. Další podrobnosti najdete na stránce věnované smlouvám SLA pro Azure.

1. Bezplatná edice služby Azure AD je součástí předplatného komerčních online služeb, jako jsou služby Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform a další, v zemích, kde jsou k dispozici k prodeji.
2. Další funkce Azure AD jsou součástí předplatných Office 365 E1, E3, E5, F1 a F3 v zemích, kde jsou k dispozici k prodeji.
3. S bezplatnou edicí Azure AD můžou koncoví uživatelé, kterým byl přiřazen přístup k aplikacím SaaS (software jako služba), získat přístup na bázi jednotného přihlašování k neomezenému počtu cloudových aplikací. Místní aplikace vyžadují Proxy aplikací Azure AD nebo zabezpečené hybridní partnerské integrace, které jsou dostupné ve službách Azure AD Premium P1 a Premium P2.
4. Metody ověřování a možnosti konfigurace se mohou lišit podle předplatného. Další informace
5. Partneři pro klíče zabezpečení FIDO2
6. Podmínky a ujednání pro smlouvy o úrovni služeb
7. Pokud chcete získat přístup k funkcím Cloud App Discovery, přejděte na portál Cloud App Security a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Azure AD Premium P1. Zákazníci Azure AD Premium P2 nebudou muset zadávat přihlašovací údaje a budou automaticky přesměrováni.
8. Partnerství pro zabezpečený hybridní přístup. Rozhraní API pro podmíněný přístup vyžaduje Premium P1. Rozhraní API pro rizikové uživatele vyžaduje pro zabezpečený hybridní přístup Premium P2.
9. První agent monitorování vyžaduje alespoň jednu licenci. Každý další agent vyžaduje 25 dalších přírůstkových licencí. Agenti monitorující služby Azure AD Federation Services, Azure AD Connect a Azure AD Domain Services se považují za samostatné agenty.
10. Práva k softwaru serveru Microsoft Identity Manageru se udělují s licencemi Windows Serveru (libovolná edice). Microsoft Identity Manager běží v operačním systému Windows Server, pokud je tedy na serveru platná licencovaná kopie Windows Serveru, je možné na tomto serveru nainstalovat a používat Microsoft Identity Manager. Pro server Microsoft Identity Manageru se nevyžaduje žádná samostatná licence.
11. Ceny služby Azure Active Directory Domain Services.