Skip to main content
Licensing
S spodnjim gumbom za povratne informacije nam sporočite svoje mnenje o spletnem mestu s pogoji izdelkov. Starejše in sedanje različice dokumentov Pogoji za izdelke in Pogoji za spletne storitve so še vedno na voljo tukaj.
Iskalni izrazi


povzetek sprememb


V nadaljevanju je povzetek sprememb in posodobitev pogojev v zadnjih 12 mesecih. 

Če si želite ogledati prejšnje mesece, spremenite datum začetka veljavnosti v zgornji vrstici za krmarjenje na prejšnji datum objave.

Naročite se na vir RSS za Microsoftove pogoje za izdelke, da boste obveščeni o posodobitvah. https://www.microsoft.com/licensing/terms/feed/rss

1. junij 2023

Univerzalni licenčni pogoji za spletne storitve: Posodobitev univerzalnih pogojev za OpenAI, da so skladni s pogoji, ki so posebej za določen izdelek

Microsoft 365: Dodan je razdelek »Ravnanje s podatki« za Microsoftovo upravljano namizje. Dodani so pogoji za posamezne storitve za Microsoft Defender External Attack Surface Management (EASM) in Microsoft Defender Threat Intelligence (MDTI). Microsoft Endpoint Manager – Remote Help je preimenovan v Microsoft Intune – Remote Help.

Microsoft Azure: Posodobljeni so pogoji za OpenAI za dostop do podatkov in njihovo uporabo. V splošne pogoje storitve za Azure so dodani pogoji za storitve iskanja Bing.

Microsoft Defender Experts: Dodani so pogoji za Microsoft Defender Experts for XDR. Hunting in XDR sta združena pod storitvijo Microsoft Defender Experts.

Microsoft Defender for Endpoint za strežnike: Dodan je vnos za izdelek za Microsoft Defender for Endpoint za strežnike.

Microsoft Defender for IoT: Dodan je nov samostojni vnos za izdelek za Microsoft Defender for IoT (kar je novo ime za Azure Defender for IoT).

Microsoft Power Platform: V tabelo glede najmanjših nakupov je dodana raven za AI Builder.

Ponudbe v storitvi GitHub: Tabela razpoložljivosti za GitHub je posodobljena za nove izdelke, dodana je definicija za »edinstveni uporabnik, ki predloži spremembe«, dodana je tabela s predpogoji za licence in dodana je klavzula za omogočanje storitve GitHub Advanced Security for Azure DevOps.

Pogoji za Azure Data Box, Azure Stack Edge in Azure Stack Hub Ruggedized: Dodano je pojasnilo, da je fizični prenos vključen v omejitvi »Prepoved prenosa« za Azure Data Box, Azure Stack Edge in Azure Stack Hub Ruggedized.

11. maj 2023

Pogoji za zasebnost in varnost: Na seznam storitev Microsoft Azure Core Services je dodana storitev Azure Machine Learning.

6. maj 2023

Pogoji za zasebnost in varnost: Na seznam storitev Microsoft Azure Core Services je dodana storitev Azure OpenAI Service.

1. maj 2023

Pogoji za zasebnost in varnost: Na seznam osnovnih funkcij storitev Office 365 je dodana storitev Viva Insights (veljavno od 1. aprila). Posodobitve seznama storitev Azure Core Services za uskladitev z nedavno spremembo znamke.

Namizni operacijski sistem Windows: Odstranjeni so pogoji za Windows To Go.

Microsoft 365: Posodobljeni so predpogoji za licenco Microsoft 365 Cross-tenant User Data Migration V tabelo predpogojev za licence je dodan vnos za Microsoft Managed Desktop.

Microsoft Azure: Pogoji ugodnosti Microsoft Azure Hybrid Benefit za Windows Server so posodobljeni s pojasnilom, da lahko stranke v okviru ugodnosti Azure Hybrid Benefit za Windows Server uporabljajo izdajo programske opreme Standard ali Datacenter. Dodane so posodobitve pogojev za storitev Azure OpenAI.

Obvestila: Obvestila za internetne funkcije, Zemljevide Bing in zaščito pred zlonamerno programsko opremo so konsolidirana iz razdelka Univerzalni licenčni pogoji za vso programsko opremo v razdelek Obvestila.

Promocije: Odstranjene so vse potekle promocije. Na voljo ni nobene aktivne promocije.

1. april 2023

Univerzalni pogoji za spletne storitve: Dodana je klavzula »Integracije storitve Azure OpenAI in spletnih storitev«, ki opisuje pogoje za spletne storitve, ki vključujejo Azure OpenAI. Dodane so posodobitve pogojev za Azure OpenAI v razdelku Microsoft Azure. Klavzula »Licenciranje spletnih storitev« je posodobljena s pojasnilom, da so za uporabo, ki presega dokumentirane omejitve, potrebne dodatne licence.

Microsoft Azure: Pravice do uporabe za ugodnost Azure Hybrid Benefit za Windows Server in SQL Server so prenovljene in poenostavljene. Podrobneje:

  • Za Windows Server smo 1) odpravili zahtevo, da stranke dodelijo licence v paketih po osem, 2) odpravili zahtevo, da stranke dodelijo 16 licenc, preden začnejo uporabljati AHB, in 3) spremenili besedilo, da je bolj berljivo. Druge zahteve so nespremenjene, vključno z zahtevo, da je število potrebnih licenc enako številu fizičnih jeder v navideznem računalniku, pri čemer je najmanjše število licenc na navidezni računalnik osem.
  • Za SQL Server ni nobenih sprememb ugodnosti. Vse spremembe besedila so zgolj zaradi berljivosti.

Dodani so pogoji za posamezne storitve za Azure Kubernetes Service Edge Essentials.

Namizni operacijski sistem Windows: Ime spletne storitve smo posodobili z novo blagovno, in sicer iz »Windows Update Compliance« v »Windows Update for Business reports«.

Windows Server Standard Datacenter in Essentials: Odpravili smo zahtevo, da stranke začnejo s 16 licencami, preden licencirajo glede na posamezno navidezno okolje OSE. Dodali smo klavzulo, ki določa, da lahko stranke CSP izvajajo posnetke strežnika Windows Server Datacenter z licencami za Windows Server Standard, ko licencirajo glede na navidezno okolje OSE in med drugimi pogoji upoštevajo tudi pravice do uporabe za izdajo Standard. Zahteve za licenco CAL za Windows Server so posodobljene za omejene primere uporabe gostovanja za CSP-H.

Microsoft Intune: V tabele z razpoložljivostjo smo dodali Microsoft Intune Endpoint Privilege Management (uporabniška licenca SL). Tabelo pogojev za licence smo posodobili tako, da vključuje M365 A3/A5 kot upravičene licence za Intune Suite, Intune P2 in Intune Endpoint Privilege Management. Na podlagi novega poimenovanja smo tudi primerke licenc Intune posodobili na Intune P1.

Project: Pojasnili smo pravice do namestitve za Project, da odražajo opustitev programa QMTH. 

Ugodnosti programa Software Assurance: Pogoje »Nakup programa Software Assurance« in »Podaljšanje programa Software Assurance« smo premaknili na lastno stran, imenovano »Nakup in podaljšanje programa Software Assurance«.

15. marec 2023

Microsoft 365: V tabele z razpoložljivostjo in predpogoji za licence je bil dodan dodatek za SharePoint Advanced Management.

1. marec 2023

Microsoft Intune: Tabela razpoložljivosti je posodobljena tako, da vključuje Intune Suite in Intune Plan 2, dodana pa je tudi tabela s predpogoji za licence za obe ponudbi.

Microsoft 365: Vsa vsebina za Education Insights je odstranjena, ker je ponudba opuščena. Tabela razpoložljivosti je posodobljena za dve novi ponudbi – Forensic Evidence for Insider Risk Management in dodatek Microsoft Defender Vulnerability Management – ter s potrebnimi predpogoji za dodatek Vulnerability Management.

Storitve Microsoft Dynamics 365: Vsi sklici na Microsoft Relationship Sales Solution Plus so posodobljeni na Microsoft Relationship Sales v skladu s spremembo imena.

Pogoji za zasebnost in varnost: Osnovne storitve Azure so posodobljene tako, da vključujejo Azure Form Recognizer, Azure Immersive Reader, Azure Metrics Advisor in Azure Red Hat OpenShift.

1. februar 2023

Zvočne storitve: Pojasnjujemo, da pogoji za Operator Connect vključujejo Operator Connect za Microsoft Teams in Microsoft Teams Phone Mobile.

Exchange Online: Razdelek Arhiviranje pod osnovnimi funkcijami za Exchange Online Archiving smo posodobili tako, da vključuje Exchange Online Kiosk.

Microsoft Azure: Dodali smo pogoje za posamezne storitve za zagon storitev Azure Communications Gateway in Azure Private 5G Core.

Pogoji za zasebnost in varnost: Na seznam osnovnih spletnih storitev smo dodali Windows 365.

Ugodnosti programa Software Assurance: Odstranili smo pogoje, povezane s 24-urno podporo pri odpravljanju težav vse dni v tednu, ker ta ugodnost ni več na voljo.

Namizni operacijski sistem Windows: V tabelo razpoložljivosti smo dodali inventarne enote za dodatek Universal Print Volume in licence, ki so predpogoj za licenciranje dodatka.

1. januar 2023

Microsoft Defender for Endpoint: Posodobitev s pojasnilom, da lahko stranke uporabljajo izdelke Defender v vseh napravah in oblakih.

Pogoji za zasebnost in varnost: V pogoje glede zasebnosti in varnosti smo dodali besedilo, ki opisuje storitve za podatkovno mejo v EU.

Pogoji za Azure Data Box, Azure Stack Edge in Azure Stack Hub Ruggedized: Odstranili smo pogoje za StorSimple, ker je storitev opuščena.

Namizni operacijski sistem Windows: Na podlagi nedavnih sprememb ponudbe Servicing Channel smo posodobili pogoje glede prenehanja veljavnosti programa Software Assurance. S seznama izdelkov z »dodatnimi licenčnimi pogoji za spletne storitve« smo odstranili Desktop Analytics, ker je opuščen.

12. december 2022

Storitve Azure in storitve Dynamics 365: Znova so dodani pogoji za komunikacijske storitve Azure (»ACS«), ki so bili nenamerno odstranjeni v objavi z dne 1. decembra 2022. Besedilo storitve ACS je bilo rahlo spremenjeno v skladu z novim obvestilom o komunikacijskih storitvah.

1. december 2022

Univerzalni licenčni pogoji za spletne storitve: Pravilnik o sprejemljivi rabi je posodobljen s pojasnilom, da je rudarjenje kriptovalut brez Microsoftove predhodne odobritve prepovedano.

Azure DevOps Server: Posodobljeni so pogoji za podporo uvedbi okolja Azure DevOps Server 2022.

Obvestila: Dodano je standardno obvestilo za komunikacijske storitve. Različne strani izdelkov so posodobljene, da odražajo posodobitev, ki bo uporabljena v dokumentu s pogoji za komunikacijske storitve.

17. november 2022

Postavitev levega območja za pomikanje v pogledu spletnega mesta je posodobljena tako, da vključuje povezave do dopolnilnih dokumentov, kot sta dodatek o varovanju podatkov in konsolidirana pogodba o ravni storitev, pa tudi dodatne vire za licenciranje, kot so povzetki, vodniki in druga gradiva za licenciranje.

BizTalk Server: Pogoji modela licenciranja so posodobljeni tako, da zahtevajo aktivno kritje Software Assurance za licenciranje posameznega navideznega okolja OSE.

SQL Server: Posodobitve za podporo uvedbe tehnologije SQL 2022, vključno z novimi ugodnostmi kritja Software Assurance in posodobitvami modela licenciranja.

Microsoft Azure: Dodane so nove ugodnosti za obnovo po katastrofi/pravice do preklopa na rezervni primerek za storitve Azure SQL, vključno s storitvijo Azure SQL Managed Instance in navideznimi računalniki Azure SQL Server.

1. november 2022

Univerzalni licenčni pogoji za spletne storitve: Dodan je nov razdelek z naslovom »Ravnanje s podatki v Microsoftovih varnostnih izdelkih«, ki omogoča, da Microsoftovi varnostni izdelki souporabljajo podatke z drugimi Microsoftovimi varnostnimi izdelki, navedenimi v ustrezni dokumentaciji izdelkov in podrobnostih o tem, kako bodo ti podatki upravljani. Odstrani tudi odvečne razdelke v pogojih za posamezne izdelke, ki so prej dovolili podatkovno integracijo, za katero zdaj velja razdelek o ravnanju s podatki.

Pogoji za zasebnost in varnost: Odstavek o storitvah Office 365 v razdelku »Mesto nedejavnih podatkov strank za osnovne spletne storitve« je posodobljen tako, da so dodane zaveze za Microsoft Teams in ponudba Advanced Data Residency.

Microsoft 365: V tabele z razpoložljivostjo in predpogoji za licence so dodane ponudbe za storitve Microsoft 365 Cross Tenant Migration in Advanced Data Residency.

Microsoft Azure: V klavzulo o nakupu rezervacij storitev Azure je dodano besedilo za ravni zaveze in nepovezane vsebnike. Pogoji za posamezne storitve za Azure Active Directory Basic so posodobljeni tako, da dovolijo neomejeno enotno prijavo.

Strežniki Microsoft Defender za podjetja: Dodan je nov vnos za strežnike Microsoft Defender za podjetja, ki so na voljo v MCA.

Microsoft Power Platform: Tabela razpoložljivosti in najmanjše količine nakupa so posodobljeni, da odražajo predstavitev izdelka Power Pages.

Ponudbe v storitvi GitHub: Razdelek za upravičenost do podaljšanega obdobja veljavnosti v tabeli s pogoji za izdelke je posodobljen, da odraža, da so GitHub Advanced Security, Enterprise in Insights upravičeni do podaljšanega obdobja veljavnosti.

Promocije: Dodana je promocija za Microsoft Defender za končno točko za stranke s pogodbami EA/EAS.

Ugodnosti programa Software Assurance: Pojasnjena je ugodnost samogostovanja pri uporabniki s strežnikom Windows Server.

12. oktober 2022

Microsoft Azure: Dodani so pogoji za ponudbo za varčevalni paket za uporabo računalniških sredstev Azure. Pogoji za Azure Hybrid Benefit so posodobljeni tako, da vključujejo Azure Stack HCI za stranke s pogodbo Enterprise Agreement.

1. oktober 2022

Posodobljeni so licenčni pogoji za namenske gostujoče storitve v oblaku. Spremembe za podporo te posodobitve so bile izvedene po celotnih pogojih za izdelke, najpomembnejše spremembe pa so v klavzuli o zunanjem izvajanju upravljanja programske opreme v univerzalnih licenčnih pogojih za vso programsko opremo in v pogojih za model licenciranja za programsko opremo na mesu uporabe (npr. Windows Server). Za podrobnejše informacije obiščite https://www.microsoft.com/licensing/news/updated-licensing-rights-for-dedicated-cloud.

Microsoft 365: V tabele razpoložljivosti (EA in MCA) in tabele s predpogoji za licence so dodani SharePoint Advanced Management, Workload Identities in prodaja Viva Sales, tako da so vključene te ponudbe. V tabelo z razpoložljivostjo za MCA je dodana podpora Professional Direct Support za Microsoft 365. 

Microsoft Azure: Pogoji za API-je so posodobljeni z odstranitvijo okrajšav in s pojasnili, za katere API-je veljajo. Poleg tega so posodobljene zahteve za medsebojno združljivost in sporočanje v komunikacijskih storitvah Azure. 

Microsoft Intune: Intune for EDU (licenca za napravo) je odstranjen iz MCA. 

Namizni operacijski sistem Windows: Upravičenost zemljepisnih območij do nakupa za Windows 11 Home–Pro je posodobljena, da vključuje Mehiko ter Srednjo in Južno Ameriko.

1. september 2022

Zvočne storitve: Iz tabele razpoložljivosti sta odstranjena Teams Rooms Standard in Premium, vanjo pa dodana Microsoft Teams Rooms Basic in Pro.

Pogoji za zasebnost in varnost: Zemljepisna območja za storitve Office 365 v razdelku »Mesto nedejavnih podatkov strank za osnovne spletne storitve« so posodobljena tako, da je dodan Katar.

Storage Array, Azure Data Box, Azure Stack Edge in Azure Stack Hub Ruggedized Terms: Pogoji za Azure Databox in Azure Stack Edge so posodobljeni, da se osredotočajo na pravice do uporabe, in so bolj jasni. V pogojih so povezave do dodatnih informacij glede teh ponudb.

1. avgust 2022

Microsoft 365: Omejitve velikosti zaslona naprav so posodobljene z 10,1 palca na 10,9 palca za Microsoft 365 F1 in F3.

Microsoft Defender Experts for Hunting: Dodani so pogoji za to novo ponudbo.

Microsoft Learning: odstranjeni so sklici na Imagine Academy. Ta ponudba je zdaj na voljo brezplačno prek licenčnih pogodb za izobraževanje in pogoji so navedeni med postopkom registracije.

Microsoft Teams: Klavzula o strankah na področju zdravstva je posodobljena z besedilom glede zdravstvenih kartotek.

Ugodnosti programa Software Assurance: Sklici na program za uporabo na domu so posodobljeni v program za popust na delovnem mestu, da so usklajeni s poimenovanjem znamke. Ni sprememb pogojev.

Zbirke z naročniško licenco: V tabele za Microsoft 365 Enterprise and Education je dodan Microsoft Defender for Endpoint – paket 1.

1. julij 2022

Zvočne storitve: Odstranjeni so sklici na Business Voice, ker je ponudba opuščena.

Ponudbe v storitvi GitHub: GitHub Learning Lab for Organizations je odstranjen. Ta ponudba ni več na voljo. Dodana je povezava do pogojev pravic za uporabo, ki veljajo za dostop do programske opreme ali spletne storitve GitHub Enterprise za predogled, predstavitev, predizdajne različice ter za namene usposabljanja ali ocenjevanja.

Microsoft 365: Upravičenosti do odobroimetij za AI Builder za SharePoint Syntex so spremenjene z 1 mio dobroimetij z več kot 300 licencami SharePoint Syntex na 3.500 dobroimetij na licenco.

Microsoft Azure: Dodani so pogoji za posamezne storitve za ponudbo za Azure Orbital. Pogoji za posamezne storitve za Cognitive Services in Applied AI Services so posodobljeni, pri čemer so pogoji za »storitve z omejenim dostopom« spremenjeni tako, da upoštevajo prehod na nov postopek upravljanja dostopa in uporabe določenih storitev AI Services z omejenim dostopom.

Storitve Microsoft Dynamics 365: Tabela glede najmanjših nakupov je za izobraževalne ustanove posodobljena zaradi jasnosti in v skladu s spremembo imena. V tabelo pravic do dvojne uporabe (samo MCA) je dodan Business Central, ki je prej manjkal.

Dodatek Microsoft Cloud for Nonprofit: Upravičene licence so posodobljene, da vključujejo pakete za izobraževalne ustanove.

Zbirke Office 365: Tabela dodatkov je posodobljena, da so odstranjene opuščene ponudbe.

Dodatni pogoji pogodbe za program: Dodana je sprememba pravilnika o preklicu Microsoftove pogodbe s stranko zaradi večje natančnosti pri izračunu obdobja za preklic naročnine.

SharePoint Server: Pravice do uporabe za SharePoint Server so posodobljene tako, da vključujejo naročniško licenco kot predpogoj za izvajanje naročnine na SharePoint Server in dostop do nje.

Zbirke z naročniško licenco: Tabela za Microsoft 365 Business je posodobljena tako, da vključuje Microsoft Defender for Business.

Windows Autopatch: Dodani so pogoji za Windows Autopatch.

Nazaj na vrh