A person leaning over looking at a computer screen.

Първи стъпки в Azure Active Directory

Ако използвате Microsoft 365, имате Azure Active Directory (Azure AD).


Активиране на Azure AD

Azure AD Premium е безплатен за 30 дни.

Имам Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune или Power Platform

Имам нужда от безплатен акаунт за Azure

  • Запишете се за Azure

    Стартирайте безплатна пробна версия за достъп до Azure AD и десетки други услуги.

  • Първи стъпки в Azure AD

    Влезте със своя нов акаунт за Azure, за да активирате Azure AD.

Gartner

Microsoft е наречен „лидер в управлението на достъпа“1

Gartner нарече Microsoft „лидер в магическия квадрант за 2020 г. за управление на достъпа“, базирано на нашата пълнота на видимостта и възможност за изпълнение.

Ресурси

Azure AD Premium за нови клиенти

Научете как да закупите Azure AD, ако нямате Azure или Microsoft 365.

Клиенти на Microsoft 365 и Azure

Запишете се за план на Azure AD Premium.

Документация за Azure AD

Научете как да разположите Azure AD – от основите до разширените функции.

1 Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.