Reminders and appointments in Microsoft 365 and three people smiling.

Prispôsobte a rozšírte svoju platformu prvého kontaktu pomocou systému riadenia pracovníkov

Zvýšte výkon svojej organizácie pomocou riešení, ktoré podporujú pracovníkov prvého kontaktu, od plánovania zmien až po komunikáciu.

Poskytnite svojim manažérom a pracovníkom potrebné nástroje na plánovanie práce zamestnancov

Pomôžte svojim zamestnancom ušetriť čas a zvýšiť produktivitu svojej spoločnosti zjednodušením procesov pomocou systému riadenia pracovníkov (Workforce management – WFM).

Vytvorte si vlastné prispôsobené riešenie plánovania zmien

Využite rozhrania Microsoft Graph API na načítanie údajov o zmenách do personálnych systémov a poskytnite pracovníkom prvého kontaktu všetky potrebné informácie na jednom mieste.

Navrhnite svoj plánovací systém tak, aby fungoval podľa vašich potrieb

Využite konektory zmien pripravené na použitie, konektory typu open-source a prispôsobiteľné konektory zmien na bezproblémové plánovanie vo vašom podniku.

Jednoducho sa pripojte k už existujúcemu systému riadenia pracovníkov

Využite naše integrácie riešení riadenia pracovníkov pripravené na použitie od spoločnosti Blue Yonder a Zebra-Reflexis, ktoré vám umožnia jednoducho prepojiť svoje systémy a začať pracovať.*

Výhody riadenia pracovníkov (WFM)

Od odpojených riešení až po fragmentované používateľské prostredie koncových používateľov – zmena spôsobu riadenia pracovníkov pomocou služby Microsoft Shifts a partnerov riadenia pracovníkov prináša nekonečné výhody.

Three slides showing the process to request time off.

Rozvíjajte svojich zamestnancov

Podporujte odhodlanie a udržanie si zamestnancov v práci pomocou jednoducho použiteľného rozhrania na riadenie pracovníkov, ktoré je navrhnuté tak, aby podporovalo ich autonómiu, angažovanosť, zmysel pre komunitu a rýchle osvojenie.

A calendar full of categorized meetings in Microsoft Teams.

Optimalizujte produktivitu

Umožnite získať prehľad o plánovaní práce, pracovnom čase a dochádzke zamestnancov v reálnom čase a ukladajte si informácie o plánovaní prevádzky v jednom rozhraní na riadenie pracovníkov, aby ste zabezpečili, že správni ľudia budú mať správne informácie v správnom čase.

Prepojte svoj podnik

Podporujte komunitu pomocou vyhradených komunikačných kanálov a tímov vytvorených tak, aby umožňovali prepojenie vašich pracovníkov, koordináciu podnikového plánovania a zjednodušenie komunikácie na vrcholovej úrovni riadenia pracovníkov.

Shift details in Teams.

Spolupracujeme so systémami, ktoré dnes používate

Ekosystém priemyselných partnerov spoločnosti Microsoft umožňuje organizáciám prepojiť službu Teams priamo s hlavnými systémami riadenia pracovníkov.*

Blue Yonder       Reflexis

Three slides showing the process to request time off.

Rozvíjajte svojich zamestnancov

Podporujte odhodlanie a udržanie si zamestnancov v práci pomocou jednoducho použiteľného rozhrania na riadenie pracovníkov, ktoré je navrhnuté tak, aby podporovalo ich autonómiu, angažovanosť, zmysel pre komunitu a rýchle osvojenie.

A calendar full of categorized meetings in Microsoft Teams.

Optimalizujte produktivitu

Umožnite získať prehľad o plánovaní práce, pracovnom čase a dochádzke zamestnancov v reálnom čase a ukladajte si informácie o plánovaní prevádzky v jednom rozhraní na riadenie pracovníkov, aby ste zabezpečili, že správni ľudia budú mať správne informácie v správnom čase.

Prepojte svoj podnik

Podporujte komunitu pomocou vyhradených komunikačných kanálov a tímov vytvorených tak, aby umožňovali prepojenie vašich pracovníkov, koordináciu podnikového plánovania a zjednodušenie komunikácie na vrcholovej úrovni riadenia pracovníkov.

Shift details in Teams.

Spolupracujeme so systémami, ktoré dnes používate

Ekosystém priemyselných partnerov spoločnosti Microsoft umožňuje organizáciám prepojiť službu Teams priamo s hlavnými systémami riadenia pracovníkov.*

Blue Yonder       Reflexis

Chcete vidieť naše riešenia plánovania zmien a riadenia pracovníkov priamo v akcii? Vyskúšajte si to!

Shifts in Teams.

Ešte stále vás to nepresvedčilo? Preskúmajte všetky výhody našich nástrojov ešte dnes.

An employee wearing an apron using a tablet device.

Najčastejšie otázky

|

Riadenie pracovníkov pomáha spoločnostiam zvyšovať výkon tým, že im poskytuje niekoľko funkcií zahŕňajúcich zjednodušenie procesov pre manažérov a zamestnancov, online zamestnávanie a plánovanie, automatizáciu úloh, zlepšenú komunikáciu a angažovanosť.

Existuje niekoľko poskytovateľov softvéru na riadenie pracovníkov, ktorí spolupracujú so spoločnosťami a pomáhajú im s implementáciou, osvojovaním a každodennou prevádzkou. Spoločnosti však využívajú aj ďalšie funkcie a možnosti poskytované riešeniami navrhnutými špeciálne na riadenie pracovníkov. Napríklad, služba Microsoft Teams poskytuje nástroje na plánovanie zmien, rozšírené možnosti komunikácie a bezproblémové spravovanie úloh.

Softvér na riadenie pracovníkov poskytuje všetky potrebné údaje pre riešenia plánovania zamestnancov a riadenia zmien. Manažéri môžu potom vytvárať a spravovať plány a zmeny online a pracovníci prvého kontaktu si môžu nastaviť svoju vlastnú dostupnosť a vybrať si zmeny, ktoré chcú, pomocou jednoduchej aplikácie v mobilnom zariadení.

Získajte ďalšie informácie o pracovníkoch prvého kontaktu

* Momentálne v súkromnej verzii Preview.