Quản lý nhiệm vụ trong Microsoft 365

Dễ dàng quản lý nhiệm vụ qua Microsoft 365

Truy nhập và cập nhật nhiệm vụ khi bạn làm việc, bất kể bạn đang dùng ứng dụng nào.

Xem nhiệm vụ ở nơi bạn làm việc

Luôn tập trung và làm việc hiệu quả ở mọi nơi. Xem nhiệm vụ trên nhiều danh sách khi bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng và thiết bị.

Quản lý công việc với nhiệm vụ trên Microsoft 365


Luôn cập nhật nhiệm vụ

Xem các nhiệm vụ và kế hoạch được chia sẻ trên Microsoft To Do và Planner qua ứng dụng Tác vụ trong Microsoft Teams. Nhắm mục tiêu, phát hành và theo dõi các nhiệm vụ trên toàn bộ lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng của tổ chức bạn với việc phát hành nhiệm vụ.

Device screen showing a Task list within Teams

Đồng bộ nhiệm vụ để bạn không bỏ lỡ điều gì

Tạo nhiệm vụ từ email, gắn cờ thư là nhiệm vụ, kéo và thả nhiệm vụ từ Ngày của tôi vào lịch Outlook hoặc đánh dấu chúng là hoàn thành.

Tập trung vào những điều quan trọng

Duy trì theo dõi nhiệm vụ ở cùng một nơi bằng thông tin có thể giúp bạn thu thập, ưu tiên và hoàn thành nhiều hơn bằng cách tạo và chia sẻ các danh sách nhiệm vụ.

Two mobile phones displaying planned tasks in different colored themes.
Device screen showing various lists on a board in Planner.

Hoàn thành nhiều việc hơn

Quản lý tất cả nhiệm vụ nhóm trong Planner. Dựng bảng Kanban, thêm nhiệm vụ có nội dung phong phú, sở hữu trạng thái trực quan và cộng tác trong Planner hoặc ứng dụng Nhiệm vụ trong Teams.

Cộng tác trên tài liệu Office chung

Sử dụng tính năng @đề cập đến trong các bình luận ở Word, Excel và PowerPoint để tạo và giao nhiệm vụ.1 Nhận thông báo qua email khi bạn được giao một nhiệm vụ, xem bản xem trước của tài liệu và trả lời trực tiếp từ Outlook.

Device screen showing a document open in Word with comments from various people along the right side of the screen.

Tận dụng tối đa chức năng quản lý nhiệm vụ trong Microsoft 365

Sở hữu ngay

Microsoft 365 mang đến cho bạn các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh giúp chuyển đổi cách thức làm việc của bạn.

Trò chuyện qua điện thoại với bộ phận bán hàng

Trò chuyện với chuyên gia bán hàng để tìm hiểu thêm. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch

12032203

Trò chuyện trực tuyến với bộ phận bán hàng

Chuyên gia bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch

1. Sẵn dùng trên Word cho web và Excel cho web.