A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams.

Aplikácia na schôdze

Vytvárajte interaktívnejšie, pútavejšie a produktívnejšie schôdze využitím svojich obľúbených aplikácií.

Pútavé schôdze s možnosťami spolupráce pomocou aplikácií

Využite celkový potenciál svojich schôdzí a vytvorte interaktívnu, pútavú a produktívnu skúsenosť pre každého.

Práca bez vyrušovania

Interakcia s aplikáciami pred schôdzami, počas nich a po ich skončení vám umožní pracovať produktívne a nepretržito.

Dynamický priebeh schôdzí

Získajte zo schôdzí čo najviac vďaka aplikáciám na prípravu agendy, zapisovanie poznámok a zaznamenávanie úloh.

Lepšie výsledky vďaka spolupráci

Vytvárajte interaktívne a pútavé schôdze pomocou aplikácií, ktoré podporujú spoločnú diskusiu a spoluprácu.

Riešenie problémov v reálnom čase

Preneste obsah a údaje z aplikácií priamo na schôdze, získajte pripomienky a urýchlite prijímanie rozhodnutí.

Efektívnejšia práca s aplikáciami služby Teams na schôdze

Zistite, ako jednoducho môžete začať pracovať s aplikáciami na schôdze cez Teams.

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Príprava pred začatím schôdze

Príprava pred začatím schôdze

Príprava pred začatím schôdze

Pripravte sa vopred na produktívnu schôdzu. Zapojte aplikácie do rozvrhu schôdzí a zmapujte ich priebeh.

Plánovanie a zdieľanie

Pridajte aplikáciu do plánovanej online schôdze, aby sa každý mohol pripraviť na produktívnu a pútavú konverzáciu.

Včasné plánovanie agendy a úloh

Použite aplikácie na nastavenie agendy, pridávanie úloh a prípravu poznámok.

Obohatenie schôdze o energiu a interaktivitu

Zmeňte svoje schôdze na inkluzívne a pútavé vďaka aplikáciám, ktoré každému umožňujú zúčastniť sa a prispieť k celku.

Pridanie aplikácie pre ľubovoľný scenár schôdze

Jednoducho vyhľadajte a pridajte aplikácie do plánovaných alebo neplánovaných schôdzí.

Zapojenie sa do spolupráce a spolutvorby v reálnom čase

Zlepšite spoluprácu a spoločnú diskusiu zdieľaním obsahu na hlavnej ploche schôdze.

Získanie okamžitých pripomienok

Zapojte do diania svoje publikum pomocou ankiet, prieskumov a kvízov.

Zapojenie po skončení schôdze

Využite aplikáciu na zobrazenie a nadviazanie na výsledky schôdze.

Zdieľanie poznámok zo schôdze

Po skončení schôdze rozšírte medzi ostatných poznámky zo schôdze a výsledky zaznamenané aplikáciami.

Informovanie účastníkov

Chatujte s účastníkmi ešte pred schôdzou a poskytnite im aktuálne informácie o agende.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhke?ver=a613","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Plánovanie a zdieľanie","videoHref":"","content":"<p>Pridajte aplikáciu do plánovanej online schôdze, aby sa každý mohol pripraviť na produktívnu a pútavú konverzáciu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Plánovanie a zdieľanie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Plan your agenda and tasks early","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90a?ver=2805","imageAlt":"Details about a Marketing Sync meeting on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Včasné plánovanie agendy a úloh","videoHref":"","content":"<p>Použite aplikácie na nastavenie agendy, pridávanie úloh a prípravu poznámok.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Včasné plánovanie agendy a úloh"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhjZ?ver=0428","imageAlt":"Five people on a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Príprava pred začatím schôdze","videoHref":"","content":"<p>Pripravte sa vopred na produktívnu schôdzu. Zapojte aplikácie do rozvrhu schôdzí a zmapujte ich priebeh.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Príprava pred začatím schôdze"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Add an app for any meeting scenario","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhko?ver=4ecf","imageAlt":"A Q3 Sales Report being presented on a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Pridanie aplikácie pre ľubovoľný scenár schôdze","videoHref":"","content":"<p>Jednoducho vyhľadajte a pridajte aplikácie do plánovaných alebo neplánovaných schôdzí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pridanie aplikácie pre ľubovoľný scenár schôdze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Engage in real-time collaboration and co-authoring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkC?ver=a413","imageAlt":"Content sharing options being viewed during a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Zapojenie sa do spolupráce a spolutvorby v reálnom čase","videoHref":"","content":"<p>Zlepšite spoluprácu a spoločnú diskusiu zdieľaním obsahu na hlavnej ploche schôdze.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapojenie sa do spolupráce a spolutvorby v reálnom čase"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Get instant feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQm2A?ver=7228","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Získanie okamžitých pripomienok","videoHref":"","content":"<p>Zapojte do diania svoje publikum pomocou ankiet, prieskumov a kvízov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Získanie okamžitých pripomienok"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkl?ver=7a86","imageAlt":"A Kanban board being presented on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Obohatenie schôdze o energiu a interaktivitu","videoHref":"","content":"<p>Zmeňte svoje schôdze na inkluzívne a pútavé vďaka aplikáciám, ktoré každému umožňujú zúčastniť sa a prispieť k celku.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Obohatenie schôdze o energiu a interaktivitu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQqNA?ver=8ec2","imageAlt":"Details from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Zdieľanie poznámok zo schôdze","videoHref":"","content":"<p>Po skončení schôdze rozšírte medzi ostatných poznámky zo schôdze a výsledky zaznamenané aplikáciami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zdieľanie poznámok zo schôdze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Keep attendees informed","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90o?ver=8788","imageAlt":"Details for a Marketing Sync being updated in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Informovanie účastníkov","videoHref":"","content":"<p>Chatujte s účastníkmi ešte pred schôdzou a poskytnite im aktuálne informácie o agende.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Informovanie účastníkov"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90l?ver=d5d7","imageAlt":"Recordings and Transcripts from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Zapojenie po skončení schôdze","videoHref":"","content":"<p>Využite aplikáciu na zobrazenie a nadviazanie na výsledky schôdze.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapojenie po skončení schôdze"}],"itemsCount":10}

Výber zo širokej škály aplikácií na schôdze cez Teams

Hľadanie aplikácií, ktoré potrebujete na dnešné schôdze

Navštívte Teams Store a preskúmajte aplikácie navrhnuté špeciálne na schôdze.

|

Online schôdza je medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi a poskytuje vstup a výstup vo forme zvuku, voliteľne aj videa.

Aplikácia na schôdze je softvérová platforma, ktorá sa používa počas online schôdze na zlepšenie spolupráce a pracovného postupu.

Aplikácie na schôdze služby Teams pomáhajú uľahčiť spoluprácu, zvyšujú produktivitu tímu a podieľajú sa na dosahovaní výsledkov počas schôdze aj po jej skončení.

Podiel hybridnej práce, práce na diaľku i práce z domu sa výrazne zvýšil, preto je na dosahovanie produktivity, dostatočnej účasti a pracovnej morálky dôležité počas online schôdzí efektívne komunikovať a spolupracovať.

K aplikáciám Teams v mobilnom zariadení môžete získať prístup rovnako ako k aplikáciám na schôdze v počítači.

Ďalšie informácie o službe Microsoft Teams