Co je zabezpečení cloudu?

Získejte další informace o technologiích, postupech, zásadách a kontrolních mechanismech, které vám pomůžou chránit cloudové systémy a data.

Definice zabezpečení cloudu

Zabezpečení cloudu je disciplína kybernetického zabezpečení, která se zaměřuje na ochranu cloudových systémů a dat před interními a externími hrozbami, včetně osvědčených postupů, zásad a technologií, které pomáhají společnostem bránit se proti neoprávněnému přístupu a únikům dat. Při vývoji strategie zabezpečení cloudu musí společnosti brát v úvahu čtyři typy prostředí cloud computingu:

 

Prostředí veřejných cloudů

Provozují je poskytovatelé cloudových služeb. V tomto prostředí jsou servery sdíleny více tenanty.

 

Prostředí privátních cloudů

Může být v datacentru vlastněném zákazníkem nebo může být provozováno poskytovatelem veřejných cloudových služeb. V obou případech se používají servery s jedním tenantem a organizace nemusí sdílet prostor s jinými společnostmi.

 

Prostředí hybridních cloudů

Jsou kombinací místních datacenter a cloudů třetích stran.

 

Multicloudová prostředí

Zahrnuje dvě nebo více cloudových služeb provozovaných různými poskytovateli cloudových služeb.

 

Bez ohledu na to, jaký typ prostředí nebo kombinaci prostředí organizace používá, je zabezpečení cloudu určené k ochraně fyzických sítí včetně směrovačů a elektrických systémů, dat, úložišť dat, datových serverů, aplikací, softwaru, operačních systémů a hardwaru.

Proč je zabezpečení cloudu důležité?

Cloud se stal nedílnou součástí online života. Umožňuje pohodlnější digitální komunikaci a práci a podněcuje rychlé inovace v organizacích. Když ale přátelé sdílí fotografie, spolupracovníci spolupracují na novém produktu nebo státní správa poskytuje online služby, není vždy jasné, kde jsou uložena samotná data. Lidé můžou neúmyslně přesunout data do méně zabezpečeného umístění a vzhledem k tomu, že je vše přístupné přes internet, jsou prostředky vystaveny většímu riziku neoprávněného přístupu.

 

Ochrana dat je také čím dál důležitější pro lidi a státní správu. Předpisy, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA), vyžadují, aby organizace, které shromažďují informace, tak činily transparentně a zaváděly zásady, které pomáhají zabránit krádeži nebo zneužití dat. Nedodržování předpisů může vést k nákladným pokutám a poškození pověsti.

 

Aby organizace zůstaly konkurenceschopné, musí dál využívat cloud k rychlému iterování, usnadnit zaměstnancům a zákazníkům přístup ke službám a současně chránit data a systémy před následujícími hrozbami:

 • Napadené účty: Útočníci často používají phishingové kampaně ke krádežím hesel zaměstnanců a k získání přístupu k systémům a cenným firemním prostředkům.
 • Ohrožení zabezpečení hardwaru a softwaru: Bez ohledu na to, jestli organizace používá veřejný nebo privátní cloud, je důležité, aby měl hardware a software všechny opravy a byl aktuální.
 • Interní hrozby: Významnou příčinou porušení zabezpečení jsou lidské chyby. Chyby konfigurací můžou vytvořit prostor pro aktéry se zlými úmysly a zaměstnanci často klikají na škodlivé odkazy nebo neúmyslně přesouvají data do umístění s nižším zabezpečením.

Jak zabezpečení cloudu funguje?

Zabezpečení cloudu je sdílená odpovědnost mezi poskytovateli cloudových služeb a jejich zákazníky. Odpovědnost se liší v závislosti na typu nabízených služeb:

 

Infrastruktura jako služba (IaaS)

V tomto modelu poskytovatelé cloudových služeb nabízí výpočetní a síťové prostředky a prostředky úložišť na vyžádání. Poskytovatel zodpovídá za zabezpečení základních výpočetních služeb. Zákazníci musí zabezpečit všechno nad rámec operačního systému, včetně aplikací, dat, modulů runtime, middlewaru a samotného operačního systému.

 

Platforma jako služba (PaaS)

Mnoho poskytovatelů také nabízí kompletní prostředí pro vývoj a nasazování v cloudu. Vedle základních výpočetních služeb přebírají odpovědnost za ochranu modulu runtime, middlewaru a operačního systému. Zákazníci musí chránit své aplikace, data, přístupy uživatelů, zařízení koncových uživatelů a sítě koncových uživatelů.

 

Software jako služba (SaaS)

Organizace mají také přístup k softwaru v modelu s průběžnými platbami, jako je Microsoft Office 365 nebo Disk Google. V tomto modelu musí zákazníci stále zajišťovat bezpečnost svých dat, uživatelů a zařízení.

 

Bez ohledu na to, kdo je za to zodpovědný, má zabezpečení cloudu čtyři hlavní aspekty:

 • Omezení přístupu: Vzhledem k tomu, že cloud umožňuje přístup ke všemu přes internet, je velmi důležité zajistit, aby ke správným nástrojům měli přístup jen ti správní lidé po správnou dobu.
 • Ochrana dat: Organizace musí pochopit, kde se jejich data nachází, a zavést odpovídající kontrolní mechanismy k ochraně samotných dat i infrastruktury, kde jsou data hostovaná.
 • Obnovení dat: V případě porušení zabezpečení je velmi důležité dobré řešení zálohování a plán pro obnovení dat.
 • Plán reakce: Když je organizace napadena, potřebuje plán, jak snížit dopad útoku a zabránit napadení dalších systémů.

Typy nástrojů zabezpečení cloudu

Nástroje pro zabezpečení cloudu řeší ohrožení zabezpečení ze strany zaměstnanců i externích hrozeb. Pomáhají také zmírňovat chyby, ke kterým dochází během vývoje, a snižují riziko, že neoprávnění lidé získají přístup k citlivým datům.

 • Správa stavu cloudového zabezpečení

  K chybám konfigurací cloudu dochází často a vytváří se tak příležitosti k ohrožení zabezpečení. K mnoha těmto chybám dochází, protože lidé nerozumí tomu, že za konfiguraci cloudu a zabezpečení aplikací zodpovídá zákazník. Ve velkých společnostech se složitými prostředími je také snadné udělat chybu.

   

  Řešení pro správu stavu zabezpečení cloudu pomáhá snižovat riziko tím, že průběžně hledá chyby konfigurace, které by mohly vést k porušení zabezpečení. Automatizací procesu tato řešení snižují riziko chyb v manuálních procesech a zvyšují přehled o prostředích s velkými počty služeb a účtů. Po zjištění ohrožení zabezpečení můžou vývojáři problém opravit pomocí doporučení s asistencí. Správa stavu zabezpečení cloudu také průběžně monitoruje prostředí z hlediska škodlivých aktivit nebo neoprávněného přístupu.

 • Platforma ochrany cloudových workloadů

  S tím, jak organizace zavádí procesy, které vývojářům pomáhají rychleji vytvářet a nasazovat funkce, existuje větší riziko, že během vývoje budou vynechány kontroly zabezpečení. Platforma ochrany cloudových workloadů pomáhá zabezpečit výpočetní a síťové funkce a funkce úložišť, které aplikace v cloudu potřebují. Funguje tak, že identifikuje úlohy v prostředích veřejných, privátních a hybridních cloudů a vyhledává možná ohrožení zabezpečení. Pokud se zjistí ohrožení zabezpečení, řešení navrhne kontrolní mechanismy, které je opraví.

 • Zprostředkovatel zabezpečení přístupu ke cloudu (CASB)

  Protože je tak snadné najít cloudové služby a získat k nim přístup, může být pro IT oddělení obtížné udržovat si přehled o veškerém softwaru, který se v organizaci používá.

   

  Zprostředkovatelé zabezpečení přístupu ke cloudu (CASB) pomáhají IT oddělením získat přehled o využívání cloudových aplikací a poskytují hodnocení rizik u všech aplikací. Tato řešení také pomáhají chránit data a plnit cíle dodržování předpisů pomocí nástrojů, které ukazují, jak se data v cloudu přesouvají. Organizace také tyto nástroje používají k detekci neobvyklého chování uživatelů a k nápravě hrozeb.

 • Identita a přístup

  Řízení přístupu k prostředkům je pro ochranu dat v cloudu zásadní. Organizace musí být schopné zajistit, aby zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři měli správný přístup bez ohledu na to, jestli pracují na místě nebo na dálku.

   

  Organizace používají řešení identit a přístupů k ověřování identit, omezení přístupu k citlivým prostředkům a vynucování vícefaktorového ověřování a zásad pro používání nejnižších možných oprávnění.

 • Správa nároků cloudové infrastruktury

  Správa identit a přístupu je ještě složitější, když lidé přistupují k datům v různých cloudech. Řešení správy nároků cloudové infrastruktury pomáhá společnostem získat přehled o tom, které identity přistupují ke kterým prostředkům napříč cloudovými platformami. IT týmy také používají tyto produkty k používání přístupu s nejnižšími možnými oprávněními a dalších zásad zabezpečení.

Jaké jsou výzvy zabezpečení cloudu?

Propojenost cloudu usnadňuje práci a interakci online, ale také vytváří rizika v oblasti zabezpečení. Týmy pro zabezpečení potřebují řešení, která jim pomůžou řešit následující klíčové výzvy v cloudu:

 • Nedostatečný přehled o datech

  Aby organizace mohly být produktivní, musí IT oddělení poskytovat zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům přístup k firemním prostředkům a informacím. Mnoho z těchto lidí pracuje na dálku nebo mimo podnikovou síť a ve velkých firmách se seznam autorizovaných uživatelů neustále mění. Protože mnoho lidí používá více zařízení pro přístup k firemním prostředkům napříč různými veřejnými a privátními cloudy, může být obtížné monitorovat, které služby se používají a jak se data v cloudu přesouvají. Technické týmy musí zajistit, aby se data nepřesouvala do úložišť, která jsou méně zabezpečená, a musí zabránit nesprávným lidem v přístupu k citlivým informacím.

 • Komplexní prostředí

  Cloud výrazně zjednodušil nasazování infrastruktury a aplikací. Díky tolika různým poskytovatelům a službám může IT oddělení zvolit prostředí, které nejlépe vyhovuje požadavkům jednotlivých produktů a služeb. To vede ke komplexnímu prostředí, které zahrnuje místní prostředí a veřejné i privátní cloudy. Hybridní multicloudové prostředí vyžaduje řešení zabezpečení, která fungují v celém ekosystému a chrání lidi, kteří přistupují k různým prostředkům z různých umístění. Chyby konfigurace jsou pravděpodobnější a může být náročné monitorovat hrozby, které se v těchto komplexních prostředích pohybují laterálně.

 • Rychlé inovace

  Kombinace různých faktorů umožnila organizacím rychle inovovat a nasazovat nové produkty. Technologie umělé inteligence, strojového učení a internetu věcí umožňují firmám efektivněji shromažďovat a používat data. Poskytovatelé cloudových služeb nabízí služby s minimálním používáním kódu a bez používání kódu, které společnostem usnadňují používání pokročilých technologií. Procesy DevOps zkrátili vývojový cyklus. A díky tomu, že stále větší část infrastruktury je hostovaná v cloudu, přesunulo mnoho organizací své prostředky do výzkumu a vývoje. Nevýhodou rychlého inovování je, že se technologie mění tak rychle, že se často vynechávají nebo přehlížejí standardy zabezpečení.

 • Dodržování předpisů a zásady správného řízení

  Přestože většina hlavních poskytovatelů cloudových služeb dodržuje několik dobře známých akreditačních programů pro dodržování předpisů, je stále zodpovědností zákazníků cloudu zajistit, aby jejich úlohy dodržovaly standardy státní správy a interní standardy.

 • Insiderské hrozby

  Zaměstnanci jsou jedním z největších bezpečnostních rizik ve společnosti. Mnoho porušení zabezpečení začíná tím, že nějaký pracovník klikne na odkaz, který stáhne malware. Organizace musí také dávat pozor na interní lidi, kteří záměrně způsobují úniky dat.

Implementace zabezpečení cloudu

Se správnou kombinací procesů, kontrolních mechanismů a technologií je možné riziko kybernetických útoků na vaše cloudové prostředí snížit.

 

Nativní cloudová aplikační platforma, která zahrnuje platformu ochrany cloudových úloh, správu nároků cloudové infrastruktury a správu stavu zabezpečení cloudu, vám pomůže omezit chyby, posílit zabezpečení a efektivně spravovat přístup. 

 

Pokud chcete podpořit investice do technologií, provádějte pravidelná školení, která zaměstnancům pomůžou rozpoznávat phishingové kampaně a další techniky sociálního inženýrství. Zajistěte, aby lidé mohli snadno informovat IT oddělení, pokud mají podezření, že obdrželi škodlivý e-mail. Monitorujte efektivitu vašeho programu tím, že budete útoky phishing simulovat.

 

Vyvíjejte procesy, které vám pomůžou předcházet útokům, detekovat je a reagovat na ně. Zajistěte pravidelné opravy softwaru a hardwaru, abyste omezili ohrožení zabezpečení. Šifrujte citlivá data a vytvořte zásady pro silná hesla, abyste snížili riziko napadení účtů. Vícefaktorové ověřování výrazně ztěžuje získání přístupu neoprávněným uživatelům a bezheslové technologie se snadněji používají a jsou bezpečnější než tradiční hesla.

 

U hybridních pracovních modelů, díky kterým můžou zaměstnanci flexibilně pracovat z kanceláře i na dálku, potřebují organizace nový model zabezpečení, který bude chránit uživatele, zařízení, aplikace a data bez ohledu na to, kde se nachází. Architektura na bázi nulové důvěry (Zero Trust) vychází z principu, že žádosti o přístup nelze důvěřovat, i když pochází přímo ze sítě. Rizika se zmírňují tím, že se předpokládá, že mohlo dojít k prolomení zabezpečení, takže se všechny žádosti o přístup explicitně ověřují. Využívá se přístup s nejnižšími oprávněními, aby uživatelé měli přístup jen k prostředkům, které potřebují, a k ničemu dalšímu.

Řešení zabezpečení cloudu

Přestože cloud přináší nová rizika v oblasti zabezpečení, správná řešení, procesy a zásady zabezpečení cloudu vám můžou pomoct tato rizika výrazně snížit. Začněte následujícími kroky:

 • Identifikujte všechny poskytovatele cloudových služeb, kteří se v organizaci používají, a seznamte se s jejich zodpovědnostmi v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů.
 • Investujte do nástrojů, jako je zprostředkovatel zabezpečení přístupu ke cloudu, abyste získali přehled o aplikacích a datech používaných ve vaší organizaci.
 • Nasaďte správu stavu zabezpečení cloudu, která vám pomůže identifikovat a opravovat chyby konfigurace.
 • Implementujte platformu ochrany cloudových workloadů, která integruje zabezpečení do procesu vývoje.
 • Pravidelně instalujte opravy softwaru a zavádějte zásady k udržování zařízení zaměstnanců v aktuálním stavu.
 • Vytvořte školicí program, aby zaměstnanci věděli o nejnovějších hrozbách a phishingových taktikách.
 • Implementujte strategii zabezpečení typu nulová důvěra (Zero Trust) a používejte správu identit a přístupu ke správě a ochraně přístupu.

Další informace o zabezpečení od Microsoftu

Časté otázky

|

Zabezpečení cloudu je sdílená odpovědnost mezi poskytovateli cloudových služeb a jejich zákazníky. Odpovědnost se liší v závislosti na typu nabízených služeb:

 

Infrastruktura jako služba (IaaS). V tomto modelu poskytovatelé cloudových služeb nabízí výpočetní a síťové prostředky a prostředky úložišť na vyžádání. Poskytovatel zodpovídá za zabezpečení základních výpočetních služeb. Zákazníci musí zabezpečit všechno nad rámec operačního systému včetně aplikací, dat, modulů runtime, middlewaru a samotných operačních systémů.

 

Platforma jako služba (PaaS). Mnoho poskytovatelů také nabízí kompletní prostředí pro vývoj a nasazování v cloudu. Vedle základních výpočetních služeb přebírají odpovědnost za ochranu modulu runtime, middlewaru a operačního systému. Zákazníci musí chránit své aplikace, data, přístupy uživatelů, zařízení koncových uživatelů a sítě koncových uživatelů.

 

Software jako služba (SaaS). Organizace mají také přístup k softwaru v modelu s průběžnými platbami, jako je Microsoft Office 365 nebo Disk Google. V tomto modelu musí zákazníci stále zajišťovat bezpečnost svých dat, uživatelů a zařízení.

Společnostem pomáhají chránit prostředky v cloudu čtyři nástroje:

 • Platforma ochrany cloudových workloadů pomáhá zabezpečit výpočetní a síťové funkce a funkce úložišť, které aplikace v cloudu potřebují. Funguje tak, že identifikuje úlohy v prostředích veřejných, privátních a hybridních cloudů a vyhledává možná ohrožení zabezpečení. Pokud se zjistí ohrožení zabezpečení, řešení navrhne kontrolní mechanismy k opravě těchto problémů.
 • Zprostředkovatelé zabezpečení cloudových aplikací pomáhají IT oddělením získávat přehled o využívání cloudových aplikací a poskytují hodnocení rizik u všech aplikací. Tato řešení také pomáhají chránit data a plnit cíle dodržování předpisů pomocí nástrojů, které ukazují, jak se data v cloudu přesouvají. Organizace k detekci neobvyklého chování uživatelů a k nápravě hrozeb používají také zprostředkovatele zabezpečení cloudových aplikací.
 • Řešení pro správu stavu zabezpečení cloudu pomáhá snižovat riziko tím, že průběžně hledá chyby konfigurace, které by mohly vést k porušení zabezpečení. Automatizací procesu tato řešení snižují riziko chyb v manuálních procesech a zvyšují přehled o prostředích s velkými počty služeb a účtů. Po zjištění ohrožení zabezpečení poskytují tato řešení doporučení s asistencí, která vývojářům pomůžou problém vyřešit.
 • Řešení pro správu identit a přístupu poskytují nástroje pro správu identit a používání zásad přístupu. Organizace používají tato řešení k omezení přístupu k citlivým prostředkům a k vynucování vícefaktorového ověřování a používání nejnižších možných oprávnění.

Při zavádění postupů a zásad pro ochranu cloudů musí organizace zvažovat čtyři oblasti:

 • Omezení přístupu: Vzhledem k tomu, že cloud umožňuje přístup ke všemu přes internet, je velmi důležité zajistit, aby ke správným nástrojům měli přístup jen ti správní lidé po správnou dobu.
 • Ochrana dat: Organizace musí porozumět tomu, kde se jejich data nachází, a zavést odpovídající kontrolní mechanismy k ochraně infrastruktury, kde jsou data hostovaná, i k ochraně samotných dat.
 • Obnovení dat: V případě porušení zabezpečení je velmi důležité dobré řešení zálohování a plán pro obnovení dat.
 • Plán reakce: Když je organizace napadena, potřebuje plán, jak snížit dopad útoku a zabránit napadení dalších systémů.

Organizace si musí dávat pozor na následující rizika související s cloudem:

 • Napadené účty: Útočníci často používají phishingové kampaně ke krádežím hesel zaměstnanců a k získání přístupu k systémům a cenným firemním prostředkům.
 • Ohrožení zabezpečení hardwaru a softwaru: Bez ohledu na to, jestli organizace používá veřejný nebo privátní cloud, je důležité, aby měl hardware a software všechny opravy a byl aktuální.
 • Interní hrozby: Významnou příčinou porušení zabezpečení jsou lidské chyby. Chyby konfigurací můžou vytvořit prostor pro aktéry se zlými úmysly. Zaměstnanci často klikají na škodlivé odkazy nebo neúmyslně přesouvají data do umístění s nižším zabezpečením.