Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Teams

Nytt: Microsoft Teams Premium, ett bättre sätt att mötas

Upptäck mer

Vad är hybridarbete?

Öka medarbetarnas produktivitet och bidra till en positiv arbetsmiljö med hybridarbete.

Få det bästa av båda världar med hybridarbete och Microsoft Teams

Ta produktiviteten till nästa nivå oavsett var du utför arbetet.

Håll kontakten

Med samarbetsverktyg som chatt, samtal och möten håller du dig uppdaterad om dina projekt och ditt team.

Minska mötesutmattningen

Samarbeta på nya sätt och få mer naturliga mötesupplevelser tack vare funktionerna i Teams.

Arbeta på flera enheter

Växla enkelt mellan olika enheter i och utanför hemmet eller på kontoret.

Ett arbetsliv som är lika flexibelt som du själv

Upptäck några av detaljerna och fördelarna med hybridarbete.

 • En person sitter vid ett träbord med en bärbar dator och flinar.

  Definition av hybridarbete

  Hybridarbete handlar om att arbeta tillsammans, både online och i person, och att det kan ske när och var som helst – såväl hemma som på distans eller på ett kontor.

  Ett automatiskt förslag som visas över anteckningar i ett Teams-möte.

  Kom ifatt

  Mötessammandrag är multifunktion som kan användas i flera olika produkter för att hjälpa Microsoft 365-användare att få ut så mycket som möjligt av sina hybridmöten.

  Tillbaka till flikar
 • En person som sitter på en stol och använder en Surface.

  Anpassa din metod för hybridarbete

  Ta reda på mer om de olika hybridarbetsmodellerna och vilken som kan passa bäst för din organisation.

  Ett möte med fyra personer i ett konferensrum, med fler som anslutit via ett Teams-videosamtal som projiceras på en vägg.

  Du väljer själv ditt schema för hybridarbete

  Den flexibla modellen gör att du kan växla mellan distansjobb och att vara på plats utefter det som passar dig.

  En person som står i ett hemmakontor med hörlurar och deltar i ett Teams-videosamtal på en skärm på skrivbordet.

  Din organisation bestämmer schemat för hybridarbete

  I den här modellen är det din organisation som väljer vilka dagar du jobbar på distans respektive i person.

  Två personer som arbetar tillsammans på en bärbar dator på ett skrivbord.

  Arbete i person prioriteras

  I den kontorsprioriterade metoden tillbringar du de flesta arbetsdagar på kontoret men har flexibilitet att arbeta hemifrån ibland.

  En person sitter i en stol i hemmet och arbetar på en bärbar dator.

  Distansarbete prioriteras

  I den distansprioriterade modellen ligger fokuset på distansarbete som standard, med alternativet att gå till arbetsplatsen i person för samarbete och möten när det behövs.

  Tillbaka till flikar
 • En person sitter i ett kontor och deltar i ett videosamtal på en stationär bildskärm.

  Lös vanligt förekommande problem

  Upptäck hur både medarbetare och organisationer kan gynnas av hybridarbetsmodeller.

  En person sitter i ett mötesrum och deltar i ett Teams-videosamtal som visas på en teve på väggen. Tre övriga deltagare har anslutit från andra platser.

  Öka medarbetarnas nöjdhet

  Ge nöjdheten ett lyft genom att erbjuda flexibiliteten att arbeta hemifrån när det behövs – det kan handla om att minska på pendlingen, ordna med barnen eller arbeta i en tystare miljö.

  En person som bär hörlurar och sitter i ett gemensamt arbetsutrymme i ett Teams-samtal.

  Rekrytera och behåll de bästa kandidaterna

  Under senare år har medarbetarnas förväntningar ändrats. Många efterfrågar en kombination av arbete i person och på distans.

  Två personer tittar på data som visas på en bildskärm på ett skrivbord.

  Minska kontorets fysiska storlek

  Det är dyrt att hyra och underhålla stora kontor. När färre medarbetare behöver vara på kontoret är det många organisationer som kan minska lokalytan och därmed kostnaderna avsevärt.

  Tillbaka till flikar
 • En person sitter hemma med en bärbar dator och en stationär bildskärm och deltar i ett Teams-samtal med tre andra deltagare.

  Skillnaden mellan distans- och hybridarbete

  Distansarbete sker helt och hållet utanför arbetsplatsen, medan hybridarbete är en kombination av arbete på och utanför arbetsplatsen.

Läs mer om distans- och hybridarbete

Ta ett djupt andetag: Hybridarbete är svårt

Använda forskning för att få ut mesta möjliga av hybridarbetet

Skapa en effektiv arbetsplats hemma

Vad är hybridarbete?

Hybridarbete är en kombination av traditionellt arbete på kontoret och distansarbete på annat håll. De olika arbetsplatserna gör att medarbetare får mer flexibilitet att hantera vardagen. Exempelvis kan en medarbetare välja att jobba hemifrån en dag för att få mer gjort i en tyst miljö och komma in på ett viktigt möte nästa dag.

I takt med att allt fler organisationer utnyttjar hybridarbetsmodeller är det vissa som även implementerar hot desking. Hot desking syftar på bokning av flexibla skrivbordsplatser på ett kontor där anställda inte har sitt eget skrivbord. Dessa platser är en bra lösning för hybridarbetare eftersom de tillhandahåller sittplatser när de besöker kontoret i stället för att ha särskilt tilldelade skrivbord som tar upp utrymme även då de inte används.

En teamsamling i ett kontorsutrymme med fem personer som deltar i person och två som ringer in från andra platser via Teams.

Hybridarbete under pandemin

Hybridarbete fanns före COVID-19, men pandemin har gett organisationerna en brådskande anledning att gå över till det. Sedermera har hybridarbete blir mer populärt än någonsin – en del organisationer har permanent infört helt distans- eller hybridbaserade modeller och bytt ned sina fysiska kontor. De här ändringarna är dessutom här för att stanna. Baserat på 2022 års rapport om index för arbetstrender(WTI) uppger 51 procent av dagens hybridmedarbetare att de förmodligen kommer börja med distansarbete under det kommande året. Det tyder på att distans- och hybridarbete är en beständig trend, även om försiktigheten kring hälsa globalt börjar lättna.

Hybridarbetsmodeller

En av fördelarna med hybridarbete är dess flexibilitet. Organisationer och medarbetare kan välja den modell som passar bäst för deras affärsmässiga och personliga behov. Här är några vanliga typer av hybridarbetsmodeller.

Flexibel

En flexibel hybridarbetsmodell ger medarbetare den största graden av frihet. De kan själva välja scheman med en kombination av arbetsdagar i person och på distans. I den här modellen kan medarbetare hålla sig till samma schema varje vecka eller byta efter tycke. En nackdel med den här metoden är att dess låga konsekvens kan göra det svårare att planera möten.

Fast

Den fasta hybridarbetsmodellen medför fler restriktioner. I den här modellen bestämmer organisationen scheman för distansarbete och arbete i person för hybridmedarbetarna. Vanligtvis är de fasta schemana likadana varje vecka och kan prioritera antingen kontoret eller distans. Konsekvensen hos den fasta modellen gör det enklare att veta hur man kan kontakta medarbetarna, men en del tycker att den är för oflexibel.

Kontorsprioriterat

Med en kontorsprioriterad metod ligger fokuset på arbete i person mer än distansarbete. Det innebär att medarbetarna tillbringar de flesta arbetsdagar på kontoret, och bara vissa på distans. Team som ofta har behov av att samarbeta i person brukar föredra den här modellen.

Distansprioriterat

Omvänt ligger fokuset i den distansprioriterade modellen på distansarbete mer än arbete i person. Med den här metoden är arbete i person ofta begränsat till en eller två dagar i veckan eller månaden. Den här modellen har högst potential vad gäller att spara in på kontorskostnader men ger även minst interaktion i person mellan kollegor.

Fördelar med hybridarbete

Hybridarbete hjälper människor att behålla sina anställningar och minska hälsorisker under pandemin, och det ger även fördelar utöver detta. Det är därför som hybridarbete inte bara är en tillfällig trend.

Bra balans mellan arbete och fritid

Många känner att pandemin har gett nya perspektiv på vad som är viktigt. Mer än hälften av medarbetare uppger nu att de prioriterar hälsa och välbefinnande högre än arbete jämfört med före pandemin (2022 WTI). Här är några av de fördelar för balans mellan arbete och fritid som hybridarbete ger:

 • Mindre pendling.
 • Större flexibilitet att ordna med ärenden såsom besök hos barnavårdsklinik eller läkare.
 • Möjligheten att flytta.

Möjligheten att flytta är en särskilt stor förändring jämfört med hur det var förr, när man var tvungen att bo i de städer där det fanns jobb i rätt bransch. Tack vare den nya frihet som hybridarbete ger går det att flytta närmare familjen eller bo i önskad ort utan att offra karriärmöjligheter.

Konkurrensfördel

Eftersom arbetarnas förväntningar har ändrats är det de organisationer som respekterar och tillgodoser dessa förväntningar som kommer att konkurrera bäst på marknaden. Bara år 2020 sa 17 procent av arbetare upp sig från sina jobb. Denna trend fortsatte 2021, då 18 procent av arbetare upp sig från sina jobb. (2022 WTI). De två främsta anledningarna som man uppgav för att lämna jobben var personligt välbefinnande/mental hälsa samt balans mellan arbete och fritid. Eftersom 51 procent av hybridarbetare uppger att de planerar att övergå helt till distansarbete nästa år (2022 WTI) är budskapet tydligt – folk vill fortsätta ha möjlighet till distans- och hybridalternativ, och de kommer inte att godta ohälsosamma arbetsförhållanden som tidigare ansetts vara standard.

Det innebär förstås att de arbetsgivare som uppfyller dessa behov genom att erbjuda hybrid- och distansarbete får förtur framför andra att rekrytera de bästa kandidaterna. Rekryterare med hybridpolicyer kan dessutom titta på kandidater i fler områden eftersom de inte är begränsade till en viss plats. Det ökar chansen att hitta lämpliga medarbetare.

Kostnadsbesparingar

När en organisation går över till hybridarbete går det att minska antalet permanenta skrivbordsplatser och den övergripande kontorsytan. För stora organisationer som agerar på dyra marknader kan detta medföra enorma kostnadsbesparingar vad gäller hyra och underhåll.

Se hur hybridarbetslösningar fungerar i praktiken

Utforska olika sätt som organisationer redan förändras i syfte att främja hybridarbete.

Ge teamen möjlighet att arbeta och samarbeta på ett smidigt sätt, när och var som helst

De senaste två och ett halvt åren har personer (och team) visat att det går att arbeta effektivt och uppnå goda resultat på många olika sätt. Framöver kommer de bästa arbetsplatserna (dvs. de som har de mest nöjda och produktiva teamen) att vara de som erbjuder en mångfald av arbetssätt. Microsoft Teams möjliggör alla arbetsstilar och ger alla det de behöver för att göra sitt bästa i arbetet, oavsett var, när och hur de arbetar.

Två personer som samtalar medan ett videosamtal i Teams visas på en datorskärm bakom dem.

Medarbetare och chefer närmare varandra

Giant Eagle använder Teams för att omvandla sitt sätt att arbeta och leda sina 470 återförsäljare och 34 000 anställda.

Ett Teams-möte i Tillsammans-läge som simulerar att deltagarna sitter i en föreläsningssal.

Resurser som hjälper dig nå framgång i hybridarbetets värld

Två personer bär munskydd, sitter i ett konferensrum och deltar i ett Teams-samtal som visas på en teve med många andra deltagare.

Lysande utsikter: Den nya givande ekvationen för arbetet

Användare vill ha flexibilitet, välbefinnande och mänskliga kontakter. För företagsledare måste förväntningar på möten undergå stora förändringar.

En person sitter i sitt hemmakontor och använder en bärbar dator som är ansluten till två stationära bildskärmar.

Troligen utför du redan hybridarbete

Få lärdomar från de miljontals människor som arbetar i hybridmodeller med den senaste forskningen om hybridarbetsplatser, däribland sju trender som kommer att avgöra framtiden, chefernas roll med att främja sammanhållning bland teamen samt sex principer för välbefinnande.

En person sitter i sitt hemmakontor och lutar sig över skrivbordet för att använda en surfplatta.

Hybridarbete är framtiden

Med hybridarbete får anställda möjligheten att arbeta på olika sätt. Upptäck de senaste rönen om hybridarbetsplatsenhur man främjar hybridarbete med samarbetsappar samt hur alla kan få rätt enheter och tillbehör för hybridarbete.

Vanliga frågor och svar

 • Ett hybridarbetsschema syftar på de dagar och tider någon tillbringar med att arbeta på kontoret och på distans.

 • Hybridmiljö beskriver en plats som en medarbetare arbetar från och samarbetar med andra som inte nödvändigtvis är fysiskt närvarande. Det kan handla om arbete på ett fysiskt kontor, arbete på distans hemifrån eller i ett samarbetsutrymme eller andra varianter.

 • Här är några av de utmaningar som hybridarbete medför:

  • En ledning som inte låter alla medarbetare delta på lika villkor i hybridarbetet.
  • Medarbetare som starkt föredrar en sida av hybridarbete framför en annan, till exempel att de föredrar att arbeta helt på kontoret eller helt på distans och inte är villiga att ändra på sig.
  • Säkerhetsrisker som kan uppstå när medarbetare jobbar på distans i personliga nätverk.
  • Avsevärda skillnader i tidszoner mellan en organisations huvudkontor och de ställen där medarbetarna jobbar på distans.

   

  Genom att förutse möjliga hinder redan från början kan organisationer som tur är förhindra många problem.

 • För att få en lyckad hybridarbetsmiljö bör organisationer göra följande:

  • Säkerställa att ledningen är med på planerna och stöttar den valda planen och policyn för hybridarbete.
  • Välja en hybridarbetsmodell och kommunicera tydligt kring vad den innebär för medarbetare.
  • Överväga vilken teknik som kan komplettera hybridarbetet – kommer din organisation till exempel byta vissa permanenta skrivbordsplatser mot hot desks och implementera Teams-skärmar?
  • Regelbundet fråga medarbetarna om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Kom igång med Microsoft Teams redan i dag

Följ Microsoft Teams