Microsoft Teams
Aplikácia vytvorená na hybridnú prácu

Majte pocit, že vás je vidieť a počuť, nech sa nachádzate kdekoľvek, a pracujte čo najlepšie podľa svojich predstáv.

A mobile display of a text conversation in Teams and a desktop display of a Teams video call with many participants.

Stretávajte sa, chatujte, volajte a spolupracujte

Vytvorte si priestor tímu a majte všetko, čo potrebujete na spoluprácu, k dispozícii kedykoľvek a na jednom mieste.

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

Usporadúvajte schôdze všetkého druhu odkiaľkoľvek

Virtuálne sa spájajte individuálne, veďte tímové školenie alebo usporadúvajte interaktívny webinár až pre 1 000 účastníkov. Preskúmajte informácie o online schôdzachwebinároch.

Cíťte sa bližšie k svojmu tímu

Vytvárajte pútavejšie možnosti schôdze s režimom Spolu. Sústreďte sa na tváre, sledujte neverbálne prejavy komunikácie a jednoducho zistite, kto práve hovorí.

Získajte najlepšie zobrazenie

Dynamické zobrazenie inteligentne usporiada prvky schôdze na optimálne zobrazenie. Keď sa ľudia pripoja, zapnú video alebo prezentujú, služba Teams automaticky upraví rozloženie.

Transformujte svoje skúsenosti prezentovania

Zapojte svoje publikum, kontrolujte si poznámky, sledujte živé reakcie, prechádzajte medzi prezentujúcimi a majte pocit, že ste v miestnosti spolu, s PowerPointom Live.

Jednoducho vytvárajte a poskytujte webináre

Prezentujte svoju značku pomocou prispôsobenej registračnej stránky a udržiavajte účastníkov informovaných s e-mailami s potvrdením. Merajte vplyv so zostavami účastníkov.

Potešte a zapojte účastníkov webinárov

Usporadúvajte zábavné a interaktívne webináre až pre 1 000 účastníkov s dynamickými zobrazeniami prezentujúceho, anketami v reálnom čase a živými reakciami.

Poskytnite text čitateľný pre všetkých

Ponúknite v multimediálnych prezentáciách skryté titulky a pomôžte tak zvýšiť inkluzívnosť pre všetkých členov tímu.

Spolupracujte efektívnejšie

Zlepšite produktivitu, ušetrite čas a dosiahnite viac, aby všetci mali prehľad a istotu, že každý bude vypočutý. Objavte spoluprácu v aplikácii Teams.

Pripájajte sa okamžite

Píšte okamžité správy, uskutočňujte videohovory alebo zdieľajte obrazovku. Prispôsobte si správy pomocou úprav vo formáte RTF, označte ľudí a používajte svoje obľúbené aplikácie v chatoch.

Všetci budú v obraze

Zdieľajte súbory, využívajte spolutvorbu a upravujte obsah súčasne. Automaticky ukladajte zmeny všetkých používateľov a tvorte nápady spoločne v aplikácii Microsoft Whiteboard.

Vytvárajte priestory so zameraním

Vytvárajte v rámci tímov priestory na spoluprácu. Komunikujte, spolupracujte a spravujte prístup k súborom a poznámkam.

Spolupracujte s ľuďmi mimo svojej organizácie

Chatujte, stretávajte sa, spolupracujte na dokumentoch a používajte aplikácie na bezproblémovú spoluprácu s externými partnermi, odstraňovanie prekážok a posilňovanie vzťahov. Zistite viac.

Ponúknite čitateľné, automatické titulky v reálnom čase

Zjednodušte ovládanie digitálnych médií a ponúknite titulky generované v reálnom čase vďaka živému titulkovaniu.

Poskytujte možnosti účasti všetkým

Budujte mosty medzi fyzicky prítomnými a vzdialenými účastníkmi pomocou Teams Rooms, vďaka čomu môže byť každý viditeľný, vypočutý a plne účastný.

Pripojte sa k schôdzi jedným dotykom

Začnite načas pomocou pripojenia jedným dotykom v mnohých zariadeniach na online schôdze a začnite jednoducho zdieľať obsah s účastníkmi kdekoľvek.

Jednoduché sledovanie konverzácií

Identifikujte a rozlišujte hlasy až 10 ľudí, ktorí rozprávajú v miestnosti Microsoft Teams Room s inteligentnými reproduktormi.

Spoločná diskusia, kdekoľvek

Kreslite a píšte rukou na rovnakom digitálnom plátne z miestnosti na zariadení Surface Hub 2S alebo na vzdialenom mieste pomocou osobného zariadenia s dotykovou obrazovkou.

Ovládajte miestnosť

Obmedzte prerušenia schôdzí a využívajte bezdotykové ovládanie zapnutím funkcií s diaľkovým ovládaním miestnosti v mobilnej aplikácii Teams.

Využívajte Teams naplno

Použite náhlavné súpravy a reproduktory certifikované pre Teams na rýchle otvorenie aplikácie Teams na obrazovke počítača, pripájanie sa k schôdzam alebo kontrolu zmeškaných hovorov. Preskúmajte všetky zariadenia.

Uskutočňujte a prijímajte telefonické hovory

Získajte funkcie virtuálnych hovorov, ktoré potrebujete na to, aby ste boli produktívni, spravovanie hovorov a spoľahlivé spájanie. Preskúmajte telefónnu službu aplikácie Teams.

Spájajte hovory

Či už telefonujete so skupinou a chcete priviesť niekoho iného alebo máte prichádzajúci hovor, zlúčte hovory a rozprávajte sa so všetkými naraz.

Bezproblémové prenášanie hovorov medzi zariadeniami

Prenášajte hovory vrátane tých z prenosného počítača alebo telefónu, bez prerušenia služby alebo kvality hovoru prostredníctvom prenosu koncového zariadenia.

Zjednodušenie multitaskingu

Táto funkcia je ideálna pre scenáre, ako sú napríklad oddelenia technickej podpory alebo personálne linky, a umožňuje pripojiť front hovorov ku kanálu v Microsoft Teams s hlasovými kanálmi.

Prečítajte si, čo bolo povedané

Zvýšte inkluzívnosť schôdzí pomocou živého prepisu, ktorý umožňuje ľuďom sledovať a kontrolovať konverzácie spolu so zvukom schôdze v reálnom čase.

Spravujte kvalitu hovoru a schôdze

Zobrazte si kvalitu hovorov v sieti v rámci organizácie pomocou tabule kvality hovoru.

Spolupracujte pomocou aplikácií a pracujte podľa svojich predstáv

Spĺňajte požiadavky hybridnej práce lepšou spoluprácou pri kritických procesoch a lepšími údajovými aplikáciami. Ďalšie informácie

Prinášajte pútavejšie schôdze

Vylepšite pomocou aplikácií počas schôdzí v aplikácii Teams zapojenie tímu, uľahčte bohatšiu spoluprácu a dosahujte výsledky.

Premeňte konverzácie na výsledky

Zvýšte produktivitu konverzácií tým, že do nich prenesiete obsah priamo z aplikácií.

Používajte v aplikácii Teams podnikové aplikácie a procesy

Pracujte rýchlo a efektívne tak, že do aplikácie Teams prinesiete najdôležitejšie aplikácie a najdôležitejších ľudí svojho podniku, aby boli na jednom mieste.

Neustále zabezpečenie a aktuálnosť

So špičkovými ponukami na zabezpečenie a dodržiavanie súladu budete spĺňať všetky regulačné, právne a organizačné požiadavky. Získajte ďalšie informácie a spolupracujte sebavedomo.

Spravujte obľúbené aplikácie

Spravujte všetky svoje najpoužívanejšie aplikácie na jednom mieste pomocou Centra spravovania služby Teams. Preskúmajte všetky aplikácie Teams.

Jedno miesto na spravovanie zariadení

Poskytnite svojim správcom jedno miesto na spravovanie rôznych osobných a zdieľaných zariadení Teams.

Umožnite využívať zabezpečenejšie prostredie

Umožnite možnosti zabezpečenej komunikácie a spolupráce v Teams s podrobnými kontrolnými mechanizmami prostredníctvom politík.

Ovládajte, kde sa vaše údaje ukladajú

Ukladajte údaje v pokoji na konkrétnom mieste s Funkcia multi-geo capabilities a majte kontrolu nad tým, kde sú uložené vaše kľúčové údaje o zákazníkoch.

Chráňte svoj obsah

Klasifikujte, chráňte a zabraňujte zdieľaniu citlivého obsahu bez negatívneho vplyvu na spoluprácu vďaka integrácii označení citlivosti a ochrane pred únikom údajov.

Niektoré funkcie sa líšia podľa trhu

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Režim Spolu.","id":"together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXc2?ver=e220","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Režim Spolu","videoHref":"","content":"<p>Vytvárajte pútavejšie možnosti schôdze s režimom Spolu. Sústreďte sa na tváre, sledujte neverbálne prejavy komunikácie a jednoducho zistite, kto práve hovorí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Cíťte sa bližšie k svojmu tímu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dynamické zobrazenie.","id":"view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKB7O?ver=5403","imageAlt":"A Teams call showing 10 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Dynamické zobrazenie","videoHref":"","content":"<p>Dynamické zobrazenie inteligentne usporiada prvky schôdze na optimálne zobrazenie. Keď sa ľudia pripoja, zapnú video alebo prezentujú, služba Teams automaticky upraví rozloženie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Získajte najlepšie zobrazenie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PowerPoint Live.","id":"powerpoint","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKmxd?ver=5a7f","imageAlt":"A Teams video call in Presenter mode showing a Sales Analysis presentation and the participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PowerPoint Live","videoHref":"","content":"<p>Zapojte svoje publikum, kontrolujte si poznámky, sledujte živé reakcie, prechádzajte medzi prezentujúcimi a majte pocit, že ste v miestnosti spolu, s PowerPointom Live.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Transformujte svoje skúsenosti prezentovania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vstavané nástroje na webináre.","id":"tools","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcs?ver=c078","imageAlt":"An attendance report for a meeting on Teams showing number of attendees, a list of who attended, the length of the meeting and more.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Vstavané nástroje na webináre","videoHref":"","content":"<p>Prezentujte svoju značku pomocou prispôsobenej registračnej stránky a udržiavajte účastníkov informovaných s e-mailami s potvrdením. Merajte vplyv so zostavami účastníkov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jednoducho vytvárajte a poskytujte webináre"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Imerzné webináre.","id":"experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcH?ver=133a","imageAlt":"A Teams webinar for a Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Imerzné webináre","videoHref":"","content":"<p>Usporadúvajte zábavné a interaktívne webináre až pre 1 000 účastníkov s dynamickými zobrazeniami prezentujúceho, anketami v reálnom čase a živými reakciami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Potešte a zapojte účastníkov webinárov"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skryté titulky.","id":"Closed Captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ig?ver=a5c4","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Skryté titulky","videoHref":"","content":"<p>Ponúknite v multimediálnych prezentáciách skryté titulky a pomôžte tak zvýšiť inkluzívnosť pre všetkých členov tímu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskytnite text čitateľný pre všetkých"}],"arialabel":"Schôdze a webináre.","id":"webinars","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXbU?ver=73e4","imageAlt":"A Q&A Session being held over a Teams video call with a presenter and a presentation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Schôdze a webináre","videoHref":"","content":"<p>Virtuálne sa spájajte individuálne, veďte tímové školenie alebo usporadúvajte interaktívny webinár až pre 1 000 účastníkov. Preskúmajte <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/online-meetings\" aria-label=\"Informácie o online schôdzach.\">informácie o online schôdzach</a> a <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/webinars\" aria-label=\"Informácie o webinároch.\">webinároch</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usporadúvajte schôdze všetkého druhu odkiaľkoľvek"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chat.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPV?ver=473a","imageAlt":"A text chat in Teams in an Events channel.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Chat","videoHref":"","content":"<p>Píšte okamžité správy, uskutočňujte videohovory alebo zdieľajte obrazovku. Prispôsobte si správy pomocou úprav vo formáte RTF, označte ľudí a používajte svoje obľúbené aplikácie v <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/instant-messaging\" aria-label=\"Informácie o chatoch\">chatoch.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripájajte sa okamžite"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zdieľanie súborov.","id":"file-sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQ0?ver=6655","imageAlt":"Files being stored in Teams and the dropdown menu to share, edit and open files in other programs.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Zdieľanie súborov","videoHref":"","content":"<p>Zdieľajte súbory, využívajte spolutvorbu a upravujte obsah súčasne. Automaticky ukladajte zmeny všetkých používateľov a tvorte nápady spoločne v aplikácii Microsoft Whiteboard.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Všetci budú v obraze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanály Teams.","id":"teams-channels","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Kanály Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQ6","content":"<p>Vytvárajte v rámci tímov priestory na spoluprácu. Komunikujte, spolupracujte a spravujte prístup k súborom a poznámkam.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvárajte priestory so zameraním"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams Connect.","id":"teams-connect","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Teams Connect","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4S7aB","content":"<p>Chatujte, stretávajte sa, spolupracujte na dokumentoch a používajte aplikácie na bezproblémovú spoluprácu s externými partnermi, odstraňovanie prekážok a posilňovanie vzťahov. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2190018\" aria-label=\"Ďalšie informácie o verejnej verzii preview aplikácie Microsoft Teams.\">Zistite viac</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupracujte s ľuďmi mimo svojej organizácie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Živé titulkovanie","id":"Live captioning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XeYp?ver=9849","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop, and live captioning is being used.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Živé titulkovanie","videoHref":"","content":"<p>Zjednodušte ovládanie digitálnych médií a ponúknite titulky generované v reálnom čase vďaka živému titulkovaniu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ponúknite čitateľné, automatické titulky v reálnom čase"}],"arialabel":"Chat a spolupráca.","id":"collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPS?ver=b1ff","imageAlt":"A text conversation in Teams where coworkers are settling on a time to have a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Chat a spolupráca","videoHref":"","content":"<p>Zlepšite produktivitu, ušetrite čas a dosiahnite viac, aby všetci mali prehľad a istotu, že každý bude vypočutý.&nbsp;Objavte <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/collaboration\" aria-label=\"Informácie o spolupráci.\">spoluprácu</a> v aplikácii Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupracujte efektívnejšie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pripojenie jedným dotykom.","id":"one-touch-join","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQf?ver=c8f6","imageAlt":"A Teams video call and a one-touch join device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Pripojenie jedným dotykom","videoHref":"","content":"<p>Začnite načas pomocou pripojenia jedným dotykom v mnohých zariadeniach na online schôdze a začnite jednoducho zdieľať obsah s účastníkmi kdekoľvek.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojte sa k schôdzi jedným dotykom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inteligentné reproduktory.","id":"intelligent-speakers","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQi?ver=b93b","imageAlt":"A Teams video call and the live transcript running on the side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Inteligentné reproduktory","videoHref":"","content":"<p>Identifikujte a rozlišujte hlasy až 10 ľudí, ktorí rozprávajú v miestnosti Microsoft Teams Room s inteligentnými reproduktormi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jednoduché sledovanie konverzácií"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Whiteboard.","id":"microsoft-whiteboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd6?ver=e21b","imageAlt":"A video call in Together mode on Teams where participants are collaborating in real-time on a Microsoft Whiteboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Microsoft Whiteboard","videoHref":"","content":"<p>Kreslite a píšte rukou na rovnakom digitálnom plátne z miestnosti na zariadení Surface Hub 2S alebo na vzdialenom mieste pomocou osobného zariadenia s dotykovou obrazovkou.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spoločná diskusia, kdekoľvek"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Diaľkový ovládač miestnosti.","id":"room-remote","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQl?ver=91a6","imageAlt":"A mobile display of the room remote in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Diaľkový ovládač miestnosti","videoHref":"","content":"<p>Obmedzte prerušenia schôdzí a využívajte bezdotykové ovládanie zapnutím funkcií s diaľkovým ovládaním miestnosti v mobilnej aplikácii Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ovládajte miestnosť"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integrované tlačidlá aplikácie Teams.","id":"buttons","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd9?ver=90e7","imageAlt":"Integrated Teams buttons being highlighted on Teams certified headsets and speakerphones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Integrované tlačidlá aplikácie Teams","videoHref":"","content":"<p>Použite náhlavné súpravy a reproduktory certifikované pre Teams na rýchle otvorenie aplikácie Teams na obrazovke počítača, pripájanie sa k schôdzam alebo kontrolu zmeškaných hovorov. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/across-devices\" aria-label=\"Preskúmajte všetky zariadenia.\"> Preskúmajte všetky zariadenia</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Využívajte Teams naplno"}],"arialabel":"Teams Rooms a zariadenia.","id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd1?ver=34d8","imageAlt":"A large meeting being held on a Teams video call with both online and in-person participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Teams Rooms a zariadenia","videoHref":"","content":"<p>Budujte mosty medzi fyzicky prítomnými a vzdialenými účastníkmi pomocou <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms\" aria-label=\"Informácie o Teams Rooms.\">Teams Rooms</a>, vďaka čomu môže byť každý viditeľný, vypočutý a plne účastný.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskytujte možnosti účasti všetkým"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zlučovanie hovorov.","id":"call-merge","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Zlučovanie hovorov","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdq","content":"<p>Či už telefonujete so skupinou a chcete priviesť niekoho iného alebo máte prichádzajúci hovor, zlúčte hovory a rozprávajte sa so všetkými naraz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spájajte hovory"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prenos koncového zariadenia.","id":"endpoint-transfer","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Prenos koncového zariadenia","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQI","content":"<p>Prenášajte hovory vrátane tých z prenosného počítača alebo telefónu, bez prerušenia služby alebo kvality hovoru prostredníctvom prenosu koncového zariadenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezproblémové prenášanie hovorov medzi zariadeniami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanály s podporou hlasu.","id":"voice-enabled","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":23,"name":"Kanály s podporou hlasu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdu","content":"<p>Táto funkcia je ideálna pre scenáre, ako sú napríklad oddelenia technickej podpory alebo personálne linky, a umožňuje pripojiť front hovorov ku kanálu v Microsoft Teams s hlasovými kanálmi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušenie multitaskingu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prepis hovoru.","id":"call-transcription","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":24,"name":"Prepis hovoru","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJQqq","content":"<p>Zvýšte inkluzívnosť schôdzí pomocou živého prepisu, ktorý umožňuje ľuďom sledovať a kontrolovať konverzácie spolu so zvukom schôdze v reálnom čase.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prečítajte si, čo bolo povedané"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tabuľa kvality hovoru.","id":"call-quality","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Tabuľa kvality hovoru","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQN","content":"<p>Zobrazte si kvalitu hovorov v sieti v rámci organizácie pomocou tabule kvality hovoru.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravujte kvalitu hovoru a schôdze"}],"arialabel":"Telefón v Teams.","id":"phone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQG?ver=fb22","imageAlt":"A mobile display of a Teams video call with many participants and one participant is being highlighted.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Telefón v Teams","videoHref":"","content":"<p>Získajte funkcie virtuálnych hovorov, ktoré potrebujete na to, aby ste boli produktívni, spravovanie hovorov a spoľahlivé spájanie. Preskúmajte <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/microsoft-teams-phone\" aria-label=\"Informácie o telefónnej službe aplikácie Teams.\"> telefónnu službu aplikácie Teams.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uskutočňujte a prijímajte telefonické hovory"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prostredie schôdzí.","id":"meeting-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Prostredie schôdzí","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWObBf","content":"<p>Vylepšite pomocou aplikácií počas schôdzí v aplikácii Teams zapojenie tímu, uľahčte bohatšiu spoluprácu a dosahujte výsledky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prinášajte pútavejšie schôdze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chatovanie.","id":"chat-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":28,"name":"Chatovanie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO956","content":"<p>Zvýšte produktivitu konverzácií tým, že do nich prenesiete obsah priamo z aplikácií.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Premeňte konverzácie na výsledky"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integrované prostredie.","id":"integrated-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gB?ver=3e11","imageAlt":"A patient's dashboard in Dynamics 365 in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":29,"name":"Integrované prostredie","videoHref":"","content":"<p>Pracujte rýchlo a efektívne tak, že do aplikácie Teams prinesiete najdôležitejšie aplikácie a najdôležitejších ľudí svojho podniku, aby boli na jednom mieste.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Používajte v aplikácii Teams podnikové aplikácie a procesy"}],"arialabel":"Aplikácie na spoluprácu.","id":"collaborative-apps","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gz?ver=4680","imageAlt":"The Store in Teams where you can discover and download apps.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Aplikácie na spoluprácu","videoHref":"","content":"<p>Spĺňajte požiadavky hybridnej práce lepšou spoluprácou pri kritických procesoch a lepšími údajovými aplikáciami.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2175092\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Ďalšie informácie\">Ďalšie informácie</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupracujte pomocou aplikácií a pracujte podľa svojich predstáv"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Životný cyklus a správa aplikácií.","id":"management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQZ?ver=3ac4","imageAlt":"The Manage apps Tabs in Teams with a list of current apps being used.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":31,"name":"Životný cyklus a správa aplikácií","videoHref":"","content":"<p>Spravujte všetky svoje najpoužívanejšie aplikácie na jednom mieste pomocou Centra spravovania služby Teams. Preskúmajte všetky <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/apps-and-workflows\" aria-label=\"Preskúmať všetky aplikácie Teams.\">aplikácie Teams.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravujte obľúbené aplikácie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Správa zariadenia.","id":"device","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZR2?ver=6330","imageAlt":"Teams Rooms device management options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":32,"name":"Spravovanie zariadení","videoHref":"","content":"<p>Poskytnite svojim správcom jedno miesto na spravovanie rôznych osobných a zdieľaných zariadení Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jedno miesto na spravovanie zariadení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podrobné kontrolné mechanizmy prostredníctvom politík.","id":"granular-controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUT1?ver=4ea0","imageAlt":"The Messaging policies tab and options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":33,"name":"Podrobné kontrolné mechanizmy prostredníctvom politík","videoHref":"","content":"<p>Umožnite možnosti zabezpečenej komunikácie a spolupráce v Teams s podrobnými kontrolnými mechanizmami prostredníctvom politík.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožnite využívať zabezpečenejšie prostredie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podpora funkcie Teams Multi-Geo.","id":"multi-geo","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdU?ver=f75d","imageAlt":"A person on a Teams video call on a laptop while looking at their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":34,"name":"Podpora funkcie Teams Multi-Geo","videoHref":"","content":"<p>Ukladajte údaje v pokoji na konkrétnom mieste s&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171132\" aria-label=\"Získajte ďalšie informácie o funkcii multi-geo capabilities v službe Microsoft Teams.\">Funkcia multi-geo capabilities</a> a majte kontrolu nad tým, kde sú uložené vaše kľúčové údaje o zákazníkoch.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ovládajte, kde sa vaše údaje ukladajú"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ochrana informácií.","id":"information-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdX?ver=4c9b","imageAlt":"A person sitting at a table using a laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":35,"name":"Ochrana informácií","videoHref":"","content":"<p>Klasifikujte, chráňte a zabraňujte zdieľaniu citlivého obsahu bez negatívneho vplyvu na spoluprácu vďaka integrácii <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2125839\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Ďalšie informácie o označeniach citlivosti pre Microsoft Teams.\"> označení citlivosti a </a><a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171037\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Ďalšie informácie o ochrane pred únikom údajov v Microsoft Teams.\"> ochrane pred únikom údajov</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chráňte svoj obsah"}],"arialabel":"Zabezpečenie, ochrana osobných údajov, dodržiavanie súladu a spravovanie.","id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQW?ver=772c","imageAlt":"A person smiling and using a laptop while working in a public space.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":30,"name":"Zabezpečenie, ochrana osobných údajov, dodržiavanie súladu a spravovanie","videoHref":"","content":"<p>So špičkovými ponukami na zabezpečenie a dodržiavanie súladu budete spĺňať všetky regulačné, právne a organizačné požiadavky. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/security\" aria-label=\"Ďalšie informácie o zabezpečení v aplikácii Microsoft Teams.\">Získajte ďalšie informácie</a> a spolupracujte sebavedomo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neustále zabezpečenie a aktuálnosť"}],"itemsCount":35}

Resources to help you thrive in a hybrid work world

Zdroje, ktoré vám pomôžu prosperovať vo svete hybridnej práce

Nájdite tú správnu službu Microsoft Teams, ktorá vyhovuje vašim potrebám

Služba Microsoft Teams je navrhnutá pre všetkých. Začnite zadarmo, získajte viac so službou Teams Essentials alebo získajte Teams ako súčasť služby Microsoft 365.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (zdarma) Zdarma
(bez viazanosti)
 • Neobmedzené skupinové schôdze až na 60 minút
 • Až 100 účastníkov na schôdzu
 • 5 GB cloudového úložiska na používateľa
 • Neobmedzený chat so spolupracovníkmi a zákazníkmi
 • Zdieľanie súborov, úlohy a ankety
 • Šifrovanie údajov pre schôdze, chaty, hovory a súbory

Aplikácie a služby balíka Office

 • MicrosoftTeams

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials 3,40 €

mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Všetko v bezplatnej verzii a navyše:

 • Neobmedzené skupinové schôdze až na 30 hodín
 • Až 300 účastníkov na schôdzu
 • 10 GB cloudového úložiska na používateľa
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Aplikácie a služby balíka Office

 • MicrosoftTeams

Najobľúbenejšie

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Všetko v službe Microsoft Teams Essentials a navyše:

 • Nahrávanie schôdzí tímu s prepismi
 • Webové a mobilné verzie aplikácií Office 2
 • Rozšírený cloudový ukladací priestor s kapacitou 1 TB na používateľa
 • Špičkový firemný e-mail
 • Štandardné zabezpečenie
   

Aplikácie a služby balíka Office

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Všetko v službe Microsoft 365 Business Basic a navyše:

 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office s prémiovými funkciami
 • Hosťovanie webinárov
 • Nástroje na registráciu účastníkov a tvorbu zostáv
 • Spravovanie plánovaných činností so zákazníkmi
   

Aplikácie a služby balíka Office

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

Stručný kurz o službe Microsoft Teams

Zistite, ako môže aplikácia Teams, ktorá je súčasťou služby Microsoft 365, umožniť vášmu tímu komunikovať a spolupracovať odkiaľkoľvek.

The Crash Course in Microsoft Teams e-book.
The Crash Course in Microsoft Teams e-book.

Najnovšie informácie o službe Teams

Podporujte ľudí a tímy v hybridnom pracovnom svete

Viac ako 270 miliónov používateľov vykonáva v službe Teams hybridnú prácu. Či už ide o spoluprácu s ostatnými, alebo o flexibilitu pracovať kde, kedy a ako chcete – ľudia majú v súvislosti s pracoviskom nové očakávania . Preskúmajte najnovšie funkcie v aplikácii Teams, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporovali potreby dnešných pracovníkov na úspešnú hybridnú prácu.

Four people in a conference room participating in a Teams video call being displayed on TVs.

Čo je nové v službe Microsoft Teams

Objavte všetky nové funkcie, ktoré sú teraz k dispozícii v Teams, a získajte informácie o tom, ako k nim získať prístup.

A person using a desktop monitor to communicate on a Teams call.

Začnite s Microsoft Teams ešte dnes

Pripojte sa a spolupracujte v jednej aplikácii, ktorá je vytvorená na tímovú spoluprácu.

Ďalšie možnosti pre Microsoft Teams

1. Po uplynutí mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie vám zaúčtujeme príslušný poplatok za predplatné. Vyžaduje sa kreditná karta. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, aby sa vám poplatky už ďalej neúčtovali.
2. Tento plán funguje s balíkmi Office 2021, Office 2019, Office 2016 a Office 2013. Predchádzajúce verzie balíka Office, napríklad Office 2010, môžu so službou Microsoft 365 fungovať s obmedzenou funkčnosťou. Táto kompatibilita s balíkom Office sa nevzťahuje na plány Office 365 F3.