A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft nabízí komplexní řešení pro dodržování předpisů a řízení dat, která vaší organizaci pomůžou řídit rizika, chránit a spravovat citlivá data a reagovat na požadavky na dodržování předpisů.

 • Chraňte citlivá data v cloudech, aplikacích a koncových bodech.
 • Identifikujte kritická rizika v organizaci a odstraňujte související problémy.
 • Pomocí relevantních dat můžete rychle prověřovat právní požadavky a reagovat na ně.
 • Vyhodnocujte dodržování předpisů a reagujte na související požadavky.

* Zákazníci, kteří mají v současné době licenci Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 nebo Microsoft 365 E3, si mohou zakoupit nebo vyzkoušet sadu Microsoft 365 E5 Compliance. Funkce nabídky Microsoft 365 E5 Compliance jsou součástí licence Microsoft 365 E5.

Promluvte si se specialistou z obchodního oddělení

Pokud chcete mluvit se specialistou z obchodního oddělení, zavolejte na číslo 800900387.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

€11.20 měsíčně za uživatele
(roční předplatné – s automatickým prodlužováním)
Cena je bez DPH.
Nebo

Inteligentní řešení pro dodržování předpisů a řízení rizik

Microsoft nabízí komplexní řešení pro dodržování předpisů a řízení dat, která vaší organizaci pomohou řídit rizika, chránit a spravovat citlivá data a reagovat na požadavky na dodržování předpisů.

 

 • Ochrana před únikem informací Microsoft Purview

  Můžete identifikovat, monitorovat a automaticky chránit citlivá data uložená v umístěních Office 365.

 • Microsoft Purview Information Protection

  Identifikujte a chraňte citlivá data včetně údajů o platebních kartách, bankovních účtech a číslech osobních dokladů.

 • Správa životního cyklu dat Microsoft Purview

  Data můžete klasifikovat a spravovat ve velkém měřítku pomocí popisků, které vám pomůžou uchovávat obsah, když dojde k určitým typům událostí.

 • Šifrování zpráv Microsoft Purview

  Můžete posílat šifrované e-mailové zprávy lidem z vaší organizace i mimo ni a můžete tyto zprávy také přijímat.

 • Dodržování předpisů při komunikaci Microsoft Purview

  Můžete zjišťovat a zachycovat nevhodné zprávy posílané v rámci organizace a podnikat nezbytné kroky k minimalizaci rizik při komunikaci.

 • Microsoft Purview Customer Lockbox

  Máte kontrolu nad daty, protože k servisním úkonům udělujete výslovné oprávnění k přístupu.

 • Microsoft Purview Audit

  Získejte přehled díky novým funkcím pro auditování, které pomáhají při prověřování v souvislosti s forenzními důkazními materiály a dodržováním předpisů.

 • Portál dodržování předpisů Microsoft Purview

  Můžete monitorovat celkový stav rizik, kontrolovat doporučené akce a konfigurovat nastavení tak, aby splňovala komplexní požadavky na dodržování předpisů a standardů.

 • Správce dodržování předpisů Microsoft Purview

  Zjednodušuje dodržování předpisů a pomáhá snižovat rizika tím, že převádí složité regulační požadavky na konkrétní kontrolní mechanismy a poskytuje kvantifikovatelné měřítko dodržování předpisů prostřednictvím skóre dodržování předpisů.

 • Klíč zákazníka Microsoft Purview

  Mějte kontrolu nad šifrovacími klíči v organizaci, abyste pomáhali plnit požadavky na dodržování předpisů.

 • Správa insiderských rizik Microsoft Purview

  Můžete zjišťovat a prošetřovat rizikové aktivity v organizaci a adekvátně na ně reagovat.

 • Informační bariéry Microsoft Purview

  Chraňte interní informace v organizaci tím, že omezíte komunikaci mezi určitými skupinami uživatelů.

 • Microsoft Purview Privileged Access Management

  Využívejte možnosti pro podrobné řízení privilegovaného přístupu k provádění úloh správy, abyste chránili organizaci před porušením zabezpečení.

 • Microsoft Purview eDiscovery

  Využívejte funkce pro správu kompletního pracovního postupu interního i externího prověřování.

Komplexní přístup k ochraně dat

Komplexní přístup k ochraně dat může přinést lepší výsledky v celé organizaci. Seznamte se se třemi kroky, které vaši organizaci k tomuto přístupu přiblíží.