Партньорите за защита са от всякакъв вид и размер

Нашите партньори играят съществена роля в защитата на клиентите на Microsoft и имат опит в много области.

Ползи от работата с партньори

Опции за всяка ситуация

Използвайте партньори за отделни проекти или постоянна поддръжка, като например мониторинг на заплахи, смекчаване на инциденти и други.

Специализирани знания и опит

Нашите партньори са специализирали в решенията за защита на Microsoft и събират идеи на базата на работата с клиентите.

Диференцирани чрез интегриране

Работейки с Microsoft, нашите партньори разработват интегрирани продукти, оптимизирани за нашите клиенти за защита.


Muted photograph of entrance to field under stadium grandstands with STADE DE FRANCE painted in bold letters above the passageway

Защита, която работи в мащаб

Домакин на Световната купа от 1998 г. и олимпийските игри от 2024 г., Стад дьо Франс е един от най-големите стадиони в Европа. Вижте как те защитават данните на милиони потребители и спазват ОРЗД с Microsoft 365.

Решаване на проблеми, свързани със защитата на клиентите

Моите данни поверителни и защитени ли са?

Microsoft и Oculys Health Informatics си партнират за трансформиране на здравеопазването на пациентите.

Защитени ли са моите мобилни работници?

Accenture помага на фирма, занимаваща се с автоматизирано разработване на мини, със защитени данни и мобилни решения.

Колко защитен е облакът?

Premier Experts използва мащабируемо и защитено решение в облака на Microsoft 365 за разрастваща се мултимедийна фирма.

Искате да станете партньор за защита на Microsoft?

Допълнителни ресурси

Партньори за защита на Azure

Ресурси и инструменти, които да ви помогнат да създавате, продавате и популяризирате на пазара вашите решения за инфраструктура в облака.

Партньори за защита на Microsoft 365

Ресурси за разработване и популяризиране на пазара на холистичните решения за защита, които клиентите искат.

Ръководство за защита на Microsoft 365

Наръчник с инструкции "стъпка по стъпка" за разработване и разполагане на предложения за защита с Microsoft 365.

Обучение за партньори

Специфични за ролите начини за обучение, за да изградите своите умения, свързани с продуктите и решенията на Microsoft.