Nawiązywanie połączeń głosowych i wideo w usłudze Microsoft Teams

A professional wearing a headset with a microphone engaged in a Teams meeting displayed on one monitor while reviewing information on another monitor

Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń w usłudze Teams

Raport firmy Gartner

W raporcie Magic Quadrant firmy Gartner „Ujednolicona komunikacja jako usługa” (UCaaS) usługa Teams została uznana za najlepsze rozwiązanie w kategorii „Ujednolicona komunikacja jako usługa” (UCaaS).

Raport firmy Forrester

W raporcie Wave UCaaS firmy Forrester usługę Microsoft Teams wskazano jako lidera w kategorii UCaaS.

Raport „Ocena wpływu ekonomicznego”

Badania usług głosowych firmy Forrester pokazują, że usługa Microsoft Teams podnosi wydajność pracowników i firm.

System telefoniczny firmy Microsoft

Do nawiązywania połączeń w usłudze Teams potrzebna jest usługa System telefoniczny firmy Microsoft. Zapewnia ona funkcje nawiązywania połączeń potrzebne w każdej organizacji. Połącz ją z routingiem bezpośrednim i/lub pakietami telefonicznymi, aby użytkownicy mogli wykonywać i odbierać połączenia.1

Jak nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne w usłudze Microsoft Teams

Połącz routing bezpośredni z pakietami telefonicznymi i dobierz odpowiednie pakiety telefoniczne. Wybierz pakiety telefoniczne najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Dodaj je w poszczególnych krajach, w których działa Twoja firma, aby zapewnić pracownikom możliwości nawiązywania połączeń międzynarodowych.1

Korzystaj z routingu bezpośredniego firmy Microsoft

Pozwól pracownikom na używanie dotychczasowych numerów telefonów dzięki routingowi bezpośredniemu w usłudze System telefoniczny usługi Teams, aby zapewnić im kompleksowe środowisko nawiązywania połączeń, w tym wybieranie tonowe.

Person wearing glasses and sitting at a desk, wearing a headset
 • Pozwól swojemu operatorowi telekomunikacyjnemu na nawiązywanie połączeń z usługą Teams

  Połącz dotychczasowych dostawców usług telekomunikacyjnych i numery telefoniczne z usługą Teams w niemal dowolnym miejscu, aby zyskać możliwość nawiązywania połączeń z dostępem do wszystkich funkcji.

 • Zachowaj swoje numery telefonów

  Zyskaj zaawansowane możliwości nawiązywania połączeń usługi Teams dla dotychczasowych numerów telefonów bez ich przenoszenia.

 • Zachowaj elastyczność

  Spełniaj kompleksowe globalne wymagania w zakresie nawiązywania połączeń w dużych międzynarodowych organizacjach dzięki routingowi bezpośredniemu.

 • Zapewnij niezawodność popartą certyfikatami

  Zapewnij niezawodność dla Twojego wdrożenia nawiązywania połączeń w chmurze. Firma Microsoft certyfikuje dokładnie wyselekcjonowaną grupę partnerów w obszarze kontrolerów SBC (Session Border Controller).

Pakiety telefoniczne firmy Microsoft

Łatwo dodawaj pakiety telefoniczne do usługi Teams, aby pozwolić większej liczbie pracowników na nawiązywanie i odbieranie połączeń. Są one dostępne w wygodnych różnych wielkościach, aby można było wybrać opcję w zależności od potrzebnej liczby minut.

Person sitting in a sunny office looking at a mobile device
 • Wybierz firmę Microsoft jako swojego dostawcę

  Kup pakiety telefoniczne dla obsługiwanych krajów i przypisz je do użytkowników w portalu administracyjnym usługi Teams na platformie Microsoft 365.

 • Przenieś swoje numery telefonów

  Zyskaj elastyczność, którą zapewniamy jako dostawca. Przenieś istniejące numery telefonów, poproś o nowe numery lub mieszaj i dopasuj te opcje.

 • Przeprowadź wdrożenie w chmurze

  Skorzystaj z szybkiego wdrożenia całkowicie w chmurze, wybierając firmę Microsoft jako jedynego dostawcę.

 • Uprość administrację w chmurze

  Administruj pakietami telefonicznymi z całego świata i zapewnij swoim informatykom możliwości łatwego zarządzania i świadczenia pomocy technicznej.

Dodawanie czasu za pomocą środków na komunikację

Środki na komunikację to wygodny sposób na dodatkowe minuty konferencji głosowych i pakietu telefonicznego.

Pobierz nasze najnowsze stawki za środki na komunikację według kraju/regionu i waluty.

Wybierz kraj/region, w którym opłacasz rachunek, a nie ten, w którym obsługiwany jest telefon.

Urządzenia usługi Teams

Kup certyfikowane urządzenia dla usługi Teams w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku i wideo.


|

Połączenia w usłudze Teams umożliwiają użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w aplikacji Teams oraz oferują takie funkcje jak wstrzymywanie oraz ślepe i bezpieczne przełączanie. Są też przeznaczone dla profesjonalistów zarządzających rozwiązaniami do obsługi połączeń, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwiązanie do raportowania.

Organizacja musi używać aplikacji Microsoft Teams jako rozwiązania do obsługi połączeń. Musi też korzystać z systemu telefonicznego w ramach planu E5 lub w formie dodatku. Ponadto należy wybrać pakiet telefoniczny, routing bezpośredni lub połączenie tych dwóch funkcji, aby można było wykonywać i odbierać połączenia.

Routing bezpośredni umożliwia klientom bezpośrednie łączenie telekomunikacyjnych magistral połączeń głosowych z platformą Microsoft 365, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać i odbierać połączenia. Klienci mogą wspólnie z lokalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych łączyć magistrale połączeń głosowych za pośrednictwem certyfikowanego kontrolera SBC (Session Border Controller) z platformą Microsoft 365 i systemem telefonicznym. Ta funkcja będzie dostępna w krajach, w których licencjonujemy usługę Teams i system telefoniczny. Routing bezpośredni jest częścią systemu telefonicznego zgodnego z aplikacją Teams.

Pakiet telefoniczny to dodatkowa usługa telefoniczna, która w połączeniu z systemem telefonicznym na platformie Microsoft 365 może być używana do obsługi połączeń w całej organizacji. Pakiet telefoniczny udostępnia użytkownikom podstawowy numer telefonu oraz umożliwia im wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.

Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń za pomocą usługi Microsoft Teams

Dowiedz się, jak przenieść rozwiązania telefoniczne do chmury

  

Analiza trendów: 5 kluczowych kwestii dotyczących ujednoliconej komunikacji

  

Uzyskaj usługę Microsoft Teams już dziś

Uzyskaj aplikację Teams wraz z aplikacjami pakietu Office, a także usługi udostępniania plików oraz usługę poczty e-mail i nie tylko.

1.Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.