Získávání nových dovedností v oblasti výroby pomocí řešení Microsoft 365

Výrobní průmysl prochází změnami, které jsou důsledkem rozmachu nových digitálních technologií. Tento koncept je známý pod názvem Průmysl 4.0. Nové technologie mění všechny fáze výroby, zvyšují produktivitu, optimalizují provoz a otevírají nové příležitosti k růstu. Aby výrobci mohli využívat výhody těchto novinek, musí mít jistotu, že jejich pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi i nástroji.

To platí především v souvislosti s firstline workery každé organizace. V oblasti výroby tvoří Firstline Workforce zaměstnanci, kteří dodávají produkty a materiály, zodpovídají za kvalitu produktů a mají na starost fungování klíčového vybavení. Abychom pomohli výrobcům s digitální transformací, představujeme nové možnost práce se službou Microsoft 365, díky kterým se můžou firstline workeři vzdělávat, komunikovat a spolupracovat efektivněji.

Vzdělávání a příprava Firstline Workforce

V důsledku nástupu Průmyslu 4.0 musí výrobci revidovat role, dovednosti a nástroje, které jejich organizace potřebují k transformaci veškeré práce. To znamená, že své zaměstnance musí vybavit digitálními a měkkými dovednostmi, zpřístupnit jim moderní nástroje a rozostřit hranice technologií pomocí nových, atraktivních zařízení. V prostředí, kde neustále roste míra digitalizace i složitosti, se velice rychle mění znalosti, které zaměstnanci musí mít, takže je pro ně čím dál složitější udržet s tímto trendem krok.

Mezi řešení služby Microsoft 365, která umožňují firstline workerům získávat informace, komunikovat a spolupracovat, patří:

  • Microsoft Teams a SharePoint Online, díky kterým můžou výrobní firmy bezpečně centralizovat vzdělávací programy, snadno distribuovat materiály pro školení i pro nově příchozí zaměstnance a propojit všechny úrovně své organizace, aby každý mohl jednoduše vyhledávat a sdílet osvědčené postupy.

  • Microsoft Stream umožňuje organizacím poskytovat dynamický, na rolích založený obsah a videa, pomocí kterých zvýší míru zapojení zaměstnanců a efektivitu vzdělávacích programů a zlepší podporu sdílení informací mezi kolegy.

Aby mohli pracovníci podávat lepší výkony ve výrobním prostředí, které využívá digitální technologie, aplikace Teams nabízí týmům jednotné centrum, prostřednictvím kterého můžou komunikovat, spolupracovat a koordinovat produkci od inženýrských kanceláří po výrobní haly.

  • V předchozích měsících tohoto roku jsme představili nové funkce, včetně zasílání naléhavých zpráv, sdílení informací o poloze a přidávání poznámek k obrázkům, díky kterým můžou organizace vytvořit ještě bezpečnější a efektivnější pracoviště. Tyto funkce například pomáhají zaměstnancům vymezit prostory, kde došlo k úniku nebezpečných látek, komunikovat o tomto problému, sdílet o něm informace a v důsledku toho eliminovat narušení provozu.

Snímek tří telefonů, na kterých se zobrazují naléhavé zprávy, sdílení informací o poloze a poznámky k obrázku v aplikaci Teams.

  • Microsoft Teams se dá také rozšířit pomocí řešení Microsoft Flow a PowerApps, která podnikům umožní transformovat obchodní procesy. Tyto služby pomáhají digitalizovat každodenní činnosti, jako je dokumentace v průběhu kontroly kvality, zaznamenávání dat a správa zásob. Tím se snižují náklady a firstline workeři získávají víc času, aby se mohli soustředit na důležitější práci.

Průmysl 4.0 přetváří výrobní odvětví, takže hledání nových inovací, které pomůžou pracovníkům rozvíjet znalosti, komunikovat a spolupracovat, zůstává nejvyšší prioritou. Microsoft reaguje na tyto výzvy průlomovým hardwarem, prostředím, které využívá umělou inteligenci, smíšenou realitou v podobě technologie HoloLens 2 a obchodními řešeními, která jsou připravená přímo pro podniky a jejichž základem je systém Dynamics 365 a spolupráce s odbornými partnery.

  • Díky aplikaci Dynamics 365 Remote Assist můžou technici řešit problémy rychleji. Stačí prostřednictvím Microsoft Teams zavolat vzdálené odborníky, kteří je ve smíšené realitě provedou opravami s využitím poznámek, sdílených diagramů a schémat. A pomocí průvodců systému Dynamics 365 se můžou zaměstnanci učit novým dovednostem. Pokyny jim krok za krokem představí potřebné nástroje a ukážou jim, jak je používat v praxi.

Pomáháme zákazníkům dosáhnout úspěchu

Špičkoví výrobci zvolili řešení Microsoft 365, které jim pomáhá připravit zaměstnance na všechny úkoly, vybavit je potřebnými znalostmi a rozvíjet jejich potenciál na všech úrovních:

Společnost Cummins chtěla zvýšit produktivitu a zlepšit tok informací, takže nahradila stávající nástroje pro produktivitu a spolupráci řešením Microsoft 365. To jí přineslo moderní správu znalostí a architekturu pro spolupráci, která pomáhá rozvíjet dovednosti zaměstnanců a upevnit novou kulturu práce.

Naše moderní, technologicky skvěle vybavená pracoviště nabízí zaměstnancům potřebné nástroje pro inovace, takže můžeme na trh uvádět nové energetické produkty a technologická řešení. Také je to klíčová strategie pro nalákání vynikajících talentů.“
Sherry Aaholm, viceprezidentka a ředitelka informačních technologií ve společnosti Cummins

Společnost Goodyear používá integrované a adaptivní nástroje řešení Microsoft 365 za účelem zrychlení inovací a implementace nových intrapodnikových funkcí. Firma například propojuje své zaměstnance prostřednictvím nástrojů, jako je aplikace Teams, čímž zvyšuje produktivitu a efektivitu. Výsledkem jsou tak správné produkty dodané na správné místo ve správný čas.

„Zvýšení míry spolupráce je pro nás klíčové, protože chceme zlepšovat rozhodování a podporovat inovace, a to nejen v oblasti výroby pneumatik. Naši globální pracovníci, kteří patří k různým generacím i kulturám, teď můžou sdílet své názory a nápady rychleji a snadněji než kdy dřív.“
Sherry Neubert, ředitelka informačních technologií ve společnosti Goodyear Tire & Rubber Company

Je to pro nás skvělá příležitost přispět k transformaci výrobního odvětví a na tomto poli chystáme řadu dalších zajímavých novinek.

Připojte se k nám na veletrhu v Hannoveru a získejte další informace

Příští týden budou členové týmu Microsoftu na každoročním strojírenském veletrhu Hannover Messe. Navštivte nás ve stánku C40 a zjistěte, jak Microsoft podporuje inteligentní výrobu.

Upozorňujeme, že obsah těchto blogových příspěvků popisuje funkce, které se můžou pro jednotlivé trhy lišit. Úplné podrobnosti o konkrétních nabídkách produktů pro váš trh najdete na těchto webech: Microsoft 365, Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security.
Obsah, na který se odkazuje v těchto příspěvcích, nemusí být dostupný ve vašem jazyce.