Открийте Microsoft Intelligent Security Association

Microsoft Intelligent Security Association (MISA) е екосистема от независими доставчици на софтуер и доставчици на управлявани услуги за защита, които са интегрирали своите решения за по-добра защита в един свят на все по-големи заплахи.

Предимства на членството в MISA

Обогатяване на вашите продукти за защита

Използвайте продуктите за защита на Microsoft, за да разширите възможностите на дадено решение и да споделяте разузнаване за заплахи.

Изпълнение на вашата стратегия за излизане на пазара

Членовете се радват на широк диапазон от възможности за маркетингово сътрудничество, като например ангажиментите за говорене, актуализации на пътната карта за продуктите и специални събития.

Свързване с клиенти

Помогнете на клиентите да откриват, изпробват и купуват решения за защита, които работят с техните цифрови среди.

Улесняване на интеграцията

Получете допълнителен достъп до продуктовите екипи за ускоряване на интеграцията и по-добре диференциране на вашето решение.

Интегриране с тези включени продукти

Azure Active Directory

Получете безпроблемно, защитено управление на самоличностите и достъпа.

Защита DDoS на Azure

Интегрирайте и защитавайте приложенията си от разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS).

Защитна стена за уеб приложения на Azure

Възползвайте се от мощната защита за уеб приложенията чрез естествена за облака услуга за защитна стена за уеб приложения (WAF).

Отчитане на DMARC за Microsoft 365

Поддържайте записи за удостоверяването, отчитането и съответствието на съобщения, базирани на домейни (DMARC), които да се използват с Microsoft 365.2

Microsoft Defender за облака

Подобрете положението със защитата на своя работен поток на Azure и идентифицирайте заплахите в реално време.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Идентифицирайте и се борете с киберзаплахите чрез увеличената видимост и контрол на приложенията и услугите в облака.

Microsoft Defender за крайна точка

Разположете единна платформа за защита на крайни точки за превантивна защита, откриване на нарушения след пробив, автоматизирано разследване и реагиране.

Microsoft Defender за самоличност

Откривайте и разследвайте разширени атаки локално и в облака с Microsoft Defender за самоличност.1

Microsoft Defender за IoT

Откриване на активи без агенти, управление на уязвимости и откриване на заплахи за всички ваши устройства с IoT и операционна технология (OT).

Microsoft Defender за Office 365

Защитавайте своята организация срещу злонамерени заплахи, породени от имейл съобщения, URL адреси и инструменти за сътрудничество, с Microsoft Defender за Office 365.1

Microsoft Endpoint Manager

Позволете на служителите да работят по желания от тях начин с гъвкаво управление на мобилни устройства и приложения с помощта на Microsoft Endpoint Manager.2

Премиална проверка на Microsoft Purview

Задействайте бързи и ефективни съдебни разследвания и разследвания, свързани със съответствието.

Мениджър на съответствията на Microsoft Purview

Опростете спазването на съответствие и намалете риска.

Управление на жизнения цикъл на данните на Microsoft Purview

Управлявайте своите данни за спазване на съответствие и регулаторните изисквания.

Защита от загуба на данни на Microsoft Purview

Защитавайте чувствителната информация и предотвратявате нейното неволно разкриване.

Премиално откриване на електронни данни на Microsoft Purview

Отговаряйте на правни въпроси или вътрешни разследвания, като откривате данните там, където се намират.

Защита на инфор­мацията на Microsoft Purview

Откривайте, класифицирайте и защитавайте чувствителната информация независимо къде се намира или пътува.

Управление на вътрешен риск на Microsoft Purview

Идентифицирайте и предприемете действия срещу вътрешни рискове от критична важност.

Microsoft Sentinel

Използвайте естествена за облака информация за защита и управление на събития (SIEM) с вграден ИИ.

Заявки за правата на субект на Priva

Защитавайте личните данни и създайте работно място с устойчива поверителност.

Помага ви да интегрирате и да създавате

Още от MISA

Bulletproof logo

Като член на MISA Bulletproof получи достъп до най-добрите специалисти по защитата на Microsoft, пътни карти, увеличено показване и възможности за информираност. Щастливи сме, че Microsoft са се ангажирали, за да съберат на едно място партньори по защитата със сходен начин на мислене от целия свят.

Крис Джонстън, главен изпълнителен директор, Bulletproof

Saviynt.
"MISA е чудесна асоциация, на която да бъдете член. Това е изключително ценна програма, която ни позволява да имаме достъп до ресурсите на групата продукти на Microsoft, които позволяват нашите продуктови иновации да бъдат успешни."

Крис Грегори, вицепрезидент за разработване на канали и операции, Saviynt

Поредица от месечни публикации за членовете

Членовете на MISA са най-добрите в съответните им сфери. В този месечен блог показваме знанието на един член и научаваме повече за неговите интеграции.

Видеа за общ преглед на интеграцията

В този списък с кратки видеоклипове членовете на MISA ни обясняват за техните интеграции.

Получете решения от членове на MISA

Трябват ви решения, които се интегрират с продуктите за защита на Microsoft?

1. Само управлявани доставчици на услуги за защита (MSSP) могат да бъдат номинирани в MISA за този продукт.
2. Само независими доставчици на софтуер (НДС) могат да бъдат номинирани в MISA за този продукт.