Offentliga anläggningsarbeten och infrastruktur: Engagera och kom i kontakt med medborgare

Ge medborgarna tillgång till viktiga offentliga tjänster och upprätthåll säkerheten samtidigt som ni maximerar effektiviteten. Från infrastrukturprojekt till offentliga utrymmen och från leverans av nyttigheter till energihantering: få lösningarna ni behöver för att betjäna era samhällen och öka allmänhetens engagemang.

Leverera uppskattad miljöhantering för engagemang och tillit


Se hur myndigheter som arbetar med offentliga anläggningsarbeten och infrastruktur engagerar och skapar kontakt med medborgarna

Buffalo Citys stadsfullmäktige

Heltäckande digitalisering av aktiviteter riktade från myndigheter till medborgare för 1,2 miljoner bofasta vilket sparar mer än 80 % av implementeringskostnaderna.

Lafayette

Tillhandahåll bättre medborgartjänster, upptäck intern effektivitet och rationalisera arbetsflöden med innovativ teknik.

Utforska lösningar för allmänhetens engagemang för att komma i kontakt med medborgare

AvePoint Citizen Services Jeeo for Local Government Gov2Go Nettprotect Opinum Datahub KPMG Adoxio VeloCITY 365