A collage of images of people using Microsoft Teams and icons from Microsoft Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams.

Jednoduchšia komunikácia a spolupráca

Bez ohľadu na to, kde sa vy a váš tím nachádzate, zostávate v spojení vďaka jedinému komunikačnému riešeniu, ktoré je natívne pre Teams.

Komunikácia na podnikovej úrovni

Poskytnite správcom prostredie, ktoré sa jednoducho spravuje, a umožnite im sústrediť sa na to, aby v rámci svojich organizácií zabezpečovali plynulú komunikáciu.

Maximálne mobilné prostredia

Poskytnite zamestnancom pri práci na diaľku, v kancelárii aj v hybridnom režime flexibilitu Telefónu v Teams.

Microsoft je oficiálne lídrom v riešeniach UCaaS

Spoločnosť Microsoft sa v správe Gartner® Magic Quadrant™ na rok 2021 spomedzi riešení zjednotenej komunikácie ako služby (UCaaS) využívaných na celom svete umiestnila najvyššie.*

Zistite, ako spoločnosť Microsoft zákazníkom pomohla dosiahnuť šikovnejšiu a efektívnejšiu komunikáciu, znížiť náklady a umožnila ich IT tímom šetriť čas. Prečítajte si štúdiu spoločnosti Forrester o celkovom ekonomickom vplyve volacích riešení služby Microsoft Teams: The Total Economic Impact™ of Microsoft Teams Calling Solutions.**

Podľa nového prieskumu spoločnosti GigaOm má Microsoft najvyššie priemerné skóre kvality hlasu, dostupnosť prevádzky siete a servera na úrovni ostatných konkurentov a ponúka konkurencieschopné zmluvy o úrovni služieb so štedrými kreditmi na služby.***

Zjednodušené volania na podnikovej úrovni v službe Microsoft Teams

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Základné možnosti hovorov

Spájajte sa so svojím tímom, zákazníkmi a partnermi prostredníctvom hlasových hovorov a videohovorov z chatu v Teams, aplikácie Hovory alebo verejnej telekomunikačnej siete (PSTN).

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Uskutočňujte individuálne alebo skupinové hovory priamo z chatu alebo zavolajte na telefónne číslo pomocou číselnej klávesnice.

Zlučovanie hovorov

Pridajte do svojho individuálneho alebo skupinového hovoru niekoho iného pomocou funkcie zlúčenia.

Prepájanie a spätné volanie

Prepojte hovor na kolegu a zapnite možnosť Zavolať späť, ak neodpovedá.

Prepájanie hovorov medzi zariadeniami

Bez ohľadu na to, či ste práve von alebo za stolom doma či v kancelárii, počas volania môžete hovor prepájať z jedného zariadenia do druhého.

Prístup k hlasovej schránke

Majte prístup k hlasovým správam, počúvajte ich a kontrolujte pomocou ovládacích prvkov prehrávania, súhrnu hlasovej schránky a prepisov.

Prepis hovorov

Využívajte možnosť prepisu hovorov, nech ste kdekoľvek. Vďaka vedomiu, že sa dodatočne budete môcť vrátiť k nahrávke a prepisu hovoru, sa môžete naplno sústrediť na to, čo sa počas neho hovorí.

Volanie na cestách cez Apple CarPlay

Pripájajte sa k hovorom a schôdzam pomocou vstavaných ovládacích prvkov vozidla alebo bez použitia rúk prostredníctvom Siri.

Rozšírené možnosti hovorov

Moderné telefonické funkcie naplnia potreby vášho neustále sa rozvíjajúceho podniku.

Automatický telefónny systém

Umožnite ľuďom volať do vašej organizácie a prostredníctvom systému ponúk sa spojiť so správnym oddelením, frontom hovorov, osobou alebo operátorom.

Fronty hovorov

Presmerúvajte volajúcich na ľudí vo svojej organizácii, ktorí im pomôžu s konkrétnym problémom alebo otázkou.

Kanály s podporou hlasu

Spolupracujte a zdieľajte informácie v rámci kanála počas volania vo fronte hovorov.

Hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť

Telefonujte pomocou možností pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť v kombinácii s telefónnym systémom v službe Teams.

Pripojenie operátora

Spravujte hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť a služby SBC prostredníctvom operátorov, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Pripojenie operátora.

Mobilné pripojenie operátora

Bez problémov integrujte mobilné identity používateľov do služby Teams. Priraďte jedno číslo a implementujte riešenie, ktoré funguje v celej sieti a vo všetkých zariadeniach.

Priame smerovanie

Pripojte svoje služby SBC k telefónnemu systému a používajte vlastného operátora verejnej telekomunikačnej siete.

Volací plán v Microsoft Teams

Využívajte výhody tohto cloudového riešenia so spoločnosťou Microsoft ako operátorom verejnej telekomunikačnej siete.

Kontaktné centrum

Využívajte Teams ako centrum na komunikáciu s internými a externými zákazníkmi a zlepšite postupy interakcie so zákazníkmi.

Microsoft Digital Contact Center Platform

Rýchlo nastavujte telefónne systémy pre agentov, ktorí pomáhajú zákazníkom, a to na škálovateľnej platforme, ktorú vytvorila, vlastní a prevádzkuje spoločnosť Microsoft.

Partnerské integrácie kontaktných centier

Používajte svoje existujúce kontaktné centrum spolu s Telefónom v Teams a získajte prostredie, ktoré bude ešte lepšie prepojené.

Zariadenia

Využívajte okamžitú a vysokokvalitnú zvukovú a obrazovú komunikáciu všade, kde pracujete, vďaka bezproblémovým prechodom medzi zariadeniami.

Stolové telefóny a displeje aplikácie Teams

Uskutočňujte a prijímajte hovory na zariadeniach certifikovaných pre Teams vrátane intuitívnych obrazoviek a ovládacích prvkov, vďaka ktorým je volanie cez Teams ešte lepšie.

Náhlavné súpravy

Vyberte si zo širokej škály náhlavných súprav certifikovaných pre Teams (káblových, Bluetooth, ponad ucho alebo na ucho), ktoré splnia každú preferenciu alebo potrebu.

Reproduktory

Pripojte sa pomocou reproduktorov cez USB alebo Bluetooth a jednoducho škálujte zvuk podľa veľkosti miestnosti a počtu účastníkov schôdze.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prijímanie hovorov","id":"answer-calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWp?ver=cefe","imageAlt":"A call being answered in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":2,"name":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Uskutočňujte individuálne alebo skupinové hovory priamo z chatu alebo zavolajte na telefónne číslo pomocou číselnej klávesnice.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o tom, ako uskutočňovať a prijímať hovory v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2208500&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zlučovanie hovorov","id":"merge-calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWs?ver=eaf5","imageAlt":"Calls being merged in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Zlučovanie hovorov","videoHref":"","content":"<p>Pridajte do svojho individuálneho alebo skupinového hovoru niekoho iného pomocou funkcie zlúčenia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte na YouTube ďalšie informácie o tom, ako zlučovať hovory v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207710&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zlučovanie hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepájanie a spätné volanie","id":"Transfer and ring back","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWv?ver=a0cc","imageAlt":"Suggestions for where to transfer a call being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":4,"name":"Prepájanie a spätné volanie","videoHref":"","content":"<p>Prepojte hovor na kolegu a zapnite možnosť <strong>Zavolať späť</strong>, ak neodpovedá.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o nastavení presmerovania hovorov v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207709&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepájanie a spätné volanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepájanie hovorov medzi zariadeniami","id":"Transfer calls between devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWy?ver=e871","imageAlt":"Two options displayed in Teams to either add a new device to a Teams meeting or transfer a Teams meeting to this device.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":5,"name":"Prepájanie hovorov medzi zariadeniami","videoHref":"","content":"<p>Bez ohľadu na to, či ste práve von alebo za stolom doma či v kancelárii, počas volania môžete hovor prepájať z jedného zariadenia do druhého.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte na YouTube ďalšie informácie o tom, ako prepojiť hovor do iného zariadenia v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2208102&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepájanie hovorov medzi zariadeniami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prístup k hlasovej schránke","id":"Access your voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55H0c?ver=b289","imageAlt":"Phone history and a voicemail being viewed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Prístup k hlasovej schránke","videoHref":"","content":"<p>Majte prístup k hlasovým správam, počúvajte ich a kontrolujte pomocou ovládacích prvkov prehrávania, súhrnu hlasovej schránky a prepisov.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o konfigurácii hlasovej schránky a prístupe k nej v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207711&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prístup k hlasovej schránke"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepis hovorov","id":"Transcribe your calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55H0f?ver=3912","imageAlt":"A transcript of a past call being viewed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":7,"name":"Prepis hovorov","videoHref":"","content":"<p>Využívajte možnosť prepisu hovorov, nech ste kdekoľvek. Vďaka vedomiu, že sa dodatočne budete môcť vrátiť k nahrávke a prepisu hovoru, sa môžete naplno sústrediť na to, čo sa počas neho hovorí.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte na YouTube ďalšie informácie o tom, ako prepisovať individuálne hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť v službe Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207712&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prepis hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uskutočňovanie a prijímanie hovorov","id":"Make and answer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55H0j?ver=71b4","imageAlt":"The Apple CarPlay view of a call in progress on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Volanie na cestách cez Apple CarPlay","videoHref":"","content":"<p>Pripájajte sa k hovorom a schôdzam pomocou vstavaných ovládacích prvkov vozidla alebo bez použitia rúk prostredníctvom Siri.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o uskutočňovaní hovorov cez Teams na cestách pomocou systému Apple CarPlay.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207713&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Volanie na cestách cez Apple CarPlay"}],"arialabel":"Základné možnosti hovorov","id":"basic-call-control","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWm?ver=8df6","imageAlt":"The Calls tab in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":1,"name":"Základné možnosti hovorov","videoHref":"","content":"<p>Spájajte sa so svojím tímom, zákazníkmi a partnermi prostredníctvom hlasových hovorov a videohovorov z chatu v Teams, aplikácie Hovory alebo verejnej telekomunikačnej siete (PSTN).</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Základné možnosti hovorov"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Automatický telefónny systém","id":"Auto attendant","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55H0p?ver=11bf","imageAlt":"The process to create a call queue in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":10,"name":"Automatický telefónny systém","videoHref":"","content":"<p>Umožnite ľuďom volať do vašej organizácie a prostredníctvom systému ponúk sa spojiť so správnym oddelením, frontom hovorov, osobou alebo operátorom.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Ďalšie informácie o nastavení automatického telefónneho systému v službe Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2208103&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatický telefónny systém"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Fronty hovorov","id":"Call queues","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55QWB?ver=d722","imageAlt":"The process to create a call queue in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Fronty hovorov","videoHref":"","content":"<p>Presmerúvajte volajúcich na ľudí vo svojej organizácii, ktorí im pomôžu s konkrétnym problémom alebo otázkou.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o vytváraní frontu hovorov telefónneho systému.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2208104&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fronty hovorov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanály s podporou hlasu","id":"Voice-enabled channels","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55OYq?ver=2687","imageAlt":"The display showing how to add a voice-enabled channel in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Kanály s podporou hlasu","videoHref":"","content":"<p>Spolupracujte a zdieľajte informácie v rámci kanála počas volania vo fronte hovorov.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o kanáloch s podporou hlasu.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207609&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kanály s podporou hlasu"}],"arialabel":"Rozšírené možnosti hovorov","id":"advanced-call-control","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55H0m?ver=cd2d","imageAlt":"Call group information being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Rozšírené možnosti hovorov","videoHref":"","content":"<p>Moderné telefonické funkcie naplnia potreby vášho neustále sa rozvíjajúceho podniku.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozšírené možnosti hovorov"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pripojenie operátora","id":"Operator Connect","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE57IoL?ver=ea53","imageAlt":"A hand holding a mobile phone displaying the Make a Call screen in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Pripojenie operátora","videoHref":"","content":"<p>Spravujte hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť a služby SBC prostredníctvom operátorov, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Pripojenie operátora.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o službe Pripojenie operátora.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2184390&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojenie operátora"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Mobilné pripojenie operátora","id":"Operator Connect Mobile","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55OYw?ver=d798","imageAlt":"Desktop and mobile displays of an incoming call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":15,"name":"Mobilné pripojenie operátora","videoHref":"","content":"<p>Bez problémov integrujte mobilné identity používateľov do služby Teams. Priraďte jedno číslo a implementujte riešenie, ktoré funguje v celej sieti a vo všetkých zariadeniach.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o službe Mobilné pripojenie operátora.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2207714&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mobilné pripojenie operátora"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Priame smerovanie","id":"Direct Routing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56CZ1?ver=668f","imageAlt":"A map with pins placed all over the world.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Priame smerovanie","videoHref":"","content":"<p>Pripojte svoje služby SBC k telefónnemu systému a používajte vlastného operátora verejnej telekomunikačnej siete.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o priamom smerovaní.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2184012&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Priame smerovanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Volací plán v Microsoft Teams","id":"Microsoft Teams Calling Plan","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE57D9m?ver=d12c","imageAlt":"A hand holding a mobile phone displaying the Make a Call screen in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":17,"name":"Volací plán v Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Využívajte výhody tohto cloudového riešenia so spoločnosťou Microsoft ako operátorom verejnej telekomunikačnej siete.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o volacích plánoch v Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183550&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Volací plán v Microsoft Teams"}],"arialabel":"Hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť","id":"PSTN-calling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55OYt?ver=f164","imageAlt":"A list of a user’s ongoing and historical calls in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":13,"name":"Hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť","videoHref":"","content":"<p>Telefonujte pomocou možností pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť v kombinácii s telefónnym systémom v službe Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hovory cez verejnú telekomunikačnú sieť"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Digital Contact Center Platform","id":"Microsoft Digital Contact Center Platform","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56sEh?ver=9100","imageAlt":"A person wearing a headset working at their desk with a laptop connected to two monitors and a keyboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Microsoft Digital Contact Center Platform","videoHref":"","content":"<p>Rýchlo nastavujte telefónne systémy pre agentov, ktorí pomáhajú zákazníkom, a to na škálovateľnej platforme, ktorú vytvorila, vlastní a prevádzkuje spoločnosť Microsoft.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o platforme Microsoft Digital Contact Center Platform.","href":"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-cloud/contact-center","openInNewTab":false,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Microsoft Digital Contact Center Platform"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Partnerské integrácie kontaktných centier","id":"Contact center partner integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56FxD?ver=2791","imageAlt":"A person sitting at their desk wearing a headset participating in a Teams video call being displayed on one screen and looking at data on another.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Partnerské integrácie kontaktných centier","videoHref":"","content":"<p>Používajte svoje existujúce kontaktné centrum spolu s Telefónom v Teams a získajte prostredie, ktoré bude ešte lepšie prepojené.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o integráciách kontaktných centier pre Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2181045&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Partnerské integrácie kontaktných centier"}],"arialabel":"Kontaktné centrum","id":"contact-center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55OYB?ver=1911","imageAlt":"Five people in a meeting room participating in a Teams video call being displayed on a wall while a presentation is being displayed on a large screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":18,"name":"Kontaktné centrum","videoHref":"","content":"<p>Využívajte Teams ako centrum na komunikáciu s internými a externými zákazníkmi a zlepšite postupy interakcie so zákazníkmi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontaktné centrum"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stolové telefóny a displeje aplikácie Teams","id":"Desk phones and Teams displays","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yRK?ver=3b7d","imageAlt":"A desk phone with a Teams video display.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":22,"name":"Stolové telefóny a displeje aplikácie Teams","videoHref":"","content":"<p>Uskutočňujte a prijímajte hovory na zariadeniach certifikovaných pre Teams vrátane intuitívnych obrazoviek a ovládacích prvkov, vďaka ktorým je volanie cez Teams ešte lepšie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o stolových telefónoch a displejoch aplikácie Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183553&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stolové telefóny a displeje aplikácie Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Náhlavné súpravy","id":"Headsets","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55Ell?ver=2f4b","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":23,"name":"Náhlavné súpravy","videoHref":"","content":"<p>Vyberte si zo širokej škály náhlavných súprav certifikovaných pre Teams (káblových, Bluetooth, ponad ucho alebo na ucho), ktoré splnia každú preferenciu alebo potrebu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o náhlavných súpravách certifikovaných pre Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183554&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Náhlavné súpravy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Reproduktory","id":"Speakerphones","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55yRN?ver=4050","imageAlt":"A hand reaching to press a button on a Teams speakerphone device.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":24,"name":"Reproduktory","videoHref":"","content":"<p>Pripojte sa pomocou reproduktorov cez USB alebo Bluetooth a jednoducho škálujte zvuk podľa veľkosti miestnosti a počtu účastníkov schôdze.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Získajte ďalšie informácie o reproduktoroch pre Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2183805&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK","openInNewTab":true,"title":"Ďalšie informácie","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Reproduktory"}],"arialabel":"Zariadenia","id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL28?ver=5937","imageAlt":"A person standing at a desk wearing over-the-ear headphones and using a laptop connected to two desktop monitors.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Zariadenia","videoHref":"","content":"<p>Využívajte okamžitú a vysokokvalitnú zvukovú a obrazovú komunikáciu všade, kde pracujete, vďaka bezproblémovým prechodom medzi zariadeniami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zariadenia"}],"itemsCount":24}

Čo hovoria zákazníci o Telefóne v Teams

Pridajte si plán služby Microsoft Teams ešte dnes

Možnosť preniesť si volací plán svojho operátora

Telefón v Microsoft Teams Standard

Telefón v Microsoft Teams Standard 6,70 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)4
Cena nezahŕňa DPH.
 • Cloudový telefónny systém
 • Uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov a videohovorov cez verejnú telekomunikačnú sieť alebo internetové pripojenie
 • Pripájanie sa k hovorom z množstva zariadení a bezproblémové prepájanie hovorov medzi zariadeniami
 • Možnosť pridať si službu operátora verejnej telekomunikačnej siete prostredníctvom služby Pripojenie operátora alebo funkcie Priame smerovanie
 • Možnosť integrácie mobilných volacích plánov do služby Mobilné pripojenie operátora
 • 99,99 % dostupnosť prevádzky na základe zmluvy o úrovni služieb

Telefón v Microsoft Teams s volacím plánom

Telefón v Microsoft Teams s volacím plánom (zóna krajín 2) 16,90 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)4
Cena nezahŕňa DPH.
 • Všetko zahrnuté v Telefóne v Teams Standard
 • Telefónne číslo a služba verejnej telekomunikačnej siete od spoločnosti Microsoft
 • Vrátane domácich hovorov1

Zahŕňa Telefón v Teams Standard

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E5 53,70 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)4
Cena nezahŕňa DPH.
 • Všetko zahrnuté v Telefóne v Teams Standard
 • Aplikácie a služby na podporu produktivity
 • Zabezpečenie a súlad na podnikovej úrovni

K dispozícii je možnosť prispôsobenia cien

Pridajte Telefón v Teams k svojmu súčasnému plánu Microsoft 365 E1 alebo E3 a získajte funkcie hovorov, ktoré potrebuje každá organizácia. Kontaktujte oddelenie predaja v súvislosti s možnosťou prispôsobenia cien.

Pozrite si sadzby za hovory do oblastí, kam chcete volať

Získajte podrobný zoznam štandardného predplatného a poplatkov za minútu v rámci vašej zmluvy podľa krajiny alebo oblasti a podľa meny. Sadzby za komunikačné kredity sa týkajú poplatkov, ktoré nie sú zahrnuté vo vašom pláne predplatného.

Vyberte krajinu alebo oblasť v rámci fakturačnej adresy svojej organizácie.

|

Telefón v Teams je súčasťou predplatného služby Teams a umožňuje volania z jednej aplikácie Teams do druhej. Uskutočňovanie hovorov na pevné linky a mobilné telefóny, ako aj ich prijímanie prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete (PSTN) v službe Teams je k dispozícii s využitím doplnku, ako napríklad Telefón v Teams Standard alebo Telefón v Teams s volacím plánom, alebo je súčasťou predplatného Microsoft 365 E5. Tieto možnosti poskytujú používateľom v službe Teams cloudový telefónny systém s funkciami, ako napríklad podržanie, prepojenie na inú klapku alebo na cieľové číslo. Profesionálom, ktorí spravujú volacie riešenia, zase poskytujú funkcie vykazovania.

Nahrádza tradičné pobočkové ústredne a vďaka cloudovému riadiacemu systému hovorov, ktorý sprostredkuje všetky služby telefonických volaní cez Microsoft Teams, sprístupňuje kľúčové funkcie volaní.

Volací plán poskytuje zákazníkom primárne telefónne číslo aj s minútami na volanie, aby mohli uskutočňovať a prijímať telefonické hovory. Volací plán na domáce hovory je súčasťou Telefónu v Teams s volacím plánom alebo ho možno pridať do Microsoftu 365 E5.2

Priame smerovanie vám umožní pripojiť podporované služby SBC, ktoré poskytuje zákazník, k telefónnemu systému. Táto možnosť vám umožňuje nakonfigurovať lokálne pripojenie cez verejnú telekomunikačnú sieť pomocou klienta Microsoft Teams. Získajte ďalšie informácie.

Pripojenie operátora je ďalšou možnosťou na poskytovanie pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť so službou Teams a telefónnym systémom. Ďalšie informácie o hlasových riešeniach služby Teams a možnostiach pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť nájdete v témach Plánovanie hlasového riešenia v službe TeamsMožnosti pripojenia cez verejnú telekomunikačnú sieť.

Áno. Svoje telefónne čísla od aktuálneho poskytovateľa služieb môžete previesť. Po prenose telefónnych čísel sa vaším poskytovateľom služieb stane spoločnosť Microsoft.

Áno, zákazníci môžu spolupracovať s partnerom spoločnosti Microsoft a priniesť si vlastný volací plán. Konfigurácia s názvom Priame smerovanie umožňuje zákazníkom pripájať hlasové prípojky priamo z ich siete do služby Teams, prípadne vzájomne prepájať iné entity telefónnych služieb, ako napríklad telefonické centrá či analógové zariadenia.

 

Pre túto situáciu je špeciálne určené samostatné predplatné na Telefón v Microsoft Teams Standard (bez volacieho plánu).

Zariadenia certifikované pre Teams umožňujú bezproblémové fungovanie služby Teams v stolových telefónoch, konferenčných telefónoch a systémoch do zasadacích miestností. Získajte ďalšie informácie o certifikovaných zariadeniach pre Microsoft Teams. Informácie o dostupných zariadeniach nájdete na lokalite Microsoft Teams Devices Marketplace
 

Teams podporuje široký rad stolových telefónov pre zákazníkov, ktorí vyžadujú tradičné telefonické možnosti.
 

Cieľom spoločnosti Microsoft je poskytovanie vysokokvalitného a spoľahlivého prostredia služby Teams v telefónoch. Preto sa spojila so spoločnosťami Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom a Audiocodes a aktívne s nimi spolupracuje na vývoji a certifikácii širokého radu stolových telefónov a zvukových zariadení do konferenčných miestností. Najnovšie informácie o zariadeniach so službou Teams nájdete na lokalite Teams Marketplace
 

Pre malé a stredne veľké podniky sú k dispozícii dve ponuky. Telefón v Teams s volacím plánom zahŕňa telefónny systém a volací plán na domáce hovory.

 

Telefón v Teams Standard bez volacieho plánu poskytuje telefónny systém, ktorý vyžaduje volací plán od poskytovateľa služieb.

 

Pre veľké podniky: telefónne systémy a audiokonferencie sú súčasťou služieb Office 365 E5 a Microsoft 365 E5. Volacie plány v službe Teams je možné pridať ako doplnok alebo zakúpiť samostatne. Veľké podniky môžu pridať Telefón v Teams s volacím plánom aj ako doplnok k oprávňujúcim predplatným.

 

Telefón v Teams s volacím plánom je v súčasnosti k dispozícii na 31 trhoch. Pozrite si dostupnosť v jednotlivých krajinách a oblastiach. Telefónny systém je dostupný vo viac ako 120 krajinách, všade tam, kde je k dispozícii Microsoft 365. 
 

Funkcie a prostredie produktu sú vo všetkých ponukách pre malé, stredne veľké aj veľké podniky rovnaké. Môžu sa líšiť cenami a dostupnosťou.

 

Balík Telefón v Teams s volacím plánom je cloudový telefónny systém, ktorý používateľom umožňuje uskutočňovať hovory na pevné linky a mobilné telefóny vo verejnej telekomunikačnej sieti a prijímať či prepájať ich v službe Teams. Telefón v Teams s volacím plánom zahŕňa telefónny systém a volací plán na domáce hovory. Je k dispozícii na 31 trhoch.

Telefón v Teams s volacím plánom je určený pre zákazníkov z oblasti malých, stredných a veľkých podnikoch, ktorí používajú Microsoft 365 a hľadajú moderný telefónny systém. Telefón v Teams s volacím plánom je možné pridať do predplatného Microsoft Teams Essentials alebo Microsoft 365, ktoré zahŕňa Microsoft Teams. Oprávňujúce plány zahŕňajú Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3 alebo A3, Office 365 F3, E1, E3, A1 alebo A3 a Teams Essentials so službou Azure AD Identity.3

Telefón v Teams s volacím plánom obsahuje telefónny systém a volací plán na domáce hovory. Získajte ďalšie informácie
 

Predplatená peňaženka (známa aj ako Komunikačné kredity) je k dispozícii na pridávanie bezplatných dodatočných minút a platenie ďalších poplatkov za minútovú sadzbu.
 

Voliteľný volací plán na medzinárodné hovory, ktorý zahŕňa 600 minút na osobu mesačne, sa dá kúpiť ako doplnok k službe Business Voice.

Je k dispozícii pre podniky na 31 trhoch: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portoriko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko. Prejdite na stránku s dokumentáciou o službe Microsoft Teams, kde nájdete informácie o plánovaní, nastavení a používaní Telefónu v Teams s volacím plánom.

Máte návrhy? Radi si ich vypočujeme. Existujú tri spôsoby zdieľania pripomienok:

 • Počítačová aplikácia Microsoft Teams. Vyberte položku Pomocník v ľavom dolnom rohu. Potom vyberte položku Nahlásiť problém alebo Navrhnúť funkciu.
 • UserVoice – Pridávajte svoje nápady a hlasujte za nápady iných.
 • Microsoft Tech Community – Klaďte otázky a zapájajte sa do diskusií.

Ďalšie informácie o službe Microsoft Teams

 

* GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Gartner: Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, autori: Rafael Benitez, Megan Fernandezová, Daniel O'Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, 18. októbra 2021.

** The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams Calling Solutions je objednaná štúdia zrealizovaná spoločnosťou Forrester Consulting vo februári 2021.

*** GigaOm: praktický test: Voice Services Comparison [ALTERNATÍVNY NÁZOV, KTORÝ SA EŠTE KONTROLUJE: Voice Services SLA/Reliability Competitive Analysis], autorka: Dana Hernandezová, [DÁTUM].

 1. Volací plán na domáce hovory zahŕňa 3 000 minút pre USA, Kanadu a Spojené kráľovstvo a 1 200 minút pre zvyšok sveta.
 2. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny a oblasti. Pozrite si podporované krajiny a oblasti a získajte ďalšie informácie.
 3. Teams Essentials so službou Azure AD Identity je k dispozícii len prostredníctvom poskytovateľov cloudových riešení. Získajte ďalšie informácie.
 4. Po spustení plateného predplatného sa budú politiky zrušenia líšiť v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, od produktu a výberov domény od Microsoftu. Prečítajte si ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a likvidácii údajov v službe Microsoft 365.