An arm holding a tablet that is displaying a Teams video call with many participants.

Hội thảo trực tuyến với Microsoft Teams

Tổ chức hội thảo trực tuyến và sự kiện bảo mật, mang tính tương tác cho tối đa 1.000 người dự

Tiếp cận khách hàng ở nơi của họ. Kết nối với người xem thông qua hội thảo trực tuyến và sự kiện hấp dẫn trong Microsoft Teams.

A Teams calendar invite for a Sales Analysis webinar.

Bắt đầu dùng Microsoft Teams cho hội thảo trực tuyến

Tìm hiểu về các chức năng hội thảo trực tuyến và tìm tài nguyên hữu ích.

Hình dung và cung cấp các sự kiện phức tạp

Lên lịch hội thảo khám phá miễn phí để hình dung, tạo và tổ chức hội nghị, chương trình truyền phát hoặc sự kiện lớn tiếp theo của bạn với Microsoft.

Làm việc với đối tác về sự kiện của bạn

Nhận trợ giúp từ đối tác đáng tin cậy của Microsoft để phát triển, sản xuất, tích hợp và cung cấp sự kiện ảo của bạn.

Xây dựng sự gắn kết của khách hàng thông qua hội thảo trực tuyến

Hội thảo trực tuyến được đơn giản hóa

Các chức năng hội thảo trực tuyến của Teams mang lại cấu trúc cần thiết để tổ chức các sự kiện lớn và sự đơn giản để phân phối các sự kiện đó.

A tablet displaying a Teams video call with a presentation being given and a chat conversation happening.
A tablet displaying a Teams video call with a presentation being given and a chat conversation happening.

Xem khách hàng nói gì về Microsoft Teams

Coldwell Banker.
Johnson Controls.
Crocs.
Allways health partners.
Catholic Education Western Australia.

Sở hữu Microsoft Teams dành cho tổ chức của bạn

Cùng nhau hoàn thành nhiều việc hơn cùng Teams.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams