Znajdowanie odpowiedniej aplikacji Microsoft Teams dla swojej firmy

Aplikacja Microsoft Teams jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów grup. Rozpocznij pracę bezpłatnie lub uzyskaj aplikację Teams w ramach platformy Microsoft 365.

Znajdowanie odpowiedniej aplikacji Microsoft Teams dla swojej firmy
  Microsoft Teams (wersja bezpłatna) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Office 365 E3

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Bezpłatne
(bez zobowiązania)
€4.20 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€10.50 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€19.70 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Funkcja produktu        
Ikony częściowo zaznaczonych znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Ikony częściowo zaznaczonych znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona

Spotkania i połączenia

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Połączenia audio i wideo w trybie online

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Udostępnianie ekranu

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostosowywane tła

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zaplanowane spotkania

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Nagrywanie spotkań

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Hostowanie spotkań online i wideokonferencji dla maksymalnie 250 osób1

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Hostowanie wydarzeń online dla maksymalnie 10 000 uczestników

  

  

  

Dostępne

Konferencje głosowe8

  

  

  

Dostępne jako dodatek

System telefoniczny i połączenia z siecią PSTN 8

  

  

  

Dostępne jako dodatek

Czat i współpraca

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Maksymalna liczba użytkowników

500 tys.

300

300

500 tys.

Nieograniczone wiadomości czatu i wyszukiwanie w aplikacji Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostęp dla gościa do usługi Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Załączniki plików w czacie

2 GB na użytkownika

1 TB na użytkownika2

1 TB na użytkownika2

Bez ograniczeń2

Udostępnianie plików w obrębie zespołów i kanałów

10 GB dla wszystkich zespołów

1 TB na organizację plus 10 GB na licencję3

1 TB na organizację plus 10 GB na licencję3

1 TB na organizację plus 10 GB na licencję3

Współpraca nad dokumentami pakietu Office w usłudze Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Ponad 250 zintegrowanych aplikacji i usług dla usługi Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Aplikacje i usługi biurowe

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Dostępne

Internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Hosting poczty e-mail w programie Exchange z adresem niestandardowej domeny poczty e-mail

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Osobisty magazyn plików i ich udostępnianie w usłudze OneDrive

  

1 TB na użytkownika

1 TB na użytkownika

Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze4

Dodatkowe usługi platformy Microsoft 365, w tym SharePoint Online, Yammer, Planner i Stream

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Klasyczne wersje programów Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access i Publisher5

  

  

Dostępne

Dostępne

Aplikacje biznesowe, w tym Bookings, Invoicing i MileIQ 9

  

  

Dostępne

Aplikacja Bookings jest dostępna jako dodatek

Zabezpieczenia i zgodność

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Szyfrowanie danych w stanie spoczynku i podczas przesyłania w aplikacji Microsoft Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji i usług platformy Microsoft 365

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Wymuszone uwierzytelnianie wieloskładnikowe

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zaawansowana inspekcja i raportowanie

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem i eksportowaniem

  

  

  

Dostępne

Administrowanie

  

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Narzędzia administracyjne do zarządzania użytkownikami i aplikacjami

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Raportowanie użycia usług platformy Microsoft 365

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Konfigurowalne ustawienia i zasady użytkowników

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostęp do pełniących te same funkcje serwerów lokalnych (Exchange, SharePoint, Skype dla firm)

  

  

  

Dostępne

Pomoc techniczna

  

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Finansowa gwarancja dostępności na poziomie 99,9%6

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Całodobowa pomoc techniczna przez telefon i za pośrednictwem Internetu

  

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Pomoc techniczna dotycząca wdrażania w ramach usługi FastTrack7

  

  

  

Dostępne

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Obejmuje usługę Microsoft Teams

Bezpłatne
(bez zobowiązania)
€4.20 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€10.50 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€19.70 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT


1. Połączenia HD wymagają sprzętu zgodnego ze standardem HD oraz połączenia szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 4 Mb/s.
2. Przestrzeń dyskowa w usłudze ​OneDrive jest używana do udostępniania plików w czacie, dlatego mają zastosowanie limity magazynowania usługi OneDrive. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku uprawniających planów dla subskrypcji obejmujących co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.
3. Ponieważ usługa Teams działa na zapleczu usługi SharePoint Online w zakresie udostępniania plików, do sekcji Pliki w obrębie zespołu mają zastosowanie limity magazynowania programu SharePoint. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz „Limity magazynowania i dane techniczne usługi Microsoft Teams”.
4. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku uprawniających planów dla subskrypcji obejmujących co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.
5. Programy Access i Publisher są dostępne tylko w wersji na komputery PC.
6. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę dotyczącą poziomu usług online firmy Microsoft.
7. Przy zakupie co najmniej 150 licencji.
8. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.
9. Dostępność aplikacji biznesowych zależy od kraju/regionu.