Dostosuj się i rozwijaj dzięki ofertom Microsoft. Zadbaj o efektywność działania swojej organizacji. Przejrzyj oferty


6 sposobów, jak możemy pomóc każdej organizacji zareagować, adaptować się i oszczędzać już dzisiaj

Rozwiązania Microsoft zostały opracowane, aby umożliwić każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiąganie lepszych wyników — i dzięki nim możesz robić to, co robisz najlepiej.

Poznaj rozwiązania branżowe


Najważniejsze zasoby

Zapoznaj się z przydatnymi zasobami, aby jak najlepiej wykorzystać rozwiązania Microsoft.


Pomóż swojej organizacji reagować na współczesne realia dzięki ofertom Microsoft

Zapewnij swojemu zespołowi narzędzia, aby skutecznie się dostosować do dynamicznej sytuacji.


[1] Szczegóły oferty

Oferta dotyczy organizacji spełniających następujące kryteria:

Power Platform:

  • Sektor służby zdrowia, administracji publicznej (dowolnego szczebla i ministerstwa), organizacji non-profit lub edukacji
  • Wdrażanie rozwiązania Power Platform w odpowiedzi na epidemię COVID-19: szablon dostarczany przez Microsoft lub implementacja niestandardowa