A collage of images of people using Teams, a webinar on Teams and icons from Teams. A collage of images of people using Teams, a webinar on Teams and icons from Teams. A collage of images of people using Teams, a webinar on Teams and icons from Teams.

Webináre

Stretávajte sa so zákazníkmi a s kolegami zo svojej organizácie kdekoľvek. Spojte sa s cieľovou skupinou prostredníctvom pútavých webinárov a podujatí s až 1 000 účastníkmi.

Začnite organizovať a pripravovať webináre

Webináre sú dynamické, hosťované prezentácie alebo podujatia, ktorých sa cieľové skupiny zúčastňujú na diaľku prostredníctvom telefónu, tabletu alebo počítača.

Začnite

Zistite, ako usporadúvať webináre v službe Microsoft Teams a hľadať užitočné zdroje informácií.

Vytvorte pamätné podujatia

Vymyslite, vytvorte a usporiadajte ďalší webinár, konferenciu alebo podujatie v aplikácii Teams od spoločnosti Microsoft.

Nájdite partnera

Získajte pomoc od dôveryhodného partnera spoločnosti Microsoft v oblasti vývoja, produkcie, integrácie a organizovaní virtuálneho podujatia.

Podporte zapojenie a nadšenie

Hosťujte zabezpečené interaktívne webináre, ktoré vás spoja so zákazníkmi, umožnia hybridnú prácu a podporia spoluprácu v rámci vašich tímov.

A Design Workshop being presented in a Teams call.

Pripravujte pútavejšie webináre

Používajte nástroje služby Microsoft Teams od začiatku do konca vrátane spravovania a udržiavania potenciálnych zákazníkov po webinári pomocou služby Microsoft Dynamics 365.

Attendance breakdown for a Design Webinar in Teams.

Jednoduché nastavenie a organizácia

Spájajte sa pomocou integrovanej registrácie, podpory pre viacerých prezentujúcich a interaktívnej účasti.

A person presenting a webinar in Teams.

Zapojte a potešte publikum

Používajte rôzne režimy prezentujúceho s imerznými zobrazeniami kombinujúcimi pozadia, obsah a prezentujúcich.

The Share Content window open in a Teams video call showing presenter options.

Prezentujte ako profesionál

Spravujte obsah, účastníkov a poznámky lektorov v jednom zobrazení pomocou služby PowerPoint Live.

Kontrolujte webinár

Veďte webináre – vypnite účastníkom zvuk, video alebo chat. Spravujte prístup pomocou ovládacích prvkov čakárne.

Spojte sa s účastníkmi aj po webinári

Získajte prístup k informáciám o tvorbe zostáv a účastníkoch na spravovanie potenciálnych zákazníkov a spojenie sa s nimi po webinári. Spájajte sa s účastníkmi po webinároch prispôsobenými marketingovými správami pomocou služby Dynamics 365.

Three people participating in an in-person meeting.

Pracujte s odborníkmi

Tímy profesionálov sú pripravené poradiť vám pri organizovaní ďalšieho webinára alebo virtuálneho podujatia.

A Design Workshop being presented in a Teams call.

Pripravujte pútavejšie webináre

Používajte nástroje služby Microsoft Teams od začiatku do konca vrátane spravovania a udržiavania potenciálnych zákazníkov po webinári pomocou služby Microsoft Dynamics 365.

Attendance breakdown for a Design Webinar in Teams.

Jednoduché nastavenie a organizácia

Spájajte sa pomocou integrovanej registrácie, podpory pre viacerých prezentujúcich a interaktívnej účasti.

A person presenting a webinar in Teams.

Zapojte a potešte publikum

Používajte rôzne režimy prezentujúceho s imerznými zobrazeniami kombinujúcimi pozadia, obsah a prezentujúcich.

The Share Content window open in a Teams video call showing presenter options.

Prezentujte ako profesionál

Spravujte obsah, účastníkov a poznámky lektorov v jednom zobrazení pomocou služby PowerPoint Live.

Kontrolujte webinár

Veďte webináre – vypnite účastníkom zvuk, video alebo chat. Spravujte prístup pomocou ovládacích prvkov čakárne.

Spojte sa s účastníkmi aj po webinári

Získajte prístup k informáciám o tvorbe zostáv a účastníkoch na spravovanie potenciálnych zákazníkov a spojenie sa s nimi po webinári. Spájajte sa s účastníkmi po webinároch prispôsobenými marketingovými správami pomocou služby Dynamics 365.

Three people participating in an in-person meeting.

Pracujte s odborníkmi

Tímy profesionálov sú pripravené poradiť vám pri organizovaní ďalšieho webinára alebo virtuálneho podujatia.

Prečítajte si viac o webinároch a virtuálnych podujatiach v aplikácii Teams

Začíname s webinármi služby Teams

Virtuálne podujatia od spoločnosti Microsoft

Vylepšite webináre a vysielanie v aplikácii Teams

Pozrite si, ako spoločnosti využívajú virtuálne podujatia v službe Teams

Vedenie realitnej spoločnosti prostredníctvom virtuálnych podujatí

Realitná spoločnosť Coldwell Banker potrebovala s vedením spojiť takmer 100 000 maklérov po celých Spojených štátoch. Prostredníctvom aplikácie Teams usporiadali virtuálne podujatia, aby im umožnili kontakt s výkonným riaditeľom počas živých online videoprenosov s hodinami otázok a odpovedí.

A person working at a desk with multiple monitors connected to a laptop.

Organizovanie celopodnikovej súťaže alebo kultúrneho podujatia – virtuálne

Výročná technická výzva spoločnosti Johnson Controls sa v septembri 2020 uskutočnila prostredníctvom služieb Teams a Microsoft 365. Zapojilo sa o 50 percent viac účastníkov, súťažilo viac globálnych a rôznorodých tímov a zapojilo sa viac ľudí než ktorýkoľvek iný rok.

A person at a desk wearing a mask and using their desktop for a Teams video call.
|

Slovo webinár je kombináciou slov seminár a web. Môže to byť prezentácia, prednáška, workshop alebo iné podujatie usporiadané online. Webináre a virtuálne podujatia sa používajú na posilňovanie zapojenia a vzťahov, umožnenie hybridnej práce, podporu komunikácie a spoluprácu zamestnancov pracujúcich na diaľku, no aj na informovanie, predvádzanie a učenie.

Medzi účastníkmi bežných schôdzí často prebiehajú diskusie, rozhovory, monológy, priraďovanie a prijímanie úloh, tvorba plánov a snaha o dosiahnutie dohody.

 

Webináre sú lepšie kontrolované a účastníci majú jasné roly. Jeden alebo viacerí odborníci (prezentujúci) prednášajú myšlienky alebo školia publikum (účastníkov).

Každý, kto môže naplánovať schôdzu cez Teams, môže naplánovať webinár. Ak sa vám ho nedarí naplánovať, obráťte sa na správcu IT.

Zaregistrovať sa môže ktokoľvek, ale správca IT môže obmedziť registráciu na ľudí vo vašej organizácii. Pri plánovaní webinára môžete tiež obmedziť registráciu.

Po webinári vytvárajte činnosti zákazníka pomocou prispôsobených e-mailov odosielaných účastníkom po skončení webinára – využite na to Microsoft Dynamics 365 Marketing.

Ďalšie informácie o službe Microsoft Teams