Microsoft е лидер в магическия квадрант на CASB за 2019 г.

Microsoft Cloud App Security

Подобрете положението си на защита, като поемете контрола върху своята среда в облака.

Still image from video

Microsoft Cloud App Security е многорежимен брокер за защита на достъпа до облака (CASB – Cloud Access Security Broker). Той предоставя богата видимост, контрол върху движението на данните и сложни анализи за идентифициране и борба с киберзаплахите за всички ваши услуги в облака.


CASB, интегриран по уникален начин

Microsoft Cloud App Security се интегрира по естествен начин с водещи решения на Microsoft. Цялата функционалност е изградена около нуждите на професионалистите в областта на защитата, като им предоставя просто разполагане, централизирано управление и иновативни възможности за автоматизация.

Azure Active Directory

Наблюдение, ориентирано към самоличности и управление на действията на потребителите чрез условен достъп и нашия реверсивен прокси сървър.

Microsoft Flow

Централизирано автоматизиране на предупреждения за защита чрез екосистема, съдържаща над 250 конектора.

Microsoft Defender Advanced Threat Protection

Разблокиране с едно щракване, за да бъде разширено откриването на ИТ в сянка извън вашата корпоративна мрежа.

Защита на информацията в Azure

Унифицирана защита на информацията в различни крайни точки, приложения, услуги в облака и локални данни.

Център за защита на Azure

Оценка на конфигурацията за защита и препоръки за вашата IaaS и PaaS среда.

Microsoft Intune

Мощни MDM контроли за дефиниране на подробни правила за достъп и сесии за устройства, които не отговарят на изискванията за съответствие.

Azure Sentinel

Преработени SIEM за един модерен свят. Интелигентен анализ на защитата за цялото предприятие.

Azure Advanced Threat Protection

Идентифициране на дейности за разследване срещу заплахи с цел откриване на атаки в облака и в локалната инфраструктура.


Image of PC or laptop displaying the Cloud Discovery screen

Откриване и управление на използването на сенчести ИТ

Идентифициране на приложенията и услугите в облака, използвани от вашата организация. Оценка на нивата на риска и готовността за работа на над 16 000 приложения по отношение на повече от 70 вида риск и започване на тяхното управление за осигуряване на защитата и съответствието.

Защитете вашата поверителна информация – навсякъде в облака

Разберете, класифицирайте и защитете от риск съхраняваната поверителна информация или използвайте готови правила и автоматизирани процеси, за да приложите средства за контрол в реално време – във всички приложения в облака.

Image of PC or laptop displaying Files screen with types of classification labels
"Въвеждането на данните от Microsoft Defender ATP в MCAS става изключително лесно – просто трябва да превключите съответния ключ в портала и готово"

-Инженер по инфраструктурата DevOps


Image of PC or laptop displaying Cloud App Security Policies screen with activity

Защита срещу киберзаплахи и аномалии

Откривайте необичайно поведение в приложения в облака, за да идентифицирате рансъмуер, компрометирани потребители или измамни приложения, анализирайте употреба, водеща до повишен риск, и отстранявайте проблемите автоматично, за да ограничите риска за вашата организация.

Направете оценка на съответствието на вашите приложения в облака

Направете оценка дали вашите приложения в облака отговарят на изискванията за съответствие, включително съответствието на нормативните изисквания и отрасловите стандарти. Предотвратете изтичането на данни към приложения, които не отговарят на изискванията за съответствие, и ограничете достъпа до контролираните данни.

Image of PC or laptop displaying Cloud App Security app assessment screen

Разкази на клиенти

Accenture logo

Accenture осигурява мерките по защита при прехода към облака

"Смятаме Cloud App Security за съществен фактор при нашия преход към облака, който предоставя по-добър контрол над нашите данни и дейности в облака и ни помага да предотвратяваме неправилното използване на привилегировани акаунти."

Nakilat logo

NAKILAT повишава своята защита в облака

"Използвайки Cloud App Security като лупа, получаваме удивителни яснота в нашата среда SaaS и това ни дава увереността, от която имаме нужда при цифровизацията на нашето работно място."

 

– Мухамад Ясир Хан, ръководител на ИТ инфраструктурата

Следвайте Microsoft Security

Следвайте Microsoft Security в Twitter

Следвайте Microsoft Security в блога