Nastavte si Microsoft Teams podľa svojich potrieb

Integrujte partnerské alebo vlastné aplikácie, boty, automatizované pracovné postupy a tabule so službou Teams.

K dispozícii na našej lokalite App Store

Vyberte si z viac ako 700 obľúbených aplikácií, ktoré vám pomôžu zjednodušiť vašu každodennú prácu.

A screenshot of the ready to use apps in Microsoft Teams.
 • Aplikácie zamerané na produktivitu

  Zvýšte produktivitu svojho tímu pomocou aplikácií na automatizáciu pracovného postupu, ktoré zjednodušujú spôsob práce.

 • Aplikácie na riadenie projektov

  Jednoducho prechádzajte zložitými projektmi pomocou aplikácií a nástrojov na automatizáciu procesov.
   

 • Aplikácie špecifické pre odvetvie

  Vyriešte špecifické potreby v rámci odvetvia pomocou vlastných aplikácií.

   

 • Aplikácie pre obchodné oddelenie

  Vykonávajte každodenné povinnosti pomocou aplikácií pre konkrétne pracovné úlohy.
   

Riešenia s malým množstvom kódu

Rýchlo vytvárajte vlastné aplikácie a digitálne nástroje pre Microsoft Teams, ktorých tvorba si nevyžaduje veľa práce, ak vôbec nejakú.

A screenshot of Power Apps in Microsoft Teams.
 • Power Apps

  Vytvárajte vlastné aplikácie na digitalizovanie procesov a zvýšenie efektivity.
   

 • Power Automate

  Automatizujte opakujúce sa úlohy a prepájajte údaje, aby ste zlepšili flexibilitu a produktivitu.
   

 • Power Virtual Agents

  Vytvárajte chatbotov s malým množstvom kódu a poskytujte prehľady a informácie v konverzácii riadenej umelou inteligenciou.

 • Power BI

  Diskutujte o údajoch a vizualizujte ich, aby ste zosúladili tímy a s istotou prijímali rozhodnutia založené na údajoch.
   

Profesionálne aplikácie pre vývojárov

Vytvárajte vlastné riešenia aplikácií, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku.

A screenshot of the App Details screen in Microsoft Teams.
 • Nástroje pre vývojárov

  Využívajte bezproblémový vývoj aplikácií pomocou našej množiny súprav nástrojov pre Microsoft Teams.
   

 • Body možností rozširovania

  Rozšírte dosah aplikácie pomocou kariet, botov a rozšírení na výmenu správ.
   

 • Prvky používateľského rozhrania

  Vytvárajte bohaté prostredie s prispôsobiteľnými kartami, modulmi úloh a upozorneniami.

 • Rozhrania API

  Používajte Microsoft Graph na vylepšenie aplikácií v rámci aj mimo služby Teams.
   

Použitie aplikácií v každodennej práci

Vyberte si z viac ako 700 aplikácií, ktoré sú dostupné na našej lokalite App Store, a používajte ich každodenne v prostredí služby Microsoft Teams.

A report open in Teams displaying multiple graphs and charts.

Zjednodušenie práce pomocou vlastných riešení s malým množstvom kódu

Používajte vlastné aplikácie, boty, automatizované pracovné postupy a údaje spolu s vlastnými odbornými znalosťami pri spracovávaní opakujúcich sa úloh.

A tablet device showing a crisis communications app in Microsoft Teams, next to a pen and a container with paperclips.

Použitím aplikácií sa vaše schôdze stanú efektívnejšími

Integrujte aplikácie a pracovné postupy pred schôdzou, počas nej a po nej, aby boli schôdze produktívnejšie a pútavejšie.

A writing pad with a purple pen and a tablet device showing a video meeting in progress on Teams.

Rozšírenie vlastných aplikácií na Microsoft Teams

Skombinujte možnosti v službe Microsoft Teams a prispôsobené možnosti aplikácií služieb Azure Communications Services.

A split screen showing two people speaking to each other on a Microsoft Teams video call; one is one a desktop and one is on a mobile phone.

Zistite, ako organizácie zvyšujú produktivitu pomocou služby Microsoft Teams

Etihad Airways Logo

 

„To, čo sme urobili so pomocou služieb Microsoft Teams a Power Apps, predstavuje skutočný posun v spôsobe našej komunikácie, fungovania vytvárania zostáv a toho, ako môžu zamestnanci stavať na nástrojoch, ktoré majú k dispozícii.“

 

Abe Dev, vedúci pre digitálne technológie a hodnotu inovácií

Telstra Logo

 

„Ten moment prišiel vtedy, keď sme si uvedomili, že môžeme skombinovať svoje vlastné znalosti a prehľady so službou Microsoft Teams a Microsoft Power Platform, aby sme vytvorili zjednodušené nástroje a procesy vedúce k lepším výsledkom zákazníkov a jednoduchšiemu pracovnému procesu pre našich ľudí.“

 

Richard French, riaditeľ pre digitalizáciu práce v teréne

NorthwellHealth Logo

 

"Pomocou aplikácie pravdepodobne ušetrím 90 minút denne a už nemusím prenášať hromadu papierov... Všetko, čo potrebujem vedieť, mám priamo v aplikácii, a úlohy, ktoré musím vykonať pri každom pacientovi na mojom oddelení, sú jasne uvedené.“

 

Emily Lainová, hlavná sestra na kardiochirurgickom monitorovacom oddelení

UNSWSydney Logo

 

Ako sa môžem študentom venovať individuálne, keď ich mám tisíc? Ešte pred týmto krokom je veľmi rozumné zautomatizovať niektoré jednoduchšie úlohy. To mi umožnila služba Microsoft Teams a bot na otázky: Zníženie počtu monotónnych úloh, akou je napríklad klasifikácia písomiek, mi umožnilo zamerať sa na cenné súčasti vzdelávania, napríklad na osobnejšiu komunikáciu so študentmi. Umelú inteligenciu využívame na spájanie ľudí, nie na ich oddeľovanie.

 

David Kellerman, docent

Ďalšie zdroje informácií

Tvorba aplikácie Microsoft Teams

Cestu vývoja aplikácie Teams môžete začať pomocou našej dokumentácie, vzorov kódov, školení a blogov.

Objavujte šablóny aplikácií

Vyhľadajte pre službu Teams šablóny aplikácií, ktoré sú pripravené na použitie priamo vo výrobe a sú riadené údajmi, typu open-source a k dispozícii cez GitHub.

Vývoj aplikácií pre Microsoft Teams

Získajte základné informácie o tvorbe aplikácie pre Teams a zistite, čo sa dá s vlastnými aplikáciami robiť.

Tvorba riešení s malým množstvom kódu

Začnite vytvárať aplikácie, boty, automatizované procesy a tabule pomocou nástrojov platformy Microsoft Power Platform.

|

Správcovia služby Microsoft Teams vytvárajú politiky, ktoré určujú, ktoré aplikácie sú k dispozícii pre používateľov. Ak sa požadovaná aplikácia nezobrazuje, obráťte sa na svojho správcu a zistite, či je možné sprístupniť ju pre vašu organizáciu.

Ako správca môžete zobrazovať a spravovať všetky aplikácie v službe Teams pre vašu organizáciu prostredníctvom stránky na spravovanie aplikácií v centre spravovania služby Microsoft Teams. Ďalšie informácie.

Ďalšie informácie o tom, ako získať licencie na Microsoft Power Apps, Power Automate (predtým Microsoft Flow) a Power Virtual Agents, nájdete v licenčných pokynoch. Ďalšie informácie.

Ak chcete získať ďalšie informácie o pridaní aplikácie na lokalitu App Store pre Teams, zobrazte si Program dodržiavania súladu pre aplikácie služby Microsoft 365. Ďalšie informácie

Získajte Microsoft Teams pre svoju organizáciu

Získajte službu Teams spolu s aplikáciami, ukladacím priestorom na súbory a zdieľaním, e-mailom a ďalšími funkciami.