Microsoft Teams a Office podporia vašu agilitu a flexibilitu.

Three people smiling, an Excel icon and a Sales Analysis PowerPoint document. Three people smiling, an Excel icon and a Sales Analysis PowerPoint document.

Pracujte z domu, na diaľku alebo hybridne

Dajte členom svojho tímu možnosť stretávať sa, spolupracovať a tvoriť z domu, kaviarne alebo ľubovoľného miesta, ktoré na nich pôsobí inšpiratívne, pomocou univerzálnej aplikácie umožňujúcej pracovať hybridne odkiaľkoľvek.

Povolenie hybridnej práce

Vďaka aplikácii, ktorá z jedného miesta umožňuje chatovanie, vedenie schôdzí, telefonovanie, vzdelávanie aj spoluprácu, zostanú členovia vášho tímu v kontakte aj vtedy, keď pracujú na rôznych miestach.

Ďalšie informácie

Čo to je hybridná práca?

Ľudia, ktorí pracujú spoločne, či už online alebo osobne, kedykoľvek a odkiaľkoľvek – z domu, na diaľku alebo v kancelárii.

Uľahčite si prácu z domu

Zjednodušte si pracovný deň s našou elektronickou knihou tipov, ktoré vám pomôžu zostať produktívnymi a v kontakte aj pri práci z domu, na diaľku alebo pri hybridnej práci.

Pripojte sa z ľubovoľného miesta

Zmeňte akékoľvek miesto na pracovisko so zariadeniami navrhnutými na spoluprácu v aplikácii Microsoft Teams.

Využívajte pri práci z domu online schôdze naplno

Získajte stručný prehľad o niektorých funkciách a výhodách univerzálnej aplikácie, ktorá umožňuje produktívne online schôdze a hybridnú prácu z domu.

A Teams video call with 7 participants with video, 5 participants without video and the text chat open on the right.

Pripojte sa pred začatím schôdze

Chatujtes členmi tímu vopred, aby ste ich motivovali zúčastniť sa produktívnej schôdze plnej spolupráce a pripravili ich na ňu.

A Teams video call where some participants are joining together from a conference room and others are joining from home.

Poskytnite všetkým členom tímu možnosť pripojiť sa online

Zahrňte všetkých členov tímu bez ohľadu na to, či pracujú z domu, na diaľku alebo hybridne, tým, že im poskytnete možnosť pripojiť sa online.

A Teams video call where some of the participants have chosen to blur their background and the options to change the background are displayed on the right.

Chráňte si súkromie rozmazaním pozadia

Zapnite video, aby ste mohli počas online schôdze komunikovať s ostatnými tvárou v tvár aj keď sa rozhodnete rozmazať si pozadie a získať tak väčšiu ochranu súkromia.

A Teams call where a presentation is being given to 4 participants who have their video turned on and 5 participants who do not.

Nahrajte svoju schôdzu

Vytvorte nahrávku schôdze a zdieľajte ju s používateľmi, ktorí sa jej nemohli zúčastniť. Používajte ju ako referenciu pred ďalšími schôdzami a na zodpovedanie otázok.

A virtual whiteboard being collaborated on during a Teams video call in Together mode.

Diskutujte spoločne

Použite virtuálnu tabuľu, ako napríklad aplikáciu Microsoft Whiteboard, a vytvorte miesto, kde môžu všetci spolupracovať a prispievať nápadmi a pripomienkami.

A Teams video call with 7 participants with video, 5 participants without video and the text chat open on the right.

Pripojte sa pred začatím schôdze

Chatujtes členmi tímu vopred, aby ste ich motivovali zúčastniť sa produktívnej schôdze plnej spolupráce a pripravili ich na ňu.

A Teams video call where some participants are joining together from a conference room and others are joining from home.

Poskytnite všetkým členom tímu možnosť pripojiť sa online

Zahrňte všetkých členov tímu bez ohľadu na to, či pracujú z domu, na diaľku alebo hybridne, tým, že im poskytnete možnosť pripojiť sa online.

A Teams video call where some of the participants have chosen to blur their background and the options to change the background are displayed on the right.

Chráňte si súkromie rozmazaním pozadia

Zapnite video, aby ste mohli počas online schôdze komunikovať s ostatnými tvárou v tvár aj keď sa rozhodnete rozmazať si pozadie a získať tak väčšiu ochranu súkromia.

A Teams call where a presentation is being given to 4 participants who have their video turned on and 5 participants who do not.

Nahrajte svoju schôdzu

Vytvorte nahrávku schôdze a zdieľajte ju s používateľmi, ktorí sa jej nemohli zúčastniť. Používajte ju ako referenciu pred ďalšími schôdzami a na zodpovedanie otázok.

A virtual whiteboard being collaborated on during a Teams video call in Together mode.

Diskutujte spoločne

Použite virtuálnu tabuľu, ako napríklad aplikáciu Microsoft Whiteboard, a vytvorte miesto, kde môžu všetci spolupracovať a prispievať nápadmi a pripomienkami.

Image-Divider

Zistite, ako spoločnosti umožňujú prácu na diaľku a hybridnú prácu s aplikáciou Teams

293 000 spolupracujúcich ľudí z celého sveta

Spoločnosť Siemens rýchlo nasadila aplikáciu Microsoft Teams, aby svojim odborným pracovníkom v 43 krajinách umožnila pracovať na diaľku.

A person working from home writing in a notebook.

Spájanie zamestnancov a manažmentu

Spoločnosť Giant Eagle používa aplikáciu Microsoft Teams, aby zmenila spôsob fungovania a spravovania podniku so 470 maloobchodnými prevádzkami a 34 000 zamestnancami.

An assortment of bread, fruits and vegetables inside of a paper bag.

Prečítajte si viac o hybridnej práci a práci na diaľku v aplikácii Teams

Navrhovanie nového prostredia hybridných schôdzí – pre každého

Sedem krokov k lepšej kultúre vedenia schôdzí

Používanie videokonferencií na skvalitnenie práce na diaľku

Decorative Image
|

Hybridná práca je práca vykonávaná osobne na mieste, online na diaľku a v rôznych časových pásmach. Spolupráca prebieha v reálnom čase a asynchrónne, aby sa prispôsobila flexibilným pracovným rozvrhom a štýlom.

Práca z domu je len jednou z foriem hybridnej práce, pretože technicky pracujete online zo vzdialeného miesta a potenciálne sa môžete pripojiť k schôdzi so skupinou ľudí, ktorí sa spolu nachádzajú v konferenčnej miestnosti alebo kancelárii a na iných miestach. Môžete tiež spolupracovať online v rôznych časoch tým, že budete prispievať svojimi myšlienkami a nápadmi vtedy, keď pracujete. Členovia skupiny môžu napríklad prispievať na projektovú tabuľu v rôznych časoch a z rôznych miest pomocou aplikácie Microsoft Whiteboard.

Hybridnú prácu umožňuje kombinácia prvkov, ako napríklad moderná komunikácia, vrátane internetu a mobilných sietí, osobných zariadení a zariadení na schôdze (napríklad počítače, mobilné zariadenia, hlasové komunikátory, kamery), a aplikácia spájajúca toto všetko pod jednou strechou, ktorá umožňuje komunikáciu a spoluprácu ľudí na rôznych miestach (napríklad Microsoft Teams).

Pri práci z domu, na diaľku alebo pri hybridnej práci potrebujete len internetové alebo mobilné pripojenie, zariadenie, ako je napríklad PC, mobilné zariadenie alebo hlasový komunikátor s displejom, a aplikáciu, ako napríklad Microsoft Teams. Najjednoduchší spôsob, ako začať, je pozrieť si zoznam tipov, ktorý nájdete tu.

Účasť na online hybridnej schôdzi je jednoduchá. Potrebujete len zariadenie s aplikáciou na online schôdze, ako napríklad Microsoft Teams. Keď vás niekto pozve na hybridnú schôdzu, pripojte sa z PC, tabletu alebo mobilného zariadenia vo vopred určenom čase. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi hybridnými a vzdialenými schôdzami.

Ďalšie informácie o službe Microsoft Teams