Cloudové zabezpečení

Chraňte své multicloudové aplikace a prostředky.

K čemu cloudové zabezpečení?

I když rychlý růst služeb IaaS, PaaS a SaaS pomáhá firmám zefektivnit provoz a zlepšit produktivitu práce, přináší také nová rizika a hrozby.

Posílení cloudového zabezpečení

Vyhodnoťte a vylepšete stav zabezpečení vaší cloudové infrastruktury.

Ochrana před hrozbami

Chraňte procesy před malwarem a hrozbami, a to v Azure, v místním prostředí i v jiných cloudech.

Řízení přístupu k aplikacím a jejich využití

Spravujte přístup k aplikacím, detekujte rizikové chování a chraňte citlivé informace.

Integrované DevSecOps

Zabezpečte celý životní cyklus vývoje softwaru.


Produkty pro cloudové zabezpečení

Co je cloudové zabezpečení?

Posílení stavu zabezpečení v multicloudovém prostředí pomocí služby Azure Security Center

Two people looking at dual-monitors.
  • Přehled o tom, co se děje

    Vyhodnocujte průběžně stav zabezpečení svých cloudových prostředků na virtuálních počítačích, v sítích, aplikacích a datových službách. Monitorujte serverové úlohy běžící v jiných cloudech a v místních datových centrech. Získejte rychlé přehledy s vizualizací stavu zabezpečení – vše v rámci služby Azure Security Center.

  • Získání rad a doporučení

    Vylepšete stav vašeho zabezpečení a zabraňte běžným chybám konfigurace. Funkce správy stavu zabezpečení v Azure Security Center jsou založené na bezpečnostním skóre Azure Security Score. Získejte přehled o aktuálním stavu spolu s doporučenými akcemi, abyste mohli prioritně provést kroky pro zlepšení stavu zabezpečení.

  • Větší kontrola

    Spravujte a vynucujte zásady zabezpečení a zajistěte, aby je splňovaly vaše virtuální počítače i služby Azure PaaS. Zásady můžete nastavit tak, aby se aktivovaly pro skupiny pro správu, různá předplatná nebo celého tenanta.

  • Jednodušší správa zabezpečení

    Snadno nasazujte a konfigurujte centrum zabezpečení v rozsáhlých prostředích s využitím zásad a automatizace. Pomocí umělé inteligence a automatizace rychle identifikujte hrozby, zlepšete prověřování hrozeb a automatizujte nápravná opatření. Zjednodušte zmírňování hrozeb prostřednictvím připojení k existujícím nástrojům, jako je Azure Sentinel, což je řešení SIEM od Microsoftu, nebo integrací partnerských řešení zabezpečení.

Ochrana hybridních cloudových úloh pomocí nástroje Azure Defender

An office with multiple people working at their desk and the word Protect is in the top left corner.
  • Ochrana služeb Azure

    Chraňte své virtuální počítače, data, nativní cloudové služby a IoT proti běžným hrozbám, jako jsou útoky na hesla hrubou silou, útoky typu SQL injection a hrozby vedené proti kontejnerům.

  • Ochrana hybridních cloudových prostředků

    V rámci jedné konzoly můžete porozumět stavu zabezpečení vašich hybridních cloudových úloh. Zvyšte ochranu serverů Linux a Windows před hrozbami a rozšiřte ochranu i na procesy AWS a Google Cloud v Azure Arc.

  • Využívání komplexní analýzy hrozeb

    Zjednodušte prověřování hrozeb pomocí umělé inteligence a pokročilé automatizace. Chraňte uživatele, zařízení a aplikace využitím integrace s Microsoft Defenderem. Soustřeďte veškeré analýzy zabezpečení na jednom místě v jednotném zobrazení pomocí řešení Azure Sentinel.

Ochrana všech aplikací pomocí Microsoft Cloud App Security

A person using a laptop.
  • Centralizace monitorování a řízení všech aplikací

    Získejte komplexní přehled stínového IT, identifikujte a napravujte nativní cloudové útoky a kontrolujte pohyby dat mezi všemi vašimi cloudovými aplikacemi, ať už jsou to aplikace od Microsoftu nebo jiné aplikace.

  • Zjišťování a kontrola stínového IT

    Identifikujte a řiďte přístup ke cloudovým aplikacím a službám, které používá vaše organizace. Vyhodnoťte úroveň rizika a připravenost na spolupráci s vaší firemní infrastrukturou u více než 17 000 aplikací a začněte je spravovat, abyste zajistili bezpečnost a soulad s předpisy.

  • Identifikace a náprava nativních cloudových útoků

    Zjišťujte neobvyklé chování ve všech cloudových aplikacích a identifikujte ransomware, napadené uživatele nebo neautorizované aplikace. Analyzujte vysoce rizikové využití a nastavte automatické nápravné kroky, abyste omezili riziko pro svou organizaci.

  • Ochrana informací v reálném čase

    Využijte naše adaptivní řízení přístupu a umožněte pokročilé případy použití, které vám pomůžou bránit infiltraci nebo exfiltraci dat při rizikových relacích uživatelů v jakékoli aplikaci v rámci vaší organizace – a to vše v reálném čase.

Vývoj zabezpečených aplikací pomocí GitHubu

A person working at a desk with three monitors.
  • Rychlejší vytváření zabezpečených aplikací

    Získejte všechny nástroje potřebné k zabezpečení vaší aplikace v GitHubu a Azure. Všechny jsou plně integrované do platformy, ať používáte nástroje od Microsoftu nebo opensourcové nástroje. Začněte s modelováním hrozeb, které vám pomůže identifikovat potenciální rizika, a provádějte statickou a dynamickou analýzu kódu za účelem zjištění chyb zabezpečení.

  • Automatické získávání aktualizací závislostí

    Služba Dependabot vám pomůže zkontrolovat závislosti z jiných knihoven nebo součástí, včetně opensourcových, a vyhledat chyby zabezpečení nebo nejnovější aktualizace. Dbejte na to, aby vaše tajné kódy, jako jsou například připojovací řetězce a klíče, byly bezpečně uložené v úložištích chráněných pomocí modulů pro zabezpečení hardwaru, a nebyly vložené v kódu.

  • Ochrana na všech úrovních

    Povolte vícefaktorové ověřování k zajištění ochrany identity a používejte bránu firewall k ochraně sítě. Chraňte data šifrováním neaktivních uložených dat i přenášených dat. Získejte silnější šifrování dat prostřednictvím řady virtuálních počítačů Azure pro důvěrné výpočty.

  • Používání našich osvědčených postupů a nástrojů

    Podívejte se na naše aktuální osvědčené postupy zabezpečení aplikací ve službě Azure Security Center, abyste zjistili, jaké kroky doporučujeme, a mohli je implementovat pomocí stejné sady nástrojů, kterou používáme k zabezpečení našich vlastních aplikací.

Řešení Microsoft Cloud App Security bylo označeno jako lídr ve studii The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways za 2. čtvrtletí 2021

Co říkají zákazníci

Ansell logo

Monitorování a řízení aplikací pomocí Microsoft Cloud App Security

„Dřív jsem musel používat několik nástrojů a portálů, abych mohl dělat to, co dnes dělám na jedné obrazovce v Cloud App Security. Je to velké vylepšení mých pracovních postupů, protože monitorování podezřelých událostí zabírá méně času. Mám také větší jistotu, že vidím to, co potřebuji vidět. Při používání více řídicích panelů bylo těžší sledovat vše, co potřebujeme sledovat.“


Oleksandr Fisun, analytik kybernetické bezpečnosti

ASOS logo

Ochrana před hrozbami pomocí služby Azure Security Center

„Centrum zabezpečení Azure nám dává možnost používat jedno přehledné okno, pomocí kterého můžeme zlepšit stav našeho cloudového zabezpečení. Můžeme si zobrazit doporučení, jak zabezpečit naše služby, dostávat upozornění na hrozby pro úlohy a rychle předávat všechny tyto informace do služby Azure Sentinel pro inteligentní proaktivní vyhledávání hrozeb.“ 


Stuart Gregg, vedoucí kybernetické bezpečnosti

Thyotic logo

 

 

 

„U všech našich cloudových procesů jsme se rozhodli pro Azure Security Center. Každý měsíc se posouvá dál a přibývají v něm nové funkce, které zvyšují jeho přínosnost. A díky silnému propojení s aplikacemi Azure Sentinel a Microsoft Defender for Endpoint nám k jeho zajištění stačí malý, efektivní tým.“

 

Terence Jackson, ředitel pro zabezpečení informací a ochranu osobních údajů, Thycotic

NCR Logo

 

 

 

„Azure Security Center je jedním z nejdůležitějších nástrojů zabezpečení, které u nás v NCR používáme ke správě ekosystému Azure. Prostřednictvím jediného zobrazení dostáváme v reálném čase přehled o zabezpečení našich cloudových nasazení Azure. Využíváme ho také k lepšímu zabezpečení dalších služeb Azure.“

 

Isidro Rodriguez: Vedoucí pro digitální transformaci, SaaS Operations NCR

Více o produktech pro cloudové zabezpečení

Ochrana multicloudových aplikací

Přečtěte si další informace o službě Azure Security Center.

Další informace o službě Azure Defender

Novinky v Microsoft Cloud App Security

Začínáme se zabezpečením od Microsoftu

Vyplňte formulář se žádostí o to, abychom vám zavolali a poskytli další informace o Microsoftu 365 nebo Microsoft Azure.