Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Microsoft Entra Identity Governance ve verzi Preview

Automaticky zajišťuje, aby správné osoby měly správný přístup ke správným aplikacím a službám ve správný čas.
Osoba pracující s přenosným počítačem

Microsoft Entra pomáhá posilovat zabezpečení a snižovat náklady

Poslechněte si Joy Chik, viceprezidentku Microsoftu pro identity, která oznámí novinky týkající se identit a přístupu v oblasti zásad správného řízení, identit úloh, silného ověřování a nových nástrojů pro upgrade ze služby Active Directory Federation Services (AD FS) na Azure AD.

Zvýšení produktivity a zabezpečení

Řízení identit zvyšuje produktivitu zaměstnanců a pomáhá plnit požadavky na dodržování předpisů a standardů.

Vyšší produktivita

Automatizujte přístup zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů k aplikacím a službám – v cloudu i v místním prostředí – v podnikovém měřítku. Zajistěte, aby lidé měli přístup, kdykoli ho potřebují – bez nutnosti ručního schvalování.

Silnější zabezpečení

Rozhodujte o přístupových právech na základě strojového učení a snižte rizika vyplývající z jejich zneužití. Nastavte požadavky na opakované kontroly, abyste prověřili uživatele, členství ve skupinách a přístup a to, jestli jsou stále třeba.

Jednoduše výkonné. Velmi jednoduché.

Cloudové řešení pro jednoduché nasazení a provoz. Flexibilní řešení pro podporu cloudových i místních aplikací a prostředků. Integrované řešení pro bezkonkurenční podporu prostředků Microsoftu. Otevřené řešení, které podporuje stovky aplikací od jiných výrobců než Microsoftu. Robustní řešení, které vyhovuje potřebám všech typů organizací.

Automatizace rutinních úloh

Delegujte běžné žádosti o přístup k prostředkům na příslušné skupiny ve firmě a automatizujte proces schvalování pro vlastní přístup k prostředkům, abyste se mohli soustředit na poznatky a výjimky poskytované umělou inteligencí.

Řízení přístupu k prostředkům

Ochrana přístupu pro zaměstnance a partnery

Automatizace celého životního cyklu identit zaměstnanců

Navrhněte pracovní postupy tak, aby automaticky vytvořily identitu prostřednictvím signálu ze systému HR. Automaticky aktualizujte přístupy, když zaměstnanci změní role nebo se přesunou. Můžete snadno odebrat přístup, když zaměstnanec opustí organizaci.

Přiřazujte zaměstnancům přístup k prostředkům

Můžete automaticky přiřazovat přístup k aplikacím a prostředkům na základě členství zaměstnanců ve skupinách. Pomocí funkce pro oddělení povinností můžete zajistit, aby nedocházelo ke konfliktu přístupu (například u správců aplikací a uživatelů aplikací). Můžete delegovat rozhodnutí o přístupu na různé skupiny ve firmě.

Povolování přístupu hostů a partnerů k prostředkům

Umožněte jednotlivým skupinám ve firmě bezpečně povolovat přístup partnerům, dodavatelům a hostům prostřednictvím stejně robustní správy nároků a možností kontroly přístupu, jaké používají zaměstnanci – se stejným zpracováním výjimek a širokou škálou možností generování sestav.

Správa identit a přístupu

Můžete automaticky vytvářet identity uživatelů a role v aplikacích, ke kterým uživatelé potřebují získávat přístup, a udržovat a odebírat identity uživatelů při změně stavu nebo rolí.

Možnosti řízení identit pomocí řešení Microsoft Entra

Získejte robustní sadu funkcí pro řízení identit se službou Azure Active Directory (Azure AD) Premium P2, která je součástí produktové řady Microsoft Entra.

Správa nároků

Spravujte životní cyklus identit a přístupu k prostředkům ve velkém měřítku pomocí automatizace pracovních postupů žádostí, přiřazení, kontrol a vypršení platnosti přístupových práv.

Pracovní postupy životního cyklu

Můžete navrhovat pracovní postupy, které zajistí, aby noví zaměstnanci a zaměstnanci měnící role mohli hned produktivně pracovat – a také zajistí odebrání přístupů, když zaměstnanci organizaci opustí.

Kontroly přístupu

Pomocí automatizovaného přehledu můžete kontrolovat, jestli mají uživatelé a hosté odpovídající přístup a jestli ho stále potřebují. Můžete povolit samoobslužné funkce pro posuzování nebo přiřadit kontrolory.

Privileged Identity Management

Můžete automaticky omezovat rizika související s příliš rozsáhlými přístupovými právy k důležitým prostředkům organizace, která nejsou nezbytná a dají se zneužít, pomocí aktivace rolí na základě času a schválení.

Zpátky na karty

Microsoft Entra Identity Governance ve verzi Preview

Funkce Microsoft Entra Identity Governance ve verzi Preview jsou aktuálně dostupné s předplatným Azure AD Premium P2 nebo bezplatnou zkušební verzí: 

  • Azure AD Premium P2  je součástí nabídky Microsoft 365 E5 a nabízí bezplatnou 30denní zkušební verzi.
  • Předplatitelé Azure a Office 365  si mohou Azure AD Premium P2 koupit online.

KuppingerCole Analysts

Zpráva Leadership Compass pro prostředky infrastruktury identit

Společnost KuppingerCole označila Microsoft jako celkového lídra, lídra na trhu, lídra inovací a lídra v oblasti produktů ve zprávě Leadership Compass pro rok 2022 v oblasti prostředků infrastruktury identit.

KuppingerCole Analysts

Zpráva Leadership Compass pro správu přístupu

Společnost KuppingerCole označila Microsoft jako celkového lídra, lídra na trhu, lídra inovací a lídra v oblasti produktů ve zprávě Leadership Compass pro rok 2022 v oblasti správy přístupu.

Dokumentace a školení

Dokumentace ke správě životního cyklu

Podívejte se, jak funguje správa životního cyklu v Azure AD. 

Aplikace, které fungují s Azure AD

Tady najdete všechny aplikace, u nichž Azure AD podporuje předem integrované zřizovací konektory, a zjistíte, jak je konfigurovat. 

Koncepty životního cyklu a zřizování

Získejte přehled o životním cyklu a procesech zřizování.

Další informace o produktové řadě Microsoft Entra

Sjednoťte svá multicloudová řešení identit a přístupu, abyste zajistili zabezpečený přístup v propojeném světě.

Azure Active Directory (Azure AD)

Chraňte svou organizaci pomocí řešení Microsoft Entra pro správu identit a přístupu, které propojuje lidi s jejich aplikacemi, zařízeními a daty.

Správa oprávnění Microsoft Entra

Můžete detekovat, napravovat a monitorovat nepoužívaná a nadbytečná oprávnění. Můžete zajistit zabezpečení na bázi nulové důvěry (Zero Trust) s přístupem s nejnižší možnou úrovní oprávnění v rámci multicloudové infrastruktury.

Ověřené ID Microsoft Entra

Můžete vytvářet, vystavovat a ověřovat decentralizované přihlašovací údaje identit, které respektují ochranu osobních údajů, a umožnit tak bezpečnější interakci s lidmi, aplikacemi a zařízeními.

Identity úloh Microsoft Entra

Můžete spravovat a zabezpečit identity pro digitální úlohy, jako jsou aplikace a služby. Můžete řídit jejich přístup ke cloudovým prostředkům pomocí zásad založených na rizicích a vynucení přístupu s nejnižší možnou úrovní oprávnění.

Chraňte vše

Zajistěte si lepší zabezpečení pro budoucnost. Ještě dnes prozkoumejte možnosti zabezpečení. 

Sledujte Microsoft