Cuộc gọi thoại và cuộc gọi video với Microsoft Teams

A professional wearing a headset with a microphone engaged in a Teams meeting displayed on one monitor while reviewing information on another monitor

Tìm hiểu về gọi điện trong Teams

Báo cáo của Gartner

Magic Quadrant Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ (UCaaS) Gartner vinh danh Teams là ứng dụng đứng đầu trong UCaaS.

Báo cáo của Forrester

Báo cáo của The Wave UCaaS từ Forrester đã chọn Microsoft Teams là ứng dụng đứng đầu trong UCaaS.

Báo cáo Tác động kinh tế tổng thể

Nghiên cứu thoại của Forrester cho thấy Microsoft Teams đã cải thiện hiệu suất nhân viên và công ty.

Hệ thống điện thoại Microsoft

Gọi điện trong Teams bắt đầu với Hệ thống điện thoại Microsoft. Dịch vụ này cung cấp các tính năng gọi điện cho mọi nhu cầu của tổ chức. Ghép đôi dịch vụ này với Định tuyến Trực tiếp hoặc Gói Gọi điện để mọi người có thể thực hiện và nhận cuộc gọi.1

Cách thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại trong Microsoft Teams

Kết hợp Định tuyến Trực tiếp với Gói Gọi điện. Chọn gói phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Thêm gói cho từng quốc gia để cung cấp cho mọi người khả năng gọi trên toàn cầu.1

Sử dụng Định tuyến Trực tiếp của Microsoft

Cho phép mọi người sử dụng số điện thoại hiện có với Định tuyến Trực tiếp trong Hệ thống điện thoại Teams để có trải nghiệm gọi điện toàn diện bao gồm tín hiệu quay số.

Person wearing glasses and sitting at a desk, wearing a headset
 • Cho phép viễn thông của bạn kết nối tới Teams

  Kết nối các nhà cung cấp viễn thông và số điện thoại hiện có với Teams hầu như mọi nơi để gọi điện với đầy đủ tính năng.

 • Giữ số điện thoại của bạn

  Có được trải nghiệm gọi điện phong phú trong Teams bằng số điện thoại hiện có mà không cần chuyển số.

 • Luôn linh hoạt

  Xử lý yêu cầu gọi điện phức tạp trên toàn cầu của các tổ chức đa quốc gia lớn với Định tuyến Trực tiếp.

 • Mang đến độ tin cậy bằng chứng nhận

  Đảm bảo độ tin cậy cho quá trình triển khai cuộc gọi trên đám mây của bạn. Microsoft chứng nhận nhóm đối tác Bộ điều khiển vùng biên theo phiên được chọn cao.

Gói Gọi điện Microsoft

Dễ dàng thêm Gói Gọi đin vào Teams để cho phép nhiều người thực hiện và nhận cuộc gọi hơn. Các gói này có quy mô khác nhau rất thuận tiện tùy theo số phút cần thiết.

Person sitting in a sunny office looking at a mobile device
 • Cho phép Microsoft trở thành nhà cung cấp của bạn

  Mua gói gọi điện cho các quốc gia được hỗ trợ và gán cho mọi người trong cổng thông tin quản trị Microsoft 365 Teams.

 • Chuyển đổi số điện thoại của bạn

  Trải nghiệm sự linh hoạt của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp. Chuyển đổi các số hiện có, yêu cầu số mới hoặc kết hợp.

 • Triển khai trong đám mây

  Cho phép triển khai nhanh 100% đám mây với Microsoft với tư cách là nhà cung cấp duy nhất của bạn.

 • Đơn giản hóa quá trình quản trị trong đám mây

  Quản trị Gói Gọi điện trên khắp thế giới và giúp quản lý dễ dàng cũng như hỗ trợ từ các chuyên gia CNTT của bạn.

Thêm thời gian với Tín dụng Liên lạc

Tín dụng Liên lạc là một cách thuận tiện để có thêm thời gian sử dụng Gói Gọi điện và hội thảo âm thanh.

Tải xuống mức giá mới nhất của chúng tôi cho Tín dụng Liên lạc theo quốc gia/vùng lãnh thổ và tiền tệ.

Chọn quốc gia/vùng lãnh thổ nơi bạn thanh toán hóa đơn, không phải nơi điện thoại của bạn được cung cấp.

Thiết bị chạy Teams

Sở hữu các thiết bị chạy Teams được chứng nhận để có âm thanh và video chất lượng cao.


|

Gọi điện trong Teams nói đến khả năng của mọi người trong việc thực hiện và nhận cuộc gọi trong Teams với các tính năng như giữ, không thông báo và chuyển hướng an toàn và dành cho chuyên gia quản lý giải pháp cuộc gọi nhằm có được khả năng báo cáo tuyệt vời.

Tổ chức của bạn cần phải sử dụng Microsoft Teams như giải pháp gọi điện của bạn. Ngoài ra, tổ chức của bạn cần sử dụng một hệ thống điện thoại như một phần của E5 hoặc mua dưới dạng một phần bổ trợ. Bạn cũng sẽ cần chọn Gói Gọi điện, Định tuyến Trực tiếp hoặc kết hợp cả hai để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Định tuyến Trực tiếp cho phép khách hàng kết nối trực tiếp các đoạn thoại viễn thông của họ tới Microsoft 365, để mọi người có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Khách hàng có thể làm việc với nhà cung cấp viễn thông cục bộ của họ để kết nối các đoạn thoại của mình thông qua Bộ điều khiển vùng biên theo phiên (SBC) được chứng nhận với Microsoft 365 và Hệ thống điện thoại. Chức năng này sẽ có sẵn ở các quốc gia chúng tôi đăng ký giấy phép Teams và Hệ thống điện thoại. Định tuyến Trực tiếp là một phần của Hệ thống điện thoại tương thích với Teams.

Gói Gọi điện là một phần bổ trợ qua dịch vụ điện thoại, khi Gói kết hợp với Hệ thống điện thoại trong Microsoft 365, có thể trở thành giải pháp thoại cho toàn bộ tổ chức của bạn. Gói Gọi điện cung cấp cho mọi người một số điện thoại chính và cho phép họ thực hiện cũng như nhận cuộc gọi điện thoại.

Tìm hiểu thêm về gọi điện trong Microsoft Teams

Tìm hiểu cách chuyển điện thoại sang điện toán đám mây

  

Dõi theo xu hướng: 5 yếu tố cần thiết của truyền thông hợp nhất

  

Tải Microsoft Teams ngay hôm nay

Sở hữu Teams cùng với các ứng dụng Office, khả năng chia sẻ tệp, email và nhiều lợi ích khác.

1.Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.