Four people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams.

Telefón v Microsoft Teams

Zostaňte v kontakte pomocou hlasových hovorov a videohovorov prostredníctvom služby Telefón v Teams v počítači, tablete, mobilnom zariadení alebo stolovom telefóne.

Zostaňte v kontakte pomocou moderného riešenia pre hovory

Uskutočňujte a prijímajte hlasové hovory a videohovory priamo v službe Teams. Zostaňte v kontakte a pracujte efektívnejšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Volanie počas práce

Vďaka univerzálnej aplikácii, ktorá spája hovory, chaty, schôdze a umožňuje spoluprácu, môžete pracovať efektívnejšie.

Dôležité hovory pre podnikanie

Používajte vstavané inovatívne funkcie volania s technológiou AI a integrované partnerské softvérové riešenia.

Zariadenia pre všetky scenáre volania

Využite široké portfólio zariadení pokrývajúce všetky potreby podniku a získajte flexibilné možnosti financovania.

Jednoduché nastavenie a spravovanie

Jednoducho pridávajte, monitorujte a spravujte hlasové hovory a videohovory z Centra spravovania aplikácie Teams.

Využívajte svoje podnikové hovory a videohovory naplno

Získajte stručný prehľad o niektorých funkciách a výhodách univerzálnej aplikácie, ktorá umožňuje plnohodnotné, spoľahlivé a zabezpečené volanie.

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Volania cez Teams

Vďaka univerzálnej aplikácii, ktorá spája hovory, chat, schôdze a umožňuje spoluprácu, môžete pracovať efektívnejšie.

VoIP

Uskutočňujte a prijímajte zvukové hovory a videohovory cez internet so službou Teams. Zostaňte v kontakte a pracujte efektívnejšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie

PSTN

Získajte pre svoju organizáciu komplexné možnosti pobočkovej ústredne s telefónnym systémom. Ďalšie informácie

Možnosti verejnej telekomunikačnej siete

Telefonujte pomocou možností pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť v kombinácii s telefónnym systémom.

Volacie plány v Microsoft Teams

Využívajte výhody tohto cloudového riešenia so spoločnosťou Microsoft ako operátorom verejnej telekomunikačnej siete. Ďalšie informácie

Priame smerovanie

Pripojte svoje služby SBC (Session Border Controller) k telefónnemu systému a použite vlastného operátora verejnej telekomunikačnej siete. Ďalšie informácie

Pripojenie operátora

Spravujte hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť a služby SBC prostredníctvom operátorov, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Pripojenie operátora. Ďalšie informácie

Mobilné pripojenie operátora

Integrujte bezproblémovo mobilné identity používateľov so službou Teams. Služba Mobilné pripojenie operátora umožňuje priradiť jedno číslo a implementovať riešenie, ktoré funguje v celej sieti a vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie

Jednoduchšie možnosti volania

Rýchlo sa spojte v službe Teams pomocou individuálnych alebo skupinových hovorov z chatu alebo kanála.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Uskutočňujte individuálne alebo skupinové hovory priamo z chatu alebo zavolajte na telefónne číslo pomocou klávesnice na vytáčanie. Ďalšie informácie

Presmerovanie hovorov

Presmerúvajte hovory na iné číslo, aby ste už žiadny hovor nezmeškali, alebo si pre svoj tím nastavte volaciu skupinu. Ďalšie informácie

Prepojenie hovorov

Prepojte hovor na inú osobu alebo sa s ňou pred prepojením hovoru poraďte. Ďalšie informácie

Prístup k hlasovej schránke

Získajte prístup k hlasovej schránke, vypočujte si ju a skontrolujte ju pomocou ovládacích prvkov prehrávania, súhrnu hlasovej schránky a prepisov. Ďalšie informácie

Oznámenia o potenciálnych nevyžiadaných hovoroch

Identifikujte a odmietnite pravdepodobne nevyžiadané hovory a povoľte legitímne hovory.

Prepojenie hovorov medzi zariadeniami

Prepojte si hovor medzi stolným a mobilným zariadením.

Volanie cez Apple Carplay

Pripájajte sa k hovorom a schôdzam pomocou vstavaných ovládacích prvkov vo vozidle alebo bez použitia rúk vďaka Siri. Ďalšie informácie

Moderné možnosti volania

Využívajte hovory v službe Teams naplno s optimalizovanými funkciami.

Automatický telefónny systém a front hovorov

Jednoducho presmerúvajte volajúcich na tú správnu osobu alebo správne oddelenie v organizácii. Ďalšie informácie

Zaparkovanie a obnovenie hovorov

Ak chcete hovor podržať a vygenerovať jedinečný kód, zaparkujte ho. Pomocou kódu môžete hovor obnoviť prostredníctvom podporovanej aplikácie alebo podporovaného zariadenia. Ďalšie informácie

Kanály s podporou hlasu

Spolupracujte a zdieľajte informácie v rámci kanála počas telefonovania vo fronte hovorov. Ďalšie informácie

Pripojené kontaktné stredisko

Používajte svoje existujúce kontaktné stredisko spolu s Telefónom v Teams a získajte kontaktné stredisko, ktoré bude ešte lepšie prepojené. Ďalšie informácie

Riešenie nahrávania na základe politiky

Používajte nahrávanie na základe politiky ako súčasť certifikovaného partnerského riešenia pre Teams a určujte, kedy sa majú hovory a online schôdze nahrávať. Ďalšie informácie

Možnosť pracovať kdekoľvek

Využívajte okamžitú a vysokokvalitnú zvukovú a obrazovú komunikáciu všade, kde pracujete, s bezproblémovým prechodom medzi zariadeniami.

Stolové telefóny a displeje so službou Teams

Uskutočňujte a prijímajte hovory v zariadeniach certifikovaných pre Teams vrátane intuitívnych obrazoviek a ovládacích prvkov, ktoré zlepšia vaše skúsenosti s volaním cez Teams. Ďalšie informácie

Náhlavné súpravy

Vyberte si zo širokej škály náhlavných súprav certifikovaných pre Teams (káblových, Bluetooth, ponad ucho alebo na ucho), ktoré splnia každú preferenciu alebo potrebu. Ďalšie informácie

Hlasové komunikátory

Pripojte sa pomocou hlasových komunikátorov cez USB alebo Bluetooth a jednoducho škálujte zvuk podľa veľkosti miestnosti a počtu účastníkov schôdze. Ďalšie informácie

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"VoIP","id":"VoIP","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNb?ver=d4e1","imageAlt":"A hand holding a tablet that is displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"VoIP","videoHref":"","content":"<p>Uskutočňujte a prijímajte zvukové hovory a videohovory&nbsp;cez internet&nbsp;so službou Teams. Zostaňte v kontakte a pracujte efektívnejšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/voip-voice-over-ip?rtc=1\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o protokole VoIP.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"VoIP"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PSTN","id":"PSTN","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL1T?ver=d04c","imageAlt":"A Teams support channel showing the history of calls and a number pad to make calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"PSTN","videoHref":"","content":"<p>Získajte pre svoju organizáciu komplexné možnosti pobočkovej ústredne s telefónnym systémom.&nbsp;<a href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/pbx-private-branch-exchange\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o pobočkovej ústredni.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"PSTN"}],"arialabel":"Volania cez Teams","id":"feature","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPN6?ver=c3d3","imageAlt":"A laptop receiving a call on Teams while displaying a chat conversation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Volania cez Teams","videoHref":"","content":"<p>Vďaka univerzálnej aplikácii, ktorá spája hovory, chat, schôdze a umožňuje spoluprácu, môžete pracovať efektívnejšie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Volania cez Teams"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Volacie plány v Microsoft Teams","id":"Microsoft Teams calling plans","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNh4?ver=2be4","imageAlt":"The Get Started homepage on Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Volacie plány v Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Využívajte výhody tohto cloudového riešenia so spoločnosťou Microsoft ako operátorom verejnej telekomunikačnej siete.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183550\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o nastavení volacích plánov.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Volacie plány v Microsoft Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Priame smerovanie","id":"Direct Routing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIz9?ver=aeb1","imageAlt":"Direct routing SBC settings in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Priame smerovanie","videoHref":"","content":"<p>Pripojte svoje služby SBC (Session Border Controller) k telefónnemu systému a použite vlastného operátora verejnej telekomunikačnej siete.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2184012\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o priamom smerovaní.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Priame smerovanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pripojenie operátora","id":"Operator Connect","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWq?ver=3e34","imageAlt":"Operator Connect in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Pripojenie operátora","videoHref":"","content":"<p>Spravujte hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť a služby SBC prostredníctvom operátorov, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Pripojenie operátora.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183650\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o službe Pripojenie operátora.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojenie operátora"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mobilné pripojenie operátora","id":"operator-connect-mobile","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWiEV?ver=f934","imageAlt":"A laptop and a mobile phone displaying an incoming call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Mobilné pripojenie operátora","videoHref":"","content":"<p>Integrujte bezproblémovo mobilné identity používateľov so službou Teams. Služba Mobilné pripojenie operátora umožňuje priradiť jedno číslo a implementovať riešenie, ktoré funguje v celej sieti a vo všetkých zariadeniach. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2165117\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o službe Mobilné pripojenie operátora.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mobilné pripojenie operátora"}],"arialabel":"Možnosti verejnej telekomunikačnej siete","id":"benefit","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg5?ver=1c1a","imageAlt":"A hand holding a mobile phone that is making a call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Možnosti verejnej telekomunikačnej siete","videoHref":"","content":"<p>Telefonujte pomocou možností pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť v kombinácii s telefónnym systémom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Možnosti verejnej telekomunikačnej siete"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov","id":"Make and answer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzc?ver=db9c","imageAlt":"The Calls tab and an incoming call in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Uskutočňujte individuálne alebo skupinové hovory priamo z chatu alebo zavolajte na telefónne číslo pomocou klávesnice na vytáčanie.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183651\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o hovoroch a zariadeniach.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Presmerovanie hovorov","id":"Forward calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3b?ver=e684","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams displaying forwarding options.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Presmerovanie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Presmerúvajte hovory na iné číslo, aby ste už žiadny hovor nezmeškali, alebo si pre svoj tím nastavte volaciu skupinu.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183551\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o hovoroch a zariadeniach\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Presmerovanie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepojenie hovorov","id":"Transfer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhb?ver=005f","imageAlt":"Call settings being displayed during a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Prepojenie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Prepojte hovor na inú osobu alebo sa s ňou pred prepojením hovoru poraďte.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183652\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o prepojení hovoru v službe Teams.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepojenie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prístup k hlasovej schránke","id":"Access your voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzf?ver=a122","imageAlt":"Missed calls and associated voicemails being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Prístup k hlasovej schránke","videoHref":"","content":"<p>Získajte prístup k hlasovej schránke, vypočujte si ju a skontrolujte ju pomocou ovládacích prvkov prehrávania, súhrnu hlasovej schránky a prepisov.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183801\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o hlasovej schránke v službe Teams.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prístup k hlasovej schránke"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Oznámenia o potenciálnych nevyžiadaných hovoroch","id":"Get notified about potential spam calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhe?ver=43c3","imageAlt":"Call history being displayed and an incoming called marked \"Spam Likely\" in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Oznámenia o potenciálnych nevyžiadaných hovoroch","videoHref":"","content":"<p>Identifikujte a odmietnite pravdepodobne nevyžiadané hovory a povoľte legitímne hovory.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oznámenia o potenciálnych nevyžiadaných hovoroch"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepojenie hovorov medzi zariadeniami","id":"Transfer calls between devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3e?ver=ab9b","imageAlt":"A mobile device displaying the option to add a device to a Teams call or transfer the call to this device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Prepojenie hovorov medzi zariadeniami","videoHref":"","content":"<p>Prepojte si hovor medzi stolným a mobilným zariadením.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepojenie hovorov medzi zariadeniami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Volanie cez Apple Carplay","id":"Call with Apple Carplay","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWy?ver=807d","imageAlt":"A marketing meeting on Teams being displayed through Apple CarPlay.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Volanie cez Apple Carplay","videoHref":"","content":"<p>Pripájajte sa k hovorom a schôdzam pomocou vstavaných ovládacích prvkov vo vozidle alebo bez použitia rúk vďaka Siri.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183703\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o telefonovaní v službe Teams cez Apple CarPlay.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Volanie cez Apple Carplay"}],"arialabel":"Jednoduchšie možnosti volania","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL25?ver=4421","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Jednoduchšie možnosti volania","videoHref":"","content":"<p>Rýchlo sa spojte v službe Teams pomocou individuálnych alebo skupinových hovorov z chatu alebo kanála.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jednoduchšie možnosti volania"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Automatický telefónny systém a front hovorov","id":"Auto Attendant and Call Queue","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhj?ver=7f00","imageAlt":"Call queues resource accounts on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Automatický telefónny systém a front hovorov","videoHref":"","content":"<p>Jednoducho presmerúvajte volajúcich na tú správnu osobu alebo správne oddelenie v organizácii.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183802\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o automatickom telefónnom systéme a frontoch hovorov.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatický telefónny systém a front hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zaparkovanie a obnovenie hovorov","id":"Call park and retrieve","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzq?ver=1745","imageAlt":"A parked call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Zaparkovanie a obnovenie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Ak chcete hovor podržať a vygenerovať jedinečný kód, zaparkujte ho. Pomocou kódu môžete hovor obnoviť prostredníctvom podporovanej aplikácie alebo podporovaného zariadenia.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183803\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o zaparkovaní a obnovení hovorov.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zaparkovanie a obnovenie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanály s podporou hlasu","id":"Voice-enabled channels","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhm?ver=f245","imageAlt":"Call answering options on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Kanály s podporou hlasu","videoHref":"","content":"<p>Spolupracujte a zdieľajte informácie v rámci kanála počas telefonovania vo fronte hovorov.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183804\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o vytvorení frontu hovorov v Teams.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kanály s podporou hlasu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pripojené kontaktné stredisko","id":"Connected contact center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhp?ver=a8f8","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet connected to a desktop monitor to take a Teams call and edit a document in Word.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Pripojené kontaktné stredisko","videoHref":"","content":"<p>Používajte svoje existujúce kontaktné stredisko spolu s Telefónom v Teams a získajte kontaktné stredisko, ktoré bude ešte lepšie prepojené.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2181045\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o kontaktných strediskách v službe Teams.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojené kontaktné stredisko"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Riešenie nahrávania na základe politiky","id":"Policy-based recording solution","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzt?ver=7468","imageAlt":"A person sitting at a desk using their laptop for a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Riešenie nahrávania na základe politiky","videoHref":"","content":"<p>Používajte nahrávanie na základe politiky ako súčasť certifikovaného partnerského riešenia pre Teams a určujte, kedy sa majú hovory a online schôdze nahrávať.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p?linkid=2180491\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o riešení nahrávania na základe politiky.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Riešenie nahrávania na základe politiky"}],"arialabel":"Moderné možnosti volania","id":"modern","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg8?ver=1bab","imageAlt":"A desktop monitor, connected to a web camera and a headset, displaying the Calls tab on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Moderné možnosti volania","videoHref":"","content":"<p>Využívajte hovory v službe Teams naplno s optimalizovanými funkciami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Moderné možnosti volania"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stolové telefóny a displeje so službou Teams","id":"Desk phones and Teams displays","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3M?ver=43c2","imageAlt":"A desk phone with a web camera and a display for Teams calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Stolové telefóny a displeje so službou Teams","videoHref":"","content":"<p>Uskutočňujte a prijímajte hovory v zariadeniach certifikovaných pre Teams vrátane intuitívnych obrazoviek a ovládacích prvkov, ktoré zlepšia vaše skúsenosti s volaním cez Teams.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183553\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o podnikových stolových telefónoch s displejom.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stolové telefóny a displeje so službou Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Náhlavné súpravy","id":"Headsets","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3P?ver=b94e","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Náhlavné súpravy","videoHref":"","content":"<p>Vyberte si zo širokej škály náhlavných súprav certifikovaných pre Teams (káblových, Bluetooth, ponad ucho alebo na ucho), ktoré splnia každú preferenciu alebo potrebu.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183554\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o náhlavných súpravách a slúchadlách.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Náhlavné súpravy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hlasové komunikátory","id":"Speakerphones","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNy?ver=fe17","imageAlt":"A hand reaching out to use a speakerphone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Hlasové komunikátory","videoHref":"","content":"<p>Pripojte sa pomocou hlasových komunikátorov cez USB alebo Bluetooth a jednoducho škálujte zvuk podľa veľkosti miestnosti a počtu účastníkov schôdze.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183805\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o hlasových komunikátoroch.\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hlasové komunikátory"}],"arialabel":"Možnosť pracovať kdekoľvek","id":"work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL28?ver=5937","imageAlt":"A person standing at a desk using a laptop connected to multiple monitors for a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Možnosť pracovať kdekoľvek","videoHref":"","content":"<p>Využívajte okamžitú a vysokokvalitnú zvukovú a obrazovú komunikáciu všade, kde pracujete, s bezproblémovým prechodom medzi zariadeniami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Možnosť pracovať kdekoľvek"}],"itemsCount":26}

Prečítajte si ďalšie informácie o uznávanom lídrovi v zjednotenej komunikácii

Správa Magic Quadrant™ spoločnosti Gartner® pre zjednotenú komunikáciu ako službu využívanú na celom svete*

Forrester: Štúdia o celkovom ekonomickom vplyve (Total Economic Impact™) volacích riešení služby Microsoft Teams

Zistite, ako spoločnosti používajú Telefón v Teams

Vybavte zamestnancov moderným riešením pre hovory

Accenture pridáva novú generáciu technológií na telefonovanie, schôdze, chatovanie a spoluprácu.

Three people in a conference room on a Teams call with 9 other participants.

V aplikácii Microsoft Teams Phone ušetrí spoločnosť CliftonLarsonAllen LLP peniaze za náklady na telefonovanie

Nahradením staršej verzie systému VoIP telefónom Microsoft Teams Phone znížila spoločnosť CLA náklady takmer o 1 milión USD ročne.

Two coworkers at a desk looking at information being displayed across multiple monitors.

Pridajte Telefón v Microsoft Teams k plánu služby Microsoft 365

Telefón v Teams Standard

Telefón v Microsoft Teams Standard 6,70 €

mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Telefón v Teams Standard zahŕňa:

 • Cloudový telefónny systém s rozšírenými funkciami vrátane prepájania hovorov, viacúrovňového automatického telefónneho systému a frontov hovorov.
 • Telefónny systém v službe Microsoft Teams umožňuje pripojenie k vašej voľbe verejnej telekomunikačnej siete: Volacie plány Microsoft, Priame smerovanie, Pripojenie operátora.
 • 99,9 % dostupnosť prevádzky na základe zmluvy o úrovni služieb. 4
 • Nepretržitá podpora pre zákazníkov podporovaná spoločnosťou Microsoft.

Telefón v Teams Standard vyžaduje Microsoft Teams Essentials s predplatným na Azure Active Directory (Azure AD) Identity5 alebo predplatným na Microsoft 365, ktoré zahŕňa Microsoft Teams.1 Ak nemáte predplatné na Teams, prejdite na stránku o Microsofte 365 pre podniky, kde si môžete porovnať a kúpiť plány predplatného alebo spolupracujte s poskytovateľom cloudových riešení a získajte Teams Essentials.
 

Telefón v Microsoft Teams s volacím plánom

Telefón v Microsoft Teams s volacím plánom 16,90 €

mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Telefón v Microsoft Teams s volacím plánom obsahuje:

 • Cloudový telefónny systém s rozšírenými funkciami vrátane prepájania hovorov, viacúrovňového automatického telefónneho systému a frontov hovorov.
 • Volací plán na domáce hovory s 1 200 minútami na používateľa mesačne na všetkých ostatných dostupných trhoch.
 • Možnosť telefonovania odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom aplikácie Teams v počítači, mobilnom zariadení, na webe a v stolových telefónoch.
 • Nepretržitá podpora pre zákazníkov podporovaná Microsoftom.
   

Telefón v Teams s volacím plánom vyžaduje Microsoft Teams Essentials s predplatným na Azure Active Directory (Azure AD) Identity5 alebo predplatným na Microsoft 365, ktoré zahŕňa Microsoft Teams.1 Ak nemáte predplatné na Teams, prejdite na stránku o Microsofte 365 pre podniky, kde si môžete porovnať a kúpiť plány predplatného alebo spolupracujte s poskytovateľom cloudových riešení a získajte Teams Essentials.

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E5 53,70 €

mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Microsoft 365 E5 obsahuje:

 • Telefónny systém: Povoľte funkcie pobočkovej ústredne, ako napríklad ovládanie hovorov v cloude pomocou služby Teams.
 • Audiokonferencie: Organizujte schôdze alebo sa k nim pripojte z telefónu.3 Umožňujú pripojenie až 300 telefonických účastníkov.
 • Windows 11 Enterprise, Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie, mobilné aplikácie balíka Office, Office na webe, Outlook, Exchange a iné
  .  

Microsoft 365 E5 je naša prémiová možnosť nákupu, ktorá zahŕňa tie najlepšie aplikácie na podporu produktivity s rozšírenými možnosťami zabezpečenia, dodržiavania súladu a analytickými funkciami pre váš podnik. Súčasní zákazníci plánov E1 a E3 môžu inovovať na E5 za zníženú cenu. Podrobné informácie vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Microsoft. Ak nemáte predplatné služby Teams, prejdite na stránku služby Microsoft 365 for Enterprise a porovnajte plány.

K dispozícii je možnosť prispôsobenia cien

Pridajte Telefón v Teams k svojmu súčasnému plánu Microsoft 365 E1 alebo E3 a získajte funkcie hovorov, ktoré potrebuje každá organizácia. Kontaktujte oddelenie predaja v súvislosti s možnosťou prispôsobenia cien.

Pozrite si sadzby za hovory do oblastí, kam chcete volať

Získajte podrobný zoznam štandardného predplatného a poplatkov za minútu v rámci vašej zmluvy podľa krajiny alebo oblasti a podľa meny. Sadzby za komunikačné kredity sa týkajú poplatkov, ktoré nie sú zahrnuté vo vašom pláne predplatného.

Vyberte krajinu alebo oblasť v rámci fakturačnej adresy svojej organizácie.

|

Telefón v Teams odkazuje na možnosť používateľov uskutočňovať a prijímať hovory v službe Microsoft Teams. Telefón v Teams je súčasťou predplatného služby Teams a umožňuje volania z jednej aplikácie Teams do druhej. Uskutočňovanie hovorov na pevné linky a mobilné telefóny a ich prijímanie prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete (PSTN) v službe Teams je k dispozícii s využitím doplnku, ako napríklad Telefón v Teams Standard alebo Telefón v Teams s volacím plánom, alebo je súčasťou Microsoftu 365 E5. Tieto možnosti poskytujú používateľom v službe Teams cloudový telefónny systém s funkciami, ako napríklad podržanie, prepojenie na inú klapku alebo na cieľové číslo. Profesionálom, ktorí spravujú volacie riešenia, zase poskytujú funkcie vykazovania.

Nahrádza tradičné pobočkové ústredne a vďaka cloudovému riadiacemu systému hovorov, ktorý sprostredkuje všetky služby telefonických volaní cez Microsoft Teams, sprístupňuje kľúčové funkcie volaní.

Volací plán poskytuje zákazníkom primárne telefónne číslo aj s minútami na volanie, aby mohli uskutočňovať a prijímať telefónne hovory. Volací plán na domáce hovory je súčasťou Telefónu v Teams s volacím plánom alebo ho možno pridať do Microsoftu 365 E5.3

Priame smerovanie vám umožní pripojiť podporované služby SBC, ktoré poskytuje zákazník, k telefónnemu systému. Táto možnosť vám umožňuje nakonfigurovať lokálne pripojenie cez verejnú telekomunikačnú sieť pomocou klienta Microsoft Teams. Získajte ďalšie informácie.

Pripojenie operátora je ďalšou možnosťou na poskytovanie pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť so službou Teams a telefónnym systémom. Ďalšie informácie o hlasových riešeniach služby Teams a možnostiach pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť nájdete v témach Plánovanie hlasového riešenia v službe TeamsMožnosti pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť.

Áno. Svoje telefónne čísla od aktuálneho poskytovateľa služieb môžete previesť. Po prenose telefónnych čísel sa vaším poskytovateľom služieb stane spoločnosť Microsoft.

Áno, zákazníci môžu spolupracovať s partnerom spoločnosti Microsoft a priniesť si vlastný volací plán. Konfigurácia s názvom Priame smerovanie umožňuje používateľom pripájať hlasové prípojky priamo z ich siete do služby Teams, prípadne vzájomne prepájať iné entity telefónnych služieb, ako napríklad telefonické centrá či analógové zariadenia.

 

Pre túto situáciu je špeciálne určené samostatné predplatné na Telefón v Microsoft Teams Standard (bez volacieho plánu).

Zariadenia certifikované pre Teams poskytujú bezproblémové služby Teams v stolových telefónoch, konferenčných telefónoch a systémoch pre zasadacie miestnosti. Ďalšie informácie o certifikovaných zariadeniach pre Microsoft Teams. Informácie o dostupných zariadeniach nájdete na lokalite Microsoft Teams Devices Marketplace
 

Teams podporuje široký rad stolových telefónov pre zákazníkov, ktorí vyžadujú tradičné telefonické možnosti.  
 

Cieľom spoločnosti Microsoft je poskytovanie vysokokvalitného a spoľahlivého prostredia služby Teams v telefónoch. Preto sa spojila so spoločnosťami Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom a Audiocodes a aktívne s nimi spolupracuje na vývoji a certifikácii širokého radu stolových telefónov a zvukových zariadení do konferenčných miestností. Najnovšie informácie o zariadeniach so službou Teams nájdete na lokalite Teams Marketplace
 

Pre malé a stredne veľké podniky sú k dispozícii dve ponuky. Telefón v Teams s volacím plánom zahŕňa telefónny systém a volací plán na domáce hovory.

 

Telefón v Teams Standard bez volacieho plánu poskytuje telefónny systém, ktorý vyžaduje volací plán od poskytovateľa služieb.

 

Pre veľké podniky: telefónne systémy a audiokonferencie sú súčasťou služieb Office 365 E5 a Microsoft 365 E5. Volacie plány v službe Teams je možné pridať ako doplnok alebo zakúpiť samostatne. Veľké podniky môžu pridať Telefón v Teams s volacím plánom aj ako doplnok k oprávňujúcim predplatným.

 

Telefón v Teams s volacím plánom je v súčasnosti k dispozícii na 31 trhoch. Pozrite si dostupnosť v jednotlivých krajinách a oblastiach. Telefónny systém je k dispozícii vo viac ako 120 krajinách, všade tam, kde je k dispozícii Microsoft 365. 
 

Funkcie a prostredie produktu sú vo všetkých ponukách pre malé, stredne veľké aj veľké podniky rovnaké. Môžu sa líšiť cenami a dostupnosťou.

 

Balík Telefón v Teams s volacím plánom je cloudový telefónny systém, ktorý používateľom umožňuje uskutočňovať hovory na pevné linky a mobilné telefóny vo verejnej telekomunikačnej sieti a prijímať či prepájať ich v službe Teams. Telefón v Teams s volacím plánom zahŕňa telefónny systém a volací plán na domáce hovory. Je k dispozícii na 31 trhoch.

Telefón v Teams s volacím plánom je určený pre zákazníkov z oblasti malých, stredných a veľkých podnikoch, ktorí používajú Microsoft 365 a hľadajú moderný telefónny systém. Telefón v Teams s volacím plánom je možné pridať do predplatných Microsoft Teams Essentials alebo Microsoft 365, ktoré zahŕňajú Microsoft Teams. Oprávňujúce plány zahŕňajú Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3 alebo A3; Office 365 F3, E1, E3, A1 alebo A3; a Teams Essentials so službou Azure AD Identity.5

Telefón v Teams s volacím plánom obsahuje telefónny systém a volací plán na domáce hovory. Získajte ďalšie informácie
 

Predplatená peňaženka (známa aj ako Komunikačné kredity) je k dispozícii na pridávanie bezplatných dodatočných minút a platenie ďalších poplatkov za minútovú sadzbu.
 

Voliteľný volací plán na medzinárodné hovory, ktorý zahŕňa 600 minút na osobu mesačne, sa dá kúpiť ako doplnok k službe Business Voice.

Je k dispozícii pre podniky na 31 trhoch: Austrália, Belgicko, Kanada, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portoriko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty.

 Prejdite na stránku s dokumentáciou o službe Microsoft Teams, kde nájdete informácie o plánovaní, nastavení a používaní Telefónu v Teams s volacím plánom.

Máte návrhy? Radi si ich vypočujeme. Existujú tri spôsoby zdieľania pripomienok:

 • Počítačová aplikácia Microsoft Teams. Vyberte položku Pomocník v ľavom dolnom rohu. Potom vyberte položku Nahlásiť problém alebo Navrhnúť funkciu.
 • UserVoice – Odosielajte svoje nápady a hlasujte o nápadoch iných používateľov.
 • Microsoft Tech Community – Pýtajte sa a zúčastňujte sa na diskusiách.

Microsoft Teams Essentials so službou Azure AD Identity spája to najlepšie zo služby Teams so schôdzami, chatom, hovormi a spoluprácou. Teams Essentials so službou Azure AD Identity sa môže pripojiť k existujúcemu e-mailovému systému a poskytovať integrované prostredie, ako je napríklad odosielanie všetkých oznámení v službe Teams do existujúcej e-mailovej schránky, všetky udalosti kalendára v službe Teams a možnosť prihlasovať sa do aplikácie Teams existujúcou e-mailovou adresou. Po pripojení sa odpovede na naplánované schôdze a pozvánky na spoluprácu budú zobrazovať v priečinku doručenej pošty aj v službe Teams. Zobrazujte a pracujte s prichádzajúcimi schôdzami z kalendára služby Teams bez ohľadu na to, či vaše kontakty používajú na schôdze softvér tretích strán alebo Teams.

Teams Essentials so službou Azure AD Identity je možné zakúpiť len prostredníctvom vybratých poskytovateľov cloudových riešení. Získajte ďalšie informácie a zoznam poskytovateľov cloudových riešení.

Získajte ďalšie informácie o službe Microsoft Teams

 

 

* GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Gartner, Správa Magic Quadrant pre zjednotenú komunikáciu ako službu využívanú na celom svete, Rafael Benitez, Megan Fernandezová, Daniel O'Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, 18. októbra 2021.

1. Možnosť pridania k oprávňujúcemu predplatnému Teams Essentials alebo Microsoft 365. Oprávňujúce plány: Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3 alebo A3, Office 365 F3, E1, E3, A1 alebo A3 a Teams Essentials so službou Azure AD Identity.
2. Po uplynutí mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie vám zaúčtujeme príslušný poplatok za predplatné. Vyžaduje sa kreditná karta. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, aby sa vám poplatky už ďalej neúčtovali.
 čísla a vytáčané hovory.
3. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny a oblasti. Pozrite si podporované krajiny a oblasti a získajte ďalšie informácie.
4. Úplné podrobnosti o zmluve o úrovni služieb Telefónu v Teams nájdete v licenčných dokumentoch (microsoft.com).
5. Teams Essentials so službou Azure AD Identity je k dispozícii len prostredníctvom poskytovateľov cloudových riešení. Ďalšie informácie