Skip to main content
Licensing
Napíšte svoju spätnú väzbu na nový web s podmienkami pre produkty pomocou tlačidla pre reakciu umiestneného nižšie. Tu môžete naďalej pristupovať k predchádzajúcim a aktuálnym verziám dokumentov s podmienkami produktu a podmienkami onlinee služieb.
Hľadané výrazy


Summary of Changes

a súhrn zmien


Nižšie je uvedený súhrn zmien a aktualizácií podmienok vykonaných počas uplynulých 12 mesiacov. 

Ak chcete zobraziť predchádzajúce mesiace, zmeňte deň účinnosti v hornej navigácii a zobrazte predchádzajúci dátum publikácie.

Prihláste sa na odber informačného kanála RSS s podmienkami produktov spoločnosti Microsoft a budete dostávať oznámenia o aktualizáciách. https://www.microsoft.com/licensing/terms/feed/rss

1. máj 2024

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Pridanie Komunikačných služieb Azure do tabuľky základných služieb on-line. Do tabuľky služieb v rámci dátových hraníc EÚ bola pridaná aplikácia Viva Pulse.

Microsoft 365: Do tabuliek dostupnosti EA/EAS a MCA a tabuľky licenčných predpokladov boli pridané produkty Copilots for Sales EDU, Copilots for Service EDU, Viva Pulse a Entra Governance pre pracovníkov prvého kontaktu. Boli rozšírené podmienky získania licencie na Microsoft Copilot for Microsoft 365.

Microsoft Azure: Pridané podmienky pre Azure AI Studio; pridaná doložka pre Azure Databricks.

Microsoft Power Platform: Do tabuliek dostupnosti boli pridané ponuky Power Automate Process a Power Automate Hosted Process do tabuliek dostupnosti. Z tabuliek dostupnosti a predpokladov bol odstránený doplnok Power Automate Hosted RPA Process. Aktualizácia aplikácie Microsoft Power BI s cieľom odstrániť používanie údajov a prístup k nim na účely monitorovania zneužitia.

Ponuky GitHub: Z tabuliek dostupnosti bola odstránená ponuka GitHub AE GHEM (licencia SL pre používateľa) a GitHub Insights (licencia SL pre používateľa).

Podmienky pre hardvér Azure: Do časti hardvéru Azure boli pridané práva na používanie Azure Operator Nexus.

9. apríl 2024

Microsoft Azure: Pridaný SQL server aktivovaný nástrojom Azure Arc a práva na používanie

1. apríl 2024

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Služba Microsoft Defender na ochranu identity bola pridaná ako základná služba on-line, ako aj pridaná do tabuľky Postupy a politiky zabezpečenia a článku Umiestnenie odložených zákazníckych údajov.

Microsoft 365: Do tabuliek dostupnosti boli pridané ponuky licencií Microsoft 365 (bez služby Teams) and Microsoft Teams Enterprise, ako aj podmienky týkajúce sa dostupnosti a príslušných licenčných podmienok.

Služby Microsoft Dynamics 365: Pridaný produkt Supply Chain Management Premium do tabuliek dostupnosti , podmienok získania licencie a minimálnych objemov nákupov. Pridaný produkt Supply Chain Management Premium ako príslušný produkt podľa doložiek špecifických podmienok služby pre externých používateľov, portálu na spravovanie a zmiešaného nasadzovania a ako príslušný produkt do doložky predĺžených práv na používanie Power Platform. Z aktualizácie zásad SA pre služby Microsoft Dynamics 365 a jeho samostatné produkty.

 Microsoft Intune: Do tabuliek dostupnosti a podmienok získania boli pridané produkty pre pracovníkov prvého kontaktu.

 Office 365: Do tabuliek dostupnosti boli pridané produkty Office 365 (bez služby Teams) a Microsoft Teams Enterprise pre balíky Office 365 a záznamy služby Teams, ako aj podmienky týkajúce sa dostupnosti a príslušných licenčných podmienok.

1. marca 2024

Univerzálne licenčné podmienky pre online služby: Aktualizované ukážkové verzie s cieľom objasniť, že sa môžu uplatňovať ďalšie podmienky pre ukážkové verzie.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Pridaná služba Microsoft Copilot for Microsoft 365 do článku Umiestenie uložených údajov zákazníka v prípade základných služieb on-line, časť služby Office 365. Pridanie služby Azure VMware Solution do základných služieb on-line.

Aplikácie balíka Office pre osobné počítače (Windows): Odstránené znenie výhody pre absolventov štúdia pre zákazníkov akademických programov, keďže tento príspevok bol zrušený.

Počítačový operačný systém Windows: Odstránené znenie výhody pre absolventov štúdia pre zákazníkov akademických programov, keďže tento príspevok bol zrušený.

Microsoft 365: Objasnenie práv na používanie poštovej schránky používateľa služby Microsoft Bookings for Microsoft 365 F1

Služby Microsoft Dynamics 365: Aktualizované minimálne množstvo pre službu Finance Premium a vrátené požiadavky na kombináciu medzi službami Finance a Finance Premium.

Audio služby: Pridanie Microsoft Teams Phone Standard pre pracovníkov prvého kontaktu do tabuliek dostupnosti EAEAS a MCA a do tabuľky podmienok získania licencie.

Microsoft Intune: Aktualizované tabuľky dostupnosti EA/EAS a MCA s produktmi Cloud PKI a produktmi pre pracovníkov prvého kontaktu. Do tabuľky podmienok získania licencie bol pridaný produkt Cloud PKI a pre licencie pre pracovníkov prvého kontaktu boli pridané požiadavky podmienok získania pre konkrétnu službu.

Ponuky GitHub: Všeobecné sprehľadnenie a usporiadanie stránky služby GitHub pre lepšiu čitateľnosť a presnosť.

Slovník: Aktualizovaná definícia ukážkovej verzie s cieľom objasniť, že sa môžu uplatňovať ďalšie podmienky pre ukážkové verzie.

2. februára 2024

Počítačový operačný systém Windows: Pridanie služby Windows Autopilot do zoznamu súčastí služieb on-line systému Windows, na ktoré sa vzťahujú univerzálne licenčné podmienky pre služby on-line.

Microsoft 365: Aktualizované rozšírené práva na používanie pre Microsoft 365 E3/E5 za účelom vyjasnenia.

1. februára 2024

Z aktualizácie zásad SA pre Microsoft 365 a jeho samostatné produkty. Táto zmena nebude mať vplyv na používanie a predĺženie existujúcich licencií z krytia SA. Viac informácií nájdete v nasledujúcom príspevku na blogu https://www.microsoft.com/licensing/news/from-sa-licenses-policy-update.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Pridanie inštancií úložného priestoru služby Azure do tabuľky základných služieb on-line. Aktualizácia zoznamu služieb online vyňatých z DOÚ kvôli prehľadnosti.

Microsoft 365: Pridanie služby Microsoft Copilot for Services do tabuliek dostupnosti pre EA/EAS a MCA. Pridanie služby Copilot for Services do tabuliek licenčných podmienok. Vytvorené nové špecifické podmienky služby Microsoft Copilot for Sales. Nahradenie atribútu Dodatočný produkt s ponukou pre pedagogický zbor a zamestnancov pre Microsoft 365 A5 Security a Microsoft 365 A5 Compliance v tabuľke EES.

Microsoft Azure: Aktualizované pomenovanie „kognitívne služby a služby aplikovanej umelej inteligencie“ na „služby Azure AI“ a všeobecné aktualizácie pojmov odrážajúce aktualizáciu pomenovania.

Služby Microsoft Dynamics 365: Pridanie služby Dynamics 365 Finance Premium do špecifických podmienok služby a práv na rozšírené používanie Power Pages. Vytvorená nová doložka pre Microsoft Relationship Sales. Pridané podmienky pre zákazníkov Dynamics 365 Business Central a Dynamics 365 Finance v Dánsku, špecifické pre zákony a predpisy týkajúce sa účtovníctva pre dánskych zákazníkov.

Microsoft Intune: Do tabuliek dostupnosti a podmienok boli pridané aplikácie Intune Advanced Analytics a Intune Enterprise Application Management.

Ponuky GitHub: Aktualizované tabuľky dostupnosti EAS a MCA s cieľom zohľadniť dostupnosť nových licencií.

16. januára 2024

Microsoft 365: Boli aktualizované podmienky získania licencie na Microsoft Copilot for Microsoft 365.

2. januára 2024

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Aktualizované podmienky služieb týkajúcich sa dátových hraníc EÚ zohľadňujúce rozšírený rozsah záväzku.

1. januára 2024

Univerzálne podmienky používania online služieb: Aktualizované znenie konkurenčného porovnávacieho testovania. Záväzok týkajúci sa autorských práv zákazníka v rámci služieb generatívnej umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft bol aktualizovaný za účelom vyjasnenia.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Pridaná služba Microsoft Purview do základných služieb on-line. Aktualizované riešenie Microsoft Defender XDR, aby odrážalo novú značku.

Microsoft 365: Pridaný Microsoft Copilot for Microsoft 365 do tabuľky dostupnosti EES.

Microsoft Azure: Odstránené všetky odkazy na Azure Information Protection Premium Plan 1. Pridaný Microsoft Defender for Identity Frontline, ako aj nárok na priradenie licencie a ďalšie podmienky.

Služby Microsoft Dynamics 365: Pridanie licencie SL pre používateľov Dynamics 365 Field Service Contractor do tabuliek dostupnosti EAEAS a MCA a pridanie špecifických podmienok služby. Pridanie Dynamics 365 Finance Premium (licencia SL pre používateľov) do tabuliek dostupnosti EES, EAES, MCA a MPSA, tabuľky licenčných predpokladov a tabuľky nákupných miním – všetky programy.

Exchange Online: Do tabuľky dostupnosti bol pridaný produkt Defender for Office 365 Frontline, ako aj nárok na priradenie licencie a ďalšie podmienky.

Ponuky GitHub: Aktualizované podmienky používania produktu GitHub, aby boli v súlade s aktualizáciami generatívnej umelej inteligencie. Aktualizácie tabuliek dostupnosti EA/EAS a MCA s cieľom zohľadniť dostupnosť nových licencií.

Microsoft Defender pre koncové body: Do tabuľky dostupnosti bol pridaný produkt Defender for Endpoint Frontline, ako aj nárok na priradenie licencie a ďalšie podmienky.

Microsoft Defender pre cloudové aplikácie: Do tabuľky dostupnosti bol pridaný produkt Defender for Cloud Apps, ako aj nárok na priradenie licencie a ďalšie podmienky.

Slovník: Vyjasnená definícia výstupného obsahu.

1. decembra 2023

Univerzálne podmienky používania online služieb: Záväzok týkajúci sa autorských práv zákazníka bol aktualizovaný tak, aby zahŕňal službu Azure OpenAI. Pravidlá nákupu služieb on-line boli aktualizované s cieľom objasniť, že v rámci rovnakej licenčnej zmluvy, ako je základná oprávňujúca licencia, sa vyžaduje zakúpenie iba niektorých dodatočných licencií.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Do tabuliek základných služieb on-line a služieb v rámci dátových hraníc EÚ bola pridaná služba Microsoft Fabric. Boli vykonané rôzne aktualizácie názvov produktov súvisiace s produktom Microsoft Copilot.

Služby Microsoft Dynamics 365: V záujme objasnenia bola aktualizovaná klauzula o používaní údajov a prístupe k nim na účely monitorovania zneužívania.

Microsoft Power Platform: V záujme objasnenia bola aktualizovaná klauzula o používaní údajov a prístupe k nim na účely monitorovania zneužívania. Do tabuliek dostupnosti v rámci programov EES, EA/EAS, MCA a MPSA bol pridaný produkt Microsoft Copilot Studio. Boli odstránené všetky odkazy na doplnkovú licenciu na službu Power Virtual Agents a kapacitu služby Power Virtual Agents.

Microsoft 365: Do tabuliek EAEAS, MCA a podmienok získania licencie bola pridaná dodatočná licencia Clipchamp Premium.

Microsoft Azure: Pre databázu Azure SQL bola pridaná nová výhoda zabezpečenia pred zlyhaním. Boli pridané podmienky špecifické pre službu Azure Machine Learning týkajúce sa používania katalógu modelov a registra modelov.

Clipchamp: Bola pridaná produktová položka pre podmienky služby Clipchamp.

Slovník: Bola aktualizovaná definícia krytého produktu.

1. novembra 2023

Univerzálne podmienky používania online služieb: Všeobecné aktualizácie podmienok generatívnej umelej inteligencie na zlepšenie ich zrozumiteľnosti a ich zosúladenie so záväzkami funkcie Copilot spoločnosti Microsoft.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Aktualizované základné služby on-line Azure, aby odrážali novú značku.

Microsoft 365: Pridaný Microsoft 365 Copilot do tabuliek dostupnosti a licenčných predpokladov EA/EAS/SCE a MCA.

Microsoft Azure: Pridané podmienky pre Microsoft Fabric a Bezpečnosť obsahu Azure AI. Všeobecné aktualizácie podmienok služby AI a Azure OpenAI.

Microsoft Defender Experts: Pridaný Microsoft Defender Experts for XDR (User SL) do tabuľky dostupnosti EES.

Ponuky GitHub: Aktualizované všeobecné podmienky poskytovania služieb a osobitné podmienky poskytovania služieb na zlepšenie zrozumiteľnosti pri nákupe prostredníctvom spoločnosti Microsoft.

System Center Server: Aktualizované na podporu spustenia servera systémového centra v MCA/CSP. Odstránená požiadavka „16 jadier” na zákazníka pre systémové centrum pri licencovaní pomocou virtuálneho prostredia operačného systému.

6. októbra 2023 

Windows Server Standard. Datacenter a Essentials: Pridané práva na používanie Windows Server s ročným vydaním pre kontajnery.

Microsoft Azure: Objasnené práva na zotavenie po havárii a používanie vývojového/testovacieho prostredia pre rozšírené aktualizácie zabezpečenia, ktoré umožňuje Azure Arc.

1. októbra 2023 

Všeobecné licenčné podmienky pre služby on-line: Dodatky a aktualizácie podmienok, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty generatívnej umelej inteligencie a uplatňovanie záväzku spoločnosti Microsoft týkajúceho sa autorských práv v službe Copilot.

Počítačové operačné systémy Windows: Do tabuliek dostupnosti bola pridaná licencia Universal Print (pre jednotlivých používateľov).

Microsoft 365: Do tabuliek dostupnosti a podmienok získania licencií bola pridaná licencia Microsoft Defender for IoT – licencia pre zariadenia EIoT. Do tabuliek dostupnosti boli pridané ponuky licencií Microsoft 365 EEA v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku, ako aj podmienky týkajúce sa dostupnosti a príslušných licenčných podmienok.

Balíky služieb Office 365: Do tabuliek dostupnosti boli pridané ponuky licencií Office 365 EEA v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku, ako aj podmienky týkajúce sa dostupnosti a príslušných licenčných podmienok.

Microsoft Azure: Názov služby Azure Active Directory (AAD) bol zmenený na Microsoft Entra ID. Všetky odkazy na službu Azure Active Directory boli aktualizované na službu Microsoft Entra ID.

Slovník: Bola aktualizovaná definícia ukážkových verzií. Boli pridané nové definície na podporu produktov generatívnej umelej inteligencie a uplatňovania záväzku spoločnosti Microsoft týkajúceho sa autorských práv v službe Copilot.

1. septembra 2023 

Univerzálne licenčné podmienky pre online služby: Bola pridaná klauzula pre „online služby s distribuovateľným kódom“ s cieľom objasniť klauzulu o distribuovateľnom kóde pre softvér, ktorá sa vzťahuje aj na online služby zahŕňajúce softvérové súčasti, a do univerzálnej klauzuly týkajúcej sa overovania, automatických aktualizácií a zhromažďovania údajov pre softvér bolo pridané objasnenie, že rozšírenia sú zahrnuté. 

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Do tabuľky služieb v rámci dátových hraníc EÚ bola pridaná aplikácia Viva Glint. 

Microsoft 365: Inštancie aplikácie „Microsoft Viva Sales“ boli aktualizované na aplikáciu „Microsoft Sales Copilot“. 

Služby Microsoft Dynamics 365: Podmienky služby D365 boli aktualizované v súlade so zmenami aplikácií Customer Insights a Marketing vrátane tabuliek dostupnosti EES, EAEAS, MCA a MPSA. 

Priradenie podmienok používania produktov v portfóliu bezpečnostných produktov od spoločnosti Microsoft: Bol pridaný register bezpečnostných produktov a vzťahujúce sa podmienky.

1. augusta 2023

Nasadzovania na platforme Amazon WorkSpaces: Od 1. augusta 2023 smú používatelia so špecifickými licenciami prevádzkovať produkty Microsoft 365 Apps pre podniky/firmy, Microsoft Project a Microsoft Visio na platforme Amazon WorkSpaces. Licencie, ktoré budú oprávnené na základe týchto revidovaných pravidiel, zahŕňajú Microsoft 365 E3/E5/A3/A5 a Microsoft 365 Business Premium. Ak máte v súčasnosti niektorú z týchto licencií, od 1. augusta budete môcť využívať tieto aplikácie od spoločnosti Microsoft v infraštruktúre virtuálnych osobných počítačov na platforme Amazon WorkSpaces.

Univerzálne licenčné podmienky pre online služby: Bola pridaná univerzálna podmienka pre služby on-line v súvislosti s dostupnosťou nástrojov metrík platformy Azure a príslušnými podmienkami.

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Základné služby platformy Microsoft Azure boli aktualizované o platformu Azure Container Apps.

Microsoft Azure: Do časti Zákaznícke riešenie Azure bolo pridané vysvetlenie týkajúce sa zodpovednosti zákazníka za získanie potrebnej licencie súvisiacej so štandardmi.

Microsoft 365: Do častí EES a EAEAS bol pridaný produkt Microsoft Defender Vulnerability Management (licencia SL pre používateľov), bola pridaná tabuľka MCA a do tabuľky EES bol pridaný produkt Microsoft Defender Threat Intelligence API. Časť Doplnok Microsoft Defender Vulnerability Management bola aktualizovaná pridaním produktu Microsoft 365 A5 Security a odstránením produktu Microsoft Defender pre koncové body P2 (pre zariadenia).

Služby Microsoft Dynamics 365: Boli aktualizované minimálne objemy nákupov a bola odstránená možnosť kombinovať licencie na účely splnenia minimálnej požiadavky.

Balíky služieb Office 365: Bol odstránený produkt Office 365 F z tabuliek dostupnosti pre EA/EAS, MPSA a tabuľku bodových hodnôt pri komerčnom používaní a zmenený z možnosti Všetky programy na MCA.

Microsoft Power Platform: Podmienky platformy Power Platform boli aktualizované tak, aby odrážali uvedenia nových produktov na trh a konvencie pomenúvania. Do tabuliek dostupnosti a podmienok bol pridaný produkt Process Mining.

Počítačový operačný systém Windows: Do tabuliek dostupnosti pre MCA, MPSA a SS bol pridaný produkt Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (pre jednotlivé zariadenia).

1. júla 2023

Podmienky ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Aktualizovaný zoznam základných služieb on-line pre základné služby Microsoft Dynamics 365, služby Office 365, základné služby Microsoft Azure, služby on-line Microsoft Intune a základné služby Microsoft Power Platform, aby sa zabezpečila presnosť s ohľadom na aktuálne požiadavky na zhodu, pomenovanie produktov a vyradené služby.

Počítačový operačný systém Windows: Pridanie Microsoft 365 G3/G5 ako oprávnených licencií na použitie pre Azure Virtual Desktop pre Windows

Microsoft Azure: Aktualizovaná spôsobilosť na zníženie pre zákazníkov EA/EAS a SCE s cieľom objasniť, že podporu služby Azure je možné znížiť pri výročí. Boli pridané podmienky špecifické pre službu Microsoft Dev Box.

Ponuky GitHub: Pridané podmienky pre dostupnosť služby GitHub ako merača služby Azure.

Microsoft 365: Pridanie doplnkov Microsoft Defender Vulnerability Management pre Microsoft Defender pre koncové body pre servery, Entra ID Governance a Microsoft Defender Threat Intelligence API do tabuliek Dostupnosť a Podmienky získania licencie. Boli pridané podmienky na podporu uvedenia služby Viva Glint.

Microsoft Defender pre koncové body pre servery: Pridaný Microsoft Defender pre koncové body pre servery do tabuľky dostupnosti MCA.

Microsoft Power Platform: Do tabuliek Dostupnosť a Podmienky bola pridaná ponuka Power Automate Process Mining.

Microsoft Defender Experts: Pridaný Microsoft Defender Experts for Hunting do tabuľky dostupnosti MCA.

Windows 365: Do tabuľky dostupnosti bol pridaný systém Windows 365 Frontline, ako aj nárok na priradenie licencie a ďalšie podmienky.

Podmienky pre Azure Data Box, Azure Stack Edge a Azure Stack Hub Ruggedized: Pridanie podmienok pre hardvér pre uvedenie služieb Azure Stack Hub Datacenter, ktoré sú konsolidované s existujúcimi podmienkami pre hardvér Azure Stack Hub Ruggedized.

1. jún 2023

Univerzálne licenčné podmienky pre online služby: Aktualizácia všeobecných podmienok pre službu OpenAI, aby boli v súlade s podmienkami špecifickými pre konkrétne produkty

Microsoft 365: Bol pridaný článok Zaobchádzanie s údajmi pre Microsoft Managed Desktop. Boli pridané podmienky špecifické pre produkty Microsoft Defender External Attack Surface Management (EASM) a Microsoft Defender Threat Intelligence (MDTI). Produkt Microsoft Endpoint Manager – pomoc na diaľku bol premenovaný na Microsoft Intune – pomoc na diaľku.

Microsoft Azure: Boli aktualizované podmienky služby OpenAI týkajúce sa prístupu k údajom a ich používania. Do všeobecných podmienok používania služby Azure boli pridané podmienky používania vyhľadávacích služieb Bing.

Microsoft Defender Experts: Boli pridané podmienky používania služby Microsoft Defender Experts for XDR. Boli konsolidované riešenia Hunting a XDR v rámci produktu Microsoft Defender Experts.

Microsoft Defender pre koncové body pre servery: Bola pridaná produktová položka Microsoft Defender pre koncové body pre servery.

Microsoft Defender pre IoT: Bola pridaná nová položka tvorená samostatným produktom Microsoft Defender pre IoT (ktorý bol premenovaný z produktu Azure Defender pre IoT).

Microsoft Power Platform: Do tabuľky minimálnych nákupov bola pridaná úroveň AI Builder.

Ponuky GitHub: Bola aktualizovaná tabuľka dostupnosti služby GitHub pre nové produkty, pridaná definícia „jedinečného používateľa, ktorý môže upravovať zdrojový kód“, pridaná tabuľka podmienok získania licencie a pridaná klauzula o aktivácii služby GitHub Advanced Security for Azure DevOps.

Podmienky pre Azure Data Box, Azure Stack Edge a Azure Stack Hub Ruggedized: Bolo pridané objasnenie, že fyzický prevod je zahrnutý v obmedzení „vylúčenia prevodu“ pre Azure Data Box, Azure Stack Edge a Azure Stack Hub Ruggedized.

Späť nahor