Планове и цени за Azure Active Directory

Изберете най-добрата версия за вашата фирма

Azure Active Directory се предлага в четири издания. Проверете в таблицата по-долу, за да видите функциите, включени във всяко издание.

Azure Active Directory Free

Azure Active Directory Free Безплатно
 

Безплатното издание на Azure AD е включено в абонамент за търговска онлайн услуга, като напр. Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform и други.1

Office 365

Office 365 Безплатно

Допълнителните функции на Azure AD са включени в абонаментите за Office 365 E1, E3, E5, F1 и F3 в страни, в които те се предлагат за продажба.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 €5.60
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Azure AD Premium P1, включен в Microsoft 365 E3, предлага безплатна 30-дневна пробна версия. Абонатите на Azure и Office 365 могат да закупят Azure AD Premium P1 онлайн.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 €8.40
потребител/месец
Цената е без ДДС.

Azure AD Premium P2, включен в Microsoft 365 E5, предлага безплатна 30-дневна пробна версия. Абонатите на Azure и Office 365 могат да закупят Azure Active Directory Premium P2 онлайн.

Сравняване на функциите на продуктите на Microsoft Office
Име на функция Azure Active Directory Free Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Удостоверяване, еднократна идентификация и многофакторно удостоверяване (MFA)

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included
included

Удостоверяване в облака
(Транзитно удостоверяване, синхронизиране на хеширане на пароли)

included
included
included
included

Федерирано удостоверяване

(Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа или федерирания с други доставчици на самоличност)

included
included
included
included

Еднократна идентификация (SSO) без ограничение3

included
included
included
included

Многофакторно удостоверяване (MFA)4

included
included
included
included

Без парола

(Windows Hello за бизнеса, Microsoft Authenticator, интеграции на ключове за защита на FIDO25)

included
included
included
included

Споразумение за услуги6

not included
not included
included
included

Персонализируема страница за влизане на потребител

не е включено

Достъп до приложения

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included
included

SaaS приложения с модерно удостоверяване

(Приложения от галерията с приложения на Azure AD, SAML и OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Групово присвояване към приложения

Частично включено

Частично включено

included
included

Откриване на приложения в облака (Microsoft Defender for Cloud Apps)7

Частично включено

Частично включено

included
included

Прокси сървър за приложения за локално удостоверяване, базирано на заглавка, и интегрирано Windows удостоверяване

не е включено

не е включено

included
included

Партньорства за защитен хибриден достъп8

(Kerberos, NTLM, LDAP, RDP и SSH удостоверяване)

included
included
included
included

Удостоверяване и условен достъп

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included

Управление на достъпа, основано на роли (RBAC)

included
included
included
included

Условен достъп

не е включено

не е включено

included
included

Ограничен достъп на SharePoint

не е включено

не е включено

included
included

Управление на жизнения цикъл на сесии Научете повече

не е включено

не е включено

included
included

Защита на самоличността

(Рискови влизания, рискови потребители, условен достъп въз основа на риска)

не е включено

не е включено

не е включено

included

Атрибути за защита по избор

не е включено

не е включено

included
included

Администриране и хибридна самоличност

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included
included

Управление на потребители и групи

included
included
included
included

Разширено управление на групи

(Динамични групи, правила за именуване, изтичане на срока, класификация по подразбиране)

не е включено

не е включено

included
included

Синхронизиране на справочен указател – Azure AD Connect (синхронизиране и синхронизиране в облака)

included
included
included
included

Отчитане на Azure AD Connect Health9

не е включено

не е включено

included
included

Делегирано администриране – вградени роли

included
included
included
included

Глобална защита и управление на пароли – потребители само в облака

included
included
included
included

Глобална защита и управление на пароли – забранени пароли по избор, потребители, синхронизирани от локалния Active Directory

не е включено

не е включено

included
included

Лиценз за клиентски достъп (CAL) на Microsoft Identity Manager10

не е включено

не е включено

included
included

Синхронизиране на потребители между различни клиенти

Не е включено

Не е включено

Включено

Включено

Самостоятелното обслужване на крайните потребители

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included

Портал за стартиране на приложения (Моите приложения)

included
included
included
included

Колекции от потребителски приложения в „Моите приложения“

included
included
included
included

Портал за самостоятелно управление на акаунти (Моят акаунт)

included
included
included
included

Самостоятелна смяна на паролата за потребители в облака

included
included
included
included

Самостоятелно нулиране/смяна/отключване на пароли чрез локално обратно записване

не е включено

не е включено

included
included

Търсене и отчитане на дейностите по самостоятелно влизане

не е включено

included
included
included

Самостоятелно управление на групи (Моите групи)

не е включено

не е включено

included
included

Самостоятелно управление на правомощията (Моят достъп)

не е включено

не е включено

не е включено

included

Управление на самоличността

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included

Автоматично осигуряване на потребители в приложения

included
included
included
included

Автоматично осигуряване на групи в приложения

не е включено

не е включено

included
included

Управлявано от ЧР осигуряване

не е включено

не е включено

included
included

Удостоверяване на условията на използване

не е включено

не е включено

included
included

Сертификати и прегледи на достъпа

не е включено

не е включено

не е включено

included

Управление на правомощия

не е включено

не е включено

не е включено

included

Privileged Identity Management (PIM), достъп „точно навреме“

не е включено

не е включено

не е включено

included

Регистриране и отчитане на събития

Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
Тази функция е частично включена
included

Основни отчети за защитата и използването

included
included
included
included

Разширени отчети за защитата и използването

не е включено

не е включено

included
included

Защита на самоличността: уязвимости и рискови акаунти

не е включено

не е включено

не е включено

included

Защита на самоличността: проучване на рискови събития, възможност за свързване с SIEM

не е включено

не е включено

не е включено

included

Служители за пряка работа

не е включено

не е включено

included
included

Влизане чрез SMS

не е включено

не е включено

included
included

Излизане от споделено устройство

не е включено

не е включено

included
included

Портал за управление на делегирани потребители (Моите служители)

не е включено

не е включено

included
included

Външни самоличности

Вижте цените

не е включено

не е включено

не е включено

не е включено

Домейнови услуги на Azure AD (виртуализиран Active Directory)11

Вижте цените

 

не е включено

не е включено

не е включено

не е включено

Често задавани въпроси

|

Ще ви трябва абонамент за Azure или Office 365. Можете да използвате съществуващ абонамент или да настроите нов и след това да влезете в портала на Microsoft 365 със своите идентификационни данни, за да закупите лицензи за Azure AD. Научете повече.

За да управлявате своите лицензи за Azure Active Directory Premium P1 или Premium P2 или Enterprise Mobility + Security, влезте с вашите идентификационни данни или научете повече.

Лицензите за Enterprise Mobility + Security E3 включват Azure Active Directory Premium P1. Лицензите за Enterprise Mobility + Security E5 включват Azure Active Directory Premium P2.

Поддръжка и споразумение за услуги

Техническата поддръжка за Azure Active Directory се предлага чрез поддръжката на Azure. Поддръжката за управление на фактуриране и акаунти се предоставя без допълнително заплащане. Научете повече.

 

Споразумение за услуги (SLA): Изданията на Azure Active Directory Premium гарантират 99,99% месечна наличност в сила от 1 април 2021 г. Безплатните услуги, като например Azure Active Directory Free, нямат SLA. За повече подробности посетете страницата SLA за Azure.

1. Безплатното издание на Azure AD е включено в абонамент за търговска онлайн услуга, като напр. Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform и други, в страни, където те се предлагат за продажба.
2. Допълнителните функции на Azure AD са включени в абонаментите за Office 365 E1, E3, E5, F1 и F3 в страни, в които те се предлагат за продажба.
3. С безплатното издание на Azure AD крайните потребители, на които е определен достъп до приложение от типа „софтуер като услуга (SaaS)“, могат да получат достъп с еднократна идентификация до неограничен брой приложения в облака. Локалните приложения изискват прокси сървър за приложения на Azure AD или интеграции с партньорства за защитен хибриден достъп, налични с Azure AD Premium P1 и Premium P2.
4. Методите за удостоверяване и възможностите за конфигуриране може да се различават в зависимост от абонамента. Научете повече.
5. Партньори за ключове за защита на FIDO2.
6. Правила и условия за споразуменията за услуги.
7. За достъп до функциите за откриване на приложения в облака отидете в портала за защита на приложенията в облака и влезте с вашите идентификационни данни за Azure AD Premium P1. Клиентите на Azure AD Premium P2 няма нужда да въвеждат идентификационни данни и автоматично ще бъдат пренасочвани.
8. Партньорства за защитен хибриден достъп; API за условен достъп изисква Premium P1; API за рискови потребители изисква Premium P2 за защитен хибриден достъп.
9. Първият агент за наблюдение изисква поне един лиценз. Всеки допълнителен агент изисква 25 допълнителни постъпкови лиценза. Агентите, които наблюдават услугите на Azure AD за улесняване на достъпа, Azure AD Connect и домейновите услуги на Azure AD, се считат за отделни агенти.
10. Софтуерните права за сървъра на Microsoft Identity Manager се предоставят с лицензите за Windows Server (всяко издание). Тъй като Microsoft Identity Manager се изпълнява на операционната система Windows Server, докато на сървъра се изпълнява валидно лицензирано копие на Windows Server, Microsoft Identity Manager може да се инсталира и използва на този сървър. Не се изисква отделен лиценз за сървъра на Microsoft Identity Manager.
11. Цени за домейновите услуги на Azure Active Directory.