Umožnite hybridnú prácu za hranicami organizácie pomocou nových funkcií ohlásených na konferencii Ignite.

Microsoft Teams Rooms

Prekonajte rozdiely medzi ľuďmi pracujúcimi na diaľku a ľuďmi v kancelárii pomocou riešenia zasadacej miestnosti, ktoré umožňuje všetkým vidieť, počuť a plne sa zúčastniť z ľubovoľného miesta.

Five people in a Teams Room with a dual display screen on the wall at the front of the room. Four people are sitting at a conference table which has a front-of-the-room console on it. One person is writing at a whiteboard on the side wall.

Spájanie ľudí na hybridnom pracovisku

Inkluzívne

Umožnite účasť na inkluzívnych a interaktívnych schôdzach pre každého bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Jednoduché na používanie

Poskytujte konzistentné funkcie služby Teams navrhnuté tak, aby bola spolupráca jednoduchá a bezproblémová.

Flexibilné

Premeňte ktorýkoľvek zdieľaný priestor na miestnosť Teams Room vďaka širokému výberu zariadení a funkcií.

Zabezpečené a spravované

Udržiavajte ochranu a aktuálnosť zariadení pomocou širokých možností spravovania a výkonných analýz.

Poskytovanie lepších možností hybridných schôdzí

Získajte informácie o funkciách, ktoré umožňujú využiť možnosti schôdzí navrhnuté tak, aby sa každý cítil súčasťou diania.

Prehľad
Guided Tour

DOMOVSKÁ STRÁNKA KRÁTKEJ PREHLIADKY

Poskytovanie lepších možností hybridných schôdzí

Získajte informácie o funkciách, ktoré umožňujú využiť možnosti schôdzí navrhnuté tak, aby sa každý cítil súčasťou diania.

Inkluzívne a interaktívne schôdze

Uistite sa, že každý účastník je viditeľný, vypočutý a plne účastný z ľubovoľného miesta.

Zvuk a video vo vysokej kvalite

Pokročilé inteligentné možnosti zvuku a videa umožňujú, aby sa každý cítil tak, akoby sa nachádzal s ostatnými v rovnakom priestore.

Inkluzívne rozloženia videa

Umožnite hlbšie prepojenie medzi osobne prítomnými a virtuálnymi účastníkmi súčasným zobrazením ľudí aj obsahu, a to dokonca aj na jednej obrazovke.

Zdieľanie obsahu pomocou bezdrôtového pripojenia

Zdieľajte obsah jednoducho počas virtuálnej schôdze z osobného zariadenia bez potreby napájania káblov.

Inteligentné reproduktory

Identifikujte, kto v miestnosti rozpráva, a použite jeho meno v prepise schôdze vďaka technológii rozpoznávania hlasu od spoločnosti Microsoft.

Doplnkové zariadenia

Ak sa nachádzate v zasadacej miestnosti, použite svoje osobné zariadenie a zapojte sa do virtuálnej schôdze pomocou funkcií, ako napr. chat a živé reakcie.

Spolupráca s využitím tabule

Rozvíjajte na každej schôdzi spoluprácu každého účastníka v reálnom čase pomocou zdieľaného digitálneho plátna, ktoré je dostupné z ľubovoľného zariadenia.

Inteligentné snímanie obsahu

Využite kameru na vyhľadávanie obsahu a spracovanie pomocou umelej inteligencie na vylepšenie a digitálne zdieľanie fyzických objektov, ako sú napr. tabule a knihy. Zobrazia sa tak v jasných a živých farbách.

Jednoduché na používanie

Vyťažte čo najviac zo spoločne stráveného času vďaka konzistentným, bezproblémovým zážitkom zo schôdzí.

Intuitívne prostredie aplikácie Teams

Užite si predvídateľné a známe prostredie v aplikácii Teams v zariadeniach.

Integrácie kalendára od spoločnosti Microsoft

Rezervovanie miestnosti Teams Room je jednoducho možné pomocou Outlooku, aplikácie Teams a z panela Teams.

Pripojenie jedným dotykom

Pomocou jedného dotyku sa môžete okamžite pripojiť k schôdzam a zapojiť zvukové vybavenie a videozariadenia.

Bezkontaktné pripojenie

Pomocou osobného zariadenia môžete zisťovať Teams Rooms v blízkom okolí a pripojiť sa ku schôdzi z miestnosti. Zvuk z osobného zariadenia sa automaticky stlmí, aby sa predišlo odozve.

Hlasový asistent Cortana

Začnite a ukončite schôdzu hlasom namiesto dotyku tak, že požiadate Cortanu o vykonanie jednoduchých príkazov spojených so schôdzou.

Diaľkové ovládanie miestnosti

Ovládajte zariadenia s Teams Rooms pohodlne s využitím funkcie diaľkového ovládania miestnosti v mobilnej aplikácii Teams.

Flexibilné

Aplikácia Teams Rooms dokáže podporovať akékoľvek nároky na schôdzu a priestor vďaka širokej škále certifikovaných zariadení.

Upraviť mierku na ľubovoľnú veľkosť miestnosti

Služba Teams Rooms spĺňa potreby rôznych konfigurácií vďaka podpore viacerých obrazoviek a širokého portfólia certifikovaných zariadení.

Viaceré typy zariadení

Miestnosti Teams Rooms sú k dispozícii v rôznych typoch zariadení vrátane modulizovaných súprav, kompaktných a integrovaných zariadení a kompletných riešení typu all-in-one.

Surface Hub

Surface Hub je mobilné prostredie miestnosti Teams Room typu all-in-one, ktoré poskytuje pokročilé možnosti spolupráce a spolutvorby s prístupom k súborom Microsoft 365.

Podpora systémov Windows a Android

Základné funkcie aplikácie Teams Rooms sú k dispozícii v operačných systémoch Windows aj Android.

Pripojenie k ďalším zariadeniam s Teams

Pripojte sa k zariadeniam s Teams Rooms a povoľte nové funkcie, ako napr. koordinované schôdze, Surface Hub, a vyhľadávanie miestností v blízkom okolí pomocou panelov Teams.

Interoperabilita

Pripojte sa k schôdzam iných poskytovateľov schôdzí z miestnosti Teams Room pomocou priameho hosťovského pripojenia.

Zabezpečené a spravované

Užite si silnú úroveň zabezpečenia a operácií, ktoré umožňujú zabezpečiť, že daná miestnosť je aktuálna a pripravená na použitie.

Zariadenia, softvér a služby zabezpečené podľa potreby

Povoľte predpripravené zabezpečenie v zariadeniach s Teams certifikovaných spoločnosťou Microsoft a vďaka automatickým aktualizáciám, ktoré predvolene udržiavajú systémy v zabezpečenom stave.

Spravovanie miestností Teams Rooms pomocou Centra spravovania služby Teams

Spravujte zariadenia a nastavenia aplikácie Teams z jedného miesta pomocou nástrojov na jednoduché nastavenie, správu inventára, monitorovanie a zabezpečené delegované spravovanie.

Spravované služby riadené umelou inteligenciou pre miestnosti Teams Rooms

Delegujte správu operácií na odborníkov a získajte vylepšené pokyny, prehľady a proaktívnu konfiguráciu zabezpečenia zariadenia a aktualizácie.

Pripravujeme

Sledujte aktuálne informácie o nových funkciách a inováciách, ktoré budú k dispozícii už čoskoro v aplikácii Teams Rooms.

Rozdelenie zobrazenia galérie

Upriamte pozornosť na ľudí, ktorí nie sú osobne prítomní v miestnosti, rozdelením zobrazenia galérie videí v rámci všetkých obrazoviek, ktoré sú k dispozícii, v čase, keď sa nezdieľa obsah.

Pocit ako v prvom rade

Rozvíjajte silnejší pocit spojenia medzi vzdialenými účastníkmi a účastníkmi v miestnosti pomocou rozloženia, ktoré zapája do zobrazenia chat a zbližuje ľudí tvárou v tvár.

Inteligentné kamery

Zabezpečte pocit rovnocennej účasti na schôdzi pomocou kamier, ktoré podporujú aktívne sledovanie hovoriaceho založené na umelej inteligencii, viacero súčasných video streamov a rozpoznávanie ľudí.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"High-quality audio and video","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Zvuk a video vo vysokej kvalite","videoHref":"","content":"<p>Pokročilé inteligentné možnosti zvuku a videa umožňujú, aby sa každý cítil tak, akoby sa nachádzal s ostatnými v rovnakom priestore.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvuk a video vo vysokej kvalite"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Inclusive video layouts","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Inkluzívne rozloženia videa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcE","content":"<p>Umožnite hlbšie prepojenie medzi osobne prítomnými a virtuálnymi účastníkmi súčasným zobrazením ľudí aj obsahu, a to dokonca aj na jednej obrazovke.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzívne rozloženia videa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Wireless content sharing","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Zdieľanie obsahu pomocou bezdrôtového pripojenia","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYg","content":"<p>Zdieľajte obsah jednoducho počas virtuálnej schôdze z osobného zariadenia bez potreby napájania káblov.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zdieľanie obsahu pomocou bezdrôtového pripojenia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent speakers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Inteligentné reproduktory","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNDBn","content":"<p>Identifikujte, kto v miestnosti rozpráva, a použite jeho meno v prepise schôdze vďaka technológii rozpoznávania hlasu od spoločnosti Microsoft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentné reproduktory"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Companion devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Doplnkové zariadenia","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcI","content":"<p>Ak sa nachádzate v zasadacej miestnosti, použite svoje osobné zariadenie a zapojte sa do virtuálnej schôdze pomocou funkcií, ako napr. chat a živé reakcie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Doplnkové zariadenia"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Collaborative whiteboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Spolupráca s využitím tabule","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYh","content":"<p>Rozvíjajte na každej schôdzi spoluprácu každého účastníka v reálnom čase pomocou zdieľaného digitálneho plátna, ktoré je dostupné z ľubovoľného zariadenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupráca s využitím tabule"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent content capture","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Inteligentné snímanie obsahu","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNTc0","content":"<p>Využite kameru na vyhľadávanie obsahu a spracovanie pomocou umelej inteligencie na vylepšenie a digitálne zdieľanie fyzických objektov, ako sú napr. tabule a knihy. Zobrazia sa tak v jasných a živých farbách.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentné snímanie obsahu"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Inkluzívne a interaktívne schôdze","videoHref":"","content":"<p>Uistite sa, že každý účastník je viditeľný, vypočutý a plne účastný z ľubovoľného miesta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inkluzívne a interaktívne schôdze"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intuitive Teams experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNAZ7?ver=d410","imageAlt":"Teams console showcasing the Teams app screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Intuitívne prostredie aplikácie Teams","videoHref":"","content":"<p>Užite si predvídateľné a známe prostredie v aplikácii Teams v zariadeniach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Intuitívne prostredie aplikácie Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Microsoft calendar integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGdu?ver=6a08","imageAlt":"Teams console on a conference room table with hand using touchscreen to join a meeting","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Integrácie kalendára od spoločnosti Microsoft","videoHref":"","content":"<p>Rezervovanie miestnosti Teams Room je jednoducho možné pomocou Outlooku, aplikácie Teams a z panela Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integrácie kalendára od spoločnosti Microsoft"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"One-touch join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Pripojenie jedným dotykom","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfM3","content":"<p>Pomocou jedného dotyku sa môžete okamžite pripojiť k schôdzam a zapojiť zvukové vybavenie a videozariadenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojenie jedným dotykom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proximity join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Bezkontaktné pripojenie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdD","content":"<p>Pomocou osobného zariadenia môžete zisťovať Teams Rooms v blízkom okolí a pripojiť sa ku schôdzi z miestnosti. Zvuk z osobného zariadenia sa automaticky stlmí, aby sa predišlo odozve.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezkontaktné pripojenie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cortana voice assistance","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Hlasový asistent Cortana","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdY","content":"<p>Začnite a ukončite schôdzu hlasom namiesto dotyku tak, že požiadate Cortanu o vykonanie jednoduchých príkazov spojených so schôdzou.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hlasový asistent Cortana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Room remote","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Diaľkové ovládanie miestnosti","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYI","content":"<p>Ovládajte zariadenia s Teams Rooms pohodlne s využitím funkcie diaľkového ovládania miestnosti v mobilnej aplikácii Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Diaľkové ovládanie miestnosti"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbP?ver=83e5","imageAlt":"Two workers setting up a Teams video call in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Jednoduché na používanie","videoHref":"","content":"<p>Vyťažte čo najviac zo spoločne stráveného času vďaka konzistentným, bezproblémovým zážitkom zo schôdzí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jednoduché na používanie"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Scale to any room size","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wr?ver=f654","imageAlt":"Two males in small conference room with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android touch display. Large integrated device and wall mounted display showing screenshare and one Surface laptop in view","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Upraviť mierku na ľubovoľnú veľkosť miestnosti","videoHref":"","content":"<p>Služba Teams Rooms spĺňa potreby rôznych konfigurácií vďaka podpore viacerých obrazoviek a širokého portfólia certifikovaných zariadení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upraviť mierku na ľubovoľnú veľkosť miestnosti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Multiple types of devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO68J?ver=f4a7","imageAlt":"One male pointing to a wall-mounted display featuring whiteboard functionality with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android collaboration bar wall on top of the display","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Viaceré typy zariadení","videoHref":"","content":"<p>Miestnosti Teams Rooms sú k dispozícii v rôznych typoch zariadení vrátane modulizovaných súprav, kompaktných a integrovaných zariadení a kompletných riešení typu all-in-one.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viaceré typy zariadení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Surface Hub","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Surface Hub","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO0Wv","content":"<p>Surface Hub je mobilné prostredie miestnosti Teams Room typu all-in-one, ktoré poskytuje pokročilé možnosti spolupráce a spolutvorby s prístupom k súborom Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surface Hub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supports Windows and Android","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wx?ver=05c1","imageAlt":"Microsoft Windows logo side-by-side with Android logo","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Podpora systémov Windows a Android","videoHref":"","content":"<p>Základné funkcie aplikácie Teams Rooms sú k dispozícii v operačných systémoch Windows aj Android.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora systémov Windows a Android"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Connect other Teams devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Pripojenie k ďalším zariadeniam s Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO68N","content":"<p>Pripojte sa k zariadeniam s Teams Rooms a povoľte nové funkcie, ako napr. koordinované schôdze, Surface Hub, a vyhľadávanie miestností v blízkom okolí pomocou panelov Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripojenie k ďalším zariadeniam s Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Interoperabilita","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNYlt","content":"<p>Pripojte sa k schôdzam iných poskytovateľov schôdzí z miestnosti Teams Room pomocou priameho hosťovského pripojenia.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Interoperabilita"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNTb5?ver=ad67","imageAlt":"Two people in a meeting room setting up a Teams video call on a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Flexibilné","videoHref":"","content":"<p>Aplikácia Teams Rooms dokáže podporovať akékoľvek nároky na schôdzu a priestor vďaka širokej škále certifikovaných zariadení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Flexibilné"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices, software, and services secured by design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOelM?ver=3e08","imageAlt":"A hand reaching to join a Teams call on a tabletop device in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Zariadenia, softvér a služby zabezpečené podľa potreby","videoHref":"","content":"<p>Povoľte predpripravené zabezpečenie v zariadeniach s Teams certifikovaných spoločnosťou Microsoft a vďaka automatickým aktualizáciám, ktoré predvolene udržiavajú systémy v zabezpečenom stave.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zariadenia, softvér a služby zabezpečené podľa potreby"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Manage Teams Rooms with Teams admin center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gf?ver=a75f","imageAlt":"The Teams Rooms systems dashboard for Windows in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Spravovanie miestností Teams Rooms pomocou Centra spravovania služby Teams","videoHref":"","content":"<p>Spravujte zariadenia a nastavenia aplikácie Teams z jedného miesta pomocou nástrojov na jednoduché nastavenie, správu inventára, monitorovanie a zabezpečené delegované spravovanie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravovanie miestností Teams Rooms pomocou Centra spravovania služby Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"AI-driven managed services for Teams Rooms","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gi?ver=7936","imageAlt":"Meeting data gathered on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Spravované služby riadené umelou inteligenciou pre miestnosti Teams Rooms","videoHref":"","content":"<p>Delegujte správu operácií na odborníkov a získajte vylepšené pokyny, prehľady a proaktívnu konfiguráciu zabezpečenia zariadenia a aktualizácie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravované služby riadené umelou inteligenciou pre miestnosti Teams Rooms"}],"arialabel":null,"id":"benefits2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGc9?ver=5c00","imageAlt":"Two people in a meeting room on a Teams call using a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Zabezpečené a spravované","videoHref":"","content":"<p>Užite si silnú úroveň zabezpečenia a operácií, ktoré umožňujú zabezpečiť, že daná miestnosť je aktuálna a pripravená na použitie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zabezpečené a spravované"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Split gallery view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gZ?ver=b453","imageAlt":"Two TVs, speakers and a camera set up in a room displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":28,"name":"Rozdelenie zobrazenia galérie","videoHref":"","content":"<p>Upriamte pozornosť na ľudí, ktorí nie sú osobne prítomní v miestnosti, rozdelením zobrazenia galérie videí v rámci všetkých obrazoviek, ktoré sú k dispozícii, v čase, keď sa nezdieľa obsah.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozdelenie zobrazenia galérie"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Front row","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Pocit ako v prvom rade","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Y","content":"<p>Rozvíjajte silnejší pocit spojenia medzi vzdialenými účastníkmi a účastníkmi v miestnosti pomocou rozloženia, ktoré zapája do zobrazenia chat a zbližuje ľudí tvárou v tvár.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pocit ako v prvom rade"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent cameras","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":30,"name":"Inteligentné kamery","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Z","content":"<p>Zabezpečte pocit rovnocennej účasti na schôdzi pomocou kamier, ktoré podporujú aktívne sledovanie hovoriaceho založené na umelej inteligencii, viacero súčasných video streamov a rozpoznávanie ľudí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inteligentné kamery"}],"arialabel":null,"id":"benefits3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGcc?ver=3066","imageAlt":"A presentation being given in a meeting room with participants both in person and on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Pripravujeme","videoHref":"","content":"<p>Sledujte aktuálne informácie o nových funkciách a inováciách, ktoré budú k dispozícii už čoskoro v aplikácii Teams Rooms.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pripravujeme"}],"itemsCount":30}

Preneste Microsoft Teams do ľubovoľného priestoru na schôdzu

Pozrite si niekoľko príkladov, ako je možné využiť Microsoft Teams v rôznych priestoroch.

Umožnite, aby sa zamestnanci cítili navzájom bližšie, viac zapojení do diania a naplno spolupracovali. Vzdialení účastníci sú prítomní v miestnosti a zároveň účastníci nachádzajúci sa v miestnosti si môžu zachovať svoju osobnú identitu a nestratiť sa v dave.

Umožnite, aby sa zamestnanci cítili navzájom bližšie, viac zapojení do diania a naplno spolupracovali. Vzdialení účastníci sú prítomní v miestnosti a zároveň účastníci nachádzajúci sa v miestnosti si môžu zachovať svoju osobnú identitu a nestratiť sa v dave.

Tímová práca vo všetkých priestoroch

Keďže sa ľudia stávajú čoraz mobilnejšími, organizácie budú musieť prispôsobiť kancelárske priestory a technológiu potrebám hybridných pracovníkov.

Certifikované zariadenia so službou Teams od popredných partnerov pre hardvér

Audiocoses logo.
Crestron logo.
Dell logo.
EPOS logo.
HP logo.
Lenovo logo.
Logitech logo.
Poly logo.
Yealink logo.

Získať ďalšie informácie o hybridnej práci

Hybridná práca je tu. Ste pripravení?

Nové možnosti pre zariadenia so službou Teams

Príprava na hybridnú prácu so službou Teams

Index trendov práce

Preskúmajte školenia, kurzy a skúšobné verzie

Dokumentácia aplikácie Teams Rooms

Naučte sa plánovať, nasadzovať a spravovať aplikáciu Teams Rooms.

Aplikácia Teams Rooms v lokalite Microsoft Learn

Oboznámte sa so základmi, potom zistite, ako nakonfigurovať, spravovať a nasadiť miestnosť Teams Room.

Pokyny k zasadacej miestnosti

Poraďte sa ohľadom tejto príručky pri vizualizácii a plánovaní nasadenia miestnosti Teams Room.

Videoprehliadka aplikácie Teams Rooms

Pozrite si aplikáciu Teams Rooms s Jeremym Chapmanom, riaditeľom divízie Microsoft 365.

Vyhľadajte partnera pre Teams Rooms

Dosiahnite väčší úspech v procese nasadenia a prijatia vďaka partnerovi, ktorý sa špecializuje na aplikáciu Teams Rooms.

Najčastejšie otázky

|

Aplikácia Microsoft Teams Rooms je moderné riešenie virtuálnych schôdzí, ktoré spája digitálny priestor služby Microsoft Teams s vyhradenými audio a video zariadeniami prvých alebo tretích strán certifikovanými spoločnosťou Microsoft. Miestnosti Teams Rooms boli zámerne vytvorené tak, aby pomohli odstrániť bariéry medzi priestormi, miestami a ľuďmi a poskytovať v akomkoľvek priestore čo najlepšiu skúsenosť so schôdzami prostredníctvom služby Teams. Vhodne navrhnuté miestnosti Teams Rooms poskytujú také možnosti schôdzí, ktoré rátajú so všetkými účastníkmi, nie len s tými, ktorí sú osobne v danej miestnosti.

 

Vďaka bohatému ekosystému pripojených zariadení na virtuálne schôdze, ktoré poháňa intuitívna aplikácia vytvorená spoločnosťou Microsoft pre Microsoft Teams, miestnosti Microsoft Teams Rooms premenia akýkoľvek priestor schôdzí na jednoducho použiteľný, inkluzívny priestor na spoluprácu, v ktorom je priestor pri stole pre každého, nezávisle od toho, kde sedí. Miestnosti Teams Rooms sú navrhnuté na:

 

  • podporu inkluzívnych schôdzí založených na spolupráci, preklenutie rozdielu medzi pracovnými priestormi, aby mal každý svoje miesto za tým istým virtuálnym stolom, nezávisle od toho, odkiaľ sa pripája,
  • poskytovanie konzistentných a intuitívnych prostredí služby Microsoft Teams, ktoré umožňuje používateľom jednoducho a rýchlo plánovať, pridávať sa a zúčastňovať sa na stretnutiach,
  • premenu akéhokoľvek priestoru na inkluzívny priestor schôdze jednoduchý na používanie, so širokým výberom zariadení, ktoré sa dokážu flexibilne prispôsobiť každej potrebe a priestoru,
  • udržiavanie zabezpečených, spoľahlivých a aktuálnych zariadení pomocou širokých možností spravovania.
     

Microsoft Teams Rooms Standard a Premium obsahujú všetky licencie potrebné na používanie aplikácie Microsoft Teams Rooms a zároveň zákazníkom poskytujú dve možnosti spravovania svojich zariadení.

Pozrite si zoznam zariadení certifikovaných pre Microsoft Teams Rooms.

Spravovaná služba zlepšuje prostredníctvom odborných operácií funkcie spravovania zasadacích miestností, takže od vášho IT tímu vyžadujú menej času a zdrojov. Služba poskytuje odporúčania od nášho tímu, proaktívnu správu vo vašom mene a vedomosti z celej našej zákazníckej siete, aby ste prostredia dokázali využiť čo najlepšie. Tento proaktívny prístup k prevádzke miestností zachováva optimálne možnosti schôdzí v rôznych lokalitách a zvyšuje spokojnosť používateľov.

Áno, zákazníci si môžu zaregistrovať bezplatnú skúšobnú verziu oboch verzií na portáli spravovania služby Microsoft 365.

Microsoft Teams Rooms

Zabezpečte, aby sa každý mohol plnohodnotne zúčastniť odkiaľkoľvek.