Tìm Microsoft Teams phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Microsoft Teams được thiết kế cho mọi loại nhóm. Bắt đầu miễn phí hoặc nhận Teams dưới dạng một phần trong Microsoft 365.

Microsoft Teams (miễn phí)

Microsoft Teams (miễn phí), Miễn phí (không cần cam kết)

Bao gồm Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic, USD$2.50 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Bao gồm Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard, USD$10.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Bao gồm Microsoft Teams

Office 365 E3

Office 365 E3, USD$20.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft Teams (miễn phí) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Office 365 E3

Cuộc họp và cuộc gọi

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Cuộc gọi thoại và video trực tuyến

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Chia sẻ màn hình

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Nền tùy chỉnh

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Cuộc họp đã lên lịch

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 300 người1

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bản ghi cuộc họp

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tổ chức các sự kiện trực tuyến cho tối đa 10.000 người

  

  

  

Bao gồm

Liên lạc Nâng cao

  

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Hội thảo âm thanh2

  

Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ

Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Hệ thống điện thoại và gọi PSTN2

  

  

  

Có sẵn dưới dạng phần bổ trợ

Trò chuyện và cộng tác

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Số lượng người dùng tối đa

500K

300

300

500K

Gửi tin nhắn trò chuyện và tìm kiếm không giới hạn trong Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Truy nhập Teams với tư cách khách

Tệp đính kèm trong cuộc trò chuyện

2 GB cho mỗi người dùng

1 TB cho mỗi người dùng3

1 TB cho mỗi người dùng3

Không giới hạn3

Chia sẻ tệp trong các nhóm và kênh

10 GB cho tất cả các nhóm

1 TB cho mỗi tổ chức cộng với 10 GB cho mỗi giấy phép4

1 TB cho mỗi tổ chức cộng với 10 GB cho mỗi giấy phép4

1 TB cho mỗi tổ chức cộng với 10 GB cho mỗi giấy phép4

Cộng tác trên tài liệu Office trong Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hơn 250 ứng dụng và dịch vụ tích hợp sẵn cho Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Các ứng dụng và dịch vụ năng suất

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Bao gồm

Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lưu trữ email Exchange với địa chỉ miền email tùy chỉnh

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lưu trữ và chia sẻ tệp cá nhân với OneDrive

  

1 TB cho mỗi người dùng

1 TB cho mỗi người dùng

Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn5

Các dịch vụ Microsoft 365 bổ sung bao gồm SharePoint Online, Yammer, Planner và Stream

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Phiên bản Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access và Publisher trên máy tính6

  

  

Bao gồm

Bao gồm

Các ứng dụng dành cho doanh nghiệp gồm Bookings và MileIQ9

  

  

Bao gồm

Bookings sẵn có dưới dạng phần bổ trợ miễn phí

Bảo mật và tuân thủ

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Mã hóa dữ liệu Microsoft Teams đang lưu trữ và đang được truyền

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Đăng nhập một lần vào tất cả các ứng dụng và dịch vụ Microsoft 365

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bắt buộc xác thực đa yếu tố

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Kiểm tra và báo cáo nâng cao

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ

  

  

  

Quản trị

  

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Công cụ quản trị để quản lý người dùng và ứng dụng

  

Báo cáo mức sử dụng cho các dịch vụ Microsoft 365

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Cài đặt và chính sách người dùng có thể đặt cấu hình

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Truy nhập các máy chủ tại chỗ tương đương (Exchange, SharePoint, Skype for Business)

  

  

  

Bao gồm

Hỗ trợ

  

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9% được hỗ trợ tài chính7

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ trên web và qua điện thoại vào mọi thời điểm

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ triển khai FastTrack8

  

  

  

Tích hợp


1. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
2. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.
3. Dung lượng lưu trữ ​OneDrive đang được dùng để chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện nên có áp dụng giới hạn lưu trữ OneDrive. Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB mỗi người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.

4. Vì Teams chạy trên phần phụ trợ của SharePoint Online để chia sẻ tệp nên có áp dụng giới hạn lưu trữ SharePoint với mục Tệp trong nhóm. Xem “Giới hạn lưu trữ và đặc tả của Microsoft Teams” để biết thêm chi tiết.
5. Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB mỗi người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.
6. Access và Publisher chỉ sẵn dùng trên PC.
7. Để biết thêm thông tin, xem Thỏa thuận về mức dịch vụ trực tuyến của Microsoft.
8. Khi mua trên 150 giấy phép.
9. Tình trạng sẵn có của các Ứng dụng doanh nghiệp khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.